Πώς μπορώ να ορίσω επιτόκιο στα αξιόγραφα;
Στην επιλογή 1.Δ.1 με το συνδυασμό των πλήκτρων Alt + E.