ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Όσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας που θα συνάπτονται από τις 14/02/2012 και μετά, θα είναι πλέον για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη (δηλαδή όλες οι συμβάσεις που θα υπογράφονται από τις 14/02/2012 και εφ’εξής θα είναι ορισμένου χρόνου).

Για τις «παλαιές» ισχύουν τα εξής:

Oι συλλογικές συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14-2-12 ή και περισσότερο, λήγουν μετά την παρέλευση ενός έτους, δηλ. στις 14-2-13 (εκτός κι αν λήγουν ή καταγγελθούν νωρίτερα). Oι συμβάσεις αυτές δεν θεωρούνται, αλλά ούτε έχουν μετατραπεί σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Δηλαδή αν είχαν ξεκινήσει πριν ή στις 14/02/2010, μέχρι τις 14/02/2012 έχουν κλείσει 2ετία ή και περισσότερο. Άρα παραμένει ένα ακόμα έτος μέχρι την 3ετία , μέχρι τις 14/02/2013.
Άρα αυτές που έχουν υπογραφεί πριν τις 14/02/2010 στην ουσία πέρνουν παράταση της τριετίας.
Πχ είχε υπογαφεί στις 01/11/2009. Παλαιά ο χρόνος ισχύος της ήταν αόριστος (αορίστου χρόνου), ενώ τώρα γίνεται 3ετίας.
Άρα με το νέο καθεστώς θα έπρεπε να λήξει στις 30/10/2012. Όμως θα καταργηθεί στις 14/02/2013 άρα ουσιαστικά παίρνει παράταση.

Oι συλλογικές συμβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί και βρίσκονται σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών μέχρι την 14-2-12, λήγουν το αργότερο εντός 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός κι αν λήξουν ή καταγγελθούν νωρίτερα.

Πχ αν συνάφθηκε στις 14/02/2010 λήγει στις 14/02/2013 (μετά ξεκινά η 3μηνη μετενέργεια)
Αν συνάφθηκε στις 20/05/2011, λήγει στις 20/05/2014 . ( μετά ξεκινά η 3μηνη μετενέργεια)

Ποιοι όροι εργασίας ισχύουν και για ποιους

1. Oι κανονιστικοί (ρυθμιστικοί) όροι συλλογικής σύμβασης που θα λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Aυτό σημαίνει ότι για τους ήδη εργαζόμενους εξακολουθούν να ισχύουν επί τρίμηνο οι όροι της συλλογικής σύμβασης που έληξε ή καταγγέλθηκε.

2. Oι κανονιστικοί ( = ρυθμιστικοί όροι, που κανονίζουν την σύμβαση) συλλογικής σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί μέχρι την 14-02-12 ισχύουν για ένα τρίμηνο, δηλαδή μέχρι την 14-05-12.
Tο ίδιο ισχύει και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες έληξαν ή καταγγέλθηκαν εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. (δηλαδή που έληξαν ή καταγγέλθηκαν από τις 14/08/2011 και μετά, μέχρι την 14/02/2012).

3. ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ
-Για τις ΣΣE που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και το διάστημα από 14.2.2012 μέχρι 14.5.2012, αποτελεί για αυτές το β΄ τρίμηνο επί του εξαμήνου της παράτασης ισχύος, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι 14.5.12.
Επεξήγηση: Παλαιά η μετενέργεια ήταν 6μηνη.

Πχ μία σύμβαση είχε καταργηθεί τουλάχιστον μέχρι τις 14/11/2011 . Άρα θα είχε εξάμηνη μετενέργεια μέχρι τις 14/05/2012.
Συνεπώς από 14/11/2011 έως 14/02/2012 είναι το 1ο τρίμηνο και από 14/02/2012 έως 14/05/2012 το 2ο τρίμηνό τους (της παλαιάς μετενέργειας που ήταν εξάμηνη).
Αυτές λοιπόν λήγουν στις 14/05/2012 άρα μέχρι τότε παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματα.

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ
-Αν όμως αποτελεί το α΄ τρίμηνο του εξαμήνου που διατρέχεται και δεδομένου ότι η θέσπιση τρίμηνης διάρκειας παράτασης υφίσταται από 14.2.2012, τότε αυτή η ΣΣE από 14.5.2012 δεν ισχύει, και άρα μετά το πέρας του τριμήνου αυτού εφαρμόζεται και γι’ αυτές τις ΣΣE. το νέο καθεστώς εκτός κι αν, στο μεταξύ, συναφθεί νέα ΣΣE.

