Π.Δ. 31/2023

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 31

Στολή, οπλισμός και ατομικά εφόδια του προσωπικού του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. των άρθρων 3, 4 παρ. 5, 33 παρ. 2, 43 παρ. 2 και 59

παρ. 2 εδ. β του ν. 4963/2022 «Σύσταση Δικαστικής Αστυνομίας και λοιπές επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 149),

β. του α.ν. 1342/1938 «Περί Κρατικών σημαιών και στολών των ενόπλων δυνάμεων και ιδιωτικών οργανώσεων» (Α’ 290),

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Την Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β´ 4805).

3. Την από 14.11.2022 γνωμοδότηση της Ειδικής Διακλαδικής Επιτροπής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

4. Τις 63562/14.12.2022 και 5555/01.02.2023 εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, από τις οποίες προκύπτει ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη ύψους διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000,00) ευρώ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΕΦ 10172060000000, ΑΛΕ 2410902001, οικονομικού έτους 2023.

5. Την 42/2023 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΤΟΛΗ

Άρθρο 1
Στολή υπηρεσίας Αστυνόμων Δικαστικής Αστυνομίας
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής υπηρεσίας των Αστυνόμων της Δικαστικής Αστυνομίας έχει ως ακολούθως:

α. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ

Μπερές, χρώματος μαύρου, με το προβλεπόμενο Εθνόσημο Χιτώνιο βραχύ (μπατλ-ντρες), χρώματος γκρι, με διακριτικά Υποκάμισο, χρώματος λευκού, με μακριές χειρίδες και διακριτικά Παντελόνι, χρώματος γκρι Πουλόβερ τύπου V, χρώματος γκρι, με διακριτικά με διακριτικά Γραβάτα, χρώματος μαύρου Επενδύτης τύπου fly, χρώματος μαύρου με διακριτικά Αδιάβροχο με κουκούλα, χρώματος μαύρου, με διακριτικά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Υποδήματα τύπου σκαρπίνια, χρώματος μαύρου Ζώνη, χρώματος μαύρου, με πόρπη, χρώματος ασημί Γάντια δερμάτινα, χρώματος μαύρου Κάλτσες, χρώματος μαύρου

Μπερές, χρώματος μαύρου, με το προβλεπόμενο Εθνόσημο Χιτώνιο βραχύ (μπατλ-ντρες), χρώματος γκρι, με διακριτικά Υποκάμισο, χρώματος λευκού, με μακριές χειρίδες και διακριτικά Παντελόνι ή φούστα, χρώματος γκρι Πουλόβερ τύπου V, χρώματος γκρι, Γραβάτα, χρώματος μαύρου Επενδύτης τύπου fly, χρώματος μαύρου, με διακριτικά Αδιάβροχο με κουκούλα, χρώματος μαύρου με διακριτικά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Υποδήματα τύπου σκαρπίνια ή γόβες, χρώματος μαύρου Ζώνη, χρώματος μαύρου, με πόρπη, χρώματος ασημί Γάντια δερμάτινα, χρώματος μαύρου Καλσόν νάυλον, χρώματος ανοιχτού φιμέ Κάλτσες, χρώματος μαύρου Τσάντα δερμάτινη κρεμαστή, χρώματος μαύρου (φέρεται μόνο με τη φούστα)

β. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ

ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ

Μπερές, χρώματος μαύρου, με το προβλεπόμενο Εθνόσημο Υποκάμισο, χρώματος λευκού, με βραχείες χειρίδες

και διακριτικά Παντελόνι, χρώματος γκρι Πουλόβερ τύπου V, χρώματος γκρι, με διακριτικά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Επενδύτης τύπου fly, χρώματος μαύρου, με διακριτι κά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Αδιάβροχο με κουκούλα, χρώματος μαύρου, με δι ακριτικά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Yποδήματα τύπου σκαρπίνια, χρώματος μαύρου Ζώνη, χρώματος μαύρου, με πόρπη, χρώματος ασημί Κάλτσες, χρώματος μαύρου

