NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4972 ΦΕΚ Α 181/23.9.2022

Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού  έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και  αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄ Εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 4 Πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας ανώνυμων εταιρειών

Άρθρο 5 Δήλωση αποστολής και ειδικών υποχρεώσεων των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου

Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 7 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σύνθεση Θητεία

Άρθρο 8 Πολιτική καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου Προσόντα Προϋποθέσεις διορισμού

Άρθρο 9 Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 10 Επιτροπή Ελέγχου

Άρθρο 11 Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου

Άρθρο 12 Επιτροπή αποδοχών

Άρθρο 13 Γενική Συνέλευση

Άρθρο 14 Κανονισμός λειτουργίας

Άρθρο 15 Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 16 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 17 Αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Άρθρο 18 Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο

Άρθρο 19 Υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου

Άρθρο 20 Εποπτεία των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου

Άρθρο 21 Μέτρα και κυρώσεις σε βάρος των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου και των μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων

Άρθρο 22 Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αμοιβές

Άρθρο 23 Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και αποδοχές

Άρθρο 24 Κινητικότητα υπαλλήλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 25 Αξιοποίηση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες

Άρθρο 26 Απόκτηση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες

Άρθρο 27 Άσκηση δικαιωμάτων του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες με συμμετοχή κατώτερη του πενήντα τοις εκατό (50%)

Άρθρο 28 Επιτροπή Διαχείρισης Κινητών Αξιών

Άρθρο 29 Ψηφιακό Μητρώο Συμμετοχών του Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

Άρθρο 30 Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

Άρθρο 31 Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

Άρθρο 32 Πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών

Άρθρο 33 Συμβάσεις έργου Συμβάσεις δανεισμού προσωπικού

Άρθρο 34 Μισθολογικές ρυθμίσεις Αποδοχές Αμοιβές Διοικητικών Συμβουλίων

Άρθρο 35 Μετακινήσεις προσωπικού

Άρθρο 36 Επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια Ετήσιος προϋπολογισμός Εσωτερικός κανονισμός Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 37 Εσωτερικός έλεγχος Ορισμός εσωτερικών ελεγκτών

Άρθρο 38 Πολιτική προμηθειών

Άρθρο 39 Πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών

Άρθρο 40 Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών

Άρθρο 41 Μισθολογικές διατάξεις και αμοιβές Διοικητικών Συμβουλίων του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

Άρθρο 42 Παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών και υπεκμίσθωσης αυτών και κρατική επιδότηση Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

Άρθρο 43 Διαφορές αποδοχών και παροχών εργαζομένων και μελών Δ.Σ. της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)

Άρθρο 44 Συμβάσεις μεταξύ της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και των θυγατρικών της-Ειδικές διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεις πλαίσιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 46 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 47 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄ Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 48 Σκοπός

Άρθρο 49 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 50 Ορισμοί

Άρθρο 51 Βασικές ρυθμίσεις

Άρθρο 52 Παροχή δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στην Αρχή

Άρθρο 53 Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 54 Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 55 Διατήρηση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 56 Παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης από το Σύστημα

Άρθρο 57 Χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 58 Χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα

Άρθρο 59 Δικαίωμα αντίρρησης ως προς την ορθότητα της πιστοληπτικής βαθμολόγησης

Άρθρο 60 Ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών βαθμολογήσεων Ενοποιημένη βαθμολόγηση

Άρθρο 61 Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών

Άρθρο 62 Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Δεδομένα νομικών προσώπων Άρση φορολογικού απορρήτου

Άρθρο 63 Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας του Συστήματος

Άρθρο 64 Απαγόρευση διάδοσης πληροφοριών

Άρθρο 65 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 66 Σύσταση, αποστολή και έδρα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

Άρθρο 67 Λειτουργική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια

Άρθρο 68 Αρμοδιότητες της Αρχής

Άρθρο 69 Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητή

Άρθρο 70 Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Άρθρο 71 Οργανισμός και Εσωτερικοί Κανονισμοί της Αρχής

Άρθρο 72 Όργανα διοίκησης της Αρχής

Άρθρο 73 Σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 74 Προσόντα διορισμού Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 75 Διαδικασία επιλογής, διορισμός και θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 76 Αναπλήρωση Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 77 Κωλύματα διορισμού Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 78 Ασυμβίβαστα Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 79 Υποχρεώσεις Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 80 Δήλωση εμπιστευτικότητας

Άρθρο 81 Κυρώσεις

Άρθρο 82 Παύση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 83 Παραίτηση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 84 Κένωση θέσης Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης

Άρθρο 85 Λήξη θητείας Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 86 Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης

Άρθρο 87 Διοικητής της Αρχής

Άρθρο 88 Προσόντα διορισμού Διοικητή

Άρθρο 89 Διαδικασία πλήρωσης της θέσης Διοικητή

Άρθρο 90 Κωλύματα

Άρθρο 91 Ασυμβίβαστα

Άρθρο 92 Υποχρεώσεις Διοικητή

Άρθρο 93 Κυρώσεις

Άρθρο 94 Παύση Διοικητή

Άρθρο 95 Παραίτηση Διοικητή

Άρθρο 96 Κένωση της θέσης του Διοικητή λόγω θανάτου, παύσης ή παραίτησης

Άρθρο 97 Λήξη της θητείας

Άρθρο 98 Αρμοδιότητες Διοικητή

Άρθρο 99 Αναπλήρωση Διοικητή

Άρθρο 100 Προϋπολογισμός και οικονομική διαχείριση

Άρθρο 101 Προσωπικό

Άρθρο 102 Πειθαρχική ευθύνη

Άρθρο 103 Πειθαρχικά Συμβούλια

Άρθρο 104 Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 105 Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Άρθρο 106 Οργανωτική διάρθρωση της Αρχής

Άρθρο 107 Προσωπικό της Αρχής

Άρθρο 108 Δικαστική εκπροσώπηση και νομική υποστήριξη της Αρχής

Άρθρο 109 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 110 Μεταβατική διάταξη

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 111 Ίδρυση Σκοπός

Άρθρο 112 Αντικείμενο

Άρθρο 113 Ορισμοί

Άρθρο 114 Εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Άρθρο 115 Παροχή δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων

Άρθρο 116 Διάρκεια τήρησης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 117 Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 118 Χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης

Άρθρο 119 Λειτουργία του Μητρώου

Άρθρο 120 Δικαιώματα του υποκειμένου

Άρθρο 121 Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 122 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Άρθρο 123 Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022

ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 124 Δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου αστικού πρασίνου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 92 του ν. 4864/2021

Άρθρο 125 Παραχώρηση τμημάτων δημοσίου ακινήτου για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου Τροποποίηση χρήσεων γης και καθορισμός όρων δόμησης για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Άρθρο 126 Ειδικές ρυθμίσεις για ακίνητα νησίδων των Δωδεκανήσων Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 17 του ν. 2443/1996

Άρθρο 127 Παραχώρηση χρήσης ακινήτων στον Δήμο Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023

Άρθρο 128 Παραχώρηση σε όμορους δήμους κοινωφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά (Μ.Π.Ε. Α.Κ.) Αντικατάσταση άρθρου 61 ν. 4876/2021

Άρθρο 129 Τέλη υπέρ δήμων επί των ακαθαρίστων εσόδων των Επιχειρήσεων Καζίνο Ερμηνευτική διάταξη επί της παρ. 3 άρθρου 372 ν. 4512/2018

Άρθρο 130 Εξουσιοδότηση περί υπαγωγής σε καθεστώς ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4887/2022

Άρθρο 131 Ρυθμίσεις για την υλοποίηση υποδομών και την προσαρμογή των θεσμοθετημένων θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν

Άρθρο 132 Ρύθμιση θεμάτων Εκκλησίας της Ελλάδος Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 51 ν. 4301/2014

Άρθρο 133 Προσδιορισμός επιχειρήσεων ως δικαιούχων κρατικής αρωγής Τροποποίηση περ. β΄ άρθρου 3 ν. 4797/2021

Άρθρο 134 Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 7 ν. 4797/2021

Άρθρο 135 Επιχορήγηση μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4797/2021

Άρθρο 136 Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12Β ν. 4797/2021

Άρθρο 137 Ρύθμιση θεμάτων επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 4797/2021 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 138 Ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 68 του ν. 4887/2022

Άρθρο 139 Ρυθμίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση Προσθήκη παρ. 5β στο άρθρο 2 και παρ. 6 στο άρθρο 10 του ν. 3867/2010

Άρθρο 140 Αντικειμενική απαλλαγή από επιβαρύνσεις, μορφών χρηματοδότησης με συμβαλλόμενη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 2682/1999

Άρθρο 141 Ορισμοί Κυρίου και Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων Αντικατάσταση περ. 25 και 31 παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4370/2016

Άρθρο 142 Παύση συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Αντικατάσταση παρ. 2 και περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4370/2016

Άρθρο 143 Διαθέσιμα και επίπεδο Στόχος Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 7 και κατάργηση παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13 άρθρου 25 ν. 4370/2016

Άρθρο 144 Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων Προϋποθέσεις απόδοσης Προσθήκη του άρθρου 25α στον ν. 4370/2016

Άρθρο 145 Τακτικές εισφορές Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4370/2016

Άρθρο 146 Τοποθέτηση διαθεσίμων ΤΕΚΕ Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 39 ν. 4370/2016

Άρθρο 147 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές Προσθήκη του άρθρου 84Α στον ν. 4099/2012 (Ενσωμάτωση Οδηγίας ΕΕ/2021/2261)

