Όταν έχετε Νυχτερινά και Αργίες και τις υπολογίζει αυτόματα το πρόγραμμα, στα Αποτελέσματα σας φέρνει το ποσό της προσαύξησης της κάθε περίπτωσης ή είναι η αρχική εργατοώρα αυξημένη με τον αντίστοιχο συντελεστή;
Είναι η προσαύξηση. Το αρχικό ωρομίσθιο έχει υπολογιστεί στις βασικές αποδοχές, οπότε θα το δπλοϋπολόγιζε. Να θυμίσουμε ότι για να υπολογιστούν αυτόματα οι Κυριακές, αργίες, νυχτερινά, θα πρέπει στην καρτέλα του εργαζόμενου στα Εργασιακά στο αντίστοιχο πεδίο Αυτόματος υπολογισμός Κυριακών Αργιών Νυχτερινών να έχετε βάλει Ναι.