Μπερές, χρώματος μαύρου, με το προβλεπόμενο Εθνόσημο Υποκάμισο, χρώματος λευκού, με βραχείες χειρίδες και διακριτικά Παντελόνι ή φούστα, χρώματος γκρ Πουλόβερ τύπου V, χρώματος γκρι, με διακριτικά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Επενδύτης τύπου fly, χρώματος μαύρου, με διακριτι κά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Αδιάβροχο με κουκούλα, χρώματος μαύρου, με διακριτικά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Yποδήματα τύπου σκαρπίνια ή γόβες, χρώματος μαύρου Ζώνη, χρώματος μαύρου, με πόρπη, χρώματος ασημί -Καλσόν νάυλον, χρώματος ανοιχτού φιμέ Κάλτσες, χρώματος μαύρου -Τσάντα δερμάτινη κρεμαστή, χρώματος μαύρου (φέ ρεται μόνο με τη φούστα)

Άρθρο 2
Στολή υπηρεσίας Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Φρουρών Δικαστικής Αστυνομίας
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής υπηρεσίας των Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Φρουρών της Δικαστικής Αστυνομίας έχει ως ακολούθως:

α. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ

Μπερές, χρώματος μαύρου, με το προβλεπόμενο Εθνόσημο Χιτώνιο τύπου εκστρατείας, χρώματος γκρι, με διακριτικά Μπλούζα τύπου μακό με βραχείες χειρίδες εσωτερικά του χιτωνίου, χρώματος μαύρου Παντελόνι τύπου εκστρατείας, χρώματος γκρι

Όμοια με του άρρενος προσωπικού

ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ

Πουλόβερ τύπου ζιβάγκο εσωτερικά του χιτωνίου, χρώματος μαύρου Επενδύτης τύπου fly, χρώματος μαύρου, με διακριτικά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Αδιάβροχο με κουκούλα, χρώματος μαύρου, με διακριτικά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Υποδήματα τύπου άρβυλα, χρώματος μαύρου Ζώνη, χρώματος μαύρου, με πόρπη, χρώματος ασημί Γάντια δερμάτινα, χρώματος μαύρου (προαιρετικά) Κάλτσες, χρώματος μαύρου

β. ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΡΙΝΗ

ΑΡΡΕΝ ΘΗΛΥ

Μπερές, χρώματος μαύρου, με το προβλεπόμενο Εθνόσημο Χιτώνιο τύπου εκστρατείας, χρώματος γκρι, με αναδιπλωμένες χειρίδες και διακριτικά Μπλούζα τύπου μακό, χρώματος μαύρου, με βραχείες χειρίδες εσωτερικά του χιτωνίου Μπλούζα τύπου πόλο, χρώματος γκρι, με βραχείες χειρίδες και διακριτικά (φέρεται χωρίς χιτώνιο) Παντελόνι τύπου εκστρατείας, χρώματος γκρι Επενδύτης τύπου fly, χρώματος μαύρου, με διακριτικά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Αδιάβροχο με κουκούλα, χρώματος μαύρου, με διακριτικά (όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες) Yποδήματα τύπου άρβυλα, χρώματος μαύρου Ζώνη, χρώματος μαύρου, με πόρπη, χρώματος ασημί Κάλτσες, χρώματος μαύρου.

Όμοια με του άρρενος προσωπικού

Άρθρο 3
Είδη στολών

1. Στη χειμερινή στολή υπηρεσίας των Αστυνόμων της Δικαστικής Αστυνομίας:

α. Ο επενδύτης φέρεται πάνω από το χιτώνιο, όταν απαιτείται, και φέρει όλα τα διακριτικά.

β. Το πουλόβερ τύπου V φέρεται κατόπιν διαταγής.

γ. Το υποκάμισο με μακριές χειρίδες φέρεται εσωτερικά του χιτωνίου ή του πουλόβερ. Επίσης, δύναται να φέρεται χωρίς το χιτώνιο ή το πουλόβερ, με όλα τα διακριτικά. Σε κάθε περίπτωση, φέρεται με τη γραβάτα.

δ. Η φούστα φέρεται κατόπιν διαταγής.

ε. Οι γόβες, το καλσόν και η τσάντα φέρονται όταν με τη στολή έχει επιλεγεί η φούστα.

στ. Η ζώνη φέρεται με το παντελόνι και τη φούστα.

2. Στη θερινή στολή υπηρεσίας των Αστυνόμων της Δικαστικής Αστυνομίας: α. Ο επενδύτης φέρεται πάνω από το υποκάμισο με βραχείες χειρίδες, όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες, και φέρει όλα τα διακριτικά.

β. Το πουλόβερ τύπου V φέρεται πάνω από το υποκάμισο με βραχείες χειρίδες, όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες, και φέρει όλα τα διακριτικά.

