NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 5001 ΦΕΚ Α 227/9.12.2022

Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Άρθρο 3: Μετονομασία του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, του Συμβουλίου Σπουδών και των Συμβουλίων Διδασκόντων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Αντικατάσταση τίτλων Κεφαλαίων Γ’, Δ’ και Ε’ Μέρους Α’ ν. 4871/2021

Άρθρο 4: Προσαρμογές ως προς τον σκοπό λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 3 ν. 4871/2021

Άρθρο 5: Προσαρμογή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4871/2021

Άρθρο 6: Προσαρμογή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4871/2021

Άρθρο 7: Προσαρμογή των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4871/2021

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4871/2021

Άρθρο 9: Συμβούλια Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4871/2021

Άρθρο 10: Προσαρμογή εκπαιδευτικού προσωπικού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4871/2021

Άρθρο 11: Προσαρμογή της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 4871/2021

Άρθρο 12: Προσαρμογή του διοικητικού προσωπικού και των οργανικών μονάδων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 51 ν. 4871/2021

Άρθρο 13: Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων για την επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4871/2021

Άρθρο 14: Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Β στον ν. 4871/2021

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Γ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 16: Συμβούλιο Σπουδών δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Δ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Ε στον ν. 4871/2021

Άρθρο 18: Συμβούλιο Διδασκόντων Δικαστικών Υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΣΤ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 19: Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Ζ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 20: Απαιτούμενα προσόντα και κωλύματα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και αιτήσεις συμμετοχής Προσθήκη άρθρου 55Η στον ν. 4871/2021

Άρθρο 21: Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Θ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 22: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Στάδια του διαγωνισμού Προσθήκη άρθρου 55Ι στον ν. 4871/2021

Άρθρο 23: Βαθμολόγηση υποψηφίων Προσθήκη άρθρου 55ΙΑ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 24: Εγγραφή επιτυχόντων Προσθήκη άρθρου 55ΙΒ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 25: Απόκτηση και απώλεια της ιδιότητας του εκπαιδευόμενου που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού υπαλλήλου Προσθήκη άρθρου 55ΙΓ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 26: Μισθοδοσία και ασφάλιση εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΙΔ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 27: Στάδια κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Όρκος Δελτίο Ταυτότητας Προσθήκη άρθρου 55ΙΕ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 28: Εκλογή εκπροσώπων εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΙΣΤ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 29: Προγράμματα σπουδών εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΙΖ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 30: Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Απουσίες Προσθήκη άρθρου 55ΙΗ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 31: Αξιολόγηση κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 55ΙΘ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 32: Εξετάσεις ολοκλήρωσης πρώτου σταδίου κατάρτισης εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Κ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 33: Πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 55ΚΑ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 34: Διαδικασία και ολοκλήρωση δευτέρου σταδίου κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 55ΚΒ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 35: Τελικός βαθμός αποφοίτησης εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΚΓ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 36: Αξιολόγηση ήθους και συμπεριφοράς εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Ψυχιατρική διερεύνηση Προσθήκη άρθρου 55ΚΔ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 37: Διάθεση προς διορισμό εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΚΕ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 38: Πειθαρχική διαδικασία των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΚΣΤ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 39: Σκοπός διαρκούς επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΚΖ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 40: Προγράμματα επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΚΗ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 41: Επιλογή των δικαστικών υπαλλήλων που επιμορφώνονται Προσθήκη άρθρου 55ΚΘ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 42: Αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Λ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 43: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΛΑ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 44: Οργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΛΒ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 45: Μέθοδοι επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΛΓ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 46: Διοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Προσθήκη άρθρου 55ΛΔ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 47: Καθορισμός των αποζημιώσεων και αμοιβών κατά τη διενέργεια της κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΛΕ στον ν. 4871/2021

Άρθρο 48: Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 55ΛΣΤ στον ν. 4871/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4765/2021, 4798/2021 ΚΑΙ 2190/1994

Άρθρο 49: Εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Προσθήκη περ. κβ’ στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021

Άρθρο 50: Πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4798/2021

Άρθρο 51: Προσθήκη τομέα κατάταξης δικαστικών υπαλλήλων Τομέας Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4798/2021

Άρθρο 52: Δημιουργία νέων κλάδων ειδικοτήτων κατάταξης δικαστικών υπαλλήλων για τον Τομέα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4798/2021

Άρθρο 53: Υπολογισμός χρόνου φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν. 4798/2021

Άρθρο 54: Συνδρομή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών κατά την εισαγωγική εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 125 ν. 4798/2021

Άρθρο 55: Επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 126 ν. 4798/2021

Άρθρο 56: Εξαίρεση αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από την παρακολούθηση προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 138 ν. 4798/2021

Άρθρο 57: Επιλογή προϊσταμένου σε τμήμα της γραμματείας των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών Τροποποίηση άρθρου 143 ν. 4798/2021

Άρθρο 58: Δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και εγγραφής σε αυτήν κατά τις προεκλογικές περιόδους Προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 28 του ν. 2190/1994

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 59: Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4871/2021

Άρθρο 60: Λόγοι παύσης και αρμοδιότητες του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4871/2021

Άρθρο 61: Λόγοι παύσης των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 ν. 4871/2021

Άρθρο 62: Προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 4871/2021

Άρθρο 63: Γραμματέας της Επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 ν. 4871/2021

Άρθρο 64: Διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 21 ν. 4871/2021

Άρθρο 65: Χρόνος διενέργειας κατάρτισης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4871/2021

Άρθρο 66: Διεύρυνση προγραμμάτων σπουδών Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4871/2021

Άρθρο 67: Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 26 ν. 4871/2021

Άρθρο 68: Διαδικασία αξιολόγησης κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 ν. 4871/2021

Άρθρο 69: Δημοσίευση των βαθμολογιών Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 28 ν. 4871/2021

Άρθρο 70: Δημοσίευση πίνακα επιτυχόντων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 4871/2021

Άρθρο 71: Αξιολόγηση κατά την πρακτική άσκηση Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 4871/2021

Άρθρο 72: Καθορισμός σειράς στους πίνακες αρχαιότητας και τη δημοσίευση της σειράς κατάταξης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4871/2021

Άρθρο 73: Τόπος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4871/2021

Άρθρο 74: Ανάρτηση εισηγήσεων προγραμμάτων επιμόρφωσης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 45 ν. 4871/2021

Άρθρο 75: Μέθοδοι επιμόρφωσης Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4871/2021

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 76: Προσαρμογή διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στον νέο Ποινικό Κώδικα Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 50 ν. 4557/2018

Άρθρο 77: Εφαρμογή των προϋποθέσεων της ομοδικίας και επί διαφορών των ασφαλισμένων με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 115 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 78: Νομιμοποίηση δαπανών δικαστικών υπηρεσιών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 79: Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι: α) η βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης μέσω της μεταρρύθμισης του τρόπου επιλογής, κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων, και

β) η αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι).

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι: α) η τροποποίηση του ν. 4871/2021 (Α’ 246), προκειμένου η ΕΣΔι να καταστεί αρμόδια και για την επιλογή, την κατάρτιση και την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, και

β) η εναρμόνιση της νομοθεσίας, που προβλέπει τα σχετικά με το καθεστώς των δικαστικών υπαλλήλων, στις νέες αρμοδιότητες της ΕΣΔι.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Άρθρο 3
Μετονομασία του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, του Συμβουλίου Σπουδών και των Συμβουλίων Διδασκόντων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Αντικατάσταση τίτλων Κεφαλαίων Γ’, Δ’ και Ε’ Μέρους Α’ ν. 4871/2021

1. Ο «Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης» του ν. 4871/2021 (Α’ 246) μετονομάζεται σε «Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών».

2. Το «Συμβούλιο Σπουδών» του ν. 4871/2021 μετονομάζεται σε «Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών».

3. Τα «Συμβούλια Διδασκόντων» του ν. 4871/2021 μετονομάζονται σε «Συμβούλια Διδασκόντων Δικαστικών Λειτουργών».

4. Το «Τμήμα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης» του ν. 4871/2021 μετονομάζεται σε «Τμήμα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Δικαστικών Λειτουργών».

5. Στο Μέρος Α’ του ν. 4871/2021 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ’ αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩN»,

β) ο τίτλος του Κεφαλαίου Δ’ αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ» και

γ) ο τίτλος του Κεφαλαίου Ε’ αντικαθίσταται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ».

Άρθρο 4
Προσαρμογές ως προς τον σκοπό λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 3 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 3 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 2 οι λέξεις «διοριστούν σε» αντικαθίστανται από τη λέξη «καταλάβουν», το υφιστάμενο κείμενο καθίσταται περ. α) και προστίθεται περ. β), β) στην παρ. 3: βα) στην περ. β’ μετά από τις λέξεις «των δικαστικών λειτουργών» προστίθενται οι λέξεις «και των δικαστικών υπαλλήλων», ββ) στην περ. γ’ μετά τις λέξεις «δικαστικούς λειτουργούς» προστίθενται οι λέξεις «και τους δικαστικούς υπαλλήλους» και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3 Νομική φύση Έδρα

1. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η ΕΣΔι έχει έδρα και λειτουργεί στον Δήμο Καλαμαριάς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Σκοπός της Σχολής είναι: α) η επιλογή, η κατάρτιση και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, οι οποίοι πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και η διαρκής επιμόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών και β) η επιλογή, η κατάρτιση και η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, οι οποίοι πρόκειται να καταλάβουν θέσεις του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες και τις λοιπές δικαστικές υπηρεσίες, καθώς και η διαρκής επιμόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών υπαλλήλων.

3. Η Σχολή, για την επίτευξη του σκοπού της, μπορεί να: α) συνεργάζεται με ημεδαπά ή αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, β) συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα δίκτυα κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, γ) διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους των χωρών αυτών, καθώς και συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις και ημερίδες, δ) συμμετέχει σε επιστημονικές έρευνες και μελέτες, τα πορίσματα των οποίων δύνανται να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής και ε) συνεργάζεται για τα θέματα της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα, διεθνείς οργανισμούς, διεθνή δικαστήρια και δικαστήρια ξένων χωρών.».

Άρθρο 5
Προσαρμογή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4871/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) μετά από τις λέξεις «στην οικονομική» προστίθενται οι λέξεις «διοίκηση και», β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αν η ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν αμιγώς στην οικονομική διοίκηση και διαχείριση, όπως ιδίως θέματα προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, στο Διοικητικό Συμβούλιο αντί του Γενικού Διευθυντή μετέχει ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων. Αν η ημερήσια διάταξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν στην επιλογή και κατάρτιση των εκπαιδευομένων, οι οποίοι πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, και την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, στο Διοικητικό Συμβούλιο, αντί του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συμμετέχει ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με τον αναπληρωτή του και αντί του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ή της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και του Προέδρου της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, εκ των οποίων ο ένας είναι δικαστικός υπάλληλος των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων που ορίζεται μετά από πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων και ο άλλος δικαστικός υπάλληλος των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων που ορίζεται από την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους.».

Άρθρο 6
Προσαρμογή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 7 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. γ’ μετά από τις λέξεις «προγράμματα κατάρτισης» διαγράφονται οι λέξεις «όλων των κατευθύνσεων», και μετά από τη λέξη «εισαγγελίες,» προστίθενται οι λέξεις «σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, ευρωπαϊκά όργανα ή ευρωπαϊκούς θεσμούς,», β) στην περ. δ’ διαγράφεται η φράση «είτε αφορούν σε κάθε κατεύθυνση ξεχωριστά είτε είναι κοινά περισσοτέρων κατευθύνσεων», γ) στην περ. στ’ μετά από τις λέξεις «της Σχολής» προστίθεται η φράση «, εγκρίνει τη χρηματοδότηση της Σχολής από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εγκρίνει την πρόταση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έχει συνέπειες στον προϋπολογισμό της», δ) στην περ. ια’ μετά τις λέξεις «Συμβουλίου Σπουδών» διαγράφονται οι λέξεις «της Σχολής», ε) στην περ. ιε’ διαγράφεται ο σύνδεσμος «και», στ) στην περ. ιστ’ μετά τις λέξεις «εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών» προστίθενται οι λέξεις «και δικαστικών υπαλλήλων», ζ) προστίθενται περ. ιδα’, ιζ’, ιη’, ιθ’ και το άρθρο 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ορίζει το σήμα, τη σφραγίδα, τη μορφή της ιστοσελίδας και το ψηφιακό αποτύπωμα δεδομένων της ΕΣΔι,

β) χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις της κατάρτισης και της επιμόρφωσης και εποπτεύει την εφαρμογή τους,

γ) εγκρίνει τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνουν τα διδασκόμενα μαθήματα, τους διδάσκοντες, τις προγραμματισμένες ημερίδες και τις επισκέψεις σε ημεδαπά ή αλλοδαπά δικαστήρια και εισαγγελίες, σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, ευρωπαϊκά όργανα ή ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,

δ) εγκρίνει τα προγράμματα επιμόρφωσης, ε) εγκρίνει τα επιμορφωτικά προγράμματα που συνδέονται με τις διεθνείς σχέσεις της Σχολής, στ) υιοθετεί τον ετήσιο προϋπολογισμό και οποιαδήποτε τροποποίησή του, τον ισολογισμό και τον απολογισμό της Σχολής, εγκρίνει τη χρηματοδότηση της Σχολής από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εγκρίνει την πρόταση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή από άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια έχει συνέπειες στον προϋπολογισμό της,

ζ) δια του Γενικού Διευθυντή, υποβάλλει, μετά από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, αναλυτική έκθεση για τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της Σχολής στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος την καταθέτει στη Βουλή,

η) εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή για σημειακές τροποποιήσεις των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης ή, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλα όργανα της Σχολής, προκειμένου να ασκήσουν είτε συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είτε να υπογράφουν με εντολή του κάθε είδους πράξεις, έγγραφα ή αποφάσεις, οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητά του. Οι αποφάσεις αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στη Διαύγεια και επί είκοσι (20) ημέρες στην ιστοσελίδα της Σχολής,

θ) ορίζει, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, τον γραμματέα του με τον νόμιμο αναπληρωτή του, από υπαλλήλους της Σχολής για μία μόνο θητεία τριών (3) ετών,

ι) αποφασίζει επί ενστάσεων κατά αποφάσεων του οικείου Συμβουλίου Σπουδών που αφορούν είτε στη διαγραφή εκπαιδευομένων από τη Σχολή λόγω υπέρβασης του αριθμού των αδικαιολόγητων απουσιών είτε στην επανάληψη του πρώτου σταδίου κατάρτισης από εκπαιδευόμενους λόγω υπέρβασης του αριθμού των δικαιολογημένων απουσιών,

ια) αποφασίζει επί έγγραφης διαφωνίας δύο (2) μελών του οικείου Συμβουλίου Σπουδών σε απόφαση του τελευταίου, εφόσον εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής,

ιβ) αποφασίζει επί ενστάσεως διδάσκοντος κατά απόφασης του οικείου Συμβουλίου Σπουδών περί διαγραφής του από τον πίνακα διδασκόντων, ανάκλησης της ανάθεσης διδασκαλίας του και αντικατάστασής του από άλλον διδάσκοντα,

ιγ) αποφασίζει για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Σχολής, καθώς και για τη σύσταση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση, ή κατάργηση κλάδων και θέσεων κάθε βαθμού ή ειδικότητας μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και τον προσδιορισμό ειδικών τυπικών προσόντων κάθε κλάδου ή ειδικότητας,

ιδ) εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για την απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών ή για την ανανέωση ή για τη διακοπή της απόσπασής τους,

ιδα) αποφασίζει για τη μετάταξη των δικαστικών και λοιπών υπαλλήλων της Σχολής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 51,

ιε) εγκρίνει το ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτών,

ιστ) εισηγείται στους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης την έκδοση κοινής απόφασης, με την οποία καθορίζονται οι κάθε είδους αποζημιώσεις και αμοιβές, δαπάνες μετακίνησης, διαμονής, υπερωριακής εργασίας και γενικώς κάθε δαπάνη σχετική με την κατάρτιση των εκπαιδευομένων και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων, στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 52,

ιζ) αποφασίζει επί αιτήσεων των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή,

ιη) προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης τη διεύρυνση των κλάδων δικαστικών υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, η στελέχωση των οποίων μπορεί να γίνεται από τη Σχολή και

ιθ) αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 55Ι.».

Άρθρο 7
Προσαρμογή των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 9 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. ζ’ μετά από τις λέξεις «το έργο» προστίθεται η λέξη «όλων», β) στην περ. η’ οι λέξεις «των οικείων» αντικαθίστανται από τις λέξεις

«όλων των», γ) στην περ. ι’ μετά από τις λέξεις «των διδασκόντων» διαγράφονται οι λέξεις «όλων των κατευθύνσεων», δ) στις περ. ια’ και ιδ’ επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, ε) στην περ. ιβ’ επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και διαγράφεται η φράση «της Σχολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 18», στ) στην περ. ιγ’ μετά τις λέξεις «εισαγωγικού διαγωνισμού» προστίθενται οι λέξεις «του Κεφαλαίου Γ’», ζ) στην περ. ιζ’ διαγράφονται οι λέξεις «δικαστικούς λειτουργούς», η) στην περ. ιη’ η λέξη «διετή» αντικαθίσταται από τη λέξη «ενιαύσια» και διαγράφονται οι λέξεις «δικαστικούς λειτουργούς», θ) η περ. ιθ’ τροποποιείται ως προς την αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή που αφορά στην πρόσκληση των διδασκόντων στα Συμβούλια Σπουδών, αναλόγως του εάν πρόκειται για εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών ή δικαστικών υπαλλήλων και μετά από τις λέξεις «δικαστικού λειτουργού» προστίθενται οι λέξεις «ή δικαστικού υπαλλήλου», ια) στην περ. κα’ μετά από τις λέξεις «της εκπαίδευσης» προστίθενται οι λέξεις «του εκπαιδευόμενου δικαστικού λειτουργού» και οι λέξεις «στο άρθρο 31» αντικαθίστανται από τη φράση «στο άρθρο 33, καθώς και για την αποβολή της ιδιότητας του εκπαιδευόμενου δικαστικού υπαλλήλου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55ΙΓ», ιβ) στις περ. κβ’ και κζ’ η λέξη «αρμόδιο» αντικαθίσταται από τη λέξη «οικείο», ιγ) στην περ. κε’ μετά από τις λέξεις «έξι (6) μηνών» προστίθεται η φράση «για τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών και έως τριών (3) μηνών για τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων», ιδ) οι περ. κι’ και κιβ’ καταργούνται και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή

Ο Γενικός Διευθυντής αποτελεί όργανο Διοίκησης της Σχολής και οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής:

α) έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας για όλα τα θέματα της Σχολής, εκτός από εκείνα, τα οποία έχουν ανατεθεί ειδικώς σε άλλα όργανά της,

β) προΐσταται του διοικητικού προσωπικού της Σχολής, το οποίο τοποθετεί και κατανέμει ανάλογα με τις ανάγκες,

γ) ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του διοικητικού προσωπικού της Σχολής και των εκπαιδευομένων, κατά το μέρος που έχει τη σχετική αρμοδιότητα,

δ) μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

ε) εκπροσωπεί τη Σχολή δικαστικώς και εξωδίκως, στ) προωθεί τις διεθνείς σχέσεις της Σχολής, ζ) εποπτεύει το έργο όλων των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης και επιλύει διαφωνίες που ανακύπτουν σχετικά με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και τις ανατεθειμένες από αυτόν αρμοδιότητες μεταξύ των οργανικών μονάδων της Σχολής και των υπαλλήλων,

η) προεδρεύει όλων των Συμβουλίων Σπουδών της Σχολής,

θ) προτείνει τους γραμματείς του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων Σπουδών της Σχολής με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