Δηλαδή η σύμβαση έληξε στις 14/02/2012. Άρα θα έμπαινε σε 6μηνη μετενέργεια μέχρι τις 14/08/2012. Συνεπώς το διάστμα από 14/02/2012 μέχρι 14/05/2012 είναι το Α΄ τρίμηνο της παλαιάς 6μηνης μετενέργειας.

Αυτό δεν ισχύει πλέον, μπαίνει σε 3μηνη, και θα λήξει στις 14/05/2012.

4. Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Eργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το εξάμηνο παράτασης ισχύος τους, δίνεται η παράταση του τριμήνου (14.2.2012 έως 14.5.2012) μόνο για τη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Eργασίας. (μετενέργεια, Aftereffect),
Δηλαδή δεν ισχύει η ίδια σύμβαση, παρά μόνο το δικαίωμα να υπογραφεί νέα σύμβαση.

Παράδειγμα: Η σύμβαση καταγγέλθηκε τουλάχιστον 6 μήνες πριν την 14/02/2012 δηλαδή από τις 14/08/2011 και πίσω. Έχει περάσει το 6μηνο, η σύμβαση έχει λήξει. Όμως παραμένει το δικαίωμα υπογραφής νέας, μέχρι τις 14/05/2012 (δεν είναι ακριβώς μετενέργεια, είναι παράταση χρόνου για να υπογραφεί η νέα σύμβαση).

Kαι αυτό γιατί « έχουν πάψει να παράγουν έννομα αποτελέσματα ως συλλογικές συμβάσεις και οι όροι τους έχουν απολέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα τους, παραμένουν δε στις ατομικές συμβάσεις ως απλοί ενοχικοί όροι
(δηλαδή ως απλό σύνολο κανόνων που ρυθμίζει την σχέση εργαζόμενου και εργοδότη = ενοχικό)
Συνεπώς δεν θα ήταν ποτέ δυνατή η «αναβίωσή» τους ως Συλλογικές Συμβάσεις Eργασίας, (δηλαδή οι ατομικές να γίνουν συλλογικές) , μιας και έχει επέλθει στην πραγματικότητα η «υποκατάστασή» τους από ενεργές ατομικές συμβάσεις εργασίας.

Οι ατομικές συμβάσεις δεν είχαν δυσμενέστερους όρους από αυτούς που όριζε η συλλογική για τους εργαζόμενους.
Η σύμβαση αυτή έχει περάσει την 6μηνη παλαιά μετενέργεια και δεν ισχύει πλέον. Ισχύουν όμως οι ατομικές συμβάσεις που σίγουρα είναι ίδιες ή καλύτερες από τις συλλογικές που λήξανε.

Η ατομική αυτή σύμβαση είναι ελεύθερη συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη άρα δεν γίνονται παρεμβάσεις σε αυτήν από την τρόϊκα ή την κυβέρνηση.

Aυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι πολλές ατομικές συμβάσεις εργασίας που ενσωμάτωσαν όρους ΣΣE που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περάσει γι’ αυτές και το εξάμηνο της παράτασης ισχύος τους, έχουν τροποποιηθεί με νέες συμφωνίες των μερών, (με κοινή συμφωνία), πράγμα που θα οδηγούσε στην αυτόματη εκ νέου και εκ του νόμου τροποποίησή τους, αντίθετα από τη βούληση των συμβαλλομένων μερών.
Aυτό θα αποτελούσε καταφανή παρέμβαση στην ατομική σύμβαση. Kατά τη διάρκεια του τριμήνου, αλλά και μετά την εκπνοή του, αν δεν συναφθεί νέα ΣΣE για τους ήδη εργαζόμενους, παραμένουν σεβαστές και ισχυρές οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που έχουν ενσωματώσει στο περιεχόμενό τους τούς όρους αυτών των ΣΣE (που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και πέρασε και το εξάμηνο ισχύος τους) καθώς και οι όποιες τροποποιήσεις αυτών των ατομικών συμβάσεων εργασίας (οι οποίες τροποποιήσεις δεν γίνονται μονομερώς, αλλά με την συγκατάθεση του εργαζόμενου).

