Πώς μπορώ να δω τις κινήσεις σ’ένα οικοδομικό έργο/υποκατάστημα που αφορά την αποθήκη;

Στην επιλογή 2.Α.1 υπάρχει αντίστοιχο πεδίο όπου με Shift+? το αναζητάτε.