ι) προβαίνει στις αναθέσεις διδασκαλίας των διδασκόντων, στις οποίες επισυνάπτει οδηγίες που έχουν σχέση με τον χρόνο και τον τρόπο διενέργειας των μαθημάτων, όπως έχει αποφασισθεί από τα οικεία Συμβούλια Σπουδών,

ια) εγκρίνει τους πίνακες όσων από τους υποψηφίους γίνονται δεκτοί για να συμμετάσχουν στους εισαγωγικούς διαγωνισμούς, καθώς και όσων αποκλείονται από αυτούς,

ιβ) διενεργεί τις κληρώσεις των επιτροπών των εισαγωγικών διαγωνισμών,

ιγ) προτείνει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης τη μεταβολή των εξεταζόμενων ξένων γλωσσών και θεματικών που περιλαμβάνονται στα τρία (3) στάδια του εισαγωγικού διαγωνισμού του Κεφαλαίου Γ’,

ιδ) προτείνει προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης τους γραμματείς των εισαγωγικών διαγωνισμών, καθώς και των εξετάσεων αποφοίτησης με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, όταν οι διαγωνισμοί διενεργούνται στην έδρα της Σχολής,

ιε) αίρει την αμφιβολία ή την αμφισβήτηση που δημιουργείται για το νομότυπο των αιτήσεων εγγραφής των επιτυχόντων και την πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών,

ιστ) εισάγει προς επίλυση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής τη διαφωνία δύο (2) μελών του οικείου Συμβουλίου Σπουδών, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους, για απόφαση που έλαβε το τελευταίο,

ιζ) ζητεί ενημέρωση από τους εποπτεύοντες και τους εκπαιδευτές, καθώς και από τους εκπαιδευόμενους για την πρόοδο της πρακτικής άσκησης,

ιη) ορίζει για ενιαύσια θητεία τους εποπτεύοντες, καθώς και τους εκπαιδευτές για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων,

ιθ) προσκαλεί στα αρμόδια Συμβούλια Σπουδών έναν (1) ή περισσότερους βασικούς διδάσκοντες της οικείας κατεύθυνσης, εφόσον πρόκειται για εκπαιδευόμενο που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού λειτουργού και έναν (1) ή περισσότερους διδάσκοντες εφόσον πρόκειται για εκπαιδευόμενο που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού υπαλλήλου, καθώς και τον εποπτεύοντα δικαστικό λειτουργό σε κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία, οι οποίοι διατύπωσαν γνώμη περί ακαταλληλότητας εκπαιδευομένου να ασκήσει καθήκοντα δικαστικού λειτουργού ή δικαστικού υπαλλήλου,

κ) υπογράφει τα δελτία υπηρεσιακής ταυτότητας, που χορηγούνται στους εκπαιδευόμενους μετά από την ορκωμοσία τους,

κα) αποφασίζει για την υποχρεωτική διακοπή της εκπαίδευσης του εκπαιδευόμενου δικαστικού λειτουργού, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 33, καθώς και για την αποβολή της ιδιότητας του εκπαιδευόμενου δικαστικού υπαλλήλου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55ΙΓ,

κβ) παραπέμπει απευθείας στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών την πρόταση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης να επιβληθεί σε εκπαιδευόμενο η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από τη Σχολή,

κγ) αποφασίζει για τη διενέργεια συμπληρωματικής διοικητικής ανάκρισης,

κδ) αποφασίζει για την απαλλαγή του εγκαλούμενου από την επιβολή πειθαρχικής ποινής,

κε) αποφασίζει για την επιβολή των πειθαρχικών ποινών της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως τις αποδοχές των έξι (6) μηνών για τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών και έως τριών (3) μηνών για τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων,

κστ) προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των οργανικών της μονάδων, καθώς και τη σύσταση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση, ή κατάργηση κλάδων και θέσεων κάθε βαθμού ή ειδικότητας μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και τον προσδιορισμό των ειδικών τυπικών προσόντων κάθε κλάδου ή ειδικότητας,

κζ) εισάγει στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών την πρόταση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης περί διαγραφής διδάσκοντα από τον πίνακα διδασκόντων, ο οποίος δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, περί ανάκλησης της πράξης ανάθεσης διδασκαλίας του και περί αντικατάστασής του από άλλον διδάσκοντα,

κη) αποφασίζει για την κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης,

κθ) προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής τους προς απόσπαση υπαλλήλους σε αυτή ή την ανανέωση ή τη διακοπή της απόσπασής τους από αυτήν,

κι) [Καταργείται], κια) προτείνει στον Υπουργό Δικαιοσύνης την έκδοση

απόφασης για την εκκαθάριση των αρχείων της Σχολής και, εφόσον αυτή εκδοθεί, συγκροτεί τη σχετική επιτροπή,

κιβ) [Καταργείται], κιγ) υποβάλλει ερωτήματα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) και αποδέχεται ή μη τις σχετικές γνωμοδοτήσεις, καθώς και εγκρίνει ή μη τα πρακτικά του ΝΣΚ επί των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων της Σχολής.».

Άρθρο 8
Αρμοδιότητες Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4871/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην περ. θ’ μετά από τη λέξη «επιμόρφωσης» προστίθενται οι λέξεις «των δικαστικών λειτουργών», β) στις περ. ιγ’, ιδ’, ιε’, ιη’, ιθ’ και κβ’ προσδιορίζονται οι εκπαιδευόμενοι ως τα άτομα που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών, γ) στις περ. ιγ’ και ιδ’ προστίθεται η λέξη «οικεία» πριν από τις λέξεις «Συμβούλια Σπουδών», δ) αντικαθίστανται οι περ. ιστ’ και ιζ’, ε) στην περ. κγ’ μετά τις λέξεις «επιλογής των» διαγράφεται η λέξη «τεσσάρων», στ) στην περ. κζ’ οι λέξεις «στο Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οικείο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών» και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12 Αρμοδιότητες Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών

1. Οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών της οικείας κατεύθυνσης έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγούνται τα θέματα της αρμοδιότητάς τους,

β) συντονίζουν το διοικητικό προσωπικό για θέματα των αρμοδιοτήτων τους,

γ) συνεπικουρούν τον Γενικό Διευθυντή στην προώθηση των διεθνών σχέσεων της Σχολής,

δ) εγγράφουν τους εκπαιδευόμενους, ε) επιβλέπουν την προεισαγωγική εκπαίδευσή τους, στ) αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους και επιμορφούμενους, όπου αυτό απαιτείται, ζ) μεριμνούν για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης και τον συντονισμό των συναφών εκπαιδευτικών διαδικασιών,

η) επιβλέπουν την επιμόρφωση των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών,

θ) μεριμνούν για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος επιμόρφωσης των δικαστικών λειτουργών και τον συντονισμό των συναφών εκπαιδευτικών διαδικασιών,

ι) παρακολουθούν το νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νομολογία των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένης και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για την άρτια οργάνωση σεμιναρίων ειδικά για ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου που αφορούν στα στάδια της κατάρτισης και επιμόρφωσης,

ια) ορίζουν τους γραμματείς των Συμβουλίων Διδασκόντων Δικαστικών Λειτουργών με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

ιβ) ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών των υποψηφίων του εισαγωγικού διαγωνισμού και τάσσουν, αν το κρίνουν, εύλογη προθεσμία στον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωση ελλείψεων που του έχουν επισημανθεί, ενώ, περαιτέρω, καταρτίζουν τους πίνακες για κάθε κατεύθυνση όσων υποψηφίων γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό, καθώς και όσων αποκλείονται από αυτόν,

ιγ) υποβάλλουν στα οικεία Συμβούλια Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών αιτιολογημένη πρόταση για τη διαγραφή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε αμφότερα τα στάδια κατάρτισης,

ιδ) υποβάλλουν στα οικεία Συμβούλια Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών αιτιολογημένη πρόταση για επανάληψη του πρώτου σταδίου κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι απουσιάζουν δικαιολογημένα για

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών συνολικά,

ιε) ζητούν ενημέρωση από τους εποπτεύοντες και τους εκπαιδευτές δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, καθώς και από τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών, για την πρόοδο της πρακτικής άσκησης,

ιστ) χορηγούν τις άδειες της παρ. 7 του άρθρου 26 και κρίνουν αν συντρέχει ή όχι σπουδαίος λόγος για την απουσία των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών, κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή,

ιζ) εγκρίνουν την εξ αποστάσεως παρακολούθηση από τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος διδασκαλίας, σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου,

ιη) ασκούν πειθαρχική εξουσία στους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών, κατά το μέρος που έχουν τη σχετική αρμοδιότητα,

ιθ) ασκούν πειθαρχική δίωξη κατά των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών εφόσον, κατά την κρίση τους, έχουν διαπράξει πειθαρχικά παραπτώματα,

κ) διενεργούν διοικητική ανάκριση ή αναθέτουν τη διενέργειά της σε διδάσκοντα, ο οποίος έχει την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού,

κα) διενεργούν συμπληρωματική διοικητική ανάκριση κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Διευθυντή,

κβ) υποβάλλουν στον Γενικό Διευθυντή πρόταση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε εκπαιδευόμενο που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού λειτουργού,

κγ) προετοιμάζουν και αξιολογούν τα έντυπα με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής των κύκλων των υποχρεωτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης,

κδ) επιλέγουν τους κατάλληλους χώρους για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης στην Κομοτηνή και στην Αθήνα έχοντας την ευθύνη πραγματοποίησής τους. Στις κατά τόπους εφετειακές περιφέρειες συνεργάζονται με τους Προέδρους ή Εισαγγελείς Εφετών που έχουν, στην περίπτωση αυτή, την ευθύνη για την ανεύρεση των κατάλληλων χώρων και για την πραγματοποίηση των συγκεκριμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων,

κε) εισηγούνται προς τον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να εισαχθεί στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών η πρότασή τους περί διαγραφής διδάσκοντα από τον πίνακα διδασκόντων, ο οποίος δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, περί ανάκλησης της πράξης ανάθεσης διδασκαλίας του και περί αντικατάστασής του από άλλον διδάσκοντα,

κστ) εισηγούνται προς τον Γενικό Διευθυντή την κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας και

κζ) εισηγούνται στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών το ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών.

2. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων συνεπικουρεί επιπλέον τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών της κατεύθυνσης

της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών σε θέματα προεισαγωγικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που αφορούν στο ουσιαστικό και δικονομικό ποινικό δίκαιο.».

Άρθρο 9
Συμβούλια Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 13 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 2 τροποποιείται ο αριθμός των μελών των Συμβουλίων Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών, β) στην παρ. 3 προστίθεται ως μέλος του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύνσεων της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων και ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων, γ) στην περ. ε’ των παρ. 3 και 4 μετά τις λέξεις «των εκπαιδευομένων» προστίθεται η φράση «που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών», δ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 τροποποιείται ο αριθμός των μελών που απαιτείται για την απαρτία των Συμβουλίων Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών, ε) στην παρ. 8 οι λέξεις «μία μόνο φορά» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως δύο (2) φορές» και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13 Συμβούλια Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών

1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουργούν δύο (2) Συμβούλια Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών, ένα (1) για τις κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών καθώς και των Εισαγγελέων και ένα (1) για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

2. Το Συμβούλιο Σπουδών για την κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών καθώς και των Εισαγγελέων αποτελείται από έξι (6) μέλη και για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποτελείται από πέντε (5) μέλη και τα Συμβούλια αυτά συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

3. Στο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύνσεων της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων μετέχουν: α) Ο Γενικός Διευθυντής, αα) ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων, β) o Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών της κατεύθυνσης της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, γ) ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων, δ) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Καθηγητή των Νομικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο έχει την ιδιότητα του δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, που ορίζεται εκ περιτροπής με απόφαση της οικείας Γενικής Συνέλευσης μαζί με τον αναπληρωτή του για θητεία δύο (2) ετών και ε) ένας (1) εκπρόσωπος των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από όλους τους εκπαιδευόμενους των κατευθύνσεων της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων, τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους.

4. Στο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης μετέχουν: α) Ο Γενικός Διευθυντής, β) ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης, γ) ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων, δ) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Καθηγητή των Νομικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο έχει την ιδιότητα του δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, οριζόμενο εκ περιτροπής με απόφαση της οικείας Γενικής Συνέλευσης μαζί με τον αναπληρωτή του για θητεία δύο (2) ετών και ε) ένας (1) εκπρόσωπος των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών λειτουργών, ο οποίος εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από όλους τους εκπαιδευόμενους της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης, τον Φεβρουάριο κάθε έτους.

5. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών λήγει, αν με οποιονδήποτε τρόπο στερηθούν την ιδιότητα, με την οποία συμμετέχουν σε αυτά.

6. Τα Συμβούλια Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών βρίσκονται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη για το Συμβούλιο Σπουδών των κατευθύνσεων της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και των Ειρηνοδικών, καθώς και των Εισαγγελέων και τρία (3) τουλάχιστον μέλη για το Συμβούλιο Σπουδών της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Οι τακτικές συνεδριάσεις των Συμβουλίων Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών πραγματοποιούνται στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά με τη χρήση υπηρεσιακών τεχνολογικών μέσων τέσσερις (4) φορές τον χρόνο κατά τους μήνες Μάρτιο, Μάιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο, εκτάκτως δε οποτεδήποτε άλλοτε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τους ή όταν το ζητήσουν τρία (3) από τα μέλη τους.

8. Τα Συμβούλια Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών ορίζουν, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, τον γραμματέα αυτών και τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους της Σχολής για θητεία δύο (2) ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί έως δύο (2) φορές.».

Άρθρο 10
Προσαρμογή εκπαιδευτικού προσωπικού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 49 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1: αα) η περ. αδ) τροποποιείται ως προς την τάξη και τα έτη παραμονής στην υπηρεσία του Ειρηνοδίκη, αβ) στην περ. β) οι λέξεις «νομικών σχολών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», αγ) στην περ. ε) οι λέξεις «των Νομικών Σχολών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αδ) προστίθεται περ. η’, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 οι λέξεις «Το Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, αμέσως μετά από την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Το οικείο Συμβούλιο Σπουδών, αμέσως μετά από την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών», γ) στην παρ. 3: γα) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τους αποδέκτες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη δημοσιότητά της, γβ) στο δεύτερο εδάφιο πριν τη λέξη «Διευθυντές» προστίθεται η λέξη «οικείοι» και μετά τη λέξη «Γενικό Διευθυντή» διαγράφονται οι λέξεις «το αργότερο μέχρι την 20ή Νοεμβρίου κάθε έτους», δ) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 διαγράφονται οι λέξεις «κατά την παρ. 6 του άρθρου 27», ε) στην παρ. 5: εα) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 οι λέξεις «Στον πίνακα διδασκόντων κάθε κατεύθυνσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Στον οικείο πίνακα διδασκόντων», εβ) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου προστίθεται η φράση «και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής και στη Διαύγεια», εγ) προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο, στ) στην παρ. 7: στα) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κάθε κατεύθυνσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης», στβ) στο δεύτερο εδάφιο πριν από τη λέξη «Συμβούλιο» προστίθεται η λέξη «οικείο», ζ) προστίθεται παρ. 8 και το άρθρο 49 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 49 Εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Η κατάρτιση και η επιμόρφωση παρέχονται από: α) Εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς με βαθμό τουλάχιστον: αα) Εισηγητή του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό, αβ) Προέδρου Πρωτοδικών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ή Πρωτοδίκη, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό, αγ) Εισαγγελέα Πρωτοδικών ή Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη παραμονής στον βαθμό και αδ) Ειρηνοδίκη Β’ Τάξης, ο οποίος έχει συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη παραμονής στην υπηρεσία,

β) μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω,

γ) μέλη Διοικητικών Συμβουλίων εγνωσμένου κύρους επιστημονικών ενώσεων, δημόσιους λειτουργούς, δικηγόρους με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία και άλλους ειδικούς επιστήμονες,

δ) επίτιμους ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς,

ε) ομότιμους καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,

στ) ειρηνοδίκες που αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία, έχοντας συμπληρώσει τουλάχιστον είκοσι (20) έτη υπηρεσίας,

ζ) ειδικούς στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για τη διδασκαλία θεμάτων εφαρμοσμένης πληροφορικής,

η) ειδικά η κατάρτιση των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και η επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων μπορούν, πέραν των ανωτέρω, να παρέχονται και από: ηα) εν ενεργεία δικαστικούς υπαλλήλους με τουλάχιστον δέκα (10) έτη παραμονής στην υπηρεσία, ηβ) εν ενεργεία υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τουλάχιστον δέκα (10) έτη παραμονής στην υπηρεσία και γνώσεις και εμπειρία συναφή με τα αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης και ηγ) μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πανεπιστημιακών σχολών με αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντα των δικαστικών υπαλλήλων.

2. Το οικείο Συμβούλιο Σπουδών, αμέσως μετά από την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών, καθορίζει τις κατηγορίες των διδασκόντων που πρόκειται να διδάξουν καθένα από τα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα μαθήματα, οι οποίες όμως δεν συμπλέκονται μεταξύ τους, αλλά καθορίζονται οι διδάσκοντες σε κάθε μάθημα από μια και μόνο κατηγορία, καθώς και τον αριθμό τους. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής και στη Διαύγεια.

3. Οι ενδιαφερόμενοι, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποστολή στις δικαστικές υπηρεσίες, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, καθώς και στους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων των Εφετειακών Περιφερειών της χώρας, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή από τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα της Σχολής, για τις λοιπές υπηρεσίες και φορείς, αποστέλλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναγράφονται τα τυπικά προσόντα και η εμπειρία τους στο συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα αντικείμενα που επιθυμούν να διδάξουν στη Σχολή. Μετά από την πάροδο της ως άνω προθεσμίας, οι οικείοι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης εισηγούνται αιτιολογημένα για κάθε υποψήφιο διδάσκοντα στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών, το οποίο συγκαλείται από τον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να καταρτιστεί ο πίνακας διδασκόντων.

4. Τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων, τα οποία βαθμολογούνται με κλίμακα από μηδέν (0) έως δέκα (10), είναι τα εξής: α) Η ειδική ενασχόληση με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας σαράντα τοις εκατό (40%). Εφόσον ο διδάσκων έχει ήδη διδάξει στη Σχολή, συνεκτιμώνται για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού και οι αξιολογήσεις των σπουδαστών ως προς αυτόν, β) η συγγραφή βιβλίων ή μελετών σχετικών με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%), γ) η συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες ως εισηγητές σχετικά με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας είκοσι τοις εκατό (20%), δ) η ύπαρξη διδακτορικού

ή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με το αντικείμενο της διδασκαλίας με συντελεστή βαρύτητας δέκα τοις εκατό (10%).

5. Στον οικείο πίνακα διδασκόντων ορίζονται συγκεκριμένα το μάθημα ή τα μαθήματα που πρόκειται να διδάξει κάθε διδάσκων, καθώς και οι ώρες διδασκαλίας. Ο πίνακας αυτός εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής εντός του Δεκεμβρίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής και στη Διαύγεια. Η εγγραφή στον πίνακα διδασκόντων ισχύει για μία τριετία. Ο Γενικός Διευθυντής εκδίδει πράξη ανάθεσης διδασκαλίας σε κάθε διδάσκοντα. Όσοι εκδήλωσαν εμπρόθεσμα ενδιαφέρον να διδάξουν στη Σχολή περιλαμβάνονται σε συμπληρωματικό πίνακα διδασκόντων που ισχύει για τρία (3) έτη για την περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης διδασκόντων για οποιαδήποτε αιτία.

6. Το ωριαίο πρόγραμμα διδασκαλίας καταρτίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.

7. Ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, εφόσον διαπιστώσει ότι διδάσκων δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή να εισαχθεί το θέμα στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών, προκειμένου ο διδάσκων αυτός να διαγραφεί από τον πίνακα διδασκόντων, να ανακληθεί η πράξη ανάθεσης διδασκαλίας και να αντικατασταθεί από άλλον διδάσκοντα. Στην περίπτωση αυτή, καλείται ο διδάσκων να παραστεί στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών για να διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο διδάσκων μπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Επί της ένστασης αποφαίνεται αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής.

8. Αν ανατίθενται καθήκοντα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε δικαστικούς υπαλλήλους ή δημόσιους υπαλλήλους, απαιτείται επιβεβαίωση διαθεσιμότητας από την υπηρεσία στην οποία υπηρετούν. Εφόσον παρασχεθεί αυτή η επιβεβαίωση, οι υπηρεσίες δεσμεύονται να επιτρέπουν στους υπαλλήλους τους που ορίζονται ως διδακτικό προσωπικό σε εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής, να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους κατά τον απαιτούμενο χρόνο για την εκτέλεση του διδακτικού έργου.».

Άρθρο 11
Προσαρμογή της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 50 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 οι λέξεις «στους πίνακες διδασκόντων της οικείας κατεύθυνσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στους οικείους πίνακες διδασκόντων» και μετά από τις λέξεις «δικαστικοί λειτουργοί» προστίθενται οι λέξεις «και δικαστικοί υπάλληλοι», β) στην παρ. 2: βα) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «του Συμβουλίου Σπουδών κάθε κατεύθυνσης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «του οικείου Συμβουλίου Σπουδών», ββ) το δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται, βγ) στο τέταρτο εδάφιο η λέξη «παρέχεται» αντικαθίσταται από τη λέξη «γίνεται» και οι λέξεις «μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας» από τις λέξεις «εξ αποστάσεως», γ) στην παρ. 3 οι λέξεις «το ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης» αντικαθίστανται από τη φράση «το κάθε ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, όταν πρόκειται για δικαστικούς λειτουργούς,», και μετά από τις λέξεις «Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης» προστίθεται η φράση «ενώ όταν πρόκειται για δικαστικούς υπαλλήλους πραγματοποιείται από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης» και το άρθρο 50 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 50 Εκπαίδευση των εκπαιδευτών

1. Το εκπαιδευτικό προσωπικό, που εγγράφεται στους οικείους πίνακες διδασκόντων στην αρχή κάθε τριετίας, παρακολουθεί πριν από την ανάληψη των διδακτικών καθηκόντων του ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, το οποίο αφορά, κατά το στάδιο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, τη μέθοδο διδασκαλίας που πρέπει να ακολουθηθεί για να ανταποκρίνεται στους στόχους της Σχολής, προκειμένου οι σπουδαστές, ως μελλοντικοί δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι, να μπορέσουν να ασκήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο τους.

2. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου Σπουδών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση των οικείων Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής. Το ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης διεξάγεται εντός του μηνός Ιανουαρίου από τον Γενικό Διευθυντή, τους οικείους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης και τους οικείους βασικούς διδάσκοντες όταν πρόκειται για δικαστικούς λειτουργούς ή από τους διδάσκοντες με τις περισσότερες ώρες διδασκαλίας κατά την προηγούμενη εκπαιδευτική σειρά, όταν πρόκειται για δικαστικούς υπαλλήλους. Οι διδάσκοντες παρακολουθούν το πρόγραμμα, το οποίο διαρκεί δύο (2) ημέρες από πέντε (5) ώρες την ημέρα για κάθε κατεύθυνση δικαστικών λειτουργών και μία (1) ημέρα με πέντε (5) ώρες για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται είτε στις εγκαταστάσεις της Σχολής με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως.

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου το κάθε ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης, όταν πρόκειται για δικαστικούς λειτουργούς, πραγματοποιείται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από τον Γενικό Διευθυντή και τους οικείους Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, ενώ όταν πρόκειται για δικαστικούς υπαλλήλους πραγματοποιείται από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.».

Άρθρο 12
Προσαρμογή του διοικητικού προσωπικού και των οργανικών μονάδων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 51 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 51 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 προστίθεται περ. στ’,

β) το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιούνται ως προς τον αριθμό των θέσεων των υπαλλήλων της ΕΣΔι και την κατανομή τους ανά κλάδο, γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 οι περ. γ’, δ’, ε’ και στ’ αντικαθίστανται και προστίθεται περ. ζ’, δ) στην παρ. 4: δα) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς τη δυνατότητα αποσπάσεων υπαλλήλων από το Υπουργείο Οικονομικών και τους εποπτευόμενους φορείς αυτού και κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης και ως προς τη δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δβ) το τρίτο εδάφιο τροποποιείται ως προς το επίπεδο γνώσης των ξένων γλωσσών, δγ) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τη δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων, ε) στην παρ. 6: εα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μετάταξης αποσπασμένων δικαστικών και λοιπών υπάλληλων της ΕΣΔι, εβ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, στ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 οι λέξεις «με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης για τους δικαστικούς υπαλλήλους και με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών για τους λοιπούς υπαλλήλους», ζ) στην παρ. 8 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 51 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 51 Διοικητικό προσωπικό Οργανικές μονάδες

1. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών συνιστώνται: α) Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή, β) μία (1) θέση Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων, γ) μία (1) θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών, δ) μία (1) θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση των Εισαγγελέων, ε) μία (1) θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης και στ) μία (1) θέση Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων.

2. Οι θέσεις των υπαλλήλων της Σχολής ορίζονται σε τριάντα εννέα (39). Διακρίνονται σε κατηγορίες και κατανέμονται ανά κλάδο ως εξής: α) Είκοσι (20) θέσεις ΠΕ Γραμματέων, β) δύο (2) θέσεις ΠΕ Εφοριακών, βα) τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Οικονομολόγων, γ) τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Δημοσιονομικών, δ) πέντε (5) θέσεις ΔΕ Γραμματέων, ε) μία (1) θέση εσωτερικού ελεγκτή, στ) μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, στα) μία (1) θέση Τεχνικών ΔΕ και ζ) μία (1) θέση ΥΕ Οδηγών. Επιπλέον προβλέπονται στη Σχολή τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οι οποίες αφορούν σε: α) μία (1) θέση ΠΕ ιατρού εργασίας, β) μία (1) θέση ΠΕ Τεχνικού Ασφαλείας και γ) μία (1) θέση ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου.

3. Οι οργανικές μονάδες της Σχολής συγκροτούν τη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικού, στην οποία προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Γραμματέων, διαρθρώνεται δε ως εξής: α) Πρώτο Τμήμα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Δικαστικών Λειτουργών, το οποίο περιλαμβάνει: αα) Την Κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών και αβ) την Κατεύθυνση των Εισαγγελέων, β) Δεύτερο Τμήμα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Δικαστικών Λειτουργών, το οποίο περιλαμβάνει: την Κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, η οποία περιλαμβάνει το τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και το τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας αυτού, γ) Τμήμα Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Δικαστικών Υπαλλήλων, δ) Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης: δα) Δικαστικών Λειτουργών και δβ) Δικαστικών Υπαλλήλων, ε) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, στ) Τμήμα Οικονομικό και ζ) Τμήμα Εφαρμογής Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργανικών της μονάδων. Με όμοια απόφαση συνιστώνται, αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε βαθμού και ειδικότητας μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού και προσδιορίζονται ειδικά τυπικά προσόντα κάθε κλάδου ή ειδικότητας.

4. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού καλύπτονται με μόνιμο προσωπικό μέσω διαγωνισμού. Είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών με απόσπαση δικαστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Οικονομικών και τους εποπτευόμενους φορείς αυτού, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ν. 4440/2016 (Α’ 224), κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία προσδιορίζονται τα απαιτούμενα και τα επιθυμητά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Από τους υπαλλήλους προτιμώνται όσοι αποδεδειγμένα γνωρίζουν σε πολύ καλό βαθμό τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα και συνεκτιμάται η πολύ καλή ή καλή γνώση και άλλων ξένων γλωσσών. Η απόσπαση διαρκεί για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να παρατείνεται για τέσσερις (4) ακόμα τριετίες ή, ειδικώς στην περίπτωση απόσπασης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονο-μικών και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό, για μία (1) ακόμα τριετία.

5. Για τους υπαλλήλους που ήδη ασχολούνται με τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την πραγματοποίηση και τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται, κατ’ εξαίρεση, μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων αυτών.

6. Όσοι αποσπασμένοι δικαστικοί και λοιποί υπάλληλοι στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, η οποία θεωρείται δικαστική υπηρεσία, συμπληρώσουν σε αυτή συνολικό χρόνο υπηρεσίας εννέα (9) ετών, μετατάσσονται σε αυτή ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής και μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι που μετατάσσονται διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους. Οι ανωτέρω δικαστικοί υπάλληλοι πρέπει, κατά το δυνατόν, να προέρχονται ισομερώς από το προσωπικό των γραμματειών των δικαστηρίων της Διοικητικής Κατεύθυνσης, της Πολιτικής Ποινικής Κατεύθυνσης και της αντίστοιχης των Ειρηνοδικών, καθώς και της Κατεύθυνσης των Εισαγγελέων.

7. Η απόσπαση, η ανανέωση ή η διακοπή της πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, για τους δικαστικούς υπαλλήλους και με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών για τους λοιπούς υπαλλήλους, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και αιτιολογημένη απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διαδικασία της απόσπασης του υπαλλήλου, εκκινεί με την ανάρτηση στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Σχολής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ολοκληρώνεται με την έκδοση της παραπάνω υπουργικής απόφασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η απόσπαση του υπαλλήλου μπορεί να διακοπεί με την ίδια διαδικασία και πριν από τη λήξη του χρόνου απόσπασης. Δικαστικός υπάλληλος, του οποίου η απόσπαση δεν ανανεώθηκε ή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί εκ νέου στη Σχολή.

8. Οι υπάλληλοι που είναι αποσπασμένοι στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, με τα πάσης φύσεως επιδόματα της οργανικής θέσης τους, από τον φορέα από τον οποίο αποσπώνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους. Ειδικώς στην περίπτωση απόσπασης υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, οι αποδοχές καταβάλλονται από τον φορέα υποδοχής.

9. Στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών λειτουργεί μη δανειστική βιβλιοθήκη προς εξυπηρέτηση των διδασκόντων και των σπουδαστών. Η προβλεπόμενη θέση ΠΕ ή ΤΕ Βιβλιοθηκονόμου καλύπτεται με την απόσπαση που αναφέρεται στην παρ. 4.».

Άρθρο 13
Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων για την επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4871/2021
Μετά από το άρθρο 55 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) προστίθεται Μέρος Β’ με τίτλο «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» και τα Μέρη Β’, Γ’ και Δ’ αναριθμούνται αντίστοιχα σε Μέρη Γ’, Δ’ και Ε’, β) προστίθεται Κεφάλαιο Α’ με τίτλο «Γενικές ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων» και γ) προστίθεται άρθρο 55Α, το οποίο εντάσσεται στο Κεφάλαιο Α’, ως εξής:

«ΜΕΡΟΣ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 55Α Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους αφορούν στους δικαστικούς υπαλλήλους του Συμβουλίου της Επικρατείας, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.».

Άρθρο 14
Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Β στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55Β ως εξής:

«Άρθρο 55Β Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης τοποθετείται ως Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, εκ περιτροπής, ανώτατος δικαστικός λειτουργός της διοικητικής ή της πολιτικής ποινικής δικαιοσύνης που ορίζεται με απόφαση του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Αποκλείεται ο ορισμός ως Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, δικαστικού λειτουργού με βαθμό Προέδρου ή Αντιπροέδρου Ανωτάτων Δικαστηρίων ή Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

2. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων παύει αυτοδικαίως να κατέχει τη θέση του, αν προαχθεί ή στερηθεί με οποιονδήποτε τρόπο τη δικαστική ιδιότητα. Ορίζεται με μερική απασχόληση, η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερη από δύο (2) ημέρες την εβδομάδα και έχει μειωμένη κατά το ήμισυ άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης του. Η τοποθέτησή του αφορά σε μία (1) μόνο θητεία τριών (3) ετών, η οποία, κατ’ εξαίρεση, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τοποθέτησης του νέου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων.

3. Εφόσον ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων αναπληρώνεται από τον Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων.».

Άρθρο 15
Αρμοδιότητες Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Γ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55Γ ως εξής:

«Άρθρο 55Γ Αρμοδιότητες Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων

Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στο Διοικητικό Συμβούλιο και εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του,

β) συντονίζει το διοικητικό προσωπικό για θέματα των αρμοδιοτήτων του,

γ) συνεπικουρεί τον Γενικό Διευθυντή στην προώθηση των διεθνών σχέσεων της Σχολής για θέματα των αρμοδιοτήτων του,

δ) εγγράφει τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων,

ε) επιβλέπει την εισαγωγική εκπαίδευσή τους, στ) αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται

να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και τους επιμορφούμενους δικαστικούς υπαλλήλους, όπου αυτό απαιτείται,

ζ) μεριμνά για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος κατάρτισης και επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων και τον συντονισμό των συναφών εκπαιδευτικών διαδικασιών,

η) επιβλέπει την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων,

θ) ορίζει τους γραμματείς των Συμβουλίων Διδασκόντων Δικαστικών Υπαλλήλων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

ια) ελέγχει την πληρότητα της αιτήσεως των υποψηφίων του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και τάσσει, αν το κρίνει, εύλογη προθεσμία στον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωση ελλείψεων που του έχουν επισημανθεί, ενώ, περαιτέρω, καταρτίζει τους πίνακες όσων υποψηφίων γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό, καθώς και όσων αποκλείονται από αυτόν,

ιβ) υποβάλλει στο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων αιτιολογημένη πρόταση για τη διαγραφή των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών σε αμφότερα τα στάδια κατάρτισης,

ιγ) υποβάλλει στο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων αιτιολογημένη πρόταση για επανάληψη του πρώτου σταδίου κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι απουσιάζουν δικαιολογημένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών συνολικά,

ιδ) ζητά ενημέρωση από τους εποπτεύοντες και τους εκπαιδευτές, καθώς και από τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων για την πρόοδο της πρακτικής άσκησης,

ιε) χορηγεί τις άδειες της παρ. 7 του άρθρου 55ΙΗ και κρίνει αν συντρέχει ή όχι σπουδαίος λόγος για την απουσία των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν

θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή,

ιστ) εγκρίνει την εξ αποστάσεως παρακολούθηση από τους εκπαιδευόμενους του προγράμματος διδασκαλίας, σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου,

ιζ) ασκεί πειθαρχική εξουσία στους εκπαιδευόμενους, κατά το μέρος που έχει τη σχετική αρμοδιότητα,

ιη) ασκεί πειθαρχική δίωξη κατά των εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, εφόσον, κατά την κρίση του, έχουν διαπράξει πειθαρχικά παραπτώματα,

ιθ) διενεργεί διοικητική ανάκριση ή αναθέτει τη διενέργειά της σε διδάσκοντα, ο οποίος έχει την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού,

κ) διενεργεί συμπληρωματική διοικητική ανάκριση κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Διευθυντή,

κα) υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή αιτιολογημένη πρόταση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε εκπαιδευόμενο που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού υπαλλήλου,

κβ) εισηγείται προς τον Γενικό Διευθυντή, προκειμένου να εισαχθεί στο οικείο Συμβούλιο Σπουδών η πρότασή του περί διαγραφής διδάσκοντα από τον πίνακα διδασκόντων, ο οποίος δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, περί ανάκλησης της πράξης ανάθεσης διδασκαλίας του και περί αντικατάστασής του από άλλον διδάσκοντα,

κγ) εισηγείται προς τον Γενικό Διευθυντή την κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας,

κδ) εισηγείται στο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων το ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα που αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών, και

κε) προετοιμάζει και αξιολογεί τα έντυπα με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής των προγραμμάτων επιμόρφωσης.».

Άρθρο 16
Συμβούλιο Σπουδών δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Δ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55Δ ως εξής:

«Άρθρο 55Δ Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων

1. Στη Σχολή λειτουργεί Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

2. Στο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων μετέχουν: α) Ο Γενικός Διευθυντής, β) ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων, γ) o Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, δ) ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γραμματείας του Εφετείου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης και ε) ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης, που ορίζονται, εκ περιτροπής, μαζί με τους αναπληρωτές τους για θητεία ενός (1) έτους.

3. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων λήγει, αν με οποιονδήποτε τρόπο στερηθούν την ιδιότητα, με την οποία συμμετέχουν σε αυτό.

4. Το Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Οι τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται είτε με φυσική παρουσία στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη, είτε διαδικτυακά, δύο (2) φορές τον χρόνο κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Ιανουάριο, και εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ή όταν το ζητήσει η πλειοψηφία των μελών του.

6. Το Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων ορίζει, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή, τον γραμματέα του και τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους της Σχολής για θητεία δύο (2) ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί έως δύο (2) φορές.».

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Ε στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55Ε ως εξής:

«Άρθρο 55Ε Αρμοδιότητες Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων

1. Το Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, τους πίνακες διδασκόντων και τις ώρες διδασκαλίας συνολικά ανά μάθημα,

β) καταρτίζει το πρόγραμμα επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων, την ευθύνη εφαρμογής του οποίου έχει ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων,

γ) εγκρίνει ή προτείνει, ανάλογα με την περίπτωση, τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων ή των δικαστικών υπαλλήλων σε προγράμματα που προάγουν τις διεθνείς σχέσεις της Σχολής,

δ) εγκρίνει τη συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς φορείς εγνωσμένου κύρους,

ε) παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και της επιμόρφωσης,

στ) αξιολογεί τα στάδια της εισαγωγικής κατάρτισης που παρέχεται από τη Σχολή στους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και της επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων,

ζ) αποστέλλει, μέσω του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, τα οικεία προγράμματα σπουδών και επιμόρφωσης στους διδάσκοντες,

η) αξιολογεί την καταλληλότητα των υποδομών, των σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού για τα άτομα με αναπηρία όλων των κατηγοριών και μεριμνά για την αποκατάσταση και διασφάλισή της, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων στα θέματα αυτά,

θ) αποφασίζει τη διαγραφή των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι απουσιάζουν αδικαιολόγητα για συνολικό χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών και άνω,

ι) αποφασίζει την επανάληψη από τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του πρώτου σταδίου κατάρτισης της Σχολής, εφόσον απουσιάζουν δικαιολογημένα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών συνολικά,

ια) αποφασίζει είτε για την απαλλαγή του εγκαλούμενου από την επιβολή πειθαρχικής ποινής είτε για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής,

ιβ) αποφασίζει για τη διαγραφή διδάσκοντα από τον πίνακα διδασκόντων, εφόσον αυτός δεν είναι συνεπής στην εκτέλεση των καθηκόντων του, την ανάκληση της ανάθεσης διδασκαλίας σε αυτόν και την αντικατάστασή του με άλλον διδάσκοντα και

ιγ) καταρτίζει το ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών.

2. Αν τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων διαφωνούν με απόφαση που έχει ληφθεί και έχουν διατυπώσει μειοψηφία εγγράφως, δύνανται, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από το πέρας της συνεδρίασης κατά την οποία ελήφθη η απόφαση στην οποία διαφώνησαν, να ζητήσουν εγγράφως από τον Γενικό Διευθυντή να εισαγάγει το θέμα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτή συνεδρίαση. Τα μέλη που διαφώνησαν στο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων καλούνται στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για να αναπτύξουν τις απόψεις τους και ακολούθως αποχωρούν.».

Άρθρο 18
Συμβούλιο Διδασκόντων Δικαστικών Υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΣΤ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΣΤ ως εξής:

«Άρθρο 55ΣΤ Συμβούλιο Διδασκόντων Δικαστικών Υπαλλήλων

1. Στη Σχολή λειτουργεί Συμβούλιο Διδασκόντων Δικαστικών Υπαλλήλων, που αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες.