Άρθρο 148 Ορισμός ευάλωτου οφειλέτη Τροποποίηση περ. α΄ άρθρου 217 ν. 4738/2020

Άρθρο 149 Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 4916/2022

Άρθρο 150 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4916/2022

Άρθρο 151 Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης

Άρθρο 152 Εκπαίδευση προσωπικού των Γ.Δ.Δ.Ε. και Γ.Δ.Ε.Σ.Π. στην ελεγκτική λογιστική Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4935/2022

Άρθρο 153 Πολυετείς υποχρεώσεις Αναπροσαρμογή ορίων Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 67 ν. 4270/2014

Άρθρο 154 Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014

Άρθρο 155 Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4270/2014

Άρθρο 156 Διάθεση ορισμένου μέρους των πιστώσεων Κατάργηση άρθρου 73 ν. 4270/2014

Άρθρο 157 Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 74 ν. 4270/2014

Άρθρο 158 Πεδίο εφαρμογής ηλεκτρονικού τιμολογίου Τροποποίηση παρ. 1 και παρ. 2 άρθρου 148 ν. 4601/2019 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)

Άρθρο 159 Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων Τροποποίηση άρθρου 151 ν. 4601/2019

Άρθρο 160 Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς ζητήματα ηλεκτρονικού τιμολογίου Τροποποίηση άρθρου 154 ν. 4601/2019

Άρθρο 161 Πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων για τις οποίες έχει παρασχεθεί εγγύηση του ελληνικού δημοσίου Ερμηνευτική διάταξη παρ. 13 άρθρου 10 ν. 3156/2003

Άρθρο 162 Προσωπικό που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ), στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και σε εργαζόμενους σε προγράμματα με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών Ερμηνευτική διάταξη

Άρθρο 163 Αξιολόγηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 47 ν. 4778/2021

Άρθρο 164 Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Αντικατάσταση άρθρου 54 ν. 4955/2022

Άρθρο 165 Θέματα κινητικότητας προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 66 ν. 4714/2020 και παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4440/2016

Άρθρο 166 Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 167 Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 168 Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα / Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

Άρθρο 169 Εξαίρεση του εξωϊδρυματικού επιδόματος από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

Άρθρο 170 Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος από ακίνητη περιουσία για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 47 ν. 4172/2013

Άρθρο 171 Ειδική πρόβλεψη σχετικά με τη διόρθωση των φορολογητέων κερδών Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4174/2013

Άρθρο 172 Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 63 ν. 2859/2000, Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 173 Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) Προσθήκη του άρθρου 54Η στον ν. 4174/2013

Άρθρο 174 Υπαγωγή της μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) στις κυρώσεις της παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997 Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 Α ν. 2523/1997

Άρθρο 175 Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών χρηματικών ποσών Προσθήκη παρ. 3 στο πεντηκοστό έκτο άρθρο του ν. 4839/2021

Άρθρο 176 Απαλλαγή από ΦΠΑ δωρεών που προορίζονται για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 177 Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013

Άρθρο 178 Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης

Άρθρο 179 Επέκταση στο φορολογικό έτος 2022 της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 ν. 3986/2011

Άρθρο 180 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 31 ν. 3986/2011

Άρθρο 181 Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220/2004

Άρθρο 182 Όροι παροχής κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4935/2022

Άρθρο 183 Αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων για έργα και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Άρθρο 184 Ρυθμίσεις για την παροχή τυχερών παιγνίων από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

Άρθρο 185 Αδειοδότηση «Eurojackpot»

Άρθρο 186 Διάθεση κινητής περιουσίας δημοσίων φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση

Άρθρο 187 Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων

Άρθρο 188 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την μεταφορά των μαθητών

Άρθρο 189 Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017

Άρθρο 190 Εφαρμογή κυρώσεων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999

Άρθρο 191 Ειδικές ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 192 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου129 για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τοπογραφικό διάγραμμα του άρθρου 129 για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΜΕΡΟΣ Α΄
Εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι:

α) ο εκσυγχρονισμός της εταιρικής διακυβέρνησης και του συστήματος κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των ανώνυμων εταιρειών, των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό δημόσιο,

β) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση των συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες,

γ) η εισαγωγή ενιαίου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), και

δ) η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.

Άρθρο 2
Αντικείμενο

1. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Β΄ είναι η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), στην εποπτεία και τον έλεγχο αυτών, στον επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό τους, στην ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στη διαχείριση των συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες. Επίσης, τίθεται για πρώτη φορά το πλαίσιο χάραξης της πολιτικής κρατικής ιδιοκτησίας των ανωνύμων εταιρειών και της δήλωσης αποστολής και ειδικών υποχρεώσεών τους.

2. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Γ΄ είναι η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη διαχείριση των συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες.

3. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Δ΄ είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των λοιπών θυγατρικών εταιρειών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

4. Αντικείμενο του Κεφαλαίου Ε΄ είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν στην Ε.Ε.ΣΥ.Π.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ εντάσσεται κάθε ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα και κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς και οι θυγατρικές τους. Το Κεφάλαιο Β΄ δεν εφαρμόζεται:

α) στις εταιρείες στις οποίες το ελληνικό δημόσιο κατέχει μειοψηφικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου τους, οι οποίες είναι εταιρείες εκτός δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), και λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας,

β) στις εισηγμένες και στις εταιρείες που είναι συνδεδεμένες, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄251), με εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά,

γ) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) και τις θυγατρικές της,

δ) στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και τις θυγατρικές της,

ε) στo Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου M.A.E.,

στ) στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε.,

ζ) στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. και

η) στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.Α.Ε.).

2. Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ΄ υπάγονται οι ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο κατέχει μετοχές, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό τους κεφάλαιο.

3. Στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Δ΄ υπάγονται οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α΄94), οι οποίες δεν έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Το Κεφάλαιο Δ΄ δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες στις οποίες η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. κατέχει μειοψηφικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου τους, οι οποίες είναι εταιρείες εκτός δημόσιου τομέα και λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και για τις οποίες, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ισχύει η νομοθεσία για τον δημόσιο τομέα, ακόμη και αν σε αυτή αναφέρονται ονομαστικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 4
Πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας ανώνυμων εταιρειών
Το Δημόσιο, ως μέτοχος, αναπτύσσει την «Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας Ανώνυμων Εταιρειών», στην οποία τίθενται ο απώτερος σκοπός της κρατικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, οι λόγοι για τους οποίους το κράτος ιδρύει ή κατέχει μετοχές σε ανώνυμες εταιρείες, ο ρόλος του κράτους στη διακυβέρνηση των εταιρειών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος και οι δημόσιες υπηρεσίες εφαρμόζουν την πολιτική ιδιοκτησίας.

Η «Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας Ανώνυμων Εταιρειών» εγκρίνεται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Άρθρο 5
Δήλωση αποστολής και ειδικών υποχρεώσεων των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου

1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 καταρτίζουν, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών και του υπουργού που εποπτεύει την εταιρεία, τη δήλωση αποστολής τους. Η δήλωση αποστολής αντικατοπτρίζει τον σκοπό της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται στον ιδρυτικό της νόμο και στο καταστατικό της και περιγράφει τις δραστηριότητες και την πορεία που η εταιρεία επιδιώκει για το μέλλον και τη δέσμευσή της στην υλοποίηση της δημόσιας πολιτικής. Η δήλωση αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρείας και επανεξετάζεται τακτικά ανά πέντε (5) έτη, ώστε να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες.

2. Μεταξύ της εταιρείας και του Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό που εποπτεύει την εταιρεία, συνάπτεται δήλωση ειδικών υποχρεώσεων, διάρκειας τριών (3) ετών. Στη δήλωση καθορίζονται οι σχέσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι στο κράτος, καθώς και οι στόχοι που η εταιρεία δεσμεύεται να επιτύχει στο πλαίσιο του εγκεκριμένου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού της. Η δήλωση ειδικών υποχρεώσεων περιλαμβάνει, ιδίως:

α. Τους δείκτες παρακολούθησης των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών, ιδίως τους δείκτες κόστους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, χρηματοοικονομικής απόδοσης, κερδοφορίας, ρευστότητας,

β. τους βασικούς δείκτες απόδοσης της εταιρείας (KPIs), ιδίως παραγωγικότητας, αποδοτικότητας και ποιότητας παραγόμενων προϊόντων ή παρεχόμενων υπηρεσιών,

γ. τους λόγους τροποποίησής της,

δ. τους τρόπους διασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης της εταιρείας,

ε. τις δράσεις της εταιρείας από τις οποίες προκύπτει η εταιρική κοινωνική ευθύνη,

στ. την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social Governance ESG),

ζ. τις δράσεις της εταιρείας για τη στήριξη της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας.

3. Οι δείκτες απόδοσης και οι στόχοι που περιγράφονται στη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση του ατομικού συμβολαίου επίτευξης στόχων και της ετήσιας ειδικής ανταμοιβής (bonus) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11.

4. Οι εταιρείες που υποχρεούνται να παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες στο Δημόσιο ή να εκπληρώσουν οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις δημόσιου συμφέροντος, συνάπτουν σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας με το ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό που εποπτεύει την εταιρεία, στην οποία περιγράφονται το αντικείμενο, οι όροι παροχής της δημόσιας υπηρεσίας και η αποζημίωση, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις.

Άρθρο 6
Διοικητικό Συμβούλιο
Τις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής τους, είναι αρμόδιο για τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή τους, καθώς και για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, τη διαχείρισή τους και την επιδίωξη του σκοπού τους.

Άρθρο 7
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Σύνθεση Θητεία

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη. Τον ακριβή αριθμό μελών, εντός του πλαισίου του πρώτου εδαφίου, προσδιορίζει η Γενική Συνέλευση. Tο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4706/2020 (Α΄ 136). Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό ή σε νόμο.

