Μέσα στα Οικοδομικά έργα, το ταμπελάκι Οριζόντιες ιδιοκτησίες πώς συμπληρώνεται;
Εδώ δηλώνονται τα στοιχεία των κτισμάτων του έργου από τη Σύσταση Οριζοντίου Ιδιοκτησίας, η τιμή πώλησης ανά ιδιοκτησία και απεικονίζονται τα κόστη και η διαφορά ΦΠΑ που προκύπτει.
Υπάρχουν τα εξής πεδία:

Α/Α: Καταχωρείτε τον αύξοντα αριθμό της κάθε ιδιοκτησίας.

Όροφος: Δηλώνετε τον όροφο στον οποίο βρίσκεται η ιδιοκτησία.

Ιδιοκτησία: Καταχωρείτε τον χαρακτηρισμό της κάθε ιδιοκτησίας, όπως προ-κύπτει από τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Παρακολουθήματα: Δηλώνετε τα παρακολουθήματα για την ιδιοκτησία, εάν υπάρχουν.

Κατηγορία: Επιλέγετε μια από τις εξής κατηγορίες για κάθε ιδιοκτησία:

%Συμ.: Δηλώνετε τα χιλιοστά της κάθε ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τη σύσταση.
Προσοχή!! Τα συνολικά χιλιοστά που ορίζετε εδώ πρέπει να είναι ίσα με το σύνολο των χιλιοστών που έχετε ορίσει στην οθόνη καταχώρισης των Βασικών Στοιχείων.

Προυπ/κά: Εμφανίζεται το επιμεριζόμενο προϋπολογιστικό κόστος της κάθε ιδιοκτησίας.

Απολ/στικά: Εμφανίζεται το επιμεριζόμενο απολογιστικό κόστος της κάθε ιδιοκτησία (ενημερώνεται με ειδικό τρόπο από τις κινήσεις).

Τιμή Πώλησης: Δηλώνετε την τιμή πώλησης.

Διαφορά ΦΠΑ: Απεικονίζεται η διαφορά ΦΠΑ που προκύπτει για την κάθε ιδιοκτησία.

Σε περίπτωση που πρέπει να καταχωρηθούν περισσότερες από δεκατρείς ιδιοκτησίες μετακινήστε στην επόμενη οθόνη καταχώρισης κλικάροντας το πλήκτρο Επόμενη . Για να επιστρέψετε σε προηγούμενη οθόνη κλικάρετε το πλήκτρο Προηγούμενη.