γ. Η φούστα φέρεται κατόπιν διαταγής.

δ. Οι γόβες, το καλσόν και η τσάντα φέρονται όταν με τη στολή έχει επιλεγεί η φούστα.

ε. Η ζώνη φέρεται με το παντελόνι και τη φούστα.

3. Στη χειμερινή στολή υπηρεσίας Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Φρουρών της Δικαστικής Αστυνομίας:

α. Το πουλόβερ τύπου ζιβάγκο φέρεται προαιρετικά και εσωτερικά του χιτωνίου.

β. Ο επενδύτης φέρεται πάνω από το χιτώνιο, όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες, με όλα τα διακριτικά.

4. Στη θερινή στολή υπηρεσίας Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Φρουρών Δικαστικής Αστυνομίας:

α. Η μπλούζα τύπου πόλο με βραχείες χειρίδες φέρεται χωρίς το χιτώνιο, με όλα τα διακριτικά.

β. Ο επενδύτης φέρεται πάνω από το χιτώνιο, όταν απαιτείται από τις καιρικές συνθήκες, με όλα τα διακριτικά.

5. Όλα τα είδη των ως άνω στολών κατασκευάζονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που εκπονούνται από τη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας.

Άρθρο 4
Διακριτικά Ενδείξεις
1. Επί των ειδών των στολών των Αστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Φρουρών της Δικαστικής Αστυνομίας φέρονται οι κατωτέρω ενδείξεις και διακριτικά:

α. το Διακριτικό Σήμα της Δικαστικής Αστυνομίας, το οποίο φέρεται στο μέσο του άνω μέρους της αριστερής χειρίδας των χιτωνίων, του επενδύτη, του αδιάβροχου, των υποκαμίσων, του πουλόβερ τύπου V και της μπλούζας τύπου πόλο σε απόσταση περίπου πέντε (5) εκατοστών από το σημείο συρραφής της χειρίδας με τον κύριο κορμό των ως άνω ειδών. Επιπλέον, φέρεται στη μεταλλική πόρπη της ζώνης.

β. ταινίες υφασμάτινης τσόχας ημικυκλικού σχήματος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» στο εξωτερικό τμήμα της περιμέτρου και με γράμματα χρώματος λευκού σε μαύρο φόντο, οι οποίες φέρονται στο ύψος του σημείου συρραφής των χειρίδων με τον κύριο κορμό των χιτωνίων, του επενδύτη, του αδιάβροχου, των υποκαμίσων, του πουλόβερ τύπου V και της μπλούζας τύπου πόλο.

γ. επί του επενδύτη, του αδιάβροχου και της μπλούζας τύπου πόλο φέρονται, επιπλέον των ως άνω, οι κάτωθι ενδείξεις:

γα. στην πλάτη και στο μέσο αυτής, σε ημικυκλική διάταξη, φέρεται, σε λευκό χρώμα, η ένδειξη «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και κάτω από αυτή σε ευθεία διάταξη η ένδειξη «JUDICIAL POLICE». Το ύψος των γραμμάτων της ένδειξης «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» είναι πέντε (5) εκατοστά και της ένδειξης «JUDICIAL POLICE» τέσσερα (4) εκατοστά.

γβ. Στο αριστερό ημιθωράκιο και στο ύψος του στήθους φέρεται, σε ευθεία διάταξη, η ένδειξη «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», ύψους τριών (3) εκατοστών.

Άρθρο 5
Εθνόσημο

1. Το εθνόσημο είναι κεντημένο σε ύφασμα τσόχας χρώματος μαύρου και αποτελείται από το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 του ν. 48/1975 (Α’ 108), στην κορυφή και το έμβλημα της Δικαστικής Αστυνομίας από κάτω.

2. Το κέντημα του εθνόσημου έχει τους ακόλουθους χρωματισμούς:

α. Έμβλημα Ελληνικής Δημοκρατίας: Ο θυρεός είναι κυανούς με περίμετρο και σταυρό χρώματος αργυρού στιλπνού και οι δύο κλάδοι δάφνης είναι χρώματος αργυρού ημιμάτ.

β. Έμβλημα Δικαστικής Αστυνομίας: χρώματος αργυρού ημιμάτ.

3. Το εθνόσημο φέρεται στη μετωπίδα του μπερέ.

