Πώς θα πάρετε την Οριστική και Προσωρινή Δήλωση οικοδόμου; Γιατί ενώ έχετε οικοδόμους δεν τους εμφανίζει;
Οι οικοδόμοι εμφανίζονται κανονικά και στην Οριστική και στην Προσωρινή αρκεί να έχετε τρέξει τις κινήσεις τους και να έχει γίνει η παρακράτηση φόρου. Όταν θα πάρετε την Προσωρινή ή Οριστική (μέσα από τις Εκτυπώσεις) θα πρέπει να τσεκάρετε την επιλογή Εκτύπωση Οικοδόμων ώστε να σας τους εμφανίσει.