Θέλετε να ανοίξετε έναν οικοδόμο. Έχετε πάει κανονικά στην καρτέλα του, αλλά στο ταμπελάκι Εταιρικά η επιλογή Οικοδομικά είναι στο Όχι και είναι αχνή, γκρίζα, ανενεργή. Τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα πρέπει στο ταμπελάκι Εργασιακή κατάσταση να τον έχετε ορίσει Εργάτη. Επίσης θα πρέπει να βγείτε από τον εργαζόμενο και να ξανά μπείτε για να έχει ενεργοποιηθεί το πεδίο αυτό.