2. Έργο του Συμβουλίου Διδασκόντων Δικαστικών Υπαλλήλων είναι η υποβολή προς το Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων γραπτών προτάσεων για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής και ειδικότερα για αλλαγές του εφαρμοζόμενου προγράμματος σπουδών κατά την προεισαγωγική εκπαίδευση.

3. Το Συμβούλιο Διδασκόντων Δικαστικών Υπαλλήλων συνέρχεται σε συνεδρίαση μία (1) φορά κατ’ έτος, τον μήνα Οκτώβριο, ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων. Προεδρεύει στη σχετική συνεδρίαση ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός από τους διδάσκοντες. Το Συμβούλιο Διδασκόντων Δικαστικών Υπαλλήλων βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντες τουλάχιστον πέντε (5) διδάσκοντες και απαιτείται για την έγκυρη λήψη αποφάσεων η πλειοψηφία των παρόντων μελών. Επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Με απόφαση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων ορίζεται ο γραμματέας του Συμβουλίου Διδασκόντων Δικαστι-κών Υπαλλήλων με τον νόμιμο αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους της Σχολής για θητεία δύο (2) ετών, η οποία δύναται να ανανεωθεί μία (1) μόνο φορά.».

Άρθρο 19
Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Ζ στον ν. 4871/2021
Μετά το άρθρο 55ΣΤ του ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθενται: α) Κεφάλαιο Β’ με τίτλο «Επιλογή και κατάσταση εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων» και β) άρθρο 55Ζ, το οποίο εντάσσεται στο Κεφάλαιο Β’, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 55Ζ Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Στην προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων ορίζονται: α) ο αριθμός των εκπαιδευομένων, β) οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν ανά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο και δικαστική υπηρεσία, γ) ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού και δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης.

2. Το πρόγραμμα, η εξεταστέα ύλη, η διαδικασία, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 55Θ, πλην των εξεταστικών κέντρων που ορίζονται από τη Σχολή.

3. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 55Θ αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Σχολής.».

Άρθρο 20
Απαιτούμενα προσόντα και κωλύματα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και αιτήσεις συμμετοχής Προσθήκη άρθρου 55Η στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55Η ως εξής:

«Άρθρο 55Η Απαιτούμενα προσόντα και κωλύματα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Αιτήσεις συμμετοχής

1. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021, (Α’ 68)] και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 9 του ιδίου Κώδικα, για τον διορισμό τους ως δικαστικών υπαλλήλων. Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή, πλην της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, η οποία πρέπει να συντρέχει μόνον κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή. Εν ενεργεία δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Με τις αιτήσεις του πρώτου εδαφίου δηλώνουν, επίσης, μία (1) μόνο κατηγορία, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, όπως κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), αναλόγως των τυπικών τους προσόντων.

3. Η υγεία του υποψηφίου πιστοποιείται με γνωματεύσεις, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση: α) παθολόγου ή γενικού ιατρού κατά την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. [ν. 3528/2007 (Α’ 26)] και β) ψυχιάτρου Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών ή ψυχικών δεξιοτήτων του υποψηφίου, εξετάζεται κατά πόσο η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των καθηκόντων του. Εφόσον πιστοποιηθούν από τον ιατρό η υγεία, η σωματική και ψυχική καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα μέτρα διευκόλυνσης της συμμετοχής του στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης δύναται να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (1/2) του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

4. Το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιουνίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Σχολής, ελέγχει τις αιτήσεις των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, καθώς και πίνακα αποκλειομένων. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Ένσταση κατά του πίνακα υποψηφίων, από όσους αποκλείονται του εισαγωγικού διαγωνισμού, ασκείται ηλεκτρονικά από τον αποκλειόμενο εντός δύο (2) ημερών από την ανάρτησή του. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η επιτροπή του άρθρου 55Θ εντός της ίδιας ή το αργότερο της επόμενης ημέρας από την υποβολή της. Ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει τους τελικούς πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων στον Πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού το αργότερο την τελευταία ημέρα του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουνίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Σχολής, αντίστοιχα.».

Άρθρο 21
Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Θ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55Θ ως εξής:

«Άρθρο 55Θ Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται από επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός του μηνός Μαΐου.

2. Η επιτροπή αποτελείται από: α) έναν (1) Σύμβουλο Επικρατείας με αναπληρωτή

έναν (1) Πρόεδρο Εφετών διοικητικών δικαστηρίων, β) έναν (1) Αρεοπαγίτη, με αναπληρωτή έναν (1) Πρόεδρο Εφετών, γ) τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας του

Εφετείου Αθηνών ή Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ή Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών ή Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή, οι οποίοι ορίζονται εκ περιτροπής,

δ) έναν (1) Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με αναπληρωτή έναν (1) Εισαγγελέα Εφετών,

ε) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα τουλάχιστον του Αναπληρωτή Καθηγητή των νομικών σχολών της χώρας, με τον αναπληρωτή του,

στ) τρεις (3) συμβούλους του Α.Σ.Ε.Π., με νομική κατάρτιση, με τους αναπληρωτές τους και

ζ) έναν (1) δικηγόρο με εικοσαετή τουλάχιστον πραγματική δικηγορική υπηρεσία, με τον αναπληρωτή του.

Στην επιτροπή προεδρεύει ο αρχαιότερος δικαστικός λειτουργός. Η επιτροπή βρίσκονται σε απαρτία, εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.

3. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής που έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)]. Τα μέλη που έχουν την ιδιότητα Δ.Ε.Π., ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταξύ όλων των μελών Δ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. ε) της παρ. 2 του παρόντος. Οι Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π., με τους αναπληρωτές τους, προτείνονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.. Το μέλος που έχει την ιδιότητα του δικηγόρου ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής, μεταξύ είκοσι (20) δικηγόρων που προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

4. Με την απόφαση της παρ. 1 ορίζονται ο γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ή σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί σε μία από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου του διαγωνισμού, εφόσον διενεργείται σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα.

5. Όσοι διετέλεσαν μέλη επιτροπής εισαγωγικού διαγωνισμού, δεν δύνανται να ορισθούν εκ νέου πριν από την πάροδο δύο (2) ετών για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Αντιθέτως, μπορούν να ορισθούν πριν από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος μέλη της επιτροπής των εξετάσεων αποφοίτησης. Τα μέλη αμφοτέρων των επιτροπών δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να μετέχουν στα όργανα διοίκησης αυτής. Δεν μπορούν να οριστούν μέλη της επιτροπής εισαγωγικού διαγωνισμού οι σύζυγοι ή οι συμβίοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) ή οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό.».

Άρθρο 22
Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Στάδια του διαγωνισμού Προσθήκη άρθρου 55Ι στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55Ι ως εξής:

«Άρθρο 55Ι Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Στάδια του διαγωνισμού

1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στάδια. Το πρώτο στάδιο, το οποίο διεξάγεται στη

Θεσσαλονίκη, εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Ιουνίου, περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, με τη μορφή γραπτού δοκιμίου ή θεμάτων πολλαπλής επιλογής, στα εξής αντικείμενα, που εξετάζονται ως ακολούθως:

α) θέμα γενικής παιδείας, β) θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α’ 68)] και του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)] και

γ) στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.

Τα θέματα της περ. β’ βαθμολογούνται από τους δικαστικούς λειτουργούς και τα θέματα των περ. α’ και γ’ από όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του διαγωνισμού κατανέμει την εξέταση των αντικειμένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε εξεταζόμενο αντικείμενο να αντιστοιχούν δύο (2) βαθμολογητές. Οι βαθμολογητές οφείλουν να προετοιμάσουν ο καθένας από δύο (2) θέματα για το αντικείμενο που πρόκειται να βαθμολογήσουν για κάθε κατηγορία εξεταζόμενων. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει κατά πλειοψηφία δύο (2) από τα θέματα αυτά και ο Πρόεδρος αυτής, ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής, διενεργεί κλήρωση και το θέμα που εξάγεται από την κληρωτίδα για κάθε κατηγορία τίθεται στις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο.

2. Το δεύτερο στάδιο, το οποίο διεξάγεται από την 1η έως την 25η Νοεμβρίου στην Αθήνα, περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία εξετάστηκαν γραπτώς. Ο Πρόεδρος της επιτροπής κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα τα μέλη της επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις.

3. Τα τελικά αποτελέσματα ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής.».

Άρθρο 23
Βαθμολόγηση υποψηφίων Προσθήκη άρθρου 55ΙΑ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΙΑ ως εξής:

«Άρθρο 55ΙΑ Βαθμολόγηση υποψηφίων

1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλα τα στάδια του διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15).

2. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού δοκιμίου του πρώτου σταδίου διενεργείται από δύο (2) βαθμολογητές, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 55Ι. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των διαγωνιζομένων στα γραπτά και η βαθμολογία του πρώτου βαθμολογητή καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης σε όλες τις θεματικές ενότητες. Απαγορεύονται οποιεσδήποτε σημειώσεις επάνω στο γραπτό. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) βαθμολογητών αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στο γραπτό. Ως επιτυχόντες στο πρώτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού θεωρούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις τρεις (3) γραπτές δοκιμασίες τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καμία από αυτές κάτω από πέντε (5). Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο πρώτο στάδιο προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις τρεις (3) γραπτές δοκιμασίες του σταδίου αυτού.

3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο μετά από το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί την επίδοση του υποψηφίου με έναν βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μελών της Επιτροπής, αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία, δηλαδή στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού.

4. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

5. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε ένα (1) μεταπτυχιακό δίπλωμα, για τους υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2), Πανεπιστημιακής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο με πράξη αρμοδίου οργάνου ή έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για ένα διδακτορικό δίπλωμα Πανεπιστημιακής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο με πράξη αρμοδίου οργάνου ή έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος, δεν προστίθεται η προσαύξηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αποφαίνονται αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσαύξησης λόγω μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η συνάφεια ή μη του διπλώματος με τα καθήκοντα του δικαστικού υπαλλήλου δεν ασκεί επιρροή για την κρίση αυτή της επιτροπής.

6. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας στον διαγωνισμό τουλάχιστον οκτώ (8). Μετά από τον υπολογισμό των προσαυξήσεων της παρ. 5, οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά βαθμολογική σειρά στον πίνακα του πρώτου εδαφίου. Ακολούθως, ο πίνακας επικυρώνεται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 24
Εγγραφή επιτυχόντων Προσθήκη άρθρου 55ΙΒ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΙΒ ως εξής:

«Άρθρο 55ΙΒ Εγγραφή επιτυχόντων στο διαγωνισμό για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας οι υποψήφιοι οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι.

2. Η αίτηση για την εγγραφή στη Σχολή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της εντός πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων.

3. Τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή των προσόντων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021, (Α’ 68)] και την έλλειψη κωλυμάτων των άρθρων 7, 8 και 9 του ιδίου Κώδικα, συγκεντρώνονται και καταχωρίζονται σε τηρούμενο ηλεκτρονικά για κάθε εκπαιδευόμενο ατομικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται όλα τα στοιχεία που τον αφορούν και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προσωπικού του μητρώου μετά από τον διορισμό του σε θέση δικαστικού υπαλλήλου. Τα πρακτικά που έχουν συνταχθεί από την επιτροπή του άρθρου 55Θ και αφορούν στα θέματα τα οποία είναι σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την κατάρτιση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, διαβιβάζονται στη Σχολή από τον γραμματέα της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αμέσως μετά από την επικύρωση του πίνακα αυτού.

4. Οι αιτήσεις εγγραφής και η πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχονται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, ο οποίος δύναται να τάξει εύλογη προθεσμία στον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωση ελλείψεων που του έχουν επισημανθεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβήτησης, αυτή αίρεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή.

5. Εάν επιτυχόντες δεν υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους στη Σχολή εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, προσκαλείται ίσος αριθμός επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, με βάση τον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων να υποβάλει αίτηση εγγραφής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η ίδια διαδικασία τηρείται, εάν, μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 4, προκύψει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο επιτυχόντων οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους στη Σχολή.».

Άρθρο 25
Απόκτηση και απώλεια της ιδιότητας του εκπαιδευόμενου που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού υπαλλήλου Προσθήκη άρθρου 55ΙΓ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΙΓ ως εξής:

«Άρθρο 55ΙΓ Απόκτηση και απώλεια της ιδιότητας του εκπαιδευόμενου που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού υπαλλήλου

1. Η ιδιότητα του εκπαιδευόμενου που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού υπαλλήλου αποκτάται από όσους εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 55ΙΒ, από την ημέρα της ορκωμοσίας τους.

2. Η ιδιότητα του εκπαιδευόμενου που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού υπαλλήλου αποβάλλεται: α) με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών της Σχολής, β) με τον θάνατο, γ) με την αίτηση διαγραφής, η οποία θεωρείται ότι γίνεται αυτοδικαίως αποδεκτή πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από την υποβολή της, δ) αν διαπιστωθεί ότι δεν είχε τις προϋποθέσεις ή συνέτρεχε κώλυμα συμμετοχής του είτε στον εισαγωγικό διαγωνισμό είτε κατά την εγγραφή του στη Σχολή, ε) αν απουσιάζει αδικαιολόγητα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 55ΙΗ, στ) αν του επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από τη Σχολή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55ΚΣΤ. Για την αποβολή της ιδιότητας του εκπαιδευόμενου εκδίδεται πράξη του Γενικού Διευθυντή της Σχολής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και υπάλληλοι Ο.Τ.Α., οι οποίοι εγγράφονται ως εκπαιδευόμενοι στη Σχολή, θεωρούνται αυτοδικαίως ως αποσπασμένοι σε αυτήν από την εγγραφή έως τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της φοίτησής τους και λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 55ΙΔ.

4. Τα άρθρα 118 έως 121 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α’ 68)] ισχύουν αναλογικά και στους εκπαιδευόμενους της Σχολής που πρόκειται να καταλάβουν θέση δικαστικού υπαλλήλου. Όπου για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών απαιτείται σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και απόφαση Υπουργού, αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής.».

Άρθρο 26
Μισθοδοσία και ασφάλιση εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΙΔ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΙΔ ως εξής:

«Άρθρο 55ΙΔ Μισθοδοσία και ασφάλιση εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Οι εκπαιδευόμενοι που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους στη Σχολή, λαμβάνουν κάθε μήνα αποδοχές ίσες με τις αποδοχές του νεοδιοριζόμενου δοκίμου δικαστικού υπαλλήλου της κατηγορίας τους, ανεξαρτήτως λοιπών τυπικών προσόντων. Η μισθοδοσία και η ασφαλιστική κάλυψη των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισής τους, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 55ΙΕ κατά το στάδιο της εισαγωγικής εκπαίδευσης.

2. Οι δαπάνες μετακίνησης των εκπαιδευομένων για εκπαιδευτικούς λόγους βαρύνουν τη Σχολή. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

3. Οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να επιστρέψουν τις αποδοχές που έχουν λάβει, αν με υπαιτιότητά τους διακοπεί η κατάρτισή τους στη Σχολή. Ο καταλογισμός γίνεται με πράξη του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος σπουδών μέχρι τη διακοπή της κατάρτισης δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό της σύνταξής τους.

4. Ο χρόνος φοίτησης στη Σχολή αναγνωρίζεται για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη τους ως δικαστικών υπαλλήλων.».

Άρθρο 27
Στάδια κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Όρκος Δελτίο Ταυτότητας Προσθήκη άρθρου 55ΙΕ στον ν. 4871/2021
Μετά το άρθρο 55ΙΔ του ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθενται: α) Κεφάλαιο Γ’ με τίτλο «Κατάρτιση εκπαιδευομένων, αξιολόγηση και πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων» και β) άρθρο 55ΙΕ, το οποίο εντάσσεται στο Κεφάλαιο Γ’, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 55ΙΕ Στάδια κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Όρκος Δελτίο Ταυτότητας

1. Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, κατανέμεται σε δύο (2) διαδοχικά στάδια, από τα οποία το πρώτο περιλαμβάνει διδασκαλία μαθημάτων και λοιπές

εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη Σχολή και το δεύτερο πρακτική άσκηση στις δικαστικές υπηρεσίες. Η κατάρτιση διαρκεί έξι (6) μήνες. Αρχίζει τη 2α Ιανουαρίου του επομένου έτους του διαγωνισμού και λήγει την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους.

2. Οι εκπαιδευόμενοι που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων κατά την έναρξη της κατάρτισης δίνουν σε ειδική τελετή, ενώπιον των διευθυντικών στελεχών της Σχολής, όρκο, ο οποίος βεβαιώνεται εγγράφως από τον Γενικό Διευθυντή. Ο όρκος των ημεδαπών έχει ως εξής: «Ορκίζομαι ότι θα φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τα καθήκοντά μου τίμια και ευσυνείδητα». Ο όρκος των αλλοδαπών έχει ως εξής: «Ορκίζομαι ότι θα φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τα καθήκοντά μου τίμια και ευσυνείδητα».

3. Σε κάθε εκπαιδευόμενο που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού υπαλλήλου μετά από την ορκωμοσία, χορηγείται δελτίο ταυτότητας, το οποίο υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή.».

Άρθρο 28
Εκλογή εκπροσώπων εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΙΣΤ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΙΣΤ ως εξής:

«Άρθρο 55ΙΣΤ Εκλογή εκπροσώπων εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Οι εκπαιδευόμενοι που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου της κατάρτισης, εκλέγουν τον εκπρόσωπό τους με τον αναπληρωτή του. Όσοι από τους εκπαιδευόμενους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, υποβάλλουν με ηλεκτρονικό μήνυμα τις υποψηφιότητές τους στη Σχολή, η οποία τις γνωστοποιεί στην τριμελή εφορευτική επιτροπή που ορίζουν οι εκπαιδευόμενοι που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, η οποία, ακολούθως, διεξάγει τις εργασίες της ψηφοφορίας στο κατάστημα της Σχολής σε χώρο και χρόνο που καθορίζεται κάθε φορά από τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικού της Σχολής και συντάσσει σχετικό πρακτικό.

2. Η ψηφοφορία είναι μυστική και χρησιμοποιούνται ψηφοδέλτια λευκού χρώματος, στα οποία αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, καθώς και ένα χωρίς αναγραφή αυτών. Κάθε εκλογέας δύναται να ψηφίσει μόνο έναν (1) υποψήφιο. Ως εκπρόσωπος εκλέγεται αυτός που λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτυπώνεται από την εφορευτική επιτροπή ηλεκτρονικά στο πρακτικό ψηφοφορίας, το οποίο, μαζί με τα ψηφοδέλτια, υπογράφεται και παραδίδεται στη γραμματεία της Σχολής, η οποία τα φυλάσσει σε ειδικό φάκελο.

3. Η ψηφοφορία δύναται να διεξαχθεί και με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).».

Άρθρο 29
Προγράμματα σπουδών εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΙΖ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΙΖ ως εξής:

«Άρθρο 55ΙΖ Προγράμματα σπουδών εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Το Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων καταρτίζει τον μήνα Σεπτέμβριο το πρόγραμμα σπουδών των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων της επόμενης εκπαιδευτικής σειράς, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων. Στο πρόγραμμα σπουδών καθορίζονται η διδακτέα ύλη, οι διδάσκοντες, οι ώρες διδασκαλίας και η μέθοδος διδασκαλίας, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στις δικαστικές υπηρεσίες της ημεδαπής με παρακολούθηση των εκεί εργασιών, οι επισκέψεις σε αλλοδαπά δικαστήρια και εισαγγελίες, σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, ευρωπαϊκά όργανα ή ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς και σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, τα σεμινάρια, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που πραγματοποιούνται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι ημερίδες, καθώς και οι λεπτομέρειες ως προς την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων. Έμφαση δίδεται σε θέματα που αφορούν ιδίως: α) στην ενημέρωση για την αποστολή, την οργάνωση και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, β) στη μελέτη και ανάλυση των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τη συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών, των δικαστικών υπαλλήλων, των οργάνων της Διοίκησης, των δικηγόρων και των διαδίκων, με έμφαση στους κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τις σχέσεις των δικαστικών υπαλλήλων με τους δικαστικούς λειτουργούς, γ) στην ενημέρωση και εξοικείωση με τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και την κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων, τη διαχείριση και οργάνωση της υπηρεσίας, τις ψηφιακές δεξιότητες, δ) στην ενημέρωση και εξοικείωση με τη χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων και συστημάτων που λειτουργούν στα δικαστήρια, ε) στη συνειδητοποίηση από τους δικαστικούς υπαλλήλους της σημασίας του έργου τους για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης και στ) στην ευαισθητοποίηση στον τομέα της προστασίας και της ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

2. Αν συντρέχει σοβαρός λόγος, είναι δυνατή η αλλαγή στα προγράμματα σπουδών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων.».

