Ένας εργαζόμενος έχει αποχωρήσει από την εταιρία σας πριν από αρκετό καιρό (παραπάνω από ένα έτος).
Για κάποιο λόγο θα πρέπει να υπολογίσετε αναδρομικές εισφορές για το ταμείο του εργαζόμενου, ενώ αυτός έχει αποχωρήσει. Πώς θα το «περάσετε» στο πρόγραμμα

Αν για κάποιο λόγο οφείλετε εισφορές στο ΙΚΑ για κάποιον εργαζόμενο που έχει αποχωρήσει προ καιρού από την εταιρία σας, τότε θα πρέπει να υπολογίσετε εσείς τις αναδρομικές εισφορές και να τις πληκτρολογήσετε στο πρόγραμμα.
Θα πάτε: Κύριες Εργασίες > Μισθοδοσία Περιόδου, στον μήνα που θα δώσετε τα Αναδρομικά.

Θα επιλέξετε τον εργαζόμενο που έχει αποχωρήσει (θα εμφανίζεται με ένα αστεράκι που σημαίνει ότι έχει αποχωρήσει).
Ως τύπο αποδοχών θα επιλέξετε τα Αναδρομικά και πατάτε διαδοχικά Enter. Τώρα στο πεδίο Αναδρομικά (Στην Εισαγωγή Κινήσεων Εργαζομένων, στο ταμπελάκι Μισθοδοσία), θα σας έχει εμφανιστεί το εύρος των ημερομηνιών.
Θα πάτε στο ταμπελάκι Παράμετροι και στο πεδίο Μέθοδος αυτόματης καταχώρησης θα επιλέξετε το Εισαγωγή Χρήστη. Μήνυμα
Μετά θα ξανά πάτε στο ταμπελάκι Μισθοδοσία, και θα τοποθετήσετε εσείς το ποσό των αναδρομικών που επιθυμείτε.
Μετά θα πάτε στο ταμπελάκι Ανάλυση Αναδ./Πριμ /Ισολ και θα βάλετε τις εισφορές του ταμείου που αντιστοιχούν.
Αν τα αναδρομικά αυτά του προηγούμενου έτους για τον εργαζόμενο που έχει αποχωρήσει αφορούν μόνο εισφορές και όχι και ποσό τότε στο ταμπελάκι Μισθοδοσία, στο πεδίο Αναδρομικά, δεν θα τοποθετήσετε τίποτα. Θα πάτε κατ’ ευθείαν στο ταμπελάκι Ανάλυση Αναδ./Πριμ /Ισολ και θα βάλετε τις αναδρομικές εισφορές των ταμείων.

Αν σας εμφανιστεί το μήνυμα «Προσοχή- Υπέρβαση 12 περιόδων» πατήσετε το <Enter> και συνεχίστε κανονικά.