Πώς μπορώ να κάνω ομαδικές διαγραφές συνδέσεων πελάτη με είδος και νέο τιμοκατάλογο;
Από την επιλογή 5.Β.3

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να συνδιάσετε πελάτη με κωδικό αποθήκης ή το ένα από τα δύο για να κάνετε ομαδικές διαγραφές συνδέσεων.

Συγκεκριμένα…

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πελάτης……..Με SHIFT+? αναζητάτε τον πελάτη.
Είδος………….Με SHIFT+? αναζητάτε το είδος.

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο πελάτη ή μόνο είδος ή και τα δυό μαζί.

Προσοχή!!! Για να προβάλετε τον κατάλογο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10