Κατά την καταχώριση ενός προμηθευτή το πρόγραμμα ελέγχει την ορθότητα του ΑΦΜ;
Ναι. Η εταιρεία μας έχει ενσωματώσει τον αλγόριθμο του υπουργείου για τον έλεγχο του ΑΦΜ.

Εάν πατήσετε κλικ στο κόκκινο τετράγωνο του πεδίου ΑΦΜ το πρόγραμμα αυτόματα συνδέεται με το TAXIS για περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων του προμηθευτή.

Μπορείτε να εκτυπώσετε και κατάλογο με τα λανθασμένα ΑΦΜ προμηθευτή από την επιλογή 3.2.1 απαντώντας με Ν στο πεδίο έλεγχο ΑΦΜ.