Πώς μπορώ να δω τις κινήσεις σ’ένα οικοδομικό έργο/υποκατάστημα που αφορά την λογιστική;
Στην επιλογή 2.7.1 υπάρχει αντίστοιχο πεδίο όπου με Shift+? το αναζητάτε.