Έχετε πάει στα Οικοδομικά έργα στο tab Οριζόντιες Ιδιοκτησίες. Τα πεδία όμως Προϋπολογιστικά, Απολογιστικά και Διαφορά ΦΠΑ είναι ανενεργά, γκρίζα. Γιατί γίνεται αυτό;
Αυτό ενημερώνεται αυτόματα από τις κινήσεις και το βιβλίο κοστολογίου (δεν βάζετε εσείς ποσό).