Μέσα στο έντυπο Vies πώς ενημερώνονται τα πεδία 013 Όνομα Πατέρα, 015 Διεύθυνση 016 Δήμος ή κοινότητα και 017 ΤΚ;

Ενημερώνονται από τα Στοιχεία εταιρίας από το ταμπελάκι Εταιρεία. Το πεδίο Τίτλος ενημερώνεται από την υπηρεσία.