Κατά την καταχώριση ενός πελάτη το πρόγραμμα ελέγχει την ορθότητα του ΑΦΜ;
Ναι. Η εταιρεία μας έχει ενσωματώσει τον αλγόριθμο του υπουργείου για τον έλεγχο του ΑΦΜ.

Εάν πατήσετε κλικ στο κόκκινο τετράγωνο του πεδίου ΑΦΜ το πρόγραμμα αυτόματα συνδέετε με το TAXIS για περεταίρω έλεγχο των στοιχείων του πελάτη.

Μπορείτε να εκτυπώσετε και κατάλογο με τα λανθασμένα ΑΦΜ πελατών από την επιλογή 3.1.1 απαντώντας με Ν στο πεδίο έλεγχος ΑΦΜ.