Άρθρο 30
Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Απουσίες Προσθήκη άρθρου 55ΙΗ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΙΗ ως εξής:

«Άρθρο 55ΙΗ Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Απουσίες

1. Το πρώτο στάδιο κατάρτισης διαρκεί τρείς (3) μήνες, από τη 2α Ιανουαρίου του επομένου του διαγωνισμού έτους έως την 31η Μαρτίου του ίδιου έτους.

2. Η συμμετοχή των εκπαιδευομένων στην κατάρτιση είναι υποχρεωτική. Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευόμενοι υπογράφουν καθημερινά στο δελτίο παρακολούθησης, το οποίο έχει συνταχθεί από τη γραμματεία της Σχολής και φέρει και την υπογραφή του διδάσκοντος.

3. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη Σχολή λαμβάνονται από τον διδάσκοντα για κάθε διδακτικό δίωρο παρουσίες. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης, ο διδάσκων δικαιούται να απαγορεύσει στον εκπαιδευόμενο την είσοδο στην αίθουσα και ο τελευταίος θεωρείται απών κατά το συγκεκριμένο διδακτικό δίωρο. Η γραμματεία της Σχολής καταχωρίζει τις απουσίες στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης απουσιών.

4. Αν εκπαιδευόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών και άνω συνολικά στο πρώτο στάδιο κατάρτισης, δύναται να διακοπεί η εκπαίδευσή του και να διαγραφεί από τη Σχολή, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, αφού προηγουμένως κληθεί ενώπιον του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων να διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο εκπαιδευόμενος δύναται να ασκήσει εγγράφως ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της σε αυτόν. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής.

5. Εκπαιδευόμενος, ο οποίος απουσιάζει δικαιολογημένα από τη Σχολή για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών και άνω στο πρώτο στάδιο κατάρτισης, παραπέμπεται στο Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων προκειμένου να κριθεί, αν πρέπει να επαναλάβει το πρόγραμμα σπουδών με την επόμενη εκπαιδευτική σειρά. Η απόφαση εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων. Ο εκπαιδευόμενος καλείται ενώπιον του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων να διατυπώσει τις απόψεις του. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο εκπαιδευόμενος δύναται να ασκήσει εγγράφως ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται αμελλητί το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής. Αν ο εκπαιδευόμενος επαναλάβει το πρόγραμμα σπουδών, η μισθοδοσία του διακόπτεται και η εκπαίδευσή του λογίζεται ότι άρχισε με την ορκωμοσία της επόμενης εκπαιδευτικής σειράς, οπότε και επανεκκινεί η μισθοδοσία του. Αποδοχές που έλαβε ο εκπαιδευόμενος μέχρι την έκδοση της απόφασης επανάληψης του προγράμματος σπουδών συμψηφίζονται με τις αποδοχές που δικαιούται να λάβει μετά από την επανεκκίνηση της μισθοδοσίας του.

6. Οι απουσίες χαρακτηρίζονται ως δικαιολογημένες σε περίπτωση ασθένειας κατόπιν γνωμάτευσης ιατρού κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή, σε ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις, ιδιώτη ιατρού, καθώς και όταν οφείλονται σε σπουδαίο λόγο, η συνδρομή του οποίου κρίνεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων.

7. Σε κάθε εκπαιδευόμενο που ασθενεί ή χρήζει ανάρρωσης αποδεδειγμένα, σύμφωνα με την παρ. 6, χορηγείται αναρρωτική άδεια ύστερα από απόφαση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων. Με όμοια απόφαση, μετά από γνωμάτευση ιατρού, χορηγείται σε εκπαιδευόμενη που κυοφορεί άδεια για χρονικό διάστημα πριν και μετά από τον τοκετό ύστερα από αίτησή της. Με απόφαση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων χορηγείται άδεια απουσίας για οποιονδήποτε άλλον σπουδαίο λόγο.».

Άρθρο 31
Αξιολόγηση κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 55ΙΘ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΙΘ ως εξής:

«Άρθρο 55ΙΘ Αξιολόγηση κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης

1. Οι εκπαιδευόμενοι που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης αξιολογούνται από όλους τους διδάσκοντες.

2. Ο γενικός βαθμός προόδου στο πρώτο στάδιο κατάρτισης αποτελείται από τον μέσο όρο των επιμέρους βαθμών προόδου. Θεωρούνται επιτυχόντες οι εκπαιδευόμενοι που έλαβαν γενικό βαθμό προόδου τουλάχιστον οκτώ (8) και δεν έχουν βαθμολογηθεί από κανέναν εκπαιδευτή με λιγότερο από πέντε (5).

3. Οι αποτυχόντες από το πρώτο στάδιο κατάρτισης το επαναλαμβάνουν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55ΙΗ. Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας για τον ίδιο λόγο, διαγράφονται από τη Σχολή.

4. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου κατάρτισης οι εκπαιδευόμενοι που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων αξιολογούνται από τους διδάσκοντες για τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την επιμέλεια, τον ζήλο, την εργατικότητα, το ήθος και τη συμπεριφορά, όπως τα χαρακτηριστικά αυτά προκύπτουν από τη γενικότερη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία

και την επίδοσή τους στις γραπτές ασκήσεις, καθώς και τη συμμετοχή τους σε εικονικές δίκες.

5. Οι διδάσκοντες που αξιολογούν τους εκπαιδευόμενους που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη βαθμολογία για όλους τους εκπαιδευόμενους στη γραμματεία της Σχολής. Η βαθμολογική κλίμακα εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15). Η ατομική βαθμολογία κάθε εκπαιδευόμενου γνωστοποιείται προς αυτόν ηλεκτρονικά.

6. Οι εκπαιδευόμενοι που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά και ανώνυμα έγγραφες αξιολογήσεις, με τις οποίες αξιολογούν όλους τους διδάσκοντες και το πρόγραμμα σπουδών και θέτουν οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που δύναται να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής.».

Άρθρο 32
Εξετάσεις ολοκλήρωσης πρώτου σταδίου κατάρτισης εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Κ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55Κ ως εξής:

«Άρθρο 55Κ Εξετάσεις ολοκλήρωσης πρώτου σταδίου κατάρτισης εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Το τελευταίο δεκαήμερο του πρώτου σταδίου οι εκπαιδευόμενοι που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και θεωρούνται επιτυχόντες κατά την παρ. 2 του άρθρου 55ΙΘ, προσέρχονται ενώπιον τριμελούς επιτροπής σε γραπτή εξέταση ολοκλήρωσης πρώτου σταδίου κατάρτισης στις εξής θεματικές ενότητες: α) οργάνωση και λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών και, ιδίως, των γραμματειών τους, β) διαδικασία στο ακροατήριο και γ) χειρισμός των πληροφοριακών συστημάτων των δικαστηρίων και εισαγγελιών.

2. Η εξεταστική επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα και αναπληρωτή του ανατίθενται σε υπαλλήλους της Σχολής.

3. Η επιτροπή αποτελείται από: α) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή έναν (1) Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, β) έναν (1) Πρόεδρο Εφετών του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με τον αναπληρωτή του και γ) έναν (1) δικαστικό υπάλληλο με ειδίκευση στην πληροφορική.

4. Τα μέλη της επιτροπής που είναι δικαστικοί λειτουργοί ορίζονται με τους αναπληρωτές τους σύμφωνα, με τα άρθρα 17 και 18 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)]. Το μέλος που είναι δικαστικός υπάλληλος ορίζεται από τους Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Πρωτοδικείου Πειραιώς και των Διοικητικών Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς, εκ περιτροπής. Τα μέλη της επιτροπής δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να μετέχουν στα όργανα διοίκησής της.

5. Όσοι διετέλεσαν μέλη επιτροπών των εξετάσεων ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου κατάρτισης δεν δύνανται να ορισθούν εκ νέου πριν από την πάροδο διετίας για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων, δύνανται όμως να ορισθούν μέλη επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού.

6. Η βαθμολόγηση κάθε γραπτού διενεργείται από ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής, που είναι δικαστικοί λειτουργοί. Οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων των εξεταζομένων στα γραπτά, καθώς και η βαθμολογία κάθε βαθμολογητή καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί, το οποίο αφαιρείται ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης σε όλες τις θεματικές ενότητες. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε σημείωση των μελών της επιτροπής επί του γραπτού του εξεταζομένου. Ο μέσος όρος των δύο βαθμών αποτελεί τον βαθμό του εξεταζομένου στο κάθε γραπτό.

7. Η βαθμολόγηση στον χειρισμό των πληροφοριακών συστημάτων των δικαστηρίων και εισαγγελιών γίνεται από το μέλος της επιτροπής που είναι δικαστικός υπάλληλος, βάσει της επίδοσης των εξεταζομένων στις ενέργειες που τους ανατίθενται σχετικά με τον χειρισμό των συστημάτων αυτών ενώπιον του εξεταστή.

8. Ο βαθμός στις εξετάσεις αποφοίτησης κάθε εκπαιδευόμενου αποτελείται από τον μέσο όρο των βαθμών των γραπτών δοκιμίων και της εξέτασης στον χειρισμό των πληροφοριακών συστημάτων. Θεωρούνται επιτυχόντες όσοι έλαβαν βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). Δεκαδικοί πέραν του εκατοστού δεν λαμβάνονται υπόψη.

9. Οι εξετάσεις ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου κατάρτισης διενεργούνται στις εγκαταστάσεις της Σχολής και σε άλλους κατάλληλους χώρους που επιλέγονται από την εξεταστική επιτροπή. Το πρόγραμμα, οι δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, οι οποίοι επιτηρούν τους εξεταζόμενους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται από την εξεταστική επιτροπή.

10. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου κατάρτισης αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής με ελεγχόμενη πρόσβαση, το αργότερο μέχρι την 28η Μαρτίου.».

Άρθρο 33
Πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 55ΚΑ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΚΑ ως εξής:

«Άρθρο 55ΚΑ Πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Η γραμματεία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, μετά από τη λήψη των βαθμολογιών προόδου

από τους διδάσκοντες και των βαθμολογιών των εξετάσεων αποφοίτησης από την επιτροπή κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, συντάσσει ανά κατηγορία πίνακα επιτυχόντων, ο οποίος αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής, με ελεγχόμενη πρόσβαση.

2. Όσοι εκπαιδευόμενοι δεν συμπεριληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων λόγω αποτυχίας τους στις εξετάσεις του άρθρου 55Κ, επαναλαμβάνουν το πρώτο στάδιο κατάρτισης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55ΙΗ. Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας για τον ίδιο λόγο, διαγράφονται από τη Σχολή.

3. Η σειρά επιτυχίας στους πίνακες επιτυχόντων καθορίζεται με βάση τον συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε κάθε εκπαιδευόμενος, ως εξής: α) κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό στη Σχολή, με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%), β) κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, ο μέσος όρος των βαθμών προόδου με συντελεστή βαρύτητας τριάντα τοις εκατό (30%), και γ) κατά τις εξετάσεις ολοκλήρωσης πρώτου σταδίου κατάρτισης με συντελεστή βαρύτητας σαράντα τοις εκατό (40%). Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των βαθμών που προκύπτει διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας.».

Άρθρο 34
Διαδικασία και ολοκλήρωση δευτέρου σταδίου κατάρτισης Προσθήκη άρθρου 55ΚΒ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΚΒ ως εξής:

«Άρθρο 55ΚΒ Δεύτερο στάδιο κατάρτισης, πρακτική άσκηση και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του δευτέρου σταδίου κατάρτισης

1. Το δεύτερο στάδιο κατάρτισης διαρκεί τρείς (3) μήνες από την 1η Απριλίου έως την 30ή Ιουνίου. Περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στις δικαστικές υπηρεσίες και πραγματοποιείται στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στο Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς και στα Διοικητικά Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς. Η κατανομή στις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης γίνεται σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης του κάθε σπουδαστή και, εφόσον είναι αναγκαίο, λαμβάνεται υπόψη ο πίνακας επιτυχόντων του πρώτου σταδίου για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης.

2. Με απόφαση του Προέδρου του οικείου δικαστηρίου, ή του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης ή του Διευθύνοντος την εισαγγελία, ορίζονται με ενιαύσια θητεία: α) οι δικαστικοί υπάλληλοι που έχουν την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων κάθε εκπαιδευτικής σειράς, καθώς και β) ο δικαστικός λειτουργός που την εποπτεύει. Κατά την πρακτική άσκηση, σε κάθε εκπαιδευτή δικαστικό υπάλληλο ορίζονται από τους εποπτεύοντες δικαστικούς λειτουργούς μέχρι επτά (7) εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, μία (1) φορά τουλάχιστον, ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να εκπαιδεύονται σε περισσότερα αντικείμενα.

Οι εκπαιδευόμενοι, υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτών, επεξεργάζονται αντικείμενα που τους ανατίθενται, όπως καταθέσεις, δημοσίευση αποφάσεων και έκδοση πιστοποιητικών και μετέχουν σε συνεδριάσεις των δικαστηρίων μαζί με τον γραμματέα, χωρίς η συμμετοχή τους να καταχωρίζεται στα πρακτικά ή στις αποφάσεις, τηρώντας παράλληλα πρακτικά τα οποία ακολούθως αξιολογούνται από τους εκπαιδευτές. Σε τακτικά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των υπευθύνων της πρακτικής άσκησης. Η συχνότητα, ο τόπος και ο χρόνος των συναντήσεων καθορίζονται κάθε φορά από τον εποπτεύοντα.

3. Οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 55ΙΗ εφαρμόζονται αναλόγως και κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης των εκπαιδευομένων.

4. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται με βάση: α) το ήθος, τη συμπεριφορά και τη γενική παρουσία τους στο δικαστήριο, β) την εργατικότητα και την επιμέλειά τους, γ) την κατάρτισή τους, δ) τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτές και τους λοιπούς δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους και ε) την ικανότητα στην διεκπεραίωση των καθηκόντων που τους ανατίθενται.

5. Η πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων, κατά την παρ. 1, βαθμολογείται, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 4, μετά από ειδικά αιτιολογημένη κρίση κάθε εκπαιδευτή από το μηδέν (0) έως το δεκαπέντε (15). Επιτυχόντες, στο ως άνω στάδιο, θεωρούνται αυτοί οι οποίοι έχουν μέσο όρο τουλάχιστον οκτώ (8) και δεν έχουν βαθμολογηθεί από κανένα εκπαιδευτή με λιγότερο από πέντε (5).

6. Η αρμόδια οργανική μονάδα της Σχολής, μετά από τη λήψη των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης, συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων για τους εκπαιδευόμενους, ο οποίος αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής, με ελεγχόμενη πρόσβαση. Στον πίνακα εγγράφονται οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με τον μέσο όρο των βαθμολογιών που έχουν λάβει.

7. Όσοι εκπαιδευόμενοι αποτύχουν κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5, επαναλαμβάνουν την κατάρτιση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55ΙΗ. Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας για τον ίδιο λόγο, διαγράφονται από τη Σχολή.».

Άρθρο 35
Τελικός βαθμός αποφοίτησης εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΚΓ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΚΓ ως εξής:

«Άρθρο 55ΚΓ Τελικός βαθμός αποφοίτησης εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Ο τελικός βαθμός του κάθε εκπαιδευόμενου που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού υπαλλήλου, προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας που έλαβε στο πρώτο και το δεύτερο στάδιο κατάρτισης.

2. Η Σχολή συντάσσει πίνακα αποφοίτησης, ανά κλάδο και κατηγορία εκπαίδευσης, στον οποίο εγγράφονται οι εκπαιδευόμενοι που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και ο οποίος αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής με ελεγχόμενη πρόσβαση.

3. Μεταξύ των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων με τον ίδιο βαθμό, προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερη αξιολόγηση κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης. Αν ο βαθμός παραμένει ίδιος, προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερο βαθμό κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερο βαθμό κατά τον εισαγωγικό διαγωνισμό στη Σχολή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, προηγείται εκείνος που έλαβε υψηλότερο βαθμό στις εξετάσεις ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου κατάρτισης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 55Κ. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση.».

Άρθρο 36
Αξιολόγηση ήθους και συμπεριφοράς εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Ψυχιατρική διερεύνηση Προσθήκη άρθρου 55ΚΔ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΚΔ ως εξής:

«Άρθρο 55ΚΔ Αξιολόγηση ήθους και συμπεριφοράς εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Ψυχιατρική διερεύνηση

1. Μετά από την ολοκλήρωση και του δευτέρου σταδίου κατάρτισης, σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων, οι επιτυχόντες εκπαιδευόμενοι κρίνονται ως προς το αν θεωρούνται κατάλληλοι για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού υπαλλήλου, τα οποία πρόκειται να τους ανατεθούν. Η κρίση αυτή δύναται να αποβεί αρνητική, μόνον εφόσον διαπιστωθεί, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση, ότι ο εκπαιδευόμενος δεν διαθέτει το προσήκον ήθος ή ότι εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία είτε δυσχεραίνουν τη συνεργασία του με τους συναδέλφους και τους λοιπούς παράγοντες απονομής της δικαιοσύνης είτε πλήττουν ανεπανόρθωτα το προσωπικό του κύρος ή το κύρος της δικαιοσύνης.

2. Για τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του εκπαιδευόμενου, η προσωπική αντίληψη των προσώπων που μετέχουν στη συνεδρίαση, καθώς και τα πορίσματα ψυχιατρικής διερεύνησης της προσωπικότητάς του, η οποία πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου κατάρτισης, όσο και κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου κατάρτισης, δηλαδή σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η πρακτική άσκηση. Η ψυχιατρική διερεύνηση, η οποία περιλαμβάνει γραπτή και προφορική ψυχομετρική δοκιμασία, διενεργείται από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από έναν (1) διευθυντή και δύο (2) επιμελητές Α’ ή Β’ ψυχιατρικής μονάδας κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Με πράξη του Γενικού Διευθυντή της Σχολής επιλέγονται τα μέλη της επιτροπής και καθορίζεται η συγκρότησή της.

3. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων προσκαλούνται από τον Πρόεδρο και διατυπώνουν τη γνώμη τους ένας ή περισσότεροι διδάσκοντες, εφόσον τον έχουν ενημερώσει προηγουμένως, εγγράφως ή προφορικώς, ότι, κατά την άποψή τους, ορισμένοι από τους εκπαιδευόμενους είναι ακατάλληλοι για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού υπαλλήλου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τον εποπτεύοντα την πρακτική άσκηση σε κάθε δικαστήριο ή εισαγγελία που είχε υπό την ευθύνη του τους εκπαιδευόμενους. Στην περίπτωση αυτή, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων καλείται και ο εκπαιδευόμενος για να εκφράσει τις απόψεις του.

