Πώς ορίζω χρώματα στην εταιρεία;

Από την επιλογή 5.Μ.2

Καλείτε μια βοηθητική οθόνη όπου μπορείτε να καθορίσετε με shift+? τα χρώματα ή τις αποχρώσεις προβολής της οθόνης.