Έχετε έναν εργαζόμενο ο οποίος εργάζεται νυχτερινά, χωρίς όμως το ωράριό του να «σπάει» πριν και μετά από τα μεσάνυχτα. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Έστω ότι το ωράριο του εργαζόμενου είναι από τις 01 το βράδυ έως τις 07 το πρωί. Τότε στο Ωράριο θα βάλετε στο πρώτο ζεύγος από τα δύο Από Έως κανονικά το ωράριο. Το ωράριο εδώ δεν «σπάει» πριν και μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ώστε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο ζεύγη του Από Έως.
Το πρόγραμμα θα σας υπολογίσει κανονικά την προσαύξηση των νυχτερινών εφόσον έχετε ορίσει τον αυτόματο υπολογισμό νυχτερινών.