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 με εξαίρεση τους φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 20, των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 21 και των άρθρων 22 και 23 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197), περί επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος υπουργού, εκλέγεται ένας εκ των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων του πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4735/2020, που καταρτίζει η επιτροπή επιλογής στελεχών του Δημοσίου της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.

3. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, κατόπιν εισήγησης του εποπτεύοντος υπουργού. Η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας συνέρχεται η επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Για την εκλογή των μελών από τη γενική συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη εκ μέρους τους προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα του άρθρου 8 και δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων ή καθηκόντων.

4. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων αναδεικνύεται κατόπιν αρχαιρεσιών, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79). Η θητεία του ορίζεται στο καταστατικό του οικείου σωματείου και δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Έως τον ορισμό του εκπροσώπου των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα.

5. Η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συγκρότησή του σε σώμα. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της, εκλέγει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αφού λάβει υπόψη την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου περί ανεξαρτησίας των προτεινόμενων μη εκτελεστικών μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται σχετικά, λαμβάνοντας υπόψη υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει υποχρεωτικά το προτεινόμενο ως ανεξάρτητο μέλος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ότι, σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνει άμεσα τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί ότι οι προϋποθέσεις έπαψαν να συντρέχουν στο πρόσωπο του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις δέουσες ενέργειες αντικατάστασής του. Ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών και οπωσδήποτε δεν είναι μικρότερος από ένα (1) μέλος. Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.

6. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, η αντικατάστασή τους γίνεται με την ίδια διαδικασία διορισμού τους, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Μέχρι την αντικατάσταση των παραιτηθέντων ή θανόντων μελών ή των μελών που για οποιονδήποτε λόγο απώλεσαν την ιδιότητά τους ως μελών, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα, εφόσον ο αριθμός των μελών του είναι τρεις (3) τουλάχιστον.

Άρθρο 8
Πολιτική καταλληλότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου Προσόντα Προϋποθέσεις διορισμού

1. Όποιος είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3, απαγορεύεται να είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου άλλης εταιρείας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 3.

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 3, δύναται να είναι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου στη μητρική ή σε θυγατρική εταιρεία του ομίλου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

3. Τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού για τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, είναι τα κάτωθι:

(α) Πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής,

(β) πενταετής τουλάχιστον εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Επιπρόσθετα, ένα (1) τουλάχιστον εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική ή σε άλλον τομέα των οικονομικών επιστημών.

4. Δεν μπορούν να διοριστούν μέλη Διοικητικού Συμβουλίου όσοι δεν μπορούν να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου ο διορισμός έγινε κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, παύεται αμέσως μόλις η παράβαση αυτή γίνει αντιληπτή.

6. Επιπλέον προϋποθέσεις, ανικανότητες ή ασυμβίβαστα, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις δεν θίγονται. Στο καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας δύναται να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και προσόντα διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές δεν αντίκεινται σε άλλες διατάξεις.

7. Για την επιλογή και τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο.

Άρθρο 9
Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 καταρτίζουν κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον προσδιορισμό:

α) των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αντιπροέδρου και του Εντεταλμένου Συμβούλου,

γ) των υποχρεώσεων που απορρέουν σχετικά με τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄251).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, μεταξύ των οποίων ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ή θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α΄14), το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο προβλέπεται θέση Προέδρου και θέση Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες.

4. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη δύνανται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά.

5. Τα μη εκτελεστικά μέλη συνέρχονται μία (1) τουλάχιστον φορά ετησίως, ή και εκτάκτως, όταν κρίνεται σκόπιμο, χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών, προκειμένου να συζητήσουν την επίδοση των τελευταίων, ιδίως ως προς την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου, την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 5 και τη συνολική διαχείριση. Το πόρισμα της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του. Το πόρισμα της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10
Επιτροπή ελέγχου

1. Στις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 συνιστάται επιτροπή ελέγχου, η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ορίζονται και παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, εφαρμοζόμενου αναλόγως για τα μέλη αυτά του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α΄136). Ένα (1) τουλάχιστον από τα ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου έχει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένα (1) από τα ανεξάρτητα μέλη.

2. Η επιτροπή ελέγχου έχει, ιδίως, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την υποβολή συστάσεων ή προτάσεων για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της,

β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του άρθρου 15, όσον αφορά στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση,

γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

3. Η επιτροπή ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, τέσσερις (4) φορές τουλάχιστον ετησίως, και εκτάκτως όταν απαιτείται. Σε κάθε συνεδρίαση, τηρούνται πρακτικά.

Άρθρο 11
Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου

1. Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και έχουν διακριτική ευχέρεια κατά τη διαμόρφωση της εισήγησής τους στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση των αποδοχών και αποζημιώσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της επιτροπής αποδοχών του άρθρου 12 και το μέγεθος της εταιρείας. Το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

2. Δύναται να προβλέπεται στο καταστατικό η κάλυψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι τρίτων, το οποίο αφορά στην κάλυψη των νομικών εξόδων που απαιτούνται στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3, στις οποίες έχουν εμπλακεί προσωπικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Η κάλυψη αφορά αποκλειστικά σε δραστηριότητα υπό την ιδιότητά τους ως μελών και εφόσον δεν προκύπτει δόλος ή βαριά αμέλεια.

3. Πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus), υπό τη μορφή κινήτρου επίτευξης στόχων, εκτός του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, δύναται να παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Εντεταλμένο Σύμβουλο, εφόσον, κατόπιν αξιολόγησής του από τη Γενική Συνέλευση, αποδειχθεί ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένοι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι με βάση δείκτες απόδοσης, οι οποίοι είναι μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί, χρονικά προσδιορισμένοι και συμβατοί με τη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων του άρθρου 5. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής είναι η ολοκλήρωση ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εν λόγω θέση ευθύνης και, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, η διαπίστωση σημαντικής βελτίωσης του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος της εταιρείας με βάση την κατάσταση αποτελεσμάτων των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ειδικότερα, οι στόχοι και το ύψος της ειδικής ανταμοιβής προβλέπονται σε πρόταση σχεδίου επίτευξης στόχων, η οποία υποβάλλεται από τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο στη Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από αυτήν. Σε επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση αξιολογείται απολογιστικά η απόδοση του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και εγκρίνεται η παροχή ή μη της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής για το διάστημα που κατείχε τη θέση, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική έκθεση αξιολόγησης της απόδοσής τους που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των ετήσιων τακτικών αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής της παρούσας, αναγόμενο σε δωδεκάμηνη βάση, δεν μπορεί μηνιαίως να υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό (90%) των αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατά την περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

4. Η παρ. 3 εφαρμόζεται και στις ανώνυμες μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή σε αυτές που λειτουργούν ως διαχειριστές, εξαιρουμένης της προϋπόθεσης του δεύτερου εδαφίου της ίδιας παραγράφου.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δύναται να παρέχεται αποζημίωση στα μέλη της επιτροπής ελέγχου, επιπλέον αυτής που λαμβάνουν εκ της ιδιότητάς τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω των επιπρόσθετων καθηκόντων με τα οποία έχουν επιφορτιστεί και για τη συμμετοχή τους στις επιπλέον συνεδριάσεις που πραγματοποιούν, εντός του ορίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 12
Επιτροπή αποδοχών
Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 διαθέτουν επιτροπή αποδοχών, τα μέλη της οποίας ορίζονται και παύονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η επιτροπή αποδοχών αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της επιτροπής αποδοχών συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή αποδοχών έχει την αρμοδιότητα να προτείνει το ύψος αποδοχών και αποζημιώσεων για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους γενικούς διευθυντές και να υποβάλει σχετική εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 13
Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση του μετόχου είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα. Οι αποφάσεις δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Το ελληνικό δημόσιο παρίσταται ως μέτοχος στη Γενική Συνέλευση των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών και τον εποπτεύοντα υπουργό. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σε αυτήν, εκπροσωπούμενο νομίμως κατά το πρώτο εδάφιο, το ελληνικό δημόσιο.

3. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α΄ 104) και το καταστατικό. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια για:

(α) τροποποιήσεις του καταστατικού, με την επιφύλαξη της της περ. (β) της παρ. 4,

(β) τακτικές αυξήσεις ή έκτακτες αυξήσεις για τις οποίες δεν εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 και μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου,

(γ) εκλογή ελεγκτών, (δ) έγκριση ή μη της συνολικής διαχείρισης, κατά το

άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών,

(ε) έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

(στ) διάθεση των ετήσιων κερδών,

(ζ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του ν. 4548/2018,

(η) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας,

(θ) διορισμό εκκαθαριστών,

(ι) ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και της επιτροπής ελέγχου και των αμοιβών τους,

(ια) ορισμό εσωτερικού ελεγκτή,

(ιβ) έγκριση ασφαλιστηρίου συμβολαίου της παρ. 3 του άρθρου 10 για νομική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

(ιγ) έγκριση της πρότασης σχεδίου επίτευξης στόχων του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και έγκριση της παροχής ή μη της πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10,

(ιδ) έγκριση των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων.

4. Θέματα που δεν υπάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι:

(α) Έκτακτες αυξήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 ή πράξεις αναπροσαρμογής του μετοχικού κεφαλαίου, που ανατίθενται ρητά από τον ν. 4548/2018 περί ανώνυμων εταιρειών ή το καταστατικό της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από άλλους νόμους,

(β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος περί ανώνυμων εταιρειών,

(γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,

(δ) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων,

(ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπόκειται σε δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 162 του ν. 4548/2018.

