Θέλετε να στείλετε ηλεκτρονικά την Οικειοθελή αποχώρηση ή την Αναγγελία πρόσληψης. Κάνετε την διαδικασία αλλά δεν σας βάζει μέσα στο site του υπουργείου, δεν κάνει την ηλεκτρονική αποστολή.
Μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου στο tab Αναγνώριση θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο οθόνης (δεξιά) «Ηλεκτρ. Αποστ». Εδώ θα πρέπει να βάλετε τα σχετικά στοιχεία, τουλάχιστον για την αποστολή της αναγγελίας πρόσληψης. Αν δεν βάλετε κανένα στοιχείο, θα πρέπει τουλάχιστον να κάνετε κλικ στο Αποδοχή.