Έχετε εργαζόμενο που είναι με μερική απασχόληση με μόνιμα Νυχτερινά και Κυριακές στο Ωράριό του. Πώς θα υπολογιστεί η μισθοδοσία αν έχει και ασθένεια μέσα στον μήνα; Τι θα γίνει αν μέσα στον μήνα έχει μόνο ασθένεια;
Ασθένεια και νυχτερινά:

Εργαζόμενος με μόνιμα νυχτερινά και Κυριακές στο ωράριό του που είναι με μερική απασχόληση:

Κάθε ημέρα εκτός από Σάββατο, 10 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα:

Τρέχετε κίνηση μισθοδοσίας

Έστω ότι είναι:

Για 25 ημέρες : ( και όχι για 26 διότι είναι υπάλληλος):
1000 € * 25 /26 = 961,54€.

: Ο υπολογισμός του Ωρομισθίου θα γίνει με βάση το ποσό που βάλατε στο Ιστορικό, που είναι 1000€ για 26 ημέρες.
Και: / 100 = 10 € ανά ώρα, και:

42 ώρες νυχτερινά : Στο Ημερολόγιο είναι κλικαρισμένες 26 ημέρες, όμως επειδή είναι υπάλληλος είναι μέχρι 25 πληρωτέες, ή 25/ 1,2 = 21 φυσικές ημέρες παρουσίας. Άρα θα είναι: 21 * 2 ώρες νυχτερινά ανά ημέρα = 42 ώρες.

25% : 42 * 10€ * 25% = 105€

Νυχτερινά, Κυριακές / Αργίες: 5 Κυριακές * 2 ώρες νυχτερινά: = 10 ώρες: 10€ ανά ώρα * 100€ *100% = 100€.

Κυριακές / Αργίες: 5 Κυριακές *2 ώρες = 10 ώρες : και: 10 * 75% * 10€ ανά ώρα = 75€ .

Αν είχε ΚΑΙ ασθένεια, πχ 16 πληρωτέες ημέρες, 14,5 με την παρακράτηση του μισού του τριημέρου (του αφαίρεσε ακριβώς 1,5 και όχι 1,8 διότι δουλεύει -6- ημέρες την εβδομάδα).
Ο υπολογισμός των νυχτερινών και Κυριακών δεν αλλάζει.

Οι αποδοχές ήταν 1241,54€ άρα τώρα θα είναι:
Τακτικές : 961,54€ * 9/25 = 346,15€. Και: Ασθενείας: 961, 54 € * 14,5 /25 = 557,69€.

Και Σύνολο Αποδοχών: 346,15 € + 557,69€ +105€+75€+100€ = 1183,84€.

Τα Νυχτερινά λοιπόν και οι Κυριακές είναι ανεξάρτητα από την Ασθένεια. Ο εργαζόμενος χάνει το μισό του τριημέρου μόνο από τις βασικές αποδοχές και όχι και από τα νυχτερινά – Κυριακές .

Αν είχε μόνο ασθένεια μέσα στον μήνα και καθόλου τακτικές:
Πχ 16 πληρωτέες και 14,5 με την παρακράτηση:
Δεν θα υπολογίσει καθόλου νυχτερινά και Κυριακές διότι αυτές υπολογίζονται στις βασικές αποδοχές και όχι της ασθενείας (η οποία υπολογίζεται στο βασικό). Είναι: 1000€ * 14,5 / 25 = 580€ (στα 1000€ των 26 ημερών και όχι στα 1000€ * 25 / 26).

Γενικά αν τον εργαζόμενο τον έχετε υπάλληλο τότε θα πρέπει να έχει 5θημερη εργασία.