ΝΟΜΟΣ 5088/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5088

Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας Συμφωνία Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου

Άρθρο 1 Αντικείμενο Άρθρο 2 Ορισμοί

Τίτλος I ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 3 Χορήγηση δικαιωμάτων Άρθρο 4 Άδεια λειτουργίας και άδεια τεχνικής φύσεως Άρθρο 5 Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή ή περιορισμός

της άδειας λειτουργίας και της άδειας τεχνικής φύσεως Άρθρο 6 Επενδύσεις σε αερομεταφορείς Άρθρο 7 Τήρηση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων Άρθρο 8 Θεμιτός ανταγωνισμός Άρθρο 9 Εμπορικές δυνατότητες Άρθρο 10 Δασμοί και φορολόγηση Άρθρο 11 Τέλη χρήσης Άρθρο 12 Ναύλοι επιβατών και κόμιστρα φορτίου Άρθρο 13 Στατιστικά στοιχεία

Τίτλος II ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 14 Ασφάλεια πτήσεων Άρθρο 15 Αεροπορική ασφάλεια Άρθρο 16 Διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας Άρθρο 17 Περιβάλλον Άρθρο 18 Ευθύνη αερομεταφορέα Άρθρο 19 Προστασία των καταναλωτών Άρθρο 20 Ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων Άρθρο 21 Εργασιακά θέματα ΤΙΤΛΟΣ III ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 22 Ερμηνεία και εκτέλεση Άρθρο 23 Μεικτή επιτροπή Άρθρο 24 Επίλυση διαφορών και διαιτησία Άρθρο 25 Μέτρα διασφάλισης Άρθρο 26 Σχέσεις με άλλες συμφωνίες Άρθρο 27 Τροποποιήσεις Άρθρο 28 Καταγγελία Άρθρο 29 Καταχώριση Άρθρο 30 Έναρξη ισχύος και προσωρινή εφαρμογή Άρθρο 31 Αυθεντικά κείμενα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μεταβατικές διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Εφαρμοστέοι κανόνες στην πολιτική αεροπορία Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφετέρου, που υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις 15 Νοεμβρίου 2021, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 3 του άρθρου 30 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Εσωτερικών ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Τουρισμού ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Επικρατείας ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2024

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