Νόμος 5093/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5093

Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μογγολίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας

Άρθρο 1 Ορισμοί

Άρθρο 2 Παροχή Δικαιωμάτων

Άρθρο 3 Διορισμός και Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 4 Απόσυρση, Ανάκληση και Περιορισμός της Εξουσιοδότησης

Άρθρο 5 Εφαρμογή Νόμων και Κανονισμών

Άρθρο 6 Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Αδειών

Άρθρο 7 Διατάξεις Ασφάλειας Πτήσεων

Άρθρο 8 Αεροπορική Ασφάλεια

Άρθρο 9 Ασφάλεια Ταξιδιωτικών Εγγράφων

Άρθρο 10 Τέλη Χρήσεως

Άρθρο 11 Απαλλαγή από Τελωνειακούς Δασμούς και Φορολογία

Άρθρο 12 Κανονισμοί Χωρητικότητας και Έγκριση Δρομολογίων

Άρθρο 13 Αεροπορικά Τιμολόγια

Άρθρο 14 Θεμιτός Ανταγωνισμός

Άρθρο 15 Μεταβίβαση Κερδών

Άρθρο 16 Εμπορικές Δραστηριότητες

Άρθρο 17 Συμφωνίες Χρήσης Κοινού Κωδικού

Άρθρο 18 Μίσθωση Αεροσκαφών

Άρθρο 19 Προστασία του Περιβάλλοντος

Άρθρο 20 Παροχή Στατιστικών Στοιχείων

Άρθρο 21 Διαβουλεύσεις

Άρθρο 22 Επίλυση Διαφορών

Άρθρο 23 Τροποποιήσεις

Άρθρο 24 Λήξη

Άρθρο 25 Συμμόρφωση προς Πολυμερείς Συμφωνίες

Άρθρο 26 Καταχώρηση

Άρθρο 27 Έναρξη Ισχύος

Παράρτημα I: Πίνακας Διαδρομών

Παράρτημα II: Κατάλογος άλλων κρατών που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της παρούσας Συμφωνίας

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μογγολίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 23 Αυγούστου 2023, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 27 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ

Τουρισμού ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2024

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