Πώς μπορώ να κάνω ομαδική διαγραφή συνδέσεων πελατών-ειδών με νέους κωδικούς πελατών;
Από την επιλογή 5.Α.3

Με την παρακάτω επιλογή μπορείτε να συνδυάσετε πελάτη με κωδικό αποθήκης ή το ένα από τα δύο για να κάνετε ομαδικές διαγραφές συνδέσεων.

Συγκεκριμένα…

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πελάτης………..Με SHIFT+? αναζητάτε τον πελάτη.
Είδος………….Με SHIFT+? αναζητάτε το είδος.

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο πελάτη ή μόνο είδος ή και τα δυό μαζί.

Προσοχή!!! Για να προβάλετε τον κατάλογο θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F10.