Έχετε έναν εργαζόμενο που στο ωράριό του εμπεριέχεται και νυχτερινό τμήμα διάρκειας μισής ώρας. Π.χ. το ωράριό του είναι από τις 05:30 το πρωί μέχρι τις 11 το πρωί. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα;
Αφού το ωράριό του δεν επεκτείνεται πέρα από τα μεσάνυχτα τότε δεν συντρέχει λόγος να το «σπάσετε» στα δύο ζεύγη του Από Έως. Θα βάλετε στο πρώτο ζεύγος κανονικά το ωράριο 05:30 11:00. Το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτόματα την προσαύξηση των νυχτερινών για αυτό το μισάωρο, εφόσον έχετε ορίσει τον αυτόματο υπολογισμό νυχτερινών.
Το πρόγραμμα θα σας δώσει αναλογία νυχτερινών ακόμα κι αν το ωράριο του εργαζόμενου δεν είναι στο ακέραιο της ώρας ή του μισάωρου. Αν πχ βάζατε Από 05:15 Έως 11:00 ή Από 05:10 Έως 11:00 τότε στα νυχτερινά θα σας εμφανίζονταν η αναλογία των 45 λεπτών ή των 50 λεπτών αντίστοιχα .