ΝΟΜΟΣ 5060/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 5060

Κύρωση του Προγράμματος Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας για τα έτη  2022-2026.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση Προγράμματος Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας για τα έτη 2022-2026

Πρόγραμμα Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας για τα έτη 2022-2026

Άρθρο 1 Μουσική και Χορός

Άρθρο 2 Θέατρο

Άρθρο 3 Εκθέσεις, Σεμινάρια και Συνέδρια

Άρθρο 4 Αρχαιολογία

Άρθρο 5 Αρχεία

Άρθρο 6 Εθνικές Βιβλιοθήκες

Άρθρο 7 Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Άρθρο 8 Ανώτατη Εκπαίδευση

Άρθρο 9 Μουσεία

Άρθρο 10 Λογοτεχνία

Άρθρο 11 Έρευνα και Έγγραφα

Άρθρο 12 Μουσεία/Κέντρα Επιστημών

Άρθρο 13 Ανθρωπολογία

Άρθρο 14 Φεστιβάλ

Άρθρο 15 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Άρθρο 16 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Άρθρο 17 Υποθέσεις Νεολαίας

Άρθρο 18 Γενικές και Οικονομικές Διατάξεις

Άρθρο 19 Γενικοί Όροι

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο 1
Κύρωση Προγράμματος Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας για τα έτη 2022-2026

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Πρόγραμμα Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας για τα έτη 2022-2026, που υπογράφηκε στο Νέο Δελχί, στις 23 Μαρτίου 2022, το πρωτότυπο κείμενο του οποίου στην αγγλική και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:

Σημ.: για τη συμφωνία ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Προγράμματος που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 5 του άρθρου 19 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Πολιτισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