Μισθοδοσία οικοδόμων- Θα πρέπει να υπάρχει κάρτα πσόσληψης ΟΑΕΔ
– Πάντα η απασχόλησή τους είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου ή ολοκλήρωσης έργου
– Δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης προγράμματος ωρών εργασίας ούτε και τήρηση του Ειδικού βιβλίου καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
– Υπάρχει υποχρέωση τήρησης Ημερήσιων Δελτίων Βιβλίου Απασχολούμενου Προσωπικού το οποίό διατίθεται στο εμπόριο και είναι θεωρημένο από την επιθεώρηση εργασίας.
– Υποχρέωση τήρησης του βιβλίου Μέτρων Ασφάλειας και Υγείας, θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ (Κέντρο πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου).