ΝΟΜΟΣ 5084/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5084

Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ως παρατηρητή στο  Σύστημα Ενσωμάτωσης της Κεντρικής Αμερικής (SICA).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας Συμφωνία για τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ως παρατηρητή στο Σύστημα Ενσωμάτωσης της Κεντρικής Αμερικής (SICA)

Άρθρο 1 Συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Παρατηρητή

Άρθρο 2 Πρόσκληση για συμμετοχή

Άρθρο 3 Υποβολή αιτήματος για συμμετοχή

Άρθρο 4 Θέματα ημερήσιας διάταξης

Άρθρο 5 Δικαίωμα λόγου

Άρθρο 6 Τομείς συνεργασίας

Άρθρο 7 Περιοδική συνάντηση

Άρθρο 8 Οικονομικές υποχρεώσεις

Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 10 Τροποποίηση

Άρθρο 11 Διάρκεια ισχύος

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο 1
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη συμμετοχή της Ελληνικής Δημοκρατίας ως παρατηρητή στο Σύστημα Ενσωμάτωσης της Κεντρικής Αμερικής (SICA), που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 24 Φεβρουαρίου 2023, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην ελληνική και ισπανική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2024

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