ΝΟΜΟΣ 5081/2024

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5081 ΦΕΚ Α 8/18.1.2024

Κύρωση της Συμφωνίας ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και την Πορτογαλική Δημοκρατία σχετικά με τη συνδρομή και τη συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση Συμφωνίας Συμφωνία ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και την Πορτογαλική Δημοκρατία σχετικά με τη συνδρομή και τη συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 1 Θέμα της Συμφωνίας

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας

Άρθρο 3 Ορισμοί

Άρθρο 4 Λεπτομέρειες της συνεργασίας

Άρθρο 5 Αρμόδιες Αρχές

Άρθρο 6 Κοινή Επιτροπή

Άρθρο 7 Γενικές διαδικασίες αίτησης και παροχής συνδρομής

Άρθρο 8 Εγγενείς δαπάνες συνεργασίας

Άρθρο 9 Αποζημίωση

Άρθρο 10 Σχέση με άλλες διεθνείς συμβάσεις

Άρθρο 11 Επίλυση διαφορών

Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 13 Τροποποιήσεις

Άρθρο 14 Διάρκεια και λύση της Συμφωνίας

Άρθρο 15 Εγγραφή

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο 1
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία ανάμεσα στην Ελληνική Δημοκρατία και την Πορτογαλική Δημοκρατία σχετικά με τη συνδρομή και τη συνεργασία στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπεγράφη στη Λισαβόνα, στις 10 Ιανουαρίου 2023, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2024

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Υγείας ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2024

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