4. Η απόφαση του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και εκδίδεται την ίδια ημέρα της συνεδρίασης. Ο εκπαιδευόμενος, που βλάπτεται από την απόφαση, δικαιούται να ασκήσει ένσταση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν με ηλεκτρονικό μήνυμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής, το οποίο κρίνει κατά τον νόμο και την ουσία, συνέρχεται και αποφασίζει εντός πέντε (5) ημερών από την άσκηση της ένστασης. Εάν η απόφαση περί ακαταλληλότητας του εκπαιδευομένου επικυρωθεί, ο τελευταίος διαγράφεται οριστικά από τη Σχολή.».

Άρθρο 37
Διάθεση προς διορισμό εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΚΕ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΚΕ ως εξής:

«Άρθρο 55ΚΕ Διάθεση προς διορισμό εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

Οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι περατώνουν επιτυχώς όλα τα στάδια κατάρτισης, διατίθενται για διορισμό στις θέσεις που προκηρύσσονται ανά δικαστική υπηρεσία, κλάδο και κατηγορία εκπαίδευσης ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Εφόσον περισσότεροι εκπαιδευόμενοι επιλέξουν την ίδια θέση, προηγείται αυτός με την καλύτερη σειρά κατάταξης στον οικείο πίνακα αποφοίτησης. Ο διορισμός τους ανατρέχει στην επόμενη ημέρα της αποφοίτησής τους.».

Άρθρο 38
Πειθαρχική διαδικασία των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΚΣΤ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΚΣΤ ως εξής:

«Άρθρο 55ΚΣΤ Πειθαρχικά παραπτώματα, πειθαρχικά όργανα, πειθαρχική διαδικασία εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

1. Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη του εκπαιδευόμενου που δύναται να του καταλογισθεί και αφορά σε συμπεριφορά, η οποία δεν συνάδει με την ιδιότητα του εκπαιδευομένου.

2. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους εκπαιδευόμενους είναι: α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών και γ) η διαγραφή από τη Σχολή. Η πειθαρχική ποινή της περ. γ’ δύναται να επιβληθεί είτε για αδικαιολόγητες απουσίες που υπερβαίνουν τις δέκα (10) σε κάθε εκπαιδευτικό στάδιο, εφόσον τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 55ΙΗ, είτε για άλλες πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν ιδιαιτέρως αναξιοπρεπή συμπεριφορά ή υποδηλώνουν ότι ο εκπαιδευόμενος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που καθορίζονται στις ειδικότερες ρυθμίσεις του παρόντος και προκύπτουν από την ιδιότητα του σπουδαστή της Σχολής.

3. Πειθαρχική εξουσία στους εκπαιδευόμενους ασκούν: α) ο Γενικός Διευθυντής, β) ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, γ) το Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων και δ) το Συμβούλιο της Επικρατείας.

4. Αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων. Πριν από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση, η οποία δύναται να ανατεθεί σε διδάσκοντα, ο οποίος έχει την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού. Εκείνος που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση έχει το δικαίωμα να εξετάσει ανωμοτί μάρτυρες και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων. Συντάσσει πόρισμα ύστερα από την κλήση για παροχή εξηγήσεων του εκπαιδευόμενου, του οποίου διερευνώνται οι πράξεις ή οι παραλείψεις. Το πόρισμα παραδίδεται στον αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, ο οποίος αποφαίνεται, αν πρέπει να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

5. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει με την κλήση του εγκαλούμενου εκπαιδευόμενου σε απολογία. Στην κλήση αυτή τάσσεται εύλογη προθεσμία, η οποία δύναται να παραταθεί για διπλάσιο χρόνο ύστερα από αίτηση του εγκαλούμενου. Ο εγκαλούμενος δικαιούται να λάβει γνώση του πειθαρχικού φακέλου και να ζητήσει αντίγραφα των σχετικών εγγράφων πριν απολογηθεί. Αν τα στοιχεία, ύστερα από την απολογία του εγκαλούμενου, κριθούν επαρκή, ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων παύει την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης. Αν τα στοιχεία, ύστερα από την απολογία του εγκαλούμενου, κριθούν ανεπαρκή, ο ασκών την πειθαρχική δίωξη διενεργεί διοικητική ανάκριση, ή την αναθέτει σε διδάσκοντα, ο οποίος έχει την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, διαφορετικό εκείνου που είχε διενεργήσει την άτυπη προκαταρκτική εξέταση. Κατά τη διοικητική ανάκριση οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως. Είναι δυνατόν να εξεταστεί και ο εγκαλούμενος, κατά τη διοικητική ανάκριση, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταθέτει ανωμοτί. Ο διενεργών τη διοικητική ανάκριση προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων, στα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η αναζήτηση εγγράφων και η διενέργεια αυτοψίας. Μετά από την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των αποδεικτικών στοιχείων, η διοικητική ανάκριση περατώνεται με την κλήση σε απολογία του εγκαλούμενου, ο οποίος δικαιούται να λάβει γνώση των στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου και να ζητήσει αντίγραφα των σχετικών εγγράφων πριν απολογηθεί. Για την απολογία του εγκαλούμενου τίθεται στη σχετική κλήση εύλογη προθεσμία, η οποία δύναται να παραταθεί για διπλάσιο χρόνο ύστερα από αίτηση του εγκαλούμενου. Μετά από το πέρας της διοικητικής ανάκρισης ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων υποβάλλει την πρότασή του για τον εγκαλούμενο στον Γενικό Διευθυντή μαζί με τον πειθαρχικό φάκελο της υπόθεσης. Αν προτείνεται να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από τη Σχολή, η υπόθεση εισάγεται από τον Γενικό Διευθυντή απευθείας προς κρίση ενώπιον του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων.

6. Ο Γενικός Διευθυντής, ύστερα από την εξέταση του πειθαρχικού φακέλου του εγκαλούμενου αποφασίζει: α) την απαλλαγή του εγκαλούμενου, β) την παραγγελία συμπληρωματικής διοικητικής ανάκρισης, αν κρίνει ότι απαιτείται η διευκρίνιση ορισμένων ζητημάτων, από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, την οποία, στην περίπτωση αυτή, διενεργεί ο τελευταίος και γ) την επιβολή στον εγκαλούμενο, με απόφαση, της πειθαρχικής ποινής της έγγραφης επίπληξης ή του προστίμου έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών. Αν αποφασίστηκε η διενέργεια συμπληρωματικής διοικητικής ανάκρισης, μετά από το πέρας αυτής, ο πειθαρχικός φάκελος του εγκαλούμενου υποβάλλεται εκ νέου στον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος αποφασίζει είτε την απαλλαγή του εγκαλούμενου είτε την επιβολή σε αυτόν της πειθαρχικής ποινής της έγγραφης επίπληξης ή του προστίμου. Αν όμως ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων προτείνει να επιβληθεί στον εγκαλούμενο η πειθαρχική ποινή της διαγραφής από τη Σχολή, η πειθαρχική υπόθεση εισάγεται από τον Γενικό Διευθυντή απευθείας προς κρίση ενώπιον του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων, το οποίο, στην προκειμένη περίπτωση, συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, αλλά με τη συμμετοχή του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων. Το Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων είναι αρμόδιο είτε να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή είτε να απαλλάξει τον εγκαλούμενο.

7. Ο εκπαιδευόμενος δύναται να ασκήσει, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση σε αυτόν της πειθαρχικής απόφασης ή την πλήρη γνώση αυτής, αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν η ποινή αφορά σε επίπληξη και πρόστιμο, ή προσφυγή ουσίας ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, αν αφορά σε διαγραφή από τη Σχολή.

8. Η απόφαση, με την οποία επιβάλλεται πειθαρχική ποινή σε εκπαιδευόμενο, τίθεται στον ατομικό του φάκελο. Διαγράφονται από το προσωπικό μητρώο: α) η ποινή της επίπληξης μετά ένα (1) έτος, β) η ποινή του προστίμου μετά δύο (2) έτη, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 211 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α’ 68)].

9. Τα άρθρα 167 έως 177 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων εφαρμόζονται αναλογικά στους εκπαιδευομένους.».

Άρθρο 39
Σκοπός διαρκούς επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΚΖ στον ν. 4871/2021
Μετά από το άρθρο 55ΚΣΤ του ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθενται: α) Κεφάλαιο Δ’ με τίτλο «Διαρκής επιμόρφωση δικαστικών υπαλλήλων» και β) άρθρο 55ΚΖ, το οποίο εντάσσεται στο Κεφάλαιο Δ’, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 55ΚΖ Σκοπός διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων

Η διαρκής επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων αποσκοπεί αφενός στον εμπλουτισμό των γνώσεών τους και αφετέρου στη συνεχή ενημέρωσή τους σε συναφή προς την άσκηση του έργου τους θέματα.».

Άρθρο 40
Προγράμματα επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΚΗ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΚΗ ως εξής:

«Άρθρο 55ΚΗ Προγράμματα επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων

1. Το Συμβούλιο Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, καταρτίζει τον μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους το ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Το ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης δύναται να συμπληρώνεται και να τροποποιείται με την ίδια διαδικασία.

2. Στο ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων καθορίζονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του και διαμορφώνονται τα επιμέρους προγράμματα επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων σχετικά με θέματα που άπτονται των καθηκόντων τους, όπως η οργάνωση και διαχείριση της υπηρεσίας, οι κανόνες δεοντολογίας, η διαχείριση χρόνου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η επικοινωνιακή ικανότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες.

Σε κάθε πρόγραμμα προσδιορίζονται ειδικότερα: α) το θέμα της επιμόρφωσης, β) ο τομέας, ο κλάδος και οι κατηγορίες των δικαστικών υπαλλήλων στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα, γ) ο χρόνος, η διάρκεια και ο τόπος πραγματοποίησης και δ) η μέθοδος της επιμόρφωσης, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά.

3. Οι δικαστικοί υπάλληλοι στους οποίους απευθύνονται τα προγράμματα επιμόρφωσης, οφείλουν να συμμετέχουν ετησίως τουλάχιστον σε ένα (1) από αυτά. Μετά από το πέρας κάθε επιμορφωτικού προγράμματος σε όλους όσοι συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας (workshops) και συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο του άρθρου 55Λ, χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης, το οποίο τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο.

4. Η εκπόνηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων ολοκληρώνεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την πραγματοποίησή τους. Τα προγράμματα αυτά κοινοποιούνται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αποστέλλονται στις δικαστικές υπηρεσίες, των οποίων οι δικαστικοί υπάλληλοι καλούνται να μετάσχουν, για περαιτέρω ενημέρωση.».

Άρθρο 41
Επιλογή των δικαστικών υπαλλήλων που επιμορφώνονται Προσθήκη άρθρου 55ΚΘ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΚΘ ως εξής:

«Άρθρο 55ΚΘ Επιλογή των δικαστικών υπαλλήλων που επιμορφώνονται

1. Η επιλογή των δικαστικών υπαλλήλων που καλούνται να μετάσχουν σε συγκεκριμένο πρόγραμ-μα επιμόρφωσης διενεργείται με τα εξής κριτήρια: α) την εμπειρία σε σχέση με το θέμα που έχει επιλεγεί, β) την άσκηση καθηκόντων συναφών προς το θέμα, γ) την προηγούμενη συμμετοχή σε πρόγραμμα με το ίδιο ή παρεμφερές θέμα, δ) τα ειδικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί λόγω μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου και ε) την απρόσκοπτη λειτουργία κάθε δικαστικής υπηρεσίας.

2. Η επιλογή γίνεται με απόφαση του Προέδρου του οικείου δικαστηρίου ή της οικείας εισαγγελίας σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 1 και τις δηλώσεις ενδιαφέροντος που υποβάλλονται, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της γραμματείας.

3. Η Σχολή προσκαλεί όσους έχουν επιλεγεί για να μετάσχουν στο αντίστοιχο πρόγραμμα επιμόρ-φωσης και δεσμεύει για τον καθένα από αυτούς τη σχετική πίστωση για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και ημερήσιας αποζημίωσης. Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, όσοι πρόκειται να επιμορφωθούν δεν μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, παρά μόνο λόγω έκτακτης υπηρεσιακής απασχόλησης, στην οποία δεν είναι δυνατόν να αναπληρωθούν, ή σοβαρού προσωπικού κωλύματος. Η αδυναμία συμμετοχής γνωστοποιείται στη Σχολή εγκαίρως, με αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου που πρόκειται να επιμορφωθεί, η οποία διαβιβάζεται από τον ίδιο ή τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή της οικείας εισαγγελίας.

4. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που πρόκειται να επιμορφωθούν οφείλουν να συμπληρώσουν μέχρι την έναρξη της επιμόρφωσης τα προβλεπόμενα απογραφικά δελτία. Διαφορετικά αποκλείονται από το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα.».

Άρθρο 42
Αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55Λ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55Λ ως εξής:

«Άρθρο 55Λ Αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων

Στο τέλος κάθε προγράμματος επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολόγιο, με σκοπό την αξιολόγηση της διοργάνωσης, των συντελεστών και του οφέλους που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.».

Άρθρο 43
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΛΑ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΛΑ ως εξής:

«Άρθρο 55ΛΑ Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων

1. Η επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων παρέχεται μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης που διεξάγονται στην έδρα της Σχολής, στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως. Ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής των προγραμμάτων του πρώτου εδαφίου καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων.

2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης διοργανώνονται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εκτός αυτής των θερινών τμημάτων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)].».

Άρθρο 44
Οργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΛΒ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΛΒ ως εξής:

«Άρθρο 55ΛΒ Υπεύθυνος προγράμματος επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων Εισηγητές Προσωπικό υποστήριξης

1. Υπεύθυνος για την πραγματοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων είναι ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, ο οποίος δεν μετέχει ως εισηγητής στα προγράμματα επιμόρφωσης.

2. Ο Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων εξειδικεύει, κατά περίπτωση, το κάθε επιμέρους πρόγραμμα επιμόρφωσης, ορίζει, αντικαθιστά και συντονίζει τους εισηγητές και όσους προεδρεύουν στις συνεδριάσεις.

3. Οι εισηγητές έχουν την υποχρέωση να παρουσιάσουν την εισήγησή τους προφορικά και να καταθέσουν το σχετικό κείμενο στο Τμήμα Επιμόρφωσης της Σχολής εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης. Οι εισηγήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

4. Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οικονομικού επιλέγεται, μεταξύ των υπαλλήλων της Σχολής, το προσωπικό υποστήριξης των επιμορφωτικών προγραμμάτων.».

Άρθρο 45
Μέθοδοι επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΛΓ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΛΓ ως εξής:

«Άρθρο 55ΛΓ Μέθοδοι επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων

Η επιμόρφωση διενεργείται με: α) τη δημιουργία ομάδων εργασίας στο πλαίσιο διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων ή συνεδρίων, β) την αποστολή ημεδαπών δικαστικών υπαλλήλων σε επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία διοργανώνονται στο εξωτερικό και γ) εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους ή φορείς που έχουν σχέση με το θέμα του προγράμματος επιμόρφωσης.».

Άρθρο 46
Διοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Προσθήκη άρθρου 55ΛΔ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΛΔ ως εξής:

«Άρθρο 55ΛΔ Διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα

1. Με απόφαση του Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων, η Σχολή δύναται να διοργανώσει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά προγράμματα κατάρτισης ή επιμόρφωσης για δικαστικούς υπαλλήλους που προέρχονται από τα κράτη αυτά ή από τρίτες χώρες.

2. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο: α) τη διεύρυνση της συνεργασίας με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων χωρών και την αξιοποίηση της εμπειρίας τους και β) την ανάπτυξη της εκπαίδευσης των δικαστικών υπαλλήλων σε ορισμένες από τις χώρες αυτές, στις οποίες δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία.

3. Η Σχολή προσκαλεί στα προγράμματα αυτά, μέσω των αρμόδιων φορέων της αλλοδαπής, τους δικαστικούς υπαλλήλους άλλων χωρών. Στα ίδια προγράμματα δύνανται να προσκαλούνται και ημεδαποί δικαστικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 55ΚΘ.».

Άρθρο 47
Καθορισμός των αποζημιώσεων και αμοιβών κατά τη διενέργεια της κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων Προσθήκη άρθρου 55ΛΕ στον ν. 4871/2021
Στον ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθεται άρθρο 55ΛΕ ως εξής:

«Άρθρο 55ΛΕ Καθορισμός των αποζημιώσεων και αμοιβών κατά τη διενέργεια της κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων

Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής που αφορούν στην κατάρτιση και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων καλύπτονται σύμφωνα με την υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). Για τις κάθε είδους αποζημιώσεις, αμοιβές, απολαβές και παροχές και γενικώς για κάθε δαπάνη σχετική με την εισαγωγή και κατάρτιση των εκπαιδευομένων και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών υπαλλήλων εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 52.».

Άρθρο 48
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Προσθήκη άρθρου 55ΛΣΤ στον ν. 4871/2021
Μετά από το άρθρο 55ΛΕ του ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθενται: α) Κεφάλαιο ΣΤ’ με τίτλο «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» και β) άρθρο 55ΛΣΤ, το οποίο εντάσσεται στο Κεφάλαιο ΣΤ’, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 55ΛΣΤ Εξουσιοδοτικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων

1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, μπορούν να προστίθενται και άλλοι κλάδοι δικαστικών υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ της παρ. 2 του άρθρου 3 που επιλέγονται για φοίτηση στη Σχολή.

2. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως το τέλος Απριλίου κάθε έτους, προκηρύσσεται ο εισαγωγικός διαγωνισμός της παρ. 1 του άρθρου 55Ζ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, γίνεται ανακατανομή των θέσεων αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων που προβλέπονται στην προκήρυξη.».

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4765/2021, 4798/2021 ΚΑΙ 2190/1994

Άρθρο 49
Εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Προσθήκη περ. κβ’ στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) προστίθεται περ. κβ’ και η παρ. 2 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Μερών Β’ και Γ’:

α. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές.

β. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1.

γ. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή τεχνολογικών κέντρων, ιδρυμάτων και ινστιτούτων.

δ. Οι στρατιωτικοί, το μη πολιτικό προσωπικό των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

ε. Οι υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου, του κλάδου επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, του κλάδου εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

στ. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς και το ιατρικό προσωπικό του Ε.Ο.Δ.Υ., του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), καθώς και οι κάθε είδους θεραπευτές στους ίδιους φορείς για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά και πρώην εξαρτημένα από ναρκωτικές ουσίες άτομα.

ζ. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και των εν γένει γνωστών θρησκειών.

η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους, το επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης μνημείων και έργων τέχνης, το ανειδίκευτο εργατοτεχνικό προσωπικό και οι σχεδιαστές που απασχολούνται σε συγχρηματοδο-τούμενα έργα, καθώς και το καλλιτεχνικό, τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό, πλην διοικητικού προσωπικού, που είναι αναγκαίο για την προετοιμασία και την παρουσίαση των έργων ή συναυλιών στο πλαίσιο εγκεκριμένου καλλιτεχνικού προγράμματος, σύμφωνα με τα άρθρα 81 και 82 του ν. 1958/1991 (Α’ 122), την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2026/1992 (Α’ 43) και την παρ. Δ3 του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 (Α’ 113).

θ. Οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάμενοι μηχανικοί του θαλάμου διακυβέρνησης αεροσκαφών, οποιασδήποτε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παρ. 1, οι πλοηγοί, κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και κάθε άλλης πλοηγικής υπηρεσίας, καθώς και οι διαιτητές μεσολαβητές του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

ι. Οι μετακλητοί υπάλληλοι, οι συνεργάτες που προσλαμβάνονται κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 46 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), οι ειδικοί σύμβουλοι επιστημονικοί συνεργάτες ειδικοί συνεργάτες των Ο.Τ.Α., καθώς και το προσωπικό του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

ια. Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους οποίους ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα.

ιβ. Οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή.

ιγ. Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ιδ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από δημόσιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρείες για απασχόληση σε χώρες εκτός της Ελλάδας, όπου έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της σύμβασής του δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της σύμβασής του, απαγορεύεται.

