Πώς μπορώ να συνδέσω ένα είδος με την κατηγορία ΦΠΑ του;
Από την επιλογή 4.3

Στο πεδίο Κατηγορία ΦΠΑ με Shift+? αναζητάτε τον συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο ανήκει το είδος.