Εργαζόμενος προσελήφθη στις 01/09 του έτους και μπαίνει στην επιδότηση ΟΑΕΔ στις 01/11. Πώς θα υπολογιστεί η επιδότηση στο Δώρο Χριστουγέννων;
Από τις 01/09 έως 31/12 είναι 4 μήνες, όμως ο εργαζόμενος είναι από 01/11 έως 01/12 που είναι -2- μήνες, άρα θα του επιδοτήσει στα 2/4 του δώρου, στο μισό δώρο.