Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, κατατίθεται στον ΟΑΕΔ;Δεν υπάρχει υποχρέωση να κατατίθενται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην λήξη τους στον ΟΑΕΔ. Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας κατά την πρόσληψη είχε οριστεί ότι πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου.