ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΑΙ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Φ.Π.Α.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΚΑΙ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    Γ.Γ.Π.Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΜΑΡΤΙΟΥ
2010 ΚΑΙ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Φ.Π.Α.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010 και ώρα 11:00, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η τροποποιημένη εφαρμογή για τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που θα υποβληθούν εντός του Απριλίου 2010.

Με την τροποποιημένη εφαρμογή, η οποία θα λειτουργήσει εκτάκτως και μόνο για τον Απρίλιο 2010, οι υπόχρεοι θα μπορούν να αναγράφουν, στους αντίστοιχους κωδικούς της ηλεκτρονικής φόρμας, τους πραγματικούς φόρους που αναλογούν στις φορολογητέες εκροές και εισροές του Μαρτίου 2010 εφόσον τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή του πρώτου τριμήνου 2010 εφόσον τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Συγκεκριμένα, ειδικά για την περίοδο αυτή, τα ποσά των φόρων δεν θα υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα αλλά θα αναγράφονται αθροιστικά από τους υποχρέους, για εκροές και εισροές που πραγματοποιήθηκαν τόσο με τους παλαιούς όσο και με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν από 15-3-2010, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμφανιζόμενοι συντελεστές στη στήλη που προηγείται εκείνης των κωδικών των φόρων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Επχείρηση με βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. έχει πραγματοποιήσει:

 

1/3 – 14/3/2010εκροές1.000,00 €με αναλογούντα ΦΠΑ190,00 € (παλιός συντ. 19%)
15/3 – 31/3/2010»500,00 €»      »105,00 € (νέος συντ. 21%)
ΣΥΝΟΛΑ:1.500,00 € 295,00 €
και
1/3 – 14/3/2010εισροές800,00 €με αναλογούντα ΦΠΑ152,00 € (παλιός συντ. 19%)
15/3 – 31/3/2010»400,00 €»      »84,00 € (νέος συντ. 21%)
ΣΥΝΟΛΑ: 1.200,00 € 236,00 €
Στην περοδική δήλωση Μαρτίου 2010 τα ανωτέρω ποσά θα αναγραφούν ως εξής
 >Κωδ. 303 = 1.500,00Κωδ. 333 = 295,00
 >Κωδ. 353 = 1.200,00Κωδ. 373 = 236,00