Άρθρο 6
Έμβλημα

1. Το έμβλημα της Δικαστικής Αστυνομίας αποτελείται από σύμπλεγμα του ζυγού της Θέμιδος σε κατάσταση ισορροπίας, ως ένδειξης δίκαιης κρίσης, και κλασσικού ελληνικού ξίφους, ως συμβόλου στήριξης και επιβολής των αποφάσεων της Δικαιοσύνης, το οποίο απεικονίζεται σε χρώμα μαύρο ως εξής:

2. Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής του εμβλήματος καθορίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές που καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας.

Άρθρο 7
Διακριτικό σήμα

1. Το διακριτικό σήμα της Δικαστικής Αστυνομίας περιγράφεται και απεικονίζεται, ως εξής:

α. Στο κέντρο αυτού και επί πεδίου που καλύπτεται από τον ελληνικό σταυρό του εθνόσημου, φέρεται το έμβλημα της Δικαστικής Αστυνομίας.

β. Επίστεψη αυτού με τη φράση «ΕΝΕΚΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» σε ημικυκλική κεφαλαιογράμματη γραφή με χρυσούς χαρακτήρες.

γ. Η ως άνω παράσταση περικλείεται από το ακροτελεύτιο ελληνικό γράμμα «Ω», σε μαύρο χρώμα με λευκό περίγραμμα, το οποίο συμβολίζει το σθένος της δικαστικής κρίσεως. Ύπερθεν του γράμματος «Ω», αναγράφεται σε ευδιάκριτη ημικυκλική κεφαλαιογράμματη γραφή η φράση «ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Αντιδιαμετρικά και κάτω από τη βάση του ξίφους, αναγράφεται το έτος «2022» με χρυσούς αριθμούς, ως αναφορά στην χρονολογία ιδρύσεως της Δικαστικής Αστυνομίας.

2. Το διακριτικό σήμα είναι κεντημένο σε ύφασμα τσόχας ή τύπου τσόχας χρώματος γκρίζου και έχει διαστάσεις επτά (7) εκατοστά πλάτος και οκτώ (8) εκατοστά μήκος.

Άρθρο 8
Διακριτικά του βαθμού του Αστυνόμου Δικαστικής Αστυνομίας
Τα διακριτικά του βαθμού του Αστυνόμου της Δικαστικής Αστυνομίας αποτελούνται από ένα άστρο της Βεργίνας 16 ακτίνων (εναλλάξ ίσων μεταξύ τους), χρώματος αργυρού, και τοποθετούνται στον διαμήκη άξονα των επωμίδων του επενδύτη, του αδιάβροχου, του χιτωνίου, του πουλόβερ τύπου V και των υποκαμίσων. Τα τεχνικά και λοιπά χαρακτηριστικά καθορίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας.

Άρθρο 9
Διακριτικά των βαθμών του Αρχιφύλακα, Υπαρχιφύλακα και Φρουρού της Δικαστικής Αστυνομίας
Τα διακριτικά των βαθμών του Αρχιφύλακα, Υπαρχιφύλακα και Φρουρού της Δικαστικής Αστυνομίας αποτελούνται από τρία, δύο και ένα, αντίστοιχα, σιρίτια χρώματος λευκού/αργυρού επί μαύρου πεδίου και φέρονται επί του αριστερού πέτου του επενδύτη, του αδιάβροχου, του χιτωνίου και της μπλούζας τύπου πόλο, κεντητά σε μικρογραφίες.

Άρθρο 10
Εφόδια ιματισμού και υπόδησης

1. Στους Αστυνόμους της Δικαστικής Αστυνομίας χορηγούνται τα ακόλουθα είδη, με τους χρωματισμούς που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος, τα οποία αποτελούν δημόσιο υλικό:

α. Μία (1) ραμμένη στολή, μπερές, χιτώνιο, παντελόνι ή φούστα (για το γυναικείο φύλο), ανά τρία (3) έτη.

β. Δύο (2) υποκάμισα με μακριές χειρίδες, ανά τρία (3) έτη. γ. Δύο (2) υποκάμισα με βραχείες χειρίδες, ανά τρία (3) έτη.

δ. Μία (1) γραβάτα, ανά πέντε (5) έτη.

ε. Ένα (1) πουλόβερ τύπου V, ανά τρία (3) έτη.

στ. Ένας (1) επενδύτης (μπουφάν τύπου fly), ανά πέντε (5) έτη.