5. Για τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τόπο, τον χρόνο, τις αρμοδιότητες, την αντιπροσώπευση και τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα άρθρα 118 έως 141 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 14
Κανονισμός λειτουργίας

1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 καταρτίζουν κανονισμό λειτουργίας. Ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη του εποπτεύοντος Υπουργείου. Ο κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

2. Ο κανονισμός λειτουργίας καθορίζει την οργάνωση, τους κανόνες και τις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας,ελέγχου, άσκησης της δραστηριότητας και των συναλλαγών της εταιρείας και, ιδίως:

α) Τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη διοίκηση,

β) τις θέσεις προσωπικού του φορέα, κατανεμημένες σε εκπαιδευτικές βαθμίδες και ειδικότητες,

γ) τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή, κατ’ ελάχιστον τη λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και την πολιτική και τη διαδικασία για τη διενέργεια περιοδικής αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου,

δ) τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών,

ε) τον Κανονισμό Προσωπικού, ο οποίος, πέραν των θεμάτων που ορίζονται από την εργατική νομοθεσία, ορίζει ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία και τα προσόντα για την πρόσληψη του προσωπικού, τις άδειες, το ωράριο, τη δυνατότητα μετακινήσεων προσωπικού εντός του φορέα, το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων, καθώς και τις πειθαρχικές διαδικασίες και ποινές που διέπουν τον προσωπικό του φορέα. Στον ίδιο κανονισμό μπορεί να προβλέπεται και σύστημα προαγωγών του προσωπικού,

στ) την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η εταιρεία, σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental Social Governance ESG),

ζ) τις πολιτικές και τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, για τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού,

η) τις πολιτικές και διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, φαινομένων διαφθοράς και κινδύνων ακεραιότητας, καθώς και γνωστοποίησης δυνητικών ή πραγματικών τέτοιων καταστάσεων,

θ) την πολιτική ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ηλεκτρονικού ελέγχου των πληρωμών, χρεώσεων ή συναλλαγών, με σκοπό την πρόληψη των καταχρηστικών πληρωμών, χρεώσεων ή συναλλαγών,

ι) τη σχεδίαση, οργάνωση και δράση της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για φυσικές καταστροφές και τεχνολογικά ατυχήματα.

Άρθρο 15
Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών
Στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών τηρείται Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών, στο οποίο εντάσσονται εσωτερικοί ελεγκτές για τον ορισμό τους ως επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3. Το Μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 16
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Οργάνωση και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 αναπτύσσουν και υιοθετούν Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και συστήνουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της εταιρείας, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος. Βασική αποστολή της Μονάδας είναι να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση εύλογη διαβεβαίωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος και των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης των κινδύνων και των επιμέρους στοιχείων και δικλίδων ελέγχου του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

2. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος ορίζεται ως επικεφαλής. Στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να υπηρετούν υπάλληλοι της εταιρείας, οι οποίοι επικουρούν διοικητικά τον εσωτερικό ελεγκτή. Οι εν λόγω υπάλληλοι είναι κάτοχοι πτυχίου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής και διαθέτουν ελεγκτική επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών. Ο αριθμός των απασχολουμένων στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρείας, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄251).

3. Αν δεν είναι εφικτή η σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, λόγω του μικρού μεγέθους της εταιρείας και του αριθμού των υπαλλήλων που απασχολεί, το έργο της Μονάδας ασκείται αποκλειστικά από τον εσωτερικό ελεγκτή της παρ. 2, που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 15.

4. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, εφεξής εσωτερικός ελεγκτής, ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικά ανεξάρτητος, υπάγεται στην επιτροπή ελέγχου για θέματα λειτουργικά και απευθύνεται μόνο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για θέματα διοικητικής φύσης. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και να έχει συγγενική σχέση ή οικονομικές συναλλαγές με οποιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην εταιρεία ή σε εταιρεία του ομίλου. Παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν αποκτά ιδιότητα υπαλλήλου ούτε τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η αμοιβή του εσωτερικού ελεγκτή ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το όριο του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147), προσαυξημένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Οι συμβάσεις είναι διάρκειας δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους άπαξ. Μετά την παρέλευση της διάρκειας της σύμβασης, ο εσωτερικός ελεγκτής δύναται να συνάψει νέα, διάρκειας έως τρία (3) έτη, μετά τη λήξη της οποίας δεν μπορεί να συνάψει άλλη σύμβαση με την ίδια αναθέτουσα εταιρεία της παρ. 1 του άρθρου 3, για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον μηνών.

5. Για την άσκηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο επικεφαλής της έχει πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της εταιρείας και λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων του.

6. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν καθήκον εχεμύθειας και ευθύνη απόλυτης διαφύλαξης του απορρήτου των στοιχείων που περιέρχονται στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

7. Αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Υπουργείο Οικονομικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4795/2021 (Α΄62).

Άρθρο 17
Αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

1. Έργο του εσωτερικού ελεγκτή είναι: α) Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων,στη βάση της αξιολόγησης των κινδύνων που αντιμετωπίζουν η εταιρεία και οι θυγατρικές της, λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πόρων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της εταιρείας. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, υποβάλλεται στην επιτροπή ελέγχου, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή του και κοινοποιείται στη Γενική Συνέλευση,

β) η υποβολή στην επιτροπή ελέγχου των απαιτήσεων σε απαραίτητους πόρους, καθώς και των επιπτώσεων περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της Μονάδας,

γ) η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην επιτροπή ελέγχου κάθε θέματος που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου, η σύνταξη και παράδοση ιδιαίτερης έκθεσης με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν στη χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης,

δ) η υλοποίηση και εισήγηση τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων, όταν κρίνει ότι αυτό απαιτείται λόγω εξωγενών ή ενδογενών παραγόντων.

Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων τροποποιείται με την ίδια διαδικασία έγκρισής του.

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ή ο εσωτερικός ελεγκτής έχει επιπλέον τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αξιολογεί τη συμμόρφωση με τον κανονισμό λειτουργίας, το καταστατικό και το σύνολο των κανόνων δικαίου που διέπουν την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία της εταιρείας,

β) διενεργεί προγραμματισμένους και έκτακτους ελέγχους επί του συνόλου των υπηρεσιών και των λειτουργιών της εταιρείας και ενημερώνει ανά τρίμηνο εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, την επιτροπή ελέγχου, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, για τους ελέγχους που διενεργεί,

γ) παρακολουθεί, αξιολογεί και επιβεβαιώνει τις διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σε συμμόρφωση με τις προτάσεις του εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4795/2021 (Α΄62). Υποβάλλει αναφορά ανά τρίμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο, την επιτροπή ελέγχου, τη Γ.Δ.Ο.Υ., και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος Υπουργείου, καθώς και τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την υλοποίηση των ενεργειών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων, στην οποία, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες, με σκοπό την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας, καθώς και της ύπαρξης υπολειμματικών, μη ανεκτών για τον φορέα κινδύνων,

δ) ελέγχει, σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), καθώς και τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις πρακτικές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.) και παρέχει εύλογη διαβεβαίωση για την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου,

ε) ελέγχει την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύνταξης και αποστολής στο Υπουργείο Οικονομικών των δημοσιονομικών και λοιπών αναφορών, καθώς και της διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας της εταιρείας, για τον εντοπισμό ενδείξεων φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κινδύνου ακεραιότητας, κατάχρησης, σπατάλης ή απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο μέλλον,

στ) γνωστοποιεί αμελλητί ενδείξεις φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης, έλλειψης ακεραιότητας και σύγκρουσης συμφερόντων στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στη Γ.Δ.Ο.Υ. και στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του εποπτεύοντος υπουργείου, στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας,

ζ) συντάσσει, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.), την Ετήσια Έκθεση με Γνώμη, που αφορά στο προηγούμενο έτος, την οποία και υποβάλλει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4795/2021, στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα, στην επιτροπή ελέγχου και στη Γενική Συνέλευση. Η ετήσια έκθεση κοινοποιείται αμελλητί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου παρέχει Γνώμη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για τη συνολική επάρκεια των δομών και συστημάτων διακυβέρνησης, τη λειτουργία της εταιρείας βάσει των αρχών της χρηστής διοίκησης και δημοσιονομικής διαχείρισης, τη διαχείριση κινδύνων και των δικλίδων ελέγχου σε συνολικό επίπεδο ή για μεμονωμένες διαδικασίες, λειτουργίες και οργανικές μονάδες του φορέα. Η Γνώμη που συνοδεύει την ετήσια έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα του έργου και των δραστηριοτήτων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και λαμβάνει τη μορφή της διαβεβαίωσης, θετικής, αρνητικής ή με επιφύλαξη,

η) διασφαλίζει την παροχή από την εταιρεία οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του εποπτεύοντος υπουργείου και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Άρθρο 18
Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο

1. Οι εταιρείες καταρτίζουν και υποβάλλουν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση, τα στρατηγικά και επιχειρησιακά τους σχέδια, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου, σύμφωνα με την περ. η΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Κάθε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε κάθε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο περιέχεται ειδική αναφορά και τεκμηριώνονται η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής και ο τρόπος κάλυψής του. Τα εγκεκριμένα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια κοινοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου.

2. Το στρατηγικό σχέδιο είναι τετραετές, καταρτίζεται σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος υπουργείου, εγκρίνεται μετά από την ψήφιση του Μ.Π.Δ.Σ., καθορίζει τους μακροπρόθεσμους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας, τις μεθόδους πραγματοποίησής τους, τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων, καθώς και τη διασύνδεσή του με το αντίστοιχο τομεακό σχέδιο του εποπτεύοντος υπουργείου.