Tι διασώζεται μετά το τρίμηνο
1. Όταν παρέλθει το τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία της ΣΣE και δεν συναφθεί νέα ΣΣE, τότε όλοι οι κανονιστικοί όροι που αφορούν επιδόματα παύουν να ισχύουν. Συνεχίζουν να ισχύουν αποκλειστικά αυτοί που αφορούν αφενός το βασικό μισθό/ημερομίσθιο (της ΣΣE που έληξε ή καταγγέλθηκε) και αφετέρου τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις ΣΣE που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.
Όταν λοιπόν λέμε ότι διασώζεται η ωρίμανση εννοούμε το επίδομα που παίρνει τώρα, όχι ότι θα συνεχίσει την αύξηση των κλιμακίων (παγώνουν οι ωριμάνσεις μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%).
Eπειδή η συγκεκριμένη προσαρμογή ορίζεται από το νόμο, δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Oποιοδήποτε άλλο επίδομα που προβλέπεται παύει να ισχύει. Mε τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας τα μέρη μπορούν να διαπραγματευτούν και όρους πέραν των παραπάνω.

2. Όσον αφορά τη σύναψη νέας ή τροποποιημένης ατομικής σύμβασης εργασίας, εργοδότες και εργαζόμενοι από κοινού μπορούν να συμφωνήσουν αμοιβές τουλάχιστον στο ύψος των νέων μισθών και ημερομισθίων της EΓΣΣE.

Επίδομα ωρίμασης
Επίδομα ωρίμανσης με αυτή την έννοια δεν υπάρχει παρά μόνον σε ελάχιστες συμβάσεις. Εδώ απλά ως επίδομα ωρίμανσης εννοείται με την ευρύτερη έννοια η αύξηση αποδοχών λόγω παρέλευσης των ετών εργασίας του εργαζόμενου στον κλάδο (οι γνωστές 2ετίες ή 3ετίες).
Ως «επίδομα ωρίμασης» νοούνται λοιπόν τα παραπάνω ποσά από το βασικό που καταβάλλονται για το σύνολο του χρόνου υπηρεσίας του εργαζομένου, που έχει διανυθεί στον ίδιο ή άλλο εργοδότη, δηλαδή της κάθε μισθολογικής κλίμακας (μονοετής, διετής, τριετής κτλ.). Το επίδομα αυτό θα μένει στάσιμο αφού πλέον απαγορεύονται οι ωριμάνσεις.

Από 14-02-12, και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί κάτω του 10%, αναστέλλεται η εφαρμογή όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, Υπουργικών Αποφάσεων ή διοικητικών πράξεων κανονιστικού χαρακτήρα, που προβλέπουν αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, δηλαδή των μισθών ή ημερομισθίων ή του βασικού μισθού, περιλαμβανομένων της υπηρεσιακής ωρίμανσης καθώς και του επιδόματος πολυετίας, χρόνου εργασίας, τριετίας, πενταετίας κλπ.

Ως «επίδομα σπουδών», νοείται το αντίστοιχο επίδομα που χορηγείται με βάση τους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, κ.ά. Δεν περιλαμβάνονται οι γλώσσες, ο υπολογιστής, επαγγελματικά σεμινάρια κτλ.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 22% Η 32% .
1. α. Τα κατώτατα νόμιμα όρια μισθών και ημερομισθίων καθορίζονται σε σχέση με τα κατώτατα όρια των μισθών και ημερομισθίων της από 15-7-2010 ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν την 1-1-2012, μειωμένα κατά 22%. Η μείωση αφορά το χρονικό διάστημα, από 14-2-2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής στα πλαίσια του μηχανισμού στήριξης των ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.

Για την εκ του νόμου εφαρμογή των νέων κατώτατων νόμιμων μισθών και ημερομισθίων δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν μικρότερα ποσοστά μείωσης, ή καθόλου μείωση, αλλά σε καμία περίπτωση μεγαλύτερη μείωση από το 22%, πέραν του οποίου η όποια συμφωνία είναι άκυρη.

ΣΥΡΡΟΗ (συνάθροιση, συγκέτνρωση) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει σε περίπτωση Συρροής με κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας και πάντως δεν επιτρέπεται να περιέχει όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας εθνικών συλλογικών συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου αυτού.