ζ. Ένα (1) αδιάβροχο με κουκούλα, ανά πέντε (5) έτη.

η. Ένα (1) ζεύγος σκαρπίνια, ανά δύο (2) έτη.

θ. Ένα (1) ζεύγος γόβες, ανά τρία (3) έτη.

ι. Μία (1) ζώνη, ανά πέντε (5) έτη. ι

α. Ένα (1) ζεύγος γάντια, ανά πέντε (5) έτη.

ιβ. Τρία (3) ζεύγη κάλτσες, ανά έτος.

ιγ. Δύο (2) ζεύγη καλσόν, ανά έτος.

ιδ. Μία (1) τσάντα για το γυναικείο προσωπικό, ανά πέντε (5) έτη.

2. Στους Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Φρουρούς της Δικαστικής Αστυνομίας χορηγούνται τα ακόλουθα είδη, με τους χρωματισμούς που περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος, τα οποία αποτελούν δημόσιο υλικό:

α. Μία (1) ραμμένη στολή (μπερές, χιτώνιο, παντελόνι), ανά τρία (3) έτη.

β. Ένα (1) πουλόβερ τύπου ζιβάγκο, ανά τρία (3) έτη.

γ. Τρεις (3) μπλούζες μακό με βραχείες χειρίδες, ανά τρία (3) έτη.

δ. Τρεις (3) μπλούζες τύπου πόλο με βραχείες χειρίδες, ανά τρία (3) έτη.

ε. Ένας (1) επενδύτης (μπουφάν τύπου fly), ανά πέντε (5) έτη.

στ. Ένα (1) αδιάβροχο με κουκούλα, ανά πέντε (5) έτη.

ζ. Ένα (1) ζεύγος άρβυλα, ανά δύο (2) έτη.

η. Μία (1) ζώνη, ανά πέντε (5) έτη.

θ. Ένα (1) ζεύγος γάντια, ανά πέντε (5) έτη.

ι. Τρία (3) ζεύγη κάλτσες, ανά έτος.

3. Η διάρκεια χρήσης των εφοδίων της προηγούμενης παραγράφου είναι αντίστοιχη του χρόνου χορήγησης αυτών. Η διάρκεια αυτή θεωρείται ενδεικτική. Η αντικατάσταση των εφοδίων αυτών γίνεται και πριν από τη λήξη της διάρκειας χρήσης τους, σε περίπτωση φυσιολογικής φθοράς. Σε περίπτωση υπαίτιας φθοράς, καταστροφής ή απώλειας, ο ανεφοδιασμός γίνεται αφού καταβληθεί η αξία του είδους ή των ειδών από τον υπαίτιο.

4. Οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας που απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους ή αποχωρούν από την Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο, πλην θανάτου, υποχρεούνται να επιστρέψουν στην Υπηρεσία τα εφόδια των παρ. 1 και 2 του παρόντος που χρεώθηκαν, άλλως εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί καταλογισμού δημόσιου υλικού, ιδίως του β.δ. της 15.5.1959 (Α’ 151), του ν.δ. 721/1970 (Α’ 251), και των Φ.092/5/333820/1974 (Β’ 1114) και Φ.092/3249/87/Σ.2237/1980 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β’ 1243).

5. Τα έξοδα καθαρισμού, επισκευής ή επιδιόρθωσης των επιστρεφόμενων ειδών, που πρόκειται να χορηγηθούν και χρησιμοποιηθούν εκ νέου από άλλους υπαλλήλους, βαρύνουν το Δημόσιο.

Άρθρο 11
Εμφάνιση Παράσταση με στολή

1. Οι αναφερόμενες υπηρεσιακές στολές πρέπει να φέρονται κατά τρόπο άψογο.

2. Απαγορεύεται η χρήση ειδών ιματισμού αντικανονικού τύπου, μη κανονικού μεγέθους, φθαρμένου ή αλλοιωμένου, καθώς και η αλλαγή του σχήματος ή της σύνθεσης των στολών.

3. Σε περιπτώσεις μεταβολών στη σύνθεση ή σε είδη στολών, η συμμόρφωση του προσωπικού πρέπει να είναι έγκαιρη και κανονική.

4. Οι υπάλληλοι του αστυνομικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας, όταν φέρουν στολή, απαγορεύεται:

α. Να φέρουν οποιοδήποτε κόσμημα με εξαίρεση δακτυλίδι (βέρα) και ωρολόγιο.

