Έννοια χρήσιμων οικοδομικών όρων:Φέρουσα κατασκευή:
Είναι το τμήμα του κτιρίου που μεταφέρει άμεσα ή έμμεσα στο έδαφος τα μόνιμα και ωφέλειμα φορτία του κτιρίου, καθώς και τις επιρροές γενικά των δυνάμεων που ενεργούν σε αυτό.

Πυλωτή:
Ονομάζεται το ισόγειο ενός κτιρίου όταν αυτό, στο μεγαλύτερο μέρος του, είναι ελεύθερο από διαχωριστικούς τοίχους

Υπόγειο:
Είναι ο όροφος ή το τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται μέχρι 1,50μ ψηλότερα από την οριστική (φυσική ή διαμορφωμένη) στάθμη του εδάφους.

Στεγανοποιημένοι χώροι στάθμευσης:
Είναι οι στεγανοποιημένοι χώροι που χρησιμοποιούνται για την στάθμευση των οχημάτων. Μπορεί να αποτελούν τμήμα του κτιρίου ή να είναι αυτοτελές κτίριο.

-Ημιυπαίθριος (semi – demi- quasi open) χώρος:
Είναι ο στεγασμένος χώρος του οποίου μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοικτή προς κοινόχρηστο χώρο, ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου και οι υπόλοιπες πλευρές ορίζονται από τοίχους ή κολώνες.

-Ακάλυπτος χώρος (exterior common area, backyard, inner courtyard)
(ακάλυπτη επιφάνεια): ή και περιβάλλον χώρος:
Είναι ο χώρος του οικοπέδου που δεν καλύπτεται από κτίρια.

-Διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου οικοπέδου:
Είναι το σύνολο των κατασκευών που γίνονται στον ακάλυπτο χώρο για την διαμόρφωσή του (περίφραξη, κηποτεχνικά έργα, δρόμοι πεζών και αυτοκινήτων, διακοσμητικές κατασκευές, διαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης κτλ).

-Χώροι βοηθητικής χρήσης (ancillary areas)
Οι χώροι που δεν προορίζονται για παραμονή ατόμων (έστω και ενός) επί -2- τουλάχιστον ώρες το 24ωρο και, έναντι των χώρων κύριας χρήσης, είναι κατασκευαστικά απλούστεροι (πχ κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθήκες, σταύλοι κτλ).