ΝΟΜΟΣ 5077/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5077 ΦΕΚ Α 209/18.12.2023

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024. Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:

Σημ.: για τους πίνακες ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο 2
Τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οικονομικού έτους 2024, ορίζονται σε ευρώ ως ακολούθως:

Σημ.: για τους πίνακες ανατρέξτε στο φεκ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