ΝΟΜΟΣ 5004/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5004

Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Κυρώνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2023. Τα έσοδα και τα έξοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, ορίζονται στους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως:

Σημ.: για τον πίνακα ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο 2
Τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οικονομικού έτους 2023, ορίζονται σε ευρώ ως ακολούθως:

Σημ.: για τον πίνακα ανατρέξτε στο φεκ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Υπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2022 Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