Νόμος 5096/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5096

Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως εκπροσωπείται από την Ελληνική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, και του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως εκπροσωπείται από τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με αντικείμενο την τοποθέτηση Προσωπικού Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση Μνημονίου Συμφωνίας Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως εκπροσωπείται από την Ελληνική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, και του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως εκπροσωπείται από τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με αντικείμενο την τοποθέτηση Προσωπικού Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ

Προοίμιο του Μνημονίου Συμφωνίας

Άρθρο I του Μνημονίου Συμφωνίας Ορισμοί

Άρθρο II του Μνημονίου Συμφωνίας Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο III του Μνημονίου Συμφωνίας Καθήκοντα και ευθύνες

Άρθρο IV του Μνημονίου Συμφωνίας Οικονομικές ρυθμίσεις

Άρθρο V του Μνημονίου Συμφωνίας Ασφάλεια

Άρθρο VI του Μνημονίου Συμφωνίας Τεχνικά και διοικητικά θέματα

Άρθρο VII του Μνημονίου Συμφωνίας Πειθαρχικό και απομάκρυνση

Άρθρο VIII του Μνημονίου Συμφωνίας Εκθέσεις

Άρθρο IX του Μνημονίου Συμφωνίας Απαιτήσεις

Άρθρο X του Μνημονίου Συμφωνίας Επίλυση διαφορών

Άρθρο XI του Μνημονίου Συμφωνίας Έναρξη ισχύος, τροποποίηση, διάρκεια και τερματισμός Παράρτημα Α του Μνημονίου Συμφωνίας Γενικοί όροι και πιστοποίηση νομικού καθεστώτος Παράρτημα Β του Μνημονίου Συμφωνίας Περιγραφή θέσεων του Προπικού Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας για θέσεις στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Μνημονίου Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως εκπροσωπείται από την Ελληνική Διοίκηση Ειδικού Πολέμου, και του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως εκπροσωπείται από τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, με αντικείμενο την τοποθέτηση Προσωπικού Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας στη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων των ΗΠΑ, το οποίο υπογράφηκε την 24η Δεκεμβρίου 2021 στην Αθήνα και την 7η Μαΐου 2022 στην Τάμπα των ΗΠΑ, και του οποίου το κείμενο, σε πρωτότυπο στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέκτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου XI αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2024

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