Διακρίνουμε -2- κατηγορίες, τις οικοδομικές και τις τεχνικές εργασίες:Διακρίνουμε -2- κατηγορίες, τις οικοδομικές και τις τεχνικές εργασίες:
-Στις οικοδομικές εργασίες λογίζονται η ανέγερση, συμπλήρωση, μεταρρύθμιση, επισκευή ή κατεδάφιση πάσης φύσεως κτισμάτων για κατοικίες, αποθήκες, αίθουσες συγκέντρωσης κτλ. Επίσης είναι η κατασκευή περιτοιχισμάτων, εκβαχισμοί, επιχωματωλσεις οικοπέδων ανόρυξης (=εκσκαφή, εξόρυξη) φρέατος ή βόθρου, ανέγερση παραπήγματος κτλ.
-Στις τεχνικές εργασίες περιλαμβάνονται η κατασκευή, η συντήρηση οδών, γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών, λιμένων, αεροδρομίων, υδραυλικών, ηλεκτρικών ή μηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και εγκαταστάσεων μηχανών και λοιπών εξαρτημάτων βιομηχανικών και λοιπών επιχειρήσεων.

Δεν περιλαμβάνονται στις οικοδομικές εργασίες:

– οι ξυλουργικές
– οι σιδηρουργικές
– οι υδραυλικές (απλέςε εργασίες, όχι εγκατάσταση)
– εγκατάσταση ανελκυστήρων
– τοποθέτηση γυψοσανίδων (drywell, gypsum board, plasterboard).
– Η τοποθέτηση ψευδοροφής (suspending ceiling, false ceiling, mock seam).