3. Το στρατηγικό σχέδιο εξειδικεύεται σε επιμέρους ετήσια επιχειρησιακά σχέδια για την υλοποίησή του κατά την κυλιόμενη περίοδο των τεσσάρων (4) ετών της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4270/2014, στα οποία εξειδικεύονται οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό της εταιρείας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος υπουργείου και περιγράφονται οι δράσεις κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο και συνολικά για όλη τη διάρκειά του. Ειδικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη διάρκειας του στρατηγικού σχεδίου περιλαμβάνει:

α) τους στόχους που επιδιώκονται από την εταιρεία και το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά,

β) τις ενέργειες και την επιλογή των μέσων για την επίτευξη των στόχων,

γ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων,

δ) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών,

ε) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησής τους,

στ) τις ανάγκες για επενδύσεις και το επενδυτικό πλάνο,

ζ) τις προϋποθέσεις και ενέργειες για την εσωτερική αναδιάρθρωση των δομών της εταιρείας και την αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας,

η) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό,

θ) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες,

ι) τις υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές και τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις,

ια) προτάσεις για την αξιοποίηση των ακινήτων της εταιρείας,

ιβ) προτάσεις για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της εταιρείας και την αύξηση των κερδών, και

ιγ) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο ή άλλα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας.

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου
1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 υποβάλλουν:

α) Στη Γενική Συνέλευση ετήσια αναφορά προς ενημέρωση, στην οποία μνημονεύονται αναλυτικά ο βαθμός υλοποίησης των στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων, ο βαθμός επίτευξης της δήλωσης ειδικών υποχρεώσεων του άρθρου 5 και η ετήσια επίδοσή τους,

β) στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή το αργότερο έως την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του πέμπτου μήνα μετά από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

γ) στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου:

γα. το σχέδιο του ετήσιου οικονομικού προϋπολογισμού τους, καθώς και εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών. Οι φορείς που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Μέρος Γ΄ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),

γβ. τριμηνιαία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της, και

γγ. κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή κανονισμού λειτουργίας, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλου μέτρου της διοίκησης που επηρεάζει τα οικονομικά αποτελέσματα πριν να τεθεί σε ισχύ.

Άρθρο 20
Εποπτεία των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου

1. Οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 εποπτεύονται, για θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων τους, από τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό.

2. Η οικονομική εποπτεία των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών, μέσω των κατά λόγον αρμοδιότητας υπηρεσιών του υπουργείου που προβλέπονται στον οργανισμό του.

Άρθρο 21
Μέτρα και κυρώσεις σε βάρος των ανώνυμων εταιρειών του Δημοσίου και των μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων

1. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3, δύναται:

α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παύονται αζημίως από τα καθήκοντά τους ή να μην ανανεώνεται η θητεία του Πρόεδρου, του Αντιπρόεδρου, του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παύονται αζημίως από τα καθήκοντά τους τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μειώνονται οι αμοιβές ή να μην παρέχονται οι μη μισθολογικές παροχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος και Εντεταλμένου Συμβούλου,

δ) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να μην εγκρίνεται η συνολική διαχείριση του άρθρου 108 του ν. 4548/2018 (Α΄104),

ε) να δεσμεύονται έσοδα των εταιρειών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού,

στ) να εφαρμοστούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 173 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

2. Οι κυρώσεις της παρ. 1 δεν αναιρούν ούτε αναστέλλουν διαδικασίες επιβολής ποινικών, αστικών ή διοικητικών μέτρων που επιβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 22
Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αμοιβές

1. Η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για την κάλυψη εποχικών και περιοδικών ή άλλων πρόσκαιρων ή παροδικών αναγκών, των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 προβλέπεται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133), υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 30 και 37 έως 42 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

2. Το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 ρυθμίζεται από τα άρθρα 7 έως 35 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

3. Οι μη μισθολογικές παροχές διέπονται από το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

Άρθρο 23
Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και αποδοχές

1. H πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης. Οι γενικοί διευθυντές προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα, κατόπιν αξιολόγησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχουν προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι της προκήρυξης και της σύμβασης.

2. Στην πρόσκληση, που αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ορίζονται ιδίως:

α) Η θέση που προκηρύσσεται και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

β) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους, γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,

δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,

ε) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,

στ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της,

ζ) οι όροι της σύμβασης και η διάρκειά της.

3. Πριν τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας,με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων και η επιτροπή ενστάσεων.

4. Η επιτροπή αξιολόγησης είναι τριμελής και είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

5. Η επιτροπή ενστάσεων, η οποία είναι τριμελής, εξετάζει τις ενστάσεις και εν συνεχεία καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες των προσληπτέων και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

6. Οι αποδοχές των γενικών διευθυντών, που επιλέγονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της επιτροπής αποδοχών του άρθρου 12. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και έχουν διακριτική ευχέρεια κατά τη διαμόρφωση της εισήγησής τους στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση των αποδοχών. Το ύψος των αμοιβών δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από το προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της θέσης του γενικού διευθυντή δεν διατηρούνται μετά από την καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση του στελέχους από τη θέση αυτή.

Άρθρο 24
Κινητικότητα υπαλλήλων

1. Το προσωπικό των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 δύναται να αποσπάται ή να μετατάσσεται με την ίδια σχέση εργασίας σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), καθώς και σε εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224).

2. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 στις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για διάρκεια έως δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης για ίσο χρόνο, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου. Η μισθοδοσία του εργαζομένου κατά τη διάρκεια της απόσπασης βαραίνει τον φορέα υποδοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 25
Αξιοποίηση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες

1. Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, με απόφασή του, να αξιοποιεί, τις πάσης φύσεως κινητές αξίες που έχουν περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία. Ειδικότερα, δύναται να:

α) εκποιεί, είτε κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους λοιπούς μετόχους ή οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε κατόπιν προτάσεώς του, συμμετοχές σε ανώνυμες εταιρείες μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών, στις οποίες μετέχει, στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%),

β) εκποιεί μετοχές που κατέχει σε εταιρείες που είναι υπό εκκαθάριση, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής.

2. Το τίμημα που προκύπτει από την αξιοποίηση των κινητών αξιών κατατίθεται στον λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 2427037 και αιτιολογία «Έσοδα Δημοσίου εξ Εισπράξεων Μερισματαποδείξεων» και θεωρείται δημόσιο έσοδο.

3. Για την αξιοποίηση των κινητών αξιών της παρ. 1, ο Υπουργός Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου, συνάπτει με εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν. 4778/ 2021 (Α΄26), ή με πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών ή εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, συμβάσεις με αντικείμενο τη σύνταξη μελέτης στην οποία προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, η κατ’ ελάχιστο όριο αξία των κινητών αξιών και οι προτεινόμενοι τρόποι αξιοποίησής τους. Κατόπιν εισήγησης της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του ιδίου Υπουργείου μεριμνά για τις αναγκαίες ενέργειες που αφορούν στην ανάθεση των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο σύμβουλο.

Άρθρο 26
Απόκτηση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες
Στις ανώνυμες εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των μετόχων μειοψηφίας, να αποκτά για λογαριασμό του Δημοσίου μετοχές που ανήκουν στους μετόχους μειοψηφίας. Για την απόκτηση των μετοχών απαιτείται η προηγούμενη αποτίμηση της εσωτερικής και αγοραίας αξίας τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25.

Άρθρο 27
Άσκηση δικαιωμάτων του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες με συμμετοχή κατώτερη του πενήντα τοις εκατό (50%)
Το Δημόσιο, ως μέτοχος, παρίσταται στη Γενική Συνέλευση ανώνυμων εταιρειών, στις οποίες κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Κατ’ εξαίρεση, στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. το Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους και τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Άρθρο 28
Επιτροπή Διαχείρισης Κινητών Αξιών
Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης Κινητών Αξιών, η οποία αξιολογεί τις μελέτες που συντάσσονται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25 και διατυπώνει στον Υπουργό Οικονομικών τη γνώμη της για τους τρόπους αξιοποίησης που προβλέπονται στο άρθρο 26. Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτελείται από έναν Δικαστικό Αντιπρόσωπο Α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Κινητών Αξιών της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τους αναπληρωτές τους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της Επιτροπής.

Άρθρο 29
Ψηφιακό Μητρώο Συμμετοχών του Δημοσίου
Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται Ψηφιακό Μητρώο Συμμετοχών του Δημοσίου. Στο Μητρώο απογράφονται όλες οι εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο έχει μετοχές, ανεξάρτητα από τη νομική τους κατάσταση, δηλαδή αν είναι ενεργές, σε εκκαθάριση, πτώχευση ή ειδική διαχείριση, καθώς και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.

Άρθρο 30
Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου

1. Οι προσλήψεις του προσωπικού των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διενεργούνται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων εκάστης εταιρείας και του επιχειρησιακού σχεδίου, που προβλέπεται στη παρ. 1 του άρθρου 36. Οι προσλήψεις διενεργούνται χωρίς την έγκριση της επιτροπής της υπ’ αριθμ. 33/2006 (Α΄ 280) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.

2. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά την παρ. 5 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

3. Με την προκήρυξη καθορίζονται ιδίως:

α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί,

β) τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

γ) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,

δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,

ε) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,

στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,

ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

4. Οι όροι της προκήρυξης καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

5. Το σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το αναπέμπει στην εταιρεία για τροποποίηση και εκ νέου κατάρτιση και υποβολή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου και των τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών στοιχείων που ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, ανά κατηγορία προσλήψεων, και τριμελής επιτροπή ενστάσεων.

7. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο διευθυντή οργανικής μονάδας, τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από ένα (1) μέλος οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) μέλη υποδεικνυόμενα από το Α.Σ.Ε.Π. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών παρέχεται από την εταιρεία.

8. Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών μπορεί να ασκηθεί ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των προσληπτέων και απορριπτέων.

9. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διέπονται από την κείμενη κάθε φορά εργατική νομοθεσία, που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη συλλογική συμφωνία ή συλλογική ρύθμιση ή επιχειρησιακή συνήθεια.

10. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την παρ. 9, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εργατικής νομοθεσίας.

11. Η πλήρωση θέσεων προσωπικού των λοιπών θυγατρικών εταιρειών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. εξαιρείται από τις παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) περί περιορισμού προσλήψεων, την περ. 1 της παρ. 20 και τις παρ. 21 και 22 περί προηγούμενης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί εκκίνησης διαδικασιών πρόσληψης και περί έκδοσης απόφασης κατανομής σε θέσεις του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), τις παρ. 8 περί προηγούμενης έγκρισης της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, και 10 περί προηγούμενου ελέγχου πριν την έκδοση ατομικής πράξης διορισμού ή πρόσληψης του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) περί υποχρέωσης δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218), περί δυνατότητας διορισμού συγγενούς αποβιώσαντος.

12. Οι εταιρείες μπορούν, επίσης, να συνάπτουν συμβάσεις έμμισθης εντολής χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του διευθύνοντος συμβούλου.

Άρθρο 31
Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

1. Επιτρέπεται στις λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη ειδικών αναγκών που απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία ή σπουδές προς εκτέλεση ειδικού έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πολιτική προσλήψεων εκάστης εταιρείας και το επιχειρησιακό σχέδιο των εταιρειών που προβλέπεται στη παρ. 1 του άρθρου 36. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δύναται να ανανεώνονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά από αξιολόγηση των αναγκών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον οικείο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Οι προσλήψεις διενεργούνται χωρίς την έγκριση της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280).

2. Οι προσλήψεις αυτές διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά την παρ. 5 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

3. Με την προκήρυξη καθορίζονται ιδίως:

α) Ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί,

β) τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

γ) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,

δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,

ε) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,

στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,

ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

4. Οι όροι της προκήρυξης καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

5. Το σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το αναπέμπει στην εταιρεία για τροποποίηση και εκ νέου κατάρτιση και υποβολή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου και των τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών στοιχείων που ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

6. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή άλλον οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο διευθυντή οργανικής μονάδας, τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από ένα (1) μέλος το οποίο ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) μέλη τα οποία υποδεικνύονται από το Α.Σ.Ε.Π. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ένας (1) εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών παρέχεται από την εταιρεία.

7. Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών μπορεί να ασκηθεί ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυρώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

8. Οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη πρόσκαιρων, παροδικών ή εποχικών αναγκών γίνονται με απόφαση του διευθύνοντος συμβούλου και σύμφωνα με την πολιτική προσλήψεων εκάστης εταιρείας και το εγκεκριμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο. Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Μετά από το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου, είναι άκυρες.

9. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διέπονται από την κείμενη εργατική νομοθεσία, που ρυθμίζει τις σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην επιχείρηση, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό Εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη συλλογική συμφωνία ή συλλογική ρύθμιση ή επιχειρησιακή συνήθεια.

Άρθρο 32
Πλήρωση θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών

1. H πλήρωση οργανικών θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ μέχρι ισόχρονου διαστήματος, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των εταιρειών, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι θέσεις προς πλήρωση, η διαδικασία πρόσληψης και οι στόχοι προς επίτευξη, σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου 36.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων. Οι αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 34.

3. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχουν προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της παρούσας θέσης δεν διατηρούνται μετά από την καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Σε επόμενη δημόσια προκήρυξη για την ίδια θέση δύναται να συμμετάσχει εκ νέου το πρόσωπο που κατείχε τη θέση αυτή.

4. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Οι ενστάσεις εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυρώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυρώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

5. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο διευθυντή οργανικής μονάδας, τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας (1) εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας, τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και έναν (1) προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.

Άρθρο 33
Συμβάσεις έργου Συμβάσεις δανεισμού προσωπικού
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις:

α) μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), τα οποία απασχολούνται στην υποστήριξη εκτέλεσης έργων που υλοποιούν οι εταιρείες στο πλαίσιο των καταστατικών τους σκοπών,

β) συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες αποτελούν παρόχους τέτοιων υπηρεσιών.

Άρθρο 34
Μισθολογικές ρυθμίσεις Αποδοχές Αμοιβές Διοικητικών Συμβουλίων

1. Το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται στις λοιπές θυγατρικές εταιρείες της Ε.Ε.ΣΥ.Π., οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, ρυθμίζεται από τα άρθρα 7 έως 35 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Ειδικά για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε. το μισθολογικό καθεστώς ρυθμίζεται από το άρθρο 41 του ν. 4758/2020 (Α΄242) και την περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 (Α΄81).

2. Ειδικά για γενικούς διευθυντές και διευθυντές, δύναται να καθορίζεται πρόσθετη αμοιβή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστης των λοιπών θυγατρικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Το πενήντα τοις εκατό (50%) της πρόσθετης αμοιβής καταβάλλεται μηνιαίως ανεξαρτήτως επίτευξης στόχων, ενώ το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) καταβάλλεται ετησίως, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που συνέχονται με τις δηλώσεις δεσμεύσεων και το στρατηγικό σχέδιο και υπό τον όρο ότι τα απολογιστικά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκάστοτε έτους, είναι ίσα ή μεγαλύτερα αυτών που συμπεριλαμβάνονταν στις ετήσιες δηλώσεις δεσμεύσεων των θυγατρικών για το εν λόγω έτος. Η συνολική αμοιβή των γενικών διευθυντών και των διευθυντών υπολείπεται της αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκάστης των λοιπών θυγατρικών, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, συνοδευόμενη από σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, δύναται να καθορίζεται κίνητρο επίτευξης στόχων, καθώς και εξειδικευμένη στοχοθεσία, για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, εξαιρουμένων διευθυντών και γενικών διευθυντών. Το κίνητρο επίτευξης στόχων καταβάλλεται ετησίως, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που συνέχονται με τις δηλώσεις δεσμεύσεων και το στρατηγικό σχέδιο και υπό τον όρο ότι τα απολογιστικά κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εκάστου έτους, είναι ίσα ή μεγαλύτερα αυτών που περιλαμβάνονταν στις ετήσιες δηλώσεις δεσμεύσεων των θυγατρικών για το εν λόγω έτος. Το κίνητρο επίτευξης στόχων υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν δύναται να υπερβαίνει ανά έτος το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

4. Η συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων αμοιβών συνδεόμενων με στόχους, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των εκτελεστικών και των λοιπών μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π., ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 110 του ν. 4548/2018 (Α΄104), μη εφαρμοζομένων των άρθρων 22 και 28 του ν. 4354/2015. Το ύψος της συνολικής αμοιβής διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε εταιρείας και ιδίως το μέγεθος, τον κύκλο εργασιών, το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, ανταγωνιστικό η μη, καθώς και τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται σε ομοειδείς εταιρείες του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η συνολική αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μπορεί να υπερβαίνει το γενικό ανώτατο όριο αποδοχών Διευθυνόντων Συμβούλων σύμφωνα με την παρ. 5.

5. Το Εποπτικό Συμβούλιο της Ε.Ε.ΣΥ.Π. με απόφασή του, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.ΣΥ.Π. επί τη βάσει συγκριτικής μελέτης αντίστοιχων περιπτώσεων, καθορίζει το γενικό ανώτατο όριο αποδοχών των Διευθυνόντων Συμβούλων των λοιπών θυγατρικών.

Άρθρο 35
Μετακινήσεις προσωπικού

1. Επιτρέπεται η μεταφορά εργαζομένου από μία από τις λοιπές θυγατρικές εταιρείες σε άλλη, ύστερα από:

α) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή

β) αίτημα του εργαζομένου. Προϋπόθεση για τη διενέργεια της μεταφοράς είναι το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων που προβλέπονται στο οργανόγραμμα του φορέα προέλευσης να ανέρχεται σε εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) τουλάχιστον επί του συνόλου των θέσεων. Για τη μεταφορά απαιτείται τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο εταιρειών να αποφασίσουν θετικά.

2. Για τις περιπτώσεις των λοιπών θυγατρικών που συνιστούν όμιλο εταιρειών, οι ενδοομιλικές μετακινήσεις για την υλοποίηση πλάνου αναδιοργάνωσης διενεργούνται με απόφαση των οικείων Διοικητικών Συμβουλίων.

3. Επιτρέπεται ο δανεισμός εργαζομένων με σύμβαση μεταξύ των λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. για χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα. Το κόστος της μισθοδοσίας βαραίνει την εταιρεία υποδοχής.

4. Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Άρθρο 36
Επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια Ετήσιος προϋπολογισμός Εσωτερικός κανονισμός Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

1. Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση, προς έγκριση, τα επιχειρησιακά και στρατηγικά τους σχέδια και τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και τις αρχές του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης. Ειδικά για την κατάρτιση και την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών των εταιρειών «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε.» και των θυγατρικών της εταιρειών «Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ. ΣΥ.) Α.Ε.» και «Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε.» εφαρμόζονται τα άρθρα 54 και 63 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), για όσο χρονικό διάστημα οι εν λόγω εταιρείες περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και το οργανόγραμμα των λοιπών θυγατρικών καταρτίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

3. Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. διαχωρίζουν και απεικονίζουν λογιστικά διακριτά το κόστος που προορίζεται για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως αυτές ρυθμίζονται κατά το άρθρο 14 και την παρ. 2 του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το κόστος που σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους που είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό.