β. Να βαδίζουν σε δημόσιους χώρους με τα χέρια στα θυλάκια.

γ. Να κυκλοφορούν σε δημόσιους χώρους ασκεπείς ή με τον μπερέ στο χέρι ή στη μασχάλη.

δ. Να τρέφουν υπερβολική ή ατημέλητη κόμη, μύστακα ή παραγναθίδες, καθώς και υπογένειο (μούσι) οι άνδρες και υπερβολική ή απεριποίητη κόμη και μη διακριτικό καλλωπισμό (μακιγιάζ) οι γυναίκες.

Άρθρο 12
Τεχνικές προδιαγραφές
Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των ειδών στολής και εξάρτυσης, η ποιοτική σύνθεση των υφασμάτων των επιμέρους ειδών κάθε στολής, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Άρθρο 13
Οπλισμός Λοιπά είδη

1. Οι Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Φρουροί της Δικαστικής Αστυνομίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, φέρουν τα ακόλουθα είδη:

α. Πιστόλι μετά θήκης αναρτήσεως, με πλήρη φυσιγγίων γεμιστήρα.

β. Ράβδο

γ. Αλεξίσφαιρο γιλέκο

δ. Ηλεκτρικό φακό

ε. Ένα (1) ζεύγος χειροπέδων.

στ. Ασύρματο ζ. Σφυρίχτρα.

2. Οι Αστυνόμοι της Δικαστικής Αστυνομίας φέρουν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, πιστόλι μετά θήκης αναρτήσεως, με πλήρη φυσιγγίων γεμιστήρα και προαιρετικά τα λοιπά είδη της παρ. 1 του παρόντος.

3. Όλα τα προαναφερόμενα είδη αποτελούν δημόσιο υλικό. O προγραμματισμός, η κατανομή και η ανακατανομή τους στις Υπηρεσίες ενεργείται από τη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας. Η χρέωση του οπλισμού και των λοιπών ειδών στους υπαλλήλους γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει και τον υπεύθυνο για τον σκοπό αυτό.

4. Οι υπάλληλοι, κατά τη λήξη της βάρδιας ή την αποχώρηση από την Υπηρεσία για οποιαδήποτε αιτία, υποχρεούνται να παραδίδουν τα είδη του παρόντος σε καλή κατάσταση.

Άρθρο 14
Τρόπος ανάρτησης και μεταφοράς του οπλισμού
Το πιστόλι αναρτάται στο δεξιό μέρος του σώματος. Κατ’ εξαίρεση, για τους αριστερόχειρες επιτρέπεται η ανάρτηση στο αριστερό μέρος του σώματος. Ο οπλισμός τίθεται με τη λαβή προς τα πίσω μέσα στη θήκη, που αναρτάται στη ζώνη, κοντά και πίσω από το άνοιγμα του θυλακίου του παντελονιού ή της φούστας.

Άρθρο 15
Συντήρηση και εναποθήκευση οπλισμού και φυσιγγίων

1. Οι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό, τη συντήρηση, την αποκατάσταση κάθε βλάβης του οπλισμού, την αντικατάσταση των άχρηστων φυσιγγίων, καθώς και την εναποθήκευση του οπλισμού και των φυσιγγίων, ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας.

2. Η Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας ενεργεί εκτάκτως επιθεωρήσεις του οπλισμού και των φυσιγγίων των Υπηρεσιών, για το αποτέλεσμα των οποίων συντάσσεται σχετική έκθεση.

3. Η Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας, μαζί με τον οπλισμό αποστέλλει και οδηγίες χρήσης του σε όλες τις Υπηρεσίες.

4. Οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ή εναποθηκεύεται ο οπλισμός και τα φυσίγγια ασφαλίζονται με κλειδαριές ηλεγμένης ασφαλείας και λαμβάνεται κάθε άλλο απαραίτητο μέτρο κατά την κρίση του προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Άρθρο 16
Εγγραφή διαγραφή του οπλισμού
Η εγγραφή και η διαγραφή του οπλισμού των Υπηρεσιών, η μηχανογράφηση αυτού και λοιπές αναγκαίες σχετικές με τον οπλισμό λεπτομέρειες ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διευθυντή της Δικαστικής Αστυνομίας.

Άρθρο 17
Μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τον χειρισμό των όπλων
1. Για την πρόληψη ατυχημάτων, κατά τον χειρισμό των όπλων, οι υπάλληλοι υποχρεούνται:

α. να γεμίζουν και να απογεμίζουν τα όπλα, κατά την έναρξη και λήξη κάθε υπηρεσίας, με απόλυτη προσοχή σε ειδικό και ασφαλή προς τούτο χώρο,

β. να μην εξάγουν χωρίς λόγο το πιστόλι από τη θήκη και να μην το αφήνουν εκτεθειμένο, με κίνδυνο να περιέλθει στα χέρια άλλων ατόμων,

γ. να φροντίζουν πάντοτε ώστε η θαλάμη του όπλου τους να είναι κενή φυσιγγίων, εκτός εάν οι περιστάσεις επιβάλλουν το αντίθετο ή βρίσκονται σε επιχειρησιακή κατάσταση ή έχει δοθεί διαφορετική εντολή,

δ. να επιδεικνύουν σοβαρό ενδιαφέρον για την καλή κατάσταση του όπλου τους και να αναφέρουν στην Υπηρεσία τους τυχόν φθορά ή απώλεια του οπλισμού και των φυσιγγίων.

2. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών υποχρεούνται:

α. να απευθύνουν στους υπαλλήλους έγγραφες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των όπλων στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου,

β. να επιβλέπουν για την πιστή εφαρμογή των εντολών και οδηγιών και την ακριβή τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οπλοφορίας.

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις Υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας για τον οπλισμό

1. Οι Υπηρεσίες οφείλουν να διαθέτουν κατάλληλους, ως προς την ασφάλεια, χώρους για τη γέμιση και απογέμιση των όπλων.

2. Σε περίπτωση φθοράς, καταστροφής, απώλειας ή κλοπής όπλων ή φυσιγγίων, διενεργείται πειθαρχικός έλεγχος για την εξακρίβωση των συνθηκών, την επισήμανση των υπαιτίων και την επιβολή ανάλογων κυρώσεων.

3. Η απώλεια ή η κλοπή όπλων ή φυσιγγίων αναφέρεται άμεσα στις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 19
Εφοδιασμός χρήση της ράβδου

1. Ο τύπος της ράβδου (υλικό κατασκευής, μήκος, διάμετρος και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά) καθορίζεται από τη Διεύθυνση Δικαστικής Αστυνομίας.

2. Η ράβδος φέρεται από τους αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και τους φρουρούς που διατίθενται σε υπηρεσία και αναρτάται στον ζωστήρα, μέσα σε ειδική θήκη, πλάγια του κορμού του σώματος.

3. Η χρήση της ράβδου επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α. Κατόπιν διαταγής ανωτέρου κατά την εκτέλεση υπηρεσίας.

β. Όταν ο υπάλληλος ευρίσκεται σε άμυνα.

4. Ο υπάλληλος που έκανε χρήση της ράβδου με δική του πρωτοβουλία αναφέρει αμέσως στην Υπηρεσία του το περιστατικό λεπτομερώς, καθώς και τους λόγους που επέβαλαν τη χρήση της.

Άρθρο 20
Εφοδιασμός και χρήση σφυρίχτρας

1. Ο υπάλληλος εφοδιάζεται από την Υπηρεσία του με σφυρίχτρα, που φέρει αλυσίδα με άγκιστρο για την ανάρτησή της.

2. Οι Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και οι Φρουροί, όταν είναι με στολή, φέρουν υποχρεωτικά τη σφυρίχτρα, η οποία τοποθετείται στο αριστερό θυλάκιο του χιτωνίου, αναρτώμενη με το άγκιστρό της από κουμπότρυπα του χιτωνίου.

3. Οι Αστυνόμοι φέρουν προαιρετικά σφυρίχτρα σε εσωτερικά θυλάκια της περιβολής τους.

4. Η χρήση της σφυρίχτρας επιτρέπεται από τον υπάλληλο μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α. Όταν ζητά βοήθεια, επειδή αντιμετωπίζει κίνδυνο και έχει ανάγκη ενίσχυσης.

β. Όταν ζητά βοήθεια για τη σύλληψη κακοποιού ή δράστη αδικήματος, ο οποίος τρέπεται σε φυγή για να διαφύγει τη σύλληψη.

γ. Όταν επιβάλλεται να δώσει σήμα κινδύνου σε άτομα που κινδυνεύουν.

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.