Π.Δ. 14/2022

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 14

Ίδρυση Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Αγίων Ασωμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 51, παρ. 2 του ν. 4301/2014 «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 223), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. α του υπ’ αρ. 39/ 1972 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «Περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και των Ησυχαστηρίων» (Α’ 103).

2. Τη σύμφωνη γνώμη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου (αριθ. πρωτ. 4828/28-9-2021).

3. Την έγκριση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που παρασχέθηκε κατά την Ε’/2-11-2021 Συνεδρία της 165ης Συνοδικής Περιόδου.

4. Tην υπ’ αρ. 11364/27-9-2021 συμβολαιογραφική πράξη εμφάνισης και δηλώσεων.

5. Την υπ’ αρ. 4821/2246/8-11-2021 βεβαίωση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

6. Την υπ’ αρ. Φ1/Γ/843/168832/Β1/23-12-2021 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία η παρούσα κανονιστική πράξη για την ίδρυση της Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Αγίων Ασωμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, δεν προκαλεί καμία επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την 13/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ιδρύεται Ανδρώα Ιερά Κοινοβιακή Μονή Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Αγίων Ασωμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως. Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