ΝΟΜΟΣ 4983/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4983 ΦΕΚ Α 201/25.10.2022

Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης αναφορικά με τη συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης αναφορικά με τη συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Ι: Ανώτατη Εκπαίδευση και Επιστημονική Έρευνα

Άρθρο 1 Γενική διάταξη

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3 Διεξαγωγή επιστημονικών σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων

Άρθρο 4 Ανταλλαγή επισκέψεων για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς

Άρθρο 5 Συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης

Άρθρο 6 Συνεργασία σε θέματα αμοιβαίας αναγνώρισης πτυχίων και τίτλων σπουδών

ΙΙ: Φοιτητικές Δραστηριότητες

Άρθρο 7 Αποδοχή φοιτητών σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ανταλλαγή επισκέψεων φοιτητών, ανταλλαγή καλλιτεχνικών και επιστημονικών εκθέσεων

ΙΙΙ: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 8 Εκτελεστικό Πρόγραμμα Άρθρο 9 Ισχύς, διάρκεια, λήξη, ανανέωση Άρθρο δεύτερο Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος

Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης αναφορικά με τη συνεργασία στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που υπεγράφη στο Άμπου Ντάμπι, στις 9 Φεβρουαρίου 2014, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Έγκριση Εκτελεστικού Προγράμματος
Tο Εκτελεστικό Πρόγραμμα του άρθρου 8 του Μνημονίου Κατανόησης και οι ανανεώσεις του εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.

Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης, που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