Άρθρο 37
Εσωτερικός έλεγχος Ορισμός εσωτερικών ελεγκτών

1. Οι εταιρείες διαθέτουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της εταιρείας.

2. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται λειτουργικά στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μέσω της επιτροπής ελέγχου, από την οποία και εποπτεύεται.

3. Στις εταιρείες απασχολείται ένας (1) τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της επιτροπής ελέγχου.

4. Ο αριθμός των εσωτερικών ελεγκτών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρείας, τον αριθμό των υπαλλήλων της, τα γεωγραφικά σημεία όπου δραστηριοποιείται, τον αριθμό των λειτουργικών και των επιτελικών μονάδων και των ελεγκτέων οντοτήτων.

5. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστης εταιρείας και βάσει της ισχύουσας πολιτικής του μετόχου.

6. Ο επικεφαλής υπάγεται διοικητικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είναι υπάλληλος πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

7. Ο επικεφαλής διαθέτει, βάσει της οργανωτικής δομής της εταιρείας, εκείνο τον διοικητικό βαθμό και το επίπεδο ευθύνης, που του επιτρέπει να ασκεί το έργο του αποτελεσματικά.

8. Ο επικεφαλής διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προσόντα:

α) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης,

β) τίτλο πιστοποίησης εσωτερικών ελεγκτών (CIA, CISA, CFSA, CCSA, QIAL, CICA, CRMA) ή εξωτερικών ελεγκτών (ACCA, ACA, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και Λογιστών) ή ελεγκτών κατά της απάτης (CFE),

γ) προϋπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου σε μεγάλη επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) ή σε ελεγκτική εταιρεία.

9. Ο επικεφαλής δύναται να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της επιτροπής ελέγχου, τη στελέχωση της Μονάδας με επιπλέον προσωπικό.

10. Οι εσωτερικοί ελεγκτές που στελεχώνουν τη Μονάδα είναι υπάλληλοι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και επιλέγονται βάσει του πλαισίου που διέπει τη διαδικασία στελέχωσης του προσωπικού της εταιρείας με συμβάσεις αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

11. Οι εσωτερικοί ελεγκτές που στελεχώνουν τη μονάδα, διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα προσόντα:

α) πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης,

β) προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου σε μεγάλη επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 ή σε ελεγκτική εταιρεία.

12. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα των φορέων που ελέγχουν, δεν έχουν αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας και δεν έχουν δικαιοδοσία στις επιθεωρούμενες διαδικασίες.

13. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου.

14. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει και παρέχει εύλογη διαβεβαίωση για την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τα πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), καθώς και τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις πρακτικές του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ι.Α.).

15. Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της εταιρείας και λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα που διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου.

16. Ο επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει στην επιτροπή ελέγχου προς έγκριση ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της Μονάδας. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της εταιρείας και των θυγατρικών της, αφού προηγουμένως ληφθεί υπόψη η γνώμη της επιτροπής ελέγχου.

Άρθρο 38
Πολιτική προμηθειών

1. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ε.ΣΥ.Π. καταρτίζεται Γενικό Πλαίσιο Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών που περιέχει τους κοινούς όρους και διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, που ακολουθούν οι λοιπές θυγατρικές εταιρείες, προκειμένου να καταρτίσουν τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών τους, ο οποίος δύναται να αποκλίνει από το Γενικό Πλαίσιο Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών μόνο όσον αφορά σε ειδικά θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο λειτουργίας κάθε εταιρείας. Οι σχετικές αποκλίσεις περιλαμβάνονται σε ειδικό κεφάλαιο του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών.

2. Το Γενικό Πλαίσιο Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και οι Κανονισμοί Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών των λοιπών θυγατρικών εταιρειών καταρτίζονται, κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α΄147), τηρουμένων πάντως των άρθρων 36 και 38 αυτού και υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας. Το Γενικό Πλαίσιο Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και οι Κανονισμοί Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών πριν από την έγκρισή τους και κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους υποβάλλονται στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του ν. 4912/2022 (Α΄ 59), για την έκδοση απλής γνώμης. Σε κάθε περίπτωση, το σύστημα έννομης προστασίας του Βιβλίου ΙV του ν. 4412/2016, εφαρμόζεται στις συμβάσεις που αναθέτουν οι εταιρείες και βάσει του Γενικού Πλαισίου και των Κανονισμών που εκδίδονται σύμφωνα το παρόν.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας καταρτίζεται ο Κανονισμός Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Ο Κανονισμός και κάθε τροποποίηση του υποβάλλονται με εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

4. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 3, οι εταιρείες, ως προς τις συμβάσεις δημόσιων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4758/2020 (Α΄242) περί της πολιτικής προμηθειών της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην επιτροπή ελέγχου που λειτουργεί στις λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. προστίθενται δύο (2) μέλη, που επιλέγονται από κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α΄136) και του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α΄104). Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί μία φορά. Αν πρόκειται για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία τους παύει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπον απώλεια της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δυο μέλη της παρούσας δεν θεωρούνται τακτικά μέλη της επιτροπής και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου που αφορά στις αρμοδιότητες της παρ. 6.

6. Η επιτροπή ελέγχου είναι αρμόδια, πέραν των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στον Κανονισμό λειτουργίας της, και για:

α) Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε δειγματοληπτική βάση,

β) την υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της εταιρείας, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της λειτουργίας προμηθειών με την εταιρική στρατηγική,

γ) την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, καθώς και για μέτρα βελτίωσης της απόδοσης της λειτουργίας προμηθειών της εταιρείας.

Για την εκτέλεση του έργου της, τα μέλη της επιτροπής έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, εγγράφων ή στοιχείων της εταιρείας.

7. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να αποφασίζεται η εφαρμογή του Γενικού Πλαισίου Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και σε άλλες εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 και να καθορίζονται όλα τα σχετικά ζητήματα αναλόγως του αντικειμένου λειτουργίας των εταιρειών αυτών.

Άρθρο 39
Πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών
1. Οι προσλήψεις του πάσης φύσεως προσωπικού της εταιρείας Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) Α.Ε. και των θυγατρικών της εταιρειών Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. και Οδικές Συγκοινωνίες (Ο.ΣΥ.) Α.Ε., με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεών τους, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, του προγραμματισμού προσλήψεων και σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο των εταιρειών που προβλέπεται στη παρ. 1 του άρθρου 36 του παρόντος και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280).

2. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, η οποία καταρτίζεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) κατά την παρ. 3 και αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

3. Με την προκήρυξη καθορίζονται ιδίως:

α) ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί,

β) τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και ειδικότητα ή κλάδο ή έργο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

γ) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,

δ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,

ε) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,

στ) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,

ζ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

4. Το σχέδιο προκήρυξης αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο το εγκρίνει ή το αναπέμπει στην εταιρεία για τροποποίηση και εκ νέου κατάρτιση και υποβολή μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου και των τυχόν αναγκαίων συμπληρωματικών στοιχείων που ζητούνται από το Α.Σ.Ε.Π. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτείται τριμελής επιτροπή αξιολόγησης, ανά κατηγορία προσλήψεων. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο διευθυντή οργανικής μονάδας τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η επιτροπή αξιολόγησης αξιολογεί τις αιτήσεις και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Οι προσωρινοί πίνακες αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, ενώ η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στον φορέα, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του εβδόμου εδαφίου, θεωρείται ότι το Α.Σ.Ε.Π. επικυρώνει ως οριστικό τον προσωρινό πίνακα.

8. Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου δύνανται να προσλαμβάνουν προσωπικό με έμμισθη εντολή κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006.

Άρθρο 40
Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών του εταιρειών

1. H πλήρωση οργανικών θέσεων γενικών διευθυντών των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, η οποία εκδίδεται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ μέχρι ισόχρονου διαστήματος με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των εταιρειών, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο οι θέσεις προς πλήρωση, η διαδικασία πρόσληψης και οι στόχοι προς επίτευξη, σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου 36.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών συμβάσεων.

3. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχουν προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της παρούσας θέσης δεν διατηρούνται μετά από την καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Σε επόμενη δημόσια προκήρυξη για την ίδια θέση δύναται να συμμετάσχει εκ νέου το πρόσωπο που κατείχε τη θέση αυτή.

4. Στην πρόσκληση που αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ορίζονται ιδίως:

α) η θέση που προκηρύσσεται και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα,

β) τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότησή τους,

γ) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής τους,

δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους,

ε) η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, η πρόβλεψη διενέργειας συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας,

στ) το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επομένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Οι ενστάσεις εξετάζονται από επιτροπή ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επιτροπή ενστάσεων καταρτίζει και τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυρώνει το Διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του. Αν δεν κατατεθούν ενστάσεις κατά του προσωρινού πίνακα, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον οποίο επικυρώνει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Τα οριστικά αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

5. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο διευθυντή οργανικής μονάδας, τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον γενικό διευθυντή ή διευθυντή της αντίστοιχης οργανικής μονάδας. Στην επιτροπή αξιολόγησης δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας, τον επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και έναν (1) προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην επιτροπή ενστάσεων δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής και ένας εκπρόσωπος της Ε.Ε.ΣΥ.Π.

