Σε επιδότηση ΟΑΕΔ επικουρικού ταμείου πώς αποτυπώνεται στο λογιστικό άρθρο;
Το λογιστικό άρθρο για τα επικουρικά θα βγει κανονικά καθώς η έκπτωση της επιδότησης θα γίνει αργότερα με την έκδοση τιμολογίου από την εταιρία. Άρα τώρα δεν θα φανεί η επιδότηση (σε αντίθεση με το ΙΚΑ που θα φανεί η ειδοποίηση της επιδότησης.
Επίσης στην Κατάσταση ασφάλισης των επικουρικών δεν θα φανεί η επιδότηση (είναι έτσι η δομή της εκτύπωσης). Σε αυτήν του ΙΚΑ θα φανεί η μείωση.