NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4418/2016
ΦΕΚ 172/Α/14-9-2016
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για τη Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισμού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σαουδαραβικής Επιτροπής Τουρισμού και Αρχαιοτήτων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, που υπεγράφη στο Ριάντ, στις 10 Φεβρουαρίου 2014, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Το Υπουργείο Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Σαουδαραβική Επιτροπή Τουρισμού και Αρχαιοτήτων του. Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, εφεξής αναφερόμενα ως «τα Μέρη»,
Αναγνωρίζοντας τη σημασία του τουρισμού στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της αμοιβαίας κατανόησης και της καλής θέλησης,
Έχοντας υπ’ όψιν τις υφιστάμενες καλές σχέσεις μεταξύ των χωρών και επιθυμώντας την περαιτέρω ενδυνάμωση τους,
Επιθυμώντας να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών τους στον τομέα του τουρισμού, στο πλαίσιο της Συμφωνίας που υπογράφτηκε από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στο Ριάντ στις 17/09/1986, που αντιστοιχεί στην ημερομηνία 13/1/1407 Ε.Ε.
Έχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου, η Ελληνική Δημοκρατία και το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα σέβονται τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς στις αντίστοιχες χώρες τους.

Άρθρο 2
Με σκοπό την ενθάρρυνση της αύξησης της τουριστικής κίνησης μεταξύ των χωρών τους, τα Μέρη θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των τουριστικών γραφείων καθώς επίσης και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, με σκοπό τη διοργάνωση και προώθηση τουριστικών πακέτων μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας.

Άρθρο 3
Στοχεύοντας στην προσέλκυση τουριστών στις χώρες τους, τα Μέρη θα προωθήσουν την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά των χωρών τους, αναγνωρίζοντας έτσι το ρόλο που έχει διαδραματίσει ο κάθε πολιτισμός στην εξέλιξη του παγκόσμιου πολιτισμού.

Άρθρο 4
Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, τεχνογνωσία, τεκμηρίωση, στατιστικά δεδομένα, ερευνητικά αποτελέσματα και υλικό προβολής στον τομέα/του τουρισμού.

Άρθρο 5
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή επισκέψεων εμπειρογνωμόνων και τη διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων και σεμιναρίων για ειδικές μορφές τουρισμού, συμπεριλαμβανομένου του αγροτουρισμού και την παραγωγή ειδών χειροτεχνίας για τουριστικούς σκοπούς.

Άρθρο 6
Τα Μέρη θα εξετάσουν όλες τις δυνατές μορφές συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης των σπουδαστών των τουριστικών σχολών και του προσωπικού που απασχολείται στον τουριστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης και της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων, σπουδαστών και εκπαιδευτών.

Άρθρο 7
Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν, εντός των δυνατοτήτων τους, τις τουριστικές επενδύσεις από επιχειρηματίες της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας καθώς επίσης και τις επιχειρηματικές συμπράξεις στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς τους.

Άρθρο 8
Για την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου θα συγκαλείται μια Μικτή Επιτροπή μέσω διμερών διαβουλεύσεων και μέσω υποβολής προτάσεων στις αρμόδιες αρχές των Μερών. Η Μικτή Επιτροπής θα αποτελείται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των Μερών και θα συγκαλείται περιοδικά σε ημερομηνίες που θα συμφωνούνται από τα Μέρη, εναλλάξ στην Ελλάδα και στη Σαουδική Αραβία. Κάθε συνάντηση της Επιτροπής θα προεδρεύεται από τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της χώρας στην οποία θά πραγματοποιείται.

Άρθρο 9
1. Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη θα έχουν γνωστοποιήσει το ένα στο άλλο, γραπτώς μέσω της διπλωματικής οδού, την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ. Δύναται δε να τροποποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, κατόπιν γραπτής συμφωνίας των Μερών. Οιαδήποτε» τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή την παράγραφο.
2. Το παρόν Μνημόνιο θα παραμείνει σε ισχύ για πέντε (5) χρόνια. Εφεξής θα ανανεώνεται αυτομάτως για επιπλέον πενταετείς περιόδους, εκτός εάν το ένα Μέρος γνωστοποιήσει γραπτώς στο άλλο, δια της διπλωματικής οδού, την πρόθεση του να το τερματίσει, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος του. Ωστόσο, οποιαδήποτε έργα έχουν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του Μνημονίου θα ολοκληρωθούν.
Έγινε στο Ριάντ στις 10 Φεβρουαρίου 2014/ 10 Rabi’ al-Thani 1435 Ε.Ε. σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική, στην αραβική και στην αγγλική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξ’ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης ως προς την ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 παράγραφος 1 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2016