ιε. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 51.

ιστ. Το προσωπικό νομικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας (παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2716/1999, Α’ 96).

ιζ. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης ανέργων ατόμων με αναπηρία, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

ιη. Το προσωπικό που απασχολείται σε Δήμους, περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, ή ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, που καταρτίζονται ή υλοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ιθ. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), καθώς και το προσωπικό της Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α. που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

κ. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Οικονομικής Διπλωματίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) Γενεύης, καθώς και το προσωπικό του Γραφείου Οικονομικής Διπλωματίας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) Γενεύης που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

κα. Το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που προσλαμβάνεται επιτοπίως.

κβ. Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.».

Άρθρο 50
Πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4798/2021
Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021, (Α’ 68)] αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών η πλήρωση των θέσεων δικαστικών υπαλλήλων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α’ 6) για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους.».

Άρθρο 51
Προσθήκη Τομέα Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για την κατάταξη των δικαστικών υπαλλήλων Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4798/2021
Στο άρθρο 18 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α’ 68) προστίθεται περ. ε) και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18 Τομείς Κατάταξης

Οι δικαστικοί υπάλληλοι κατατάσσονται στους παρακάτω τομείς:

α) Τομέας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

β) Τομέας των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών.

γ) Τομέας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

δ) Τομέας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

ε) Τομέας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.».

Άρθρο 52
Δημιουργία νέων κλάδων ειδικοτήτων κατάταξης δικαστικών υπαλλήλων για τον Τομέα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4798/2021
Στο άρθρο 21 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α’ 68) προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:

«2Α. Οι θέσεις κάθε κατηγορίας δικαστικών υπαλλήλων του τομέα της περ. ε) του άρθρου 18 κατατάσσονται στους εξής κλάδους και ειδικότητες:

α) Κατηγορίας ΠΕ: αα. Κλάδος ΠΕ Γραμματέων αβ. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής αγ. Κλάδος ΠΕ Οικονομολόγων αδ. Κλάδος ΠΕ Δημοσιονομικού Ελέγχου Διοικητικής Υποστήριξης αε. Κλάδος ΠΕ Εφοριακών.

β) Κατηγορίας ΔΕ: βα. Κλάδος ΔΕ Γραμματέων ββ. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών. γ) Κατηγορίας ΥΕ: γα. Κλάδος ΥΕ Οδηγών.».

Άρθρο 53
Υπολογισμός χρόνου φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν. 4798/2021
Στην παρ. 3 του άρθρου 20 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α’ 68) προστίθεται νέο έβδομο εδάφιο και η παρ. 3 του άρθρου 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ’ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε’. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β’, στον οποίο κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ’, στον οποίο κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β’. Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υπολογίζεται ως πλεονάζων στον Β’ βαθμό. Για τους αριστούχους προσμετράται ένα (1) επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών υπολογίζεται ως πλεονάζων στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό. Η παραμονή στον εισαγωγικό βαθμό διαρκεί τουλάχιστον για δύο (2) έτη, ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο δικαστικός υπάλληλος στο ενδιάμεσο διάστημα.».

Άρθρο 54
Συνδρομή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών κατά την εισαγωγική εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 125 ν. 4798/2021
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 125 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α’ 68) τροποποιείται, με την προσθήκη της δυνατότητας παροχής συνδρομής από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την προεισαγωγική και εισαγωγική εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων, και η παρ. 3 του άρθρου 125 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ο δικαστής που διευθύνει το αρμόδιο κατά την παρ. 2 δικαστήριο ορίζει έναν δικαστικό λειτουργό και έναν δικαστικό υπάλληλο ως υπεύθυνους της εκπαίδευσης. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της προεισαγωγικής και της εισαγωγικής εκπαίδευσης μπορεί να ζητείται η συνδρομή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.».

Άρθρο 55
Επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 126 ν. 4798/2021
Το άρθρο 126 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α’ 68) τροποποιείται, με την προσθήκη της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ως χώρου διεξαγωγής προγραμμάτων για την επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων, και το άρθρο 126 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 126 Μετεκπαίδευση και επιμόρφωση

Η υπηρεσία μεριμνά για τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε προγράμματα που πραγματοποιούνται στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, σε δικαστήρια, υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους πιστοποιημένους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την ισότιμη πρόσβαση των υπαλλήλων σε αυτήν.».

Άρθρο 56
Εξαίρεση αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από την παρακολούθηση προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 138 ν. 4798/2021
Η παρ. 2 του άρθρου 138 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α’ 68) τροποποιείται, με την προσθήκη πρόβλεψης εξαίρεσης των αποφοίτων της

Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από τους παρακολουθούντες πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 κατά το διάστημα της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας, και η παρ. 2 του άρθρου 138 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι δικαστικοί υπάλληλοι, πλην των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, κατά το διάστημα της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας παρακολουθούν πρόγραμμα εισαγωγικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 125.».

Άρθρο 57
Επιλογή προϊσταμένου σε τμήμα της γραμματείας των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών Τροποποίηση άρθρου 143 ν. 4798/2021
Στο άρθρο 143 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α’ 68) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 143 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 143 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται δικαστικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα επόμενα άρθρα. Ως οργανικές μονάδες νοούνται η γενική διεύθυνση, η διεύθυνση και το τμήμα. Στα τμήματα στα οποία διαιρείται η γραμματεία των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών που ανήκουν στους τομείς των περ α’, β’ και δ’ του άρθρου 18, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας τους, επιλέγεται προϊστάμενος, εφόσον ο αριθμός των οργανικών θέσεων των υπαλλήλων στο κάθε τμήμα είναι τουλάχιστον πέντε (5), ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των υπηρετούντων σε αυτά.».

Άρθρο 58
Δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και εγγραφής σε αυτήν κατά τις προεκλογικές περιόδους Προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 28 του ν. 2190/1994
Στο άρθρο 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) προστίθεται παρ. 21, στην οποία προβλέπεται η εξαίρεση της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από το πεδίο εφαρμογής των απαγορεύσεων που θεσπίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28, ως εξής:

«21. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.».

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 59
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ο εισαγωγικός διαγωνισμός για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων διενεργείται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μετά από τη διενέργεια του διαγωνισμού, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, προσαρμόζεται αντίστοιχα ο χρόνος έναρξης και διενέργειας και των σταδίων κατάρτισης.

2. Κατ’ εξαίρεση, για το πρώτο έτος εφαρμογής του παρόντος, ο προϋπολογισμός της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών τροποποιείται αναλόγως, προκειμένου να υλοποιηθούν οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν στην επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπάλληλων.

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4871/2021

Άρθρο 60
Λόγοι παύσης και αρμοδιότητες του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 10 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 διαγράφεται η φράση «προαχθεί ή», β) στην περ. β’ της παρ. 3 μετά από τις λέξεις «Ευρωπαϊκή Ένωση,» διαγράφονται οι λέξεις «καθώς και» και μετά από τις λέξεις «Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» προστίθεται η φράση «και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και υπογράφει τις σχετικές πράξεις,» και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10 Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων

1. Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων τοποθετείται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δικαστικού Συμβουλίου, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει τουλάχιστον τριετή ενεργό υπηρεσία. Παύει αυτοδικαίως να κατέχει τη θέση αυτή, αν με οποιονδήποτε τρόπο στερηθεί τη δικαστική ιδιότητα. Ορίζεται με μερική απασχόληση και μειωμένη άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης του για θητεία τριών (3) ετών. Η θητεία του παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ανάληψη καθηκόντων από τον αντικαταστάτη του. Εφόσον ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύθυνσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

2. Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων:

α) είναι ο διατάκτης των δαπανών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και υπεύθυνος για την αποτελεσματική διοίκηση των οικονομικών της υποθέσεων,

β) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής λειτουργίας της και εποπτεύει τις διαδικασίες που αφορούν στην ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού της και στην οικονομική λειτουργία της, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνει σε αυτόν το Διοικητικό Συμβούλιο και τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή.

3. Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων:

α) μεριμνά για την, κατά τον νόμο, αξιοποίηση των πόρων της Σχολής,

β) σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και υπογράφει τις σχετικές πράξεις,

γ) προγραμματίζει τις οικονομικές υποθέσεις της Σχολής και εποπτεύει τη διαδικασία εκτέλεσής τους,

δ) εγκρίνει την πραγματοποίηση των δαπανών της Σχολής, αναλαμβάνει τις σχετικές υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεών της και συνάπτει τις σχετικές συμβάσεις,

ε) εκδίδει τις πράξεις καταλογισμού αποδοχών, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 22, την παρ. 4 του άρθρου 26 και την παρ. 2 του άρθρου 36.».

Άρθρο 61
Λόγοι παύσης των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 ν. 4871/2021
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) διαγράφεται η φράση «προαχθούν ή» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης όλων των κατευθύνσεων παύουν αυτοδικαίως να κατέχουν τις θέσεις τους αν στερηθούν με οποιονδήποτε τρόπο τη δικαστική ιδιότητα. Ορίζονται με μερική απασχόληση, η οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερη από δύο (2) ημέρες την εβδομάδα, και έχουν μειωμένη άσκηση των καθηκόντων της κύριας θέσης τους. Η τοποθέτησή τους αφορά σε μία μόνο θητεία τριών (3) ετών, η οποία, κατ’ εξαίρεση, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας τοποθέτησης του νέου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κάθε κατεύθυνσης.».

Άρθρο 62
Προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 4871/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται η περ. α’ ως προς τα προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό που αφορούν στην άσκηση δικηγορίας και τους τίτλους σπουδών, β) στο δεύτερο εδάφιο της περ. β’ επικαιροποιείται η παραπομπή στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, γ) στο πρώτο εδάφιο της περ. γ’ οι λέξεις «στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 36» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άρθρο 43» και οι λέξεις «στα άρθρα 37 και 38» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο άρθρο 44» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: α) Έχουν ή είχαν συμπληρώσει δύο (2) έτη άσκησης δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος με μονοετή άσκηση δικηγορίας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικής σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο με πράξη αρμοδίου οργάνου ή έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή έχουν λάβει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων δικηγόρου του π.δ. 122/2010 (Α’ 200) και έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας στη θέση αυτή ή έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή του μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός. Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)] και

γ) έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 43 και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 44 του ανωτέρω Κώδικα, για τον διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών. Τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός από το όριο ηλικίας, πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή.».

Άρθρο 63
Γραμματέας της Επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 ν. 4871/2021
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) προστίθενται τρία νέα εδάφια και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών που έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους Προϊσταμένους του οικείου Δικαστηρίου και της οικείας Εισαγγελίας. Τα μέλη που έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής μεταξύ όλων των καθηγητών των Νομικών Σχολών της χώρας, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Τα μέλη που έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους ύστερα από κλήρωση που διενεργείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον Γενικό Διευθυντή της Σχολής μεταξύ είκοσι (20) δικηγόρων που προτείνονται από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Όσοι διετέλεσαν μέλη επιτροπών εισαγωγικού διαγωνισμού οποιασδήποτε κατεύθυνσης δεν μπορούν να ορισθούν εκ νέου πριν από την πάροδο διετίας για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Αντιθέτως, μπορούν να ορισθούν πριν από την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος μέλη επιτροπών των εξετάσεων αποφοίτησης. Τα μέλη αμφοτέρων των επιτροπών αυτών δεν επιτρέπεται να έχουν την ιδιότητα του διδάσκοντος στη Σχολή ή να μετέχουν στα όργανα Διοίκησης αυτής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο γραμματέας κάθε επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Σχολής, εφόσον ο διαγωνισμός διενεργείται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Αν ο διαγωνισμός διενεργείται σε άλλη περιφερειακή ενότητα, τα καθήκοντα αυτά ανατίθενται σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί σε μία από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού.».

Άρθρο 64
Διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 21 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 21 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 4 οι λέξεις «την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Σχολής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 επικαιροποιούνται οι παραπομπές στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, μετά τη φράση «καταχωρίζονται σε» προστίθεται η λέξη «ηλεκτρονικά» και το άρθρο 21 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21 Εγγραφή επιτυχόντων

1. Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι.

2. Στην κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και στην κατεύθυνση Ειρηνοδικών, όπου έχει συνταχθεί ένας ενιαίος πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων, η πλήρωση των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για την κάθε κατεύθυνση γίνεται με κριτήριο τη σειρά επιτυχίας και τη δήλωση προτίμησης του επιτυχόντος. Οι επιτυχόντες με την καλύτερη επίδοση καταλαμβάνουν, εφόσον το επιλέξουν, τις θέσεις υποψηφίων δοκίμων παρέδρων της Κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ενώ έπονται οι λοιποί επιτυχόντες για την κατάληψη θέσεων δοκίμων Ειρηνοδικών της Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών. Η παραπάνω δήλωση επιλογής των υποψηφίων γίνεται κατά το στάδιο της εγγραφής τους στην Σχολή.

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, ο αριθμός των εγγραφόμενων υπεράριθμων κατανέμεται στα προβλεπόμενα τμήματα των οικείων κατευθύνσεων. Εντός της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων, που προβλέπονται στην προκήρυξη, γίνεται ανακατανομή των θέσεων της οικείας κατεύθυνσης.

4. Η αίτηση για την εγγραφή στη Σχολή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων.

5. Τα δικαιολογητικά, τα οποία αποδεικνύουν τη συνδρομή των προσόντων, που ορίζονται στο άρθρο 43, και την έλλειψη κωλυμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 44 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)], καταχωρίζονται σε ηλεκτρονικά τηρούμενο για κάθε εκπαιδευόμενο ατομικό φάκελο, στον οποίο φυλάσσονται όλα τα στοιχεία που τον αφορούν. Δεν απαιτείται να υποβληθούν τα στοιχεία, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί, για τη συμμετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισμό, εκτός αν αυτά είχαν περιορισμένη χρονική ισχύ και έχει παρέλθει η διάρκειά της ή εμφανίζουν ελλείψεις. Τα πρακτικά που έχουν συνταχθεί από τις οικείες επιτροπές του εισαγωγικού διαγωνισμού και αφορούν τα θέματα, τα οποία είναι σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την κατάρτιση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, διαβιβάζονται στη Σχολή από τον γραμματέα της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αμέσως μετά από την επικύρωση του πίνακα αυτού.

6. Το νομότυπο των αιτήσεων εγγραφής και η πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχονται από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, ο οποίος μπορεί να τάξει εύλογη προθεσμία στον ενδιαφερόμενο για τη συμπλήρωση ελλείψεων που του έχουν επισημανθεί. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβήτησης, αυτή αίρεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής.

7. Αν ορισμένοι από τους επιτυχόντες δεν υποβάλλουν αίτηση εγγραφής μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο αριθμός των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί δεν καλύπτεται με την εγγραφή υπεράριθμων, προσκαλείται, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής, ίσος αριθμός επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας, με βάση τον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων να υποβάλει αίτηση εγγραφής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

8. Η ιδιότητα του εκπαιδευομένου αποκτάται από όσους εγγράφονται νομοτύπως, από την ημέρα της ορκωμοσίας τους. Η μισθοδοσία των εκπαιδευομένων αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου, ημερομηνία έναρξης της κατάρτισής τους κατά το στάδιο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης, εφόσον δώσουν σε ειδική τελετή τον νόμιμο όρκο της παρ. 2 του άρθρου 23.».

Άρθρο 65
Χρόνος διενέργειας κατάρτισης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4871/2021
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) αντικαθίσταται από δύο νέα εδάφια και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων κατανέμεται σε δύο (2) διαδοχικά στάδια, από τα οποία το πρώτο περιλαμβάνει διδασκαλία μαθημάτων στη Σχολή και το δεύτερο πρακτική άσκηση στα δικαστικά κατά-στήματα. Η κατάρτιση αυτή παρέχεται ξεχωριστά για κάθε μία κατεύθυνση και διαρκεί δεκαέξι (16) μήνες. Αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου του έτους εγγραφής στη Σχολή και περατώνεται την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. Η κοινή εκπαίδευση διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι την 30ή Ιουνίου του έτους εγγραφής. Στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου, η Διοικητική Κατεύθυνση χωρίζεται σε δύο (2) τμήματα. Στο ένα εντάσσονται οι σπουδαστές που επιλέγουν με ηλεκτρονική δήλωσή τους στη γραμματεία της Σχολής να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας αυτού, στο άλλο δε εντάσσονται οι σπουδαστές που επιλέγουν με ηλεκτρονική δήλωσή τους στη γραμματεία της Σχολής να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Για την επιλογή αυτή λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των σπουδαστών στον εισαγωγικό διαγωνισμό σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και η βαθμολογία τους στο πρώτο επιμέρους στάδιο κατάρτισης σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Ομοίως, κοινή εκπαίδευση για το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι για το διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι την 30ή Ιουνίου, έχουν και οι σπουδαστές των κατευθύνσεων Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών. Στη συνέχεια, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Οκτωβρίου, οι παραπάνω δύο (2) κατευθύνσεις χωρίζονται και οι σπουδαστές τους καταρτίζονται πλέον στα ειδικά, ανά κατεύθυνση, γνωστικά αντικείμενα. Η κατάρτιση στη Σχολή κατά τον μήνα Αύγουστο συνεχίζεται με επεξεργασία δικογραφιών κατ’ οίκον. Κατάρτιση δεν διενεργείται την 3η, 26η και 28η Οκτωβρίου, τη 17η Νοεμβρίου, από την 24η Δεκεμβρίου έως και τη 2α Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά Δευτέρα, την 25η Μαρτίου, από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, την 1η Μαΐου και του Αγίου Πνεύματος.».

Άρθρο 66
Διεύρυνση προγραμμάτων σπουδών Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4871/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) τροποποιείται με την προσθήκη του καθορισμού των κατηγοριών διδασκόντων από τα Συμβούλια Σπουδών και τη διεύρυνση του προγράμματος σπουδών με την προσθήκη επισκέψεων σε σωφρονιστικά καταστήματα, παρακολούθησης δικών ή διασκέψεων στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στα ευρωπαϊκά όργανα και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους φορείς και θεραπευτικές μονάδες, της δυνατότητας εκπαιδευτικών ανταλλαγών σπουδαστών και της συμμετοχής σε άλλες ημερίδες και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Τα Συμβούλια Σπουδών από την 20ή Σεπτεμβρίου έως τη 10η Οκτωβρίου κάθε έτους καταρτίζουν τα προγράμματα σπουδών του επομένου έτους, μετά από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης με τον επακριβή καθορισμό της διδακτέας ύλης, των κατηγοριών διδασκόντων για κάθε κατεύθυνση σπουδών, των ωρών και της μεθόδου διδασκαλίας, των εκπαιδευτικών επισκέψεων στα δικαστικά και σωφρονιστικά καταστήματα, με παρακολούθηση δικών ή διασκέψεων, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στα ευρωπαϊκά όργανα και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους φορείς και θεραπευτικές μονάδες, των εκπαιδευτικών ανταλλαγών σπουδαστών, των σεμιναρίων, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που πραγματοποιούνται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Συμβουλίου της Ευρώπης, των ημερίδων και διαλέξεων, καθώς και των λεπτομερειών ως προς την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων. Έμφαση πρέπει να δίδεται σε θέματα που αφορούν ιδίως: α) στην καλλιέργεια του ελεύθερου φρονήματος των δικαστικών λειτουργών και στην ανάδειξη της ανάγκης προσήλωσης στις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος, β) στη μεθοδολογία επεξεργασίας φακέλων, γ) στη σύνταξη εισηγήσεων ή σχεδίων αποφάσεων ή προσωρινής δικαστικής προστασίας ή κατηγορητηρίων ή εγγράφων προτάσεων σε Δικαστικά Συμβούλια ή βουλευμάτων ή διατάξεων, δ) στη συμμετοχή σε εικονικές δίκες με την επεξεργασία πραγματικών υποθέσεων και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν ενώπιον του ακροατηρίου, ε) στη συμμετοχή σε εικονικές διασκέψεις με ανάλυση και εμβάθυνση υποθέσεων που ήδη έχουν απασχολήσει τη νομολογία ή υποθέσεων που έχουν συζητηθεί, αλλά εκκρεμεί η σχετική διάσκεψη, στ) σε τομείς όπου υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές της νομοθεσίας και της νομολογίας κατά α τελευταία έτη, ζ) σε πρακτικά ζητήματα που συνδέονται με τη άσκηση των καθηκόντων τους, όπως η διαχείριση του χρόνου για την επεξεργασία των υποθέσεων, η συμπεριφορά προς τους συναδέλφους, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους δικηγόρους και τους διαδίκους, η) στη δημιουργία ομάδων εργασίας και την ανάθεση ρόλων σε αυτές (workshops) και θ) σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων τεχνητής νοημοσύνης, που σχετίζονται με τη νομική επιστήμη.».

