ΝΟΜΟΣ 5033/2023

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5033

Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας συνεργασίας Συμφωνία συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές

Άρθρο I Αντικείμενο συνεργασίας Άρθρο ΙΙ Εκπαιδευτικό προσωπικό Άρθρο III Χορήγηση υποτροφιών Άρθρο IV Συνεργασία στους τομείς της μουσικής και της λογοτεχνίας Άρθρο V Συνεργασία στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς και στο πλαίσιο των συμβάσεων της UNESCO

Άρθρο VI Συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Άρθρο VII Αναγνώριση ισοδυναμίας πτυχίων και απολυτηρίων τίτλων

Άρθρο VIII Υποχρέωση συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς που αφορούν την είσοδο, την παραμονή και την αναχώρηση των αλλοδαπών κάθε χώρας

Άρθρο IX Προγράμματα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών

Άρθρο X Επίλυση διαφορών Άρθρο XI Έναρξη ισχύος Τροποποίηση Καταγγελία Άρθρο δεύτερο Έγκριση προγραμμάτων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας συνεργασίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος η Συμφωνία Συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Μπαγκλαντές, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα, στις 16 Μαρτίου 2022, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην αγγλική γλώσσα, καθώς και η μετάφρασή του στην ελληνική έχουν ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Έγκριση προγραμμάτων πολιτιστικών  και εκπαιδευτικών ανταλλαγών
Τα προγράμματα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών του άρθρου IX της Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου ΧΙ αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2023

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