Πώς μπορώ να κάνω ομαδική αποστολή ειδών;
Μπορείτε να κάνετε αποστολή είδους σε μία ομάδα πελατών, πχ
περίπτωση αποστολής περιοδικού σε συνδρομητές χωρίς να χρειαστεί να κάνετε μία-μία τις εγγραφές αφαίρεσης από την αποθήκη.

Με αυτόν το τρόπο ενημερώνεται η αποθήκη, οι πελάτες, και μπορείτε να έχετε και εκτύπωση ετικετών με τις διευθύνσεις των πελατών.

Δηλώνετε Αιτία κίνησης, τα είδη και ποσότητα ανά πελάτη.

Μάσκα ******** + : προσδιορίζετε μία ομάδα πελατών χρησιμοποιώντας τη μάσκα σαν φίλτρο.

Από… Έως: προσδιορίζετε από / έως κωδικό πελάτη.
Πελάτες με Υπόλοιπα (*/0/1): *=όλοι οι πελάτες, 0=πελάτες με
υπόλοιπο, 1=πελάτες χωρίς υπόλοιπο.

Εκτύπωση Ετικετών Ν/Ο: με (Ν)αι θα εκτυπωθούν ετικέτες με τις
διευθύνσεις των πελατών.

Συνέχεια Ν/Ο: Με (Ν)αι αποδέχεστε την εργασία και πατώντας το
πλήκτρο αρχίζει η εκτέλεση της.