Πού ασφαλίζονται οι οικοδόμοι που δουλεύουν σε οικοδομικές εταιρίες:Για να ασφαλιστεί ο οικοδόμος ως κύρια ασφάλιση στον ΟΑΕΕ θα πρέπει:
-Να συμμετέχει σε εταιρία με σκοπό την ανάληψη οικοδομικών και τεχνικών εργασιών και να είναι παράλληλα ασφαλισμένοι και στο ΙΚΑ.
– Όσα φυσικά πρόσωπα αναλαμβάνουν έργα και δεν απασχολούνται αυτοπρόσωπα
-Όσα φυσικά πρόσωπα απασχολούνται αυτοπόρσωπα αλλά διατηρούν επαγγελματική στέγη (πχ υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανουργοί κτλ).