ΝΟΜΟΣ 4979/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4979 ΦΕΚ 191/14.10.2022

Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και  τις ασυλίες της Διεθνούς Αρχής Βυθού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο

Κύρωση Πρωτοκόλλου Πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες της Διεθνούς Αρχής Βυθού

Άρθρο 1 Χρήση όρων Άρθρο 2 Γενική διάταξη Άρθρο 3 Νομική προσωπικότητα της Αρχής Άρθρο 4 Απαραβίαστο των χώρων της Αρχής Άρθρο 5 Οικονομικές διευκολύνσεις της Αρχής Άρθρο 6 Σημαία και έμβλημα Άρθρο 7 Εκπρόσωποι μελών της Αρχής Άρθρο 8 Αξιωματούχοι Άρθρο 9 Εμπειρογνώμονες σε αποστολή για την Αρχή Άρθρο 10 Τήρηση των νόμων και των κανονισμών Άρθρο 11 Άδεια διέλευσης και θεωρήσεις εισόδου Άρθρο 12 Σχέση της Συμφωνίας Έδρας με το Πρωτόκολλο Άρθρο 13 Συμπληρωματική συμφωνία Άρθρο 14 Επίλυση διαφορών Άρθρο 15 Υπογραφή Άρθρο 16 Επικύρωση Άρθρο 17 Προσχώρηση Άρθρο 18 Θέση σε ισχύ Άρθρο 19 Προσωρινή εφαρμογή Άρθρο 20 Καταγγελία Άρθρο 21 Θεματοφύλακας Άρθρο 22 Πρωτότυπα κείμενα

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Πρωτοκόλλου
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο για τα προνόμια και τις ασυλίες της Διεθνούς Αρχής Βυθού, που υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση της Διεθνούς Αρχής Βυθού στο Κίνγκστον της Τζαμάικα στις 27 Μαρτίου 1998 και υπογράφηκε από την Ελλάδα στις 14 Οκτωβρίου 1998. Το κείμενο του Πρωτοκόλλου, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και η μετάφρασή του στην ελληνική, έχουν ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο φεκ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