Έχετε εργαζόμενο που είναι σε πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ μόνο για έναν μήνα, πχ τον 5ο, Μάιο.
Αποχωρεί τον Αύγουστο. Βάζετε την σχετική ημερομηνία αποχώρησης, αλλά ταυτόχρονα το πρόγραμμα βάζει αυτήν στην λήξη της επιδότησης. Γιατί γίνεται αυτό;

Αυτό μπορεί να γίνει διότι δικαιούται ο εργαζόμενος επιδότηση και για τα δώρα και για την μη ληφθείσα άδεια κτλ. Θα πρέπει λοιπόν η ημερομηνία αποχώρησης να συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της επιδότησης. Αν τώρα θέλετε να υπολογίσετε τις κινήσεις πχ του 6ου και του 7ου χωρίς όμως να επιδοτείται, τότε θα βγάλετε από την καρτέλα του την ημερομηνία αποχώρησης. Στην ημερομηνία λήξης της επιδότησης θα βάλετε την 31/5. Μετά αφού τρέξετε τις κινήσεις θα βάλετε την ημερομηνία αποχώρησης, που θα είναι και η ημερομηνία λήξης της επιδότησης.