Άρθρο 67
Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 26 ν. 4871/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) οι λέξεις «31η Οκτωβρίου» αντικαθίστανται από τις λέξεις «23η Νοεμβρίου» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το πρώτο στάδιο κατάρτισης με τα δύο (2) επιμέρους στάδια, όπως προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 23, συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων αποφοίτησης διαρκεί από την 1η Φεβρουαρίου έως την 23η Νοεμβρίου του ίδιου έτους.».

Άρθρο 68
Διαδικασία αξιολόγησης κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 ν. 4871/2021
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) διαγράφονται η λέξη «αφενός» και η φράση «και αφετέρου να απαντούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE σε ερωτήματα των σπουδαστών που αφορούν ειδικά και επίκαιρα νομικά ζητήματα» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι εκπαιδευόμενοι κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης αξιολογούνται από επτά (7) βασικούς διδάσκοντες, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, και συγκεκριμένα: α) από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της κατεύθυνσης που ακολουθούν, ο οποίος δεν δύναται να έχει λιγότερες από επτά (7) ημέρες διδασκαλίας και β) από έξι (6) διδάσκοντες που έχουν τις περισσότερες ημέρες διδασκαλίας στην ίδια κατεύθυνση, οι οποίες δεν μπορούν να είναι λιγότερες των δέκα (10) για τον κάθε ένα. Ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης και οι βασικοί διδάσκοντες υποχρεούνται να αναλαμβάνουν τη διδασκαλία τουλάχιστον δύο (2) μαθημάτων έκαστος χωρίς τη συμμετοχή άλλου διδάσκοντος σε αυτά. Για τις κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών οι βασικοί διδάσκοντες κατανέμονται σε τέσσερις (4) για το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου έως την 30ή Ιουνίου, κατά το οποίο διεξάγεται η κοινή εκπαίδευση των κατευθύνσεων αυτών και σε τρεις (3) για το υπόλοιπο διάστημα της ξεχωριστής εκπαίδευσης του πρώτου σταδίου κατάρτισης. Το ίδιο ισχύει και για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατά τις διακρίσεις του τρίτου έως και του έκτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23. Οι διδάσκοντες αυτοί δεν επιτρέπεται να αναλάβουν διδασκαλία μαθημάτων σε άλλη κατεύθυνση.».

Άρθρο 69
Δημοσίευση των βαθμολογιών Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 28 ν. 4871/2021
Στην παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) η φράση «ιστοσελίδα της Σχολής» αντικαθίσταται από τη φράση «ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής, με ελεγχόμενη πρόσβαση» και η παρ. 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«12. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποφοίτησης αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής, με ελεγχόμενη πρόσβαση, το αργότερο μέχρι την 20ή Νοεμβρίου.».

Άρθρο 70
Δημοσίευση πίνακα επιτυχόντων Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 4871/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) η φράση «ιστοσελίδα της Σχολής» αντικαθίσταται από τη φράση «ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής, με ελεγχόμενη πρόσβασης» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η γραμματεία της Σχολής, μετά από τη λήψη των βαθμολογιών προόδου από τους βασικούς διδάσκοντες και των βαθμολογιών των εξετάσεων αποφοίτησης από τις οικείες επιτροπές κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης, συντάσσει για κάθε κατεύθυνση πίνακες επιτυχόντων, οι οποίοι αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής, με ελεγχόμενη πρόσβαση.».

Άρθρο 71
Αξιολόγηση κατά την πρακτική άσκηση Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 31 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 μετά από τη λέξη «Θεσσαλονίκη» προστίθενται οι λέξεις «και στην Αθήνα», β) στην παρ. 2: βα) στο πρώτο εδάφιο μετά από τις λέξεις «τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης» διαγράφεται η λέξη «ή» και μετά τη λέξη «εισαγγελία» προστίθενται οι λέξεις «ή του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου», ββ) στο τρίτο εδάφιο μετά από τις λέξεις «Προέδρου Πρωτοδικών» διαγράφεται η λέξη «και» και μετά τις λέξεις «Εισαγγελέα Πρωτοδικών» προστίθενται οι λέξεις «και του Ειρηνοδίκη Α’ Τάξης», και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 31 Πρακτική άσκηση Αξιολόγηση Πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του δευτέρου σταδίου κατάρτισης

1. Το δεύτερο στάδιο κατάρτισης περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στα δικαστικά καταστήματα και διαρκεί από την 24η Νοεμβρίου του έτους της εγγραφής στη Σχολή έως την 31η Μαΐου του έτους που ακολουθεί. Πραγματοποιείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον αφορά στους υποψήφιους δόκιμους εισηγητές σε αυτό και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον αφορά στους υποψήφιους δόκιμους εισηγητές σε αυτό ή αντίστοιχους της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πρακτική άσκηση των υποψήφιων παρέδρων των πολιτικών ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, των υποψήφιων δοκίμων εισαγγελικών παρέδρων και των υποψήφιων δοκίμων Ειρηνοδικών διενεργείται στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, σε πρωτοβάθμια δικαστήρια όλων των κλάδων και στην αντίστοιχη εισαγγελία.

2. Με απόφαση του Προέδρου του οικείου δικαστηρίου ή του Προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης, του Διευθύνοντος την εισαγγελία ή του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Διευθυντή, ορίζονται με ενιαύσια θητεία οι εποπτεύοντες δικαστικοί λειτουργοί, καθώς και εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να έχουν την ευθύνη της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευομένων κάθε εκπαιδευτικής σειράς. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο οι εποπτεύοντες δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να φέρουν τον βαθμό του Συμβούλου, οι δε εκπαιδευτές τον βαθμό του Παρέδρου. Στα λοιπά πρωτοβάθμια δικαστήρια και την οικεία εισαγγελία πρωτοδικών οι εποπτεύοντες δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να φέρουν τον βαθμό του Προέδρου Εφετών και του Εισαγγελέα Εφετών αντίστοιχα, οι δε εκπαιδευτές τον βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών, του Εισαγγελέα Πρωτοδικών και του Ειρηνοδίκη Α’ Τάξης αντίστοιχα. Σε κάθε εκπαιδευτή ορίζονται από τους εποπτεύοντες δικαστικούς λειτουργούς μέχρι πέντε (5) εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι εναλλάσσονται με τέτοιον τρόπο κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ώστε όλοι οι εκπαιδευτές να έχουν την ευθύνη όλων των εκπαιδευομένων, οι δε εκπαιδευόμενοι να εκπαιδεύονται σε περισσότερα αντικείμενα.

3. Κατά την πρακτική άσκηση οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάζονται υπό την καθοδήγηση των εποπτευόντων και των εκπαιδευτών, υποθέσεις, οι οποίες τους ανατίθενται, συντάσσουν εισηγήσεις ή σχέδια δικαστικών αποφάσεων ή εισαγγελικών προτάσεων ή εισαγγελικών διατάξεων ή κατηγορητηρίων ή βουλευμάτων. Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι καλούνται και παρίστανται κατά την προανάκριση ή ανάκριση χωρίς να έχουν δικαίωμα λόγου ή ψήφου στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων κατά τη συζήτηση των υποθέσεων στο ακροατήριο και στις διασκέψεις, χωρίς η συμμετοχή τους να καταχωρίζεται στις εκθέσεις, στα πρακτικά ή στις αποφάσεις.

4. Οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 26 εφαρμόζονται αναλόγως και κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης των εκπαιδευομένων.

5. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται ενημερωτικές και εκπαιδευτικές συναντήσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των υπευθύνων της πρακτικής άσκησης. Η συχνότητα, ο τόπος και ο χρόνος των συναντήσεων αυτών καθορίζονται κάθε φορά από τον εποπτεύοντα. Ο Γενικός Διευθυντής της Σχολής ή ο οικείος Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων ανά κατεύθυνση ή τμήμα οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιμο. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να πραγματοποιούν συναντήσεις με τους εποπτεύοντες, τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους.

6. Οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται με βάση:

α) Το ήθος, τη συμπεριφορά και τη γενική παρουσία τους στο δικαστήριο,

β) την εργατικότητα και την επιμέλειά τους,

γ) την επιστημονική τους κατάρτιση,

δ) τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτές και τους άλλους δικαστικούς λειτουργούς,

ε) την ικανότητα επεξεργασίας φακέλου δικογραφίας και την επιχειρηματολογία που διατυπώνουν στις διασκέψεις, κατά τις οποίες παρευρίσκονται και

στ) την ικανότητα συγγραφής εισηγήσεων ή σχεδίων δικαστικών αποφάσεων ή εισαγγελικών προτάσεων ή εισαγγελικών διατάξεων ή κατηγορητηρίων ή βουλευμάτων.

Η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων, κατά την έννοια της παρ. 1, αποτυπώνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια μετά από ειδικά αιτιολογημένη κρίση κάθε εκπαιδευτή σε πίνακα κατάταξης των εκπαιδευόμενων σε πέντε (5) αξιολογικές ομάδες. Στην τελευταία ομάδα κατατάσσονται οι σπουδαστές εκείνοι των οποίων η επίδοση θεωρείται ανεπαρκής. Η τελική κατάταξη κάθε εκπαιδευόμενου στο στάδιο της πρακτικής άσκησης, προκύπτει από το άθροισμα των προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στις κατατάξεις όλων των εκπαιδευτών, ως εξής:

α) Στην ομάδα 1 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόμμα δύο (1,2),

β) στην ομάδα 2 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόμμα δεκαπέντε (1,15),

γ) στην ομάδα 3 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα κόμμα ένα (1,1) και

δ) στην ομάδα 4 αντιστοιχεί προσαύξηση ένα (1).

7. Η γραμματεία της Σχολής, μετά από τη λήψη των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης, συντάσσει τους πίνακες επιτυχόντων για τους εκπαιδευόμενους κάθε τμήματος ανά κατεύθυνση, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Σε καθέναν από τους πίνακες αυτούς εγγράφονται οι εκπαιδευόμενοι ανάλογα με το άθροισμα των προσαυξήσεων που αντιστοιχούν στις κατατάξεις των εκπαιδευτών, όπως διαμορφώθηκαν κατά το δεύτερο στάδιο κατάρτισης. Σε περίπτωση συγκέντρωσης του ίδιου αθροίσματος προηγείται ο εκπαιδευόμενος με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στις προηγούμενες δοκιμασίες, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32.

8. Όσοι εκπαιδευόμενοι καταταγούν στην ομάδα 5 από την πλειοψηφία των εκπαιδευτών, θεωρούνται αποτυχόντες και επαναλαμβάνουν το στάδιο της πρακτικής άσκησης με την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά, χωρίς να λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 22. Αν η επίδοσή τους θεωρηθεί και πάλι ανεπαρκής, διαγράφονται από τη Σχολή.».

Άρθρο 72
Καθορισμός σειράς στους πίνακες αρχαιότητας και δημοσίευση της σειράς κατάταξης Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4871/2021
Στην παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) οι λέξεις «ιστοσελίδα της Σχολής» αντικαθίσταται από τις λέξεις «ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής, με ελεγχόμενη πρόσβαση» και προστίθεται η φράση «και αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η γραμματεία της Σχολής συντάσσει για κάθε τμήμα ανά κατεύθυνση πίνακα, στον οποίο εγγράφονται οι εκπαιδευόμενοι και ο οποίος αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης της Σχολής, με ελεγχόμενη πρόσβαση και αποστέλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.».

Άρθρο 73
Τόπος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4871/2021
Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται με την προσθήκη της δυνατότητας συμμετοχής στα προγράμματα επιμόρφωσης με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως, β) στο τρίτο εδάφιο μετά τη λέξη «Δικαίου,» προστίθεται η φράση «καθώς και σε κατάλληλους χώρους που επιλέγονται από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών παρέχεται μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης που διεξάγονται στην έδρα της Σχολής, στη Θεσσαλονίκη, όπως επίσης στην Κομοτηνή και στην Αθήνα, με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως.

Η επιμόρφωση παρέχεται και στην έδρα των κατά τόπους Εφετείων. Η επιμόρφωση στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται στους χώρους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου, καθώς και σε κατάλληλους χώρους που επιλέγονται από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, ενώ στην Κομοτηνή, την Αθήνα και στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες σε κατάλληλους χώρους που επιλέγονται από τον οικείο Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης.».

Άρθρο 74
Ανάρτηση εισηγήσεων προγραμμάτων επιμόρφωσης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 45 ν. 4871/2021
Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) διαγράφονται οι λέξεις «στη διαδικτυακή πλατφόρμα (MOODLE), καθώς» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι εισηγητές έχουν την υποχρέωση να παρουσιάσουν την εισήγησή τους προφορικά και να καταθέσουν το σχετικό κείμενο στο Τμήμα Επιμόρφωσης της Σχολής εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης. Οι εισηγήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής.».

Άρθρο 75
Μέθοδοι επιμόρφωσης Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4871/2021
Στο άρθρο 46 του ν. 4871/2021 (Α’ 246) διαγράφονται η λέξη «και» στο τέλος της περ. β) και η περ. γ) και το άρθρο 65 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 46 Μέθοδοι επιμόρφωσης

Η επιμόρφωση διενεργείται με: α) Τη δημιουργία ομάδων εργασίας (workshops) στο πλαίσιο διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων ή συνεδρίων και β) την αποστολή ημεδαπών δικαστικών λειτουργών σε επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία διοργανώνονται στο εξωτερικό.».

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 76
Προσαρμογή διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από ΕγκληματικέςΔραστηριότητες στον νέο Ποινικό Κώδικα Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 50 ν. 4557/2018
Στο άρθρο 50 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Στην παρ. 1: α) στο πρώτο εδάφιο επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, β) στο δεύτερο εδάφιο οι λέξεις «παραγράφου 6 του άρθρου 187Α ΠΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ. 1 του άρθρου 187Β ΠΚ», μετά την παραπομπή στο άρθρο 187Α, προστίθεται παραπομπή και στο άρθρο 187Β και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η Αρχή δια της αρμόδιας Μονάδας της παρ. 3 του άρθρου 48 προσδιορίζει τα πρόσωπα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, βασιζόμενη σε ακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία που υποβάλλονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών ή τις εισαγγελικές, δικαστικές ή άλλες διωκτικές αρχές. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα που διαμένουν ή εδρεύουν ή κατέχουν περιουσία, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 187Β ΠΚ στην ημεδαπή και τα οποία έχουν διαπράξει ή διαπράττουν ή αποπειρώνται να διαπράξουν ή συμμετέχουν ή με οποιονδήποτε τρόπο διευκολύνουν την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 187Α και 187Β ΠΚ. Ειδικότερα, στην Αρχή υποβάλλονται τα εξής:

α) Τα αποδεικτικά στοιχεία ή οι πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που έχουν προκύψει από τη διενέργεια ελέγχων σε βάρος νομικών προσώπων ή οντοτήτων που ανήκουν ή ελέγχονται από τρομοκράτες ή τρομοκρατικές οργανώσεις ή σε βάρος προσώπων που είτε βοηθούν ή παρέχουν οικονομική, υλική, τεχνολογική ή οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη με σκοπό την υποβοήθηση τρομοκρατικών ενεργειών είτε συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τρομοκράτες ή τρομοκρατικές οργανώσεις,

β) οι ασκηθείσες ποινικές διώξεις για τρομοκρατικές πράξεις ή χρηματοδότηση τρομοκρατών ή τρομοκρατικών οργανώσεων,

γ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων,

δ) οι καταδικαστικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση μεμονωμένων τρομοκρατών ή τρομοκρατικών οργανώσεων.

Η Αρχή συντάσσει και τηρεί κατάλογο που περιλαμβάνει τα ονόματα των προσδιοριζόμενων ως σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων, καταχωρίζοντας σε αυτόν επαρκή συμπληρωματικά στοιχεία που επιτρέπουν την αποτελεσματική διαπίστωση της ταυτότητάς τους, διευκολύνοντας έτσι την αποφυγή λήψης μέτρων κατά εκείνων που φέρουν το αυτό ή παρόμοιο όνομα, επωνυμία ή διακριτικό τίτλο.».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4557/2018 οι λέξεις «παραγράφου 6 του άρθρου 187Α ΠΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «παρ. 1 του άρθρου 187Β ΠΚ», επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η Αρχή διαβιβάζει σε αρμόδιες αλλοδαπές αρχές πληροφορίες και στοιχεία, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 1 σε βάρος των προσδιοριζόμενων ως σχετιζόμενων με την τρομοκρατία προσώπων που διαμένουν ή εδρεύουν ή κατέχουν περιουσία, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 187Β ΠΚ στην εδαφική τους επικράτεια και υποβάλλει αιτήματα, για να περιληφθούν τα ονόματα αυτών των προσώπων στους αντίστοιχους καταλόγους που τηρούνται στις χώρες αυτές και να δεσμευθούν τα υπάρχοντα περιουσιακά τους στοιχεία. Ομοίως, η Αρχή εξετάζει αιτήματα που υποβάλλονται από αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, ελέγχοντας αν συντρέχουν σοβαροί δικαιολογητικοί λόγοι για να διατάξει με απόφασή της τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σε αυτά. Αν κρίνεται αναγκαίο μπορεί να ζητηθούν από τις αρμόδιες αλλοδαπές αρχές επιπρόσθετα στοιχεία.».

Άρθρο 77
Εφαρμογή των προϋποθέσεων της ομοδικίας και επί διαφορών των ασφαλισμένων με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 115 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 115 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999 (Α’ 97)], μετά τις λέξεις «ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και διαφορών από απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης,» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Προκειμένου περί απαιτήσεων για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και των λοιπών νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, έστω και αν βασίζονται σε παράνομες πράξεις ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, καθώς και διαφορών από απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων και όταν αντικείμενο της διαφοράς είναι ομοειδείς, έστω και μη ισόποσες, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που στηρίζονται σε όμοια κατά τα ουσιώδη στοιχεία νομική βάση. Ομοδικία συντρέχει και όταν για τους προσφεύγοντες ή ενάγοντες έχει εκδοθεί μία πράξη με ξεχωριστά για τον καθένα κεφάλαια ή περισσότερες αυτοτελείς για τον καθένα πράξεις. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η συνδρομή και των προϋποθέσεων της συνάφειας, εκτός από την προϋπόθεση της κατά τόπο αρμοδιότητας του δικαστηρίου ως προς όλες τις πράξεις. Σε περίπτωση ομοδικίας κατά την παρούσα παράγραφο, ο αριθμός των ομοδίκων σε κάθε δικόγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πενήντα (50).».

Άρθρο 78
Νομιμοποίηση δαπανών δικαστικών υπηρεσιών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από δικαστικές υπηρεσίες της χώρας από την 1η Οκτωβρίου 2021 και μέχρι την 31η Μαΐου 2022 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, εκτιμώμενης αξίας εκάστης μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί επειδή δεν τηρήθηκαν τυπικές προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή περί αναλήψεως υποχρεώσεων, θεωρούνται κανονικές και νόμιμες και δύνανται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης του τρέχοντος ή του επόμενου οικονομικού έτους.

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 79
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.