Ξενοδοχοϋπάλληλος με πρόγραμμα ΟΑΕΔ με πακέτα κάλυψης το 4109 με εισφορές 15,60% εργαζόμενος και 27,26% στον εργοδότη και Πακέτο κάλυψης 4171 με εισφορές εργοδότη 0,40% και εργαζόμενου 0,80%. Το πλαφόν της επιδότησης είναι 991,2€ και οι αποδοχές του εργαζόμενου 1050€. Στην επιδότηση ΟΑΕΔ μπήκε στις 01/11/2010. Πώς θα υπολογιστεί η επιδότηση στο Δώρο Χριστουγέννων και πώς στο Επίδομα Αδείας;
Από 01/11/2010 έως 31/12/2010 είναι -2- μήνες, άρα στο Δώρο Χριστουγέννων στην ΑΠΔ θα είναι:
Έστω αποδοχές του Δώρου 1050€. Επιδότηση:
Μία στήλη στην ΑΠΔ για το Πακέτο Κάλυψης 4109: 991,20€ * 27,26% * 40% * 2/8 = 27,02€.
Άλλη στήλη στην ΑΠΔ με Πακέτο Κάλυψης 4171: 991,20€ * 0,80% *40% *2/8 = 0,79 €.

Επίδομα Αδείας : Πχ για -5- πληρωτέες ημέρες: 620€. Η επιδότηση ΟΑΕΔ θα είναι:
620€ για 5 ημέρες, άρα για 25 η αναγωγή είναι: 620€ * 25/5 = 3100€ άρα η επιδότηση ΟΑΕΔ θα υπολογιστεί στα 991,20€ και θα είναι: Από τον Νοέμβριο έως Δεκέμβριο είναι -2- μήνες άρα : σύνολο επιδόματος αδείας στο διάστημα που είναι στην επιδότηση ΟΑΕΔ: = 2 μήνες * 2 ημέρες ανά μήνα = 4 . Άρα θα είναι: 991,20 για 25 ημέρες, για 4 ?? πόσο??

Και θα είναι: 991,20€ /25 * 4= 158,59€, και 158,59€ * 40% *27,26% = 17,29€.

Το ίδιο και για το πακέτο κάλυψης 4171.