Πώς μπορείτε να Οριστικοποιήσετε την ΑΠΔ, Προσωρινή και Οριστική Δήλωση;
Την Οριστικοποίηση την κάνετε από τις Βοηθητικές > Οριστικοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο ορίζετε το διάστημα της οριστικοποίησης. Αν πάτε μετά να αλλάξετε κάτι σε κάποια κίνηση που έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα θα σας εμφανίζει σχετικό μήνυμα ότι η κίνηση έχει οριστικοποιηθεί στην Προσωρινή, Οριστική, ή στην ΑΠΔ (ανάλογα τι επιλέξατε για να κάνετε οριστικοποίηση – μπορεί να έχετε επιλέξει και τα τρία, οριστικοποίηση ένα προς ένα). Θα σας αφήνει να παρέμβετε, θα σας δίνει όμως προειδοποιητικό μήνυμα.
Η Οριστικοποίηση δεν επηρεάζεται από την Ημερομηνία κλειδώματος που κάνει αυτόματα το πρόγραμμα στην κάθε κίνηση, ούτε και επηρεάζεται από το γενικό κλείδωμα όλου του προγράμματος (όλων των εταιριών) που ενδεχομένως έχετε κάνει εσείς από τις Βοηθητικές > Γενικές Παράμετροι, στο ταμπελάκι Λοιπές Παρ/τροι στο πεδίο Έτος / Μήνας κλειδώματος.

Επίσης, αν πάτε να κάνετε Μαζικό Υπολογισμό Μισθοδοσίας (από τις Κύριες Εργασίες > Υπολογισμός Μισθοδοσίας) υπάρχουν τα πεδία Υπολογισμός κλειδωμένων εγγραφών, Καταχώρηση νέων εγγραφών και Υπολογισμός οριστ/μένων εγγραφών..
Με τον Υπολογισμό Κλειδωμένων εγγραφών επιλέγετε αν θα ξανά γίνει υπολογισμός των κλειδωμένων εγγραφών. Χρειάζεται προσοχή, διότι αν έχει αλλάξει κάτι στον εργαζόμενο (το ταμείο του, η προϋπηρεσία του κτλ) θα αλλάξει η προϋπάρχουσα μισθοδοσία. Το πρόγραμμα κλειδώνει αυτόματα τις κινήσεις κάθε φορά που παράγετε το αρχείο της ΑΠΔ. (Στην Εταιρία, στο ταμπελάκι Λειτουργία, Έτος / Μήνας κλειδώματος μεταβολών).
Με την Καταχώρηση νέων εγγραφών επιλέγετε αν θα γίνει μαζικός υπολογισμός για τις νέες κινήσεις στον μήνα. Για παρά-δειγμα, έχετε υπολογίσει Τακτικές αποδοχές για -2- εργαζόμενους μέσα στον Σεπτέμβριο.
Αν θα κάνετε κλικ στην Καταχώρηση νέων εγγραφών και κάνετε Αυτόματο υπολογισμό για τον Σεπτέμβρη, στις Τακτικές Αποδοχές, τότε θα σας ξανά υπολογίσει και τις Τακτικές Αποδοχές και για αυτές που είχατε τρέξει (οπότε θέλει προσοχή διότι μπορεί να έχει αλλάξει κάτι οπότε θα επανυπολογιστούν οι ήδη καταχωρημένες κινήσεις).
Αν ΔΕΝ κάνετε κλικ στην Καταχώρηση νέων εγγραφών τότε το πρόγραμμα θα σας ξανά υπολογίσει μόνο τις κινήσεις που είναι ήδη περασμένες μέσα στον συγκεκριμένο μήνα. Δεν θα κάνει μαζικό υπολογισμό στις ακαταχώριστες κινήσεις.
Επομένως χρειάζεται προσοχή, διότι δεν υπάρχει η επιλογή να κάνει το πρόγραμμα μαζικό υπολογισμό μόνο για τις ακαταχώριστες κινήσεις. Άρα το πιο πιθανό είναι να έχετε τσεκαρισμένη αυτή την επιλογή, για να γίνει ο μαζικός υπολογισμός των ακαταχώριστων κινήσεων, με την προσοχή όμως ότι θα γίνει επαναϋπολογισμός στις κινήσεις που ενδεχομένως να έχετε ήδη καταχωρήσει.