Άρθρο 41
Μισθολογικές διατάξεις και αμοιβές Διοικητικών Συμβουλίων του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

1. Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 110 του ν. 4548/2018 (Α΄104). Οι αποδοχές και πρόσθετες μεταβλητές αμοιβές, απολαβές και αποζημιώσεις του Προέδρου, του Διευθύνοντα και Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με αξιολόγηση με συγκεκριμένους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης και δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ενενήντα τοις εκατό (90%) των αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου κατά την περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176).

2. Οι αποδοχές των γενικών διευθυντών των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και το ύψος τους δεν δύναται να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου κατά την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

3. Το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως προσωπικού των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 του παρόντος, ρυθμίζεται από τον ν. 4354/2015.

4. Οι μη μισθολογικές παροχές διέπονται από το άρθρο 43 του ν. 4484/2017 (Α΄110).

Άρθρο 42
Παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών και υπεκμίσθωσης αυτών και κρατική επιδότηση Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.

1. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών, καθώς και συμβάσεις υπεκμίσθωσης, που έχουν υπογραφεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος μεταξύ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) ή του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.) και των οικείων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. δύνανται να παραταθούν έως και ένα (1) έτος από τη λήξη τους και να προσαυξηθεί η υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί που αφορά στις γραμμές, τα δρομολόγια και τα οχηματοχιλιόμετρα έως ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Η παράταση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών και των συμβάσεων υπεκμίσθωσης, ως και το πρόσθετο προς ανάθεση συγκοινωνιακό έργο, κατ’ εφαρμογή του παρόντος, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως, συνιστά νόμιμη και επιτρεπτή τροποποίηση των υφισταμένων συμβάσεων μόνο ως προς αυτούς τους όρους και υπόκειται στην έγκριση του αρμοδίου οργάνου.

2. Το άρθρο 75 του ν. 4949/2022 (Α΄ 126) καταργείται.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών δύναται να προβλεφθεί ότι από το ύψος της κρατικής επιδότησης του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. των περ. (α) και (δ) της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) που κατά μέγιστο μπορεί να ανέλθει σε ποσό ίσο με το σαράντα τοις εκατό (40%) του λειτουργικού κόστους (προ αποσβέσεων) του Ομίλου και αφορά στις λειτουργικές δαπάνες αυτού, εξαιρούνται οι δαπάνες για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών της παρ. 1 του παρόντος, καθώς και οι δαπάνες για τη μίσθωση λεωφορείων, προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού.

Άρθρο 43
Διαφορές αποδοχών και παροχών εργαζομένων και μελών Δ.Σ. της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»
Διαφορές στις ήδη καταβληθείσες αποδοχές και παροχές στους εργαζόμενους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2010 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν αναζητούνται κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%). Ο τρόπος υπολογισμού, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες αναζήτησης και επιστροφής από τους εργαζόμενους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του υπολειπόμενου δέκα τοις εκατό (10%) των διαφορών επί των καταβληθεισών αποδοχών και παροχών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.)

Άρθρο 44
Συμβάσεις μεταξύ της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και των θυγατρικών της Ειδικές διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεις πλαίσιο

1. Στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. και τις άμεσες θυγατρικές της, η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών άνω και κάτω των χρηματικών ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄147) γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών των εταιρειών αυτών, που εγκρίνεται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου.

2. Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. δύναται να αναθέτει την παροχή υπηρεσιών στις θυγατρικές της, άμεσες και λοιπές, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας.

3. Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. μπορεί να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreements SLAs) προς τις θυγατρικές της, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας.

4. Η Ε.Ε.ΣΥ.Π., ως μητρική εταιρεία, δύναται να διεξάγει σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της παρ. 1 τη διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών για όλες τις θυγατρικές εταιρείες του χαρτοφυλακίου, στις οποίες έχει δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ως μοναδικός ή πλειοψηφών μέτοχος.

5. Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. μπορεί να συνάπτει συμφωνίες πλαίσιο με προμηθευτές για τις θυγατρικές του ομίλου της, υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 45
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την ένταξη των υποψήφιων εσωτερικών ελεγκτών στο μητρώο του άρθρου 15, η διαγραφή από αυτό των εσωτερικών ελεγκτών, η λειτουργία και η οργάνωση του μητρώου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται η λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης Κινητών Αξιών του άρθρου 28 και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 28 και αφού προηγηθεί μελέτη και αποτίμηση της εσωτερικής και αγοραίας αξίας των μετοχών, ρυθμίζονται οι τρόποι και η δυνατότητα ή μη αξιοποίησης των κινητών αξιών της παρ. 3 του άρθρου 25, η τιμή πώλησης των μετοχών, οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους πραγματοποιείται η εκποίηση και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκτέλεση της απόφασης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τιμή αγοράς των μετοχών, η διαδικασία και οι όροι μεταβίβασης, καθώς και κάθε διαδικαστικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 26.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού μητρώου του άρθρου 29, τα δικαιώματα και ο τρόπος πρόσβασης των εταιρειών στο μητρώο, τα στοιχεία που υποχρεωτικά καταχωρίζουν οι εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του μητρώου.

Άρθρο 46
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 45, η υπό στοιχεία ΜΑΔΚΑΕΣ0002543ΕΞ2018/17.9.2018 (Β΄ 4291) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη εσωτερικών ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), παραμένει σε ισχύ.

2. Για τις εταιρείες της παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 δεν ισχύει το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005.

3. Ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα προσλήψεων, αποσπάσεων, συμβάσεων έργου και αμοιβών για τις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 εξακολουθούν να ισχύουν.

4. Η τρέχουσα θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος.

5. Τα άρθρα 39 έως 41 ισχύουν μέχρι τις 31.12.2025.

6. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, μέσα σε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 υποχρεούνται να προσαρμόσουν το καταστατικό τους και τον κανονισμό προσωπικού τους προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας αυτής, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του άρθρου 4, εισηγείται στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα περαιτέρω ενέργειες αναφορικά με τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο νομικό πλαίσιο των εταιρειών αυτών.

7. Ως προς την εφαρμογή της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 20, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και η έκθεση ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εταιρική χρήση 2021 υποβάλλονται έως την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 119 του ν. 4548/2018 (Α΄104).

8. Αν η ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο, εφόσον αυτό προβλέπεται σε νομοθετική διάταξη ή στο καταστατικό, οι εταιρείες οφείλουν, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να τροποποιήσουν τις εν λόγω διατάξεις του καταστατικού και να ορίσουν Προέδρο με μη εκτελεστικές αρμοδιότητες και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 9.

9. Τα προσόντα διορισμού των παρ. 8 και 11 του άρθρου 37 ισχύουν για τους νέους εσωτερικούς ελεγκτές που διορίζονται για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 47
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

1. Η παρ. 4 του άρθρου 4 περί του εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 7 περί των υποχρεώσεων των δημόσιων επιχειρήσεων, τα άρθρα 10, 13, 14 και 18 του ν. 3429/2005 (Α΄314) περί της Διυπουργικής Επιτροπής Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του νεοπροσλαμβανόμενου και υφιστάμενου προσωπικού των Δημόσιων Επιχειρήσεων.

2. Το άρθρο 28 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) περί της διαχείρισης των μετοχών του Δημοσίου.

3. Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176) περί των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών εταιρειών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 46, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο του παρόντος ή αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 48
Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και ιδιωτικών φορέων για την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων μέσω της πιστοληπτικής βαθμολόγησής τους (credit scoring) σε σχέση με οφειλές τους προς το Δημόσιο. Ο απώτερος στόχος είναι η αποτροπή της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η πρόληψη της υπερχρέωσης των φυσικών και νομικών προσώπων.

2. Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του παρόντος χρησιμοποιούνται ως βασικοί δείκτες, σε βάθος τριετίας από την έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 109, αφενός ο αριθμός των πιστοληπτικών βαθμολογήσεων ανά έτος και αφετέρου το ποσοστό των επ’ αυτών ενστάσεων ανά έτος. Ως ποσοτικοί στόχοι για τους παραπάνω δείκτες τίθενται η αύξηση κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως του αριθμού των πιστοληπτικών βαθμολογήσεων και η αντίστοιχη μείωση κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) ετησίως των ενστάσεων.

Άρθρο 49
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος είναι η εισαγωγή των κανόνων που διέπουν την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης των φυσικών και νομικών προσώπων μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και η σύσταση ανεξάρτητης αρχής χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», με καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης και της στελέχωσής της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 50
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «Αρχή»: η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

β) «Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς»: οι πληροφορίες για τις ληξιπρόθεσμες, μη ληξιπρόθεσμες και εξοφλημένες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 53.

γ) «Δημόσιος τομέας»: το σύνολο των φορέων που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας στη μετοχική σύνθεση των οποίων συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο.

δ) «Νομικά πρόσωπα»: τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου κατά την έννοια των περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).

ε) «Πιστοληπτική ικανότητα»: η ικανότητα υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για την ανάληψη και τήρηση οικονομικής υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα.

στ) «Πιστοληπτική βαθμολόγηση»: η βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και η πιθανότητα αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, βάσει της στατιστικής αποτίμησης της παρελθούσας συναλλακτικής συπεριφοράς του σε σχέση με οφειλές προς φορείς του δημόσιου τομέα.

ζ) «Πιστωτές»: οι φορείς του δημόσιου τομέα, προς τους οποίους υπάρχει οφειλή υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από οποιαδήποτε αιτία.

η) «Σύστημα»: το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Αρχής.

θ) «Υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς.

ι) «Φορέας ιδιωτικού τομέα»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν εμπίπτει στην έννοια του δημόσιου τομέα.

ια) «Φορέας πιστοληπτικής αξιολόγησης»: ο ιδιωτικός φορέας ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων.

Άρθρο 51
Βασικές ρυθμίσεις

1. Καθιερώνεται σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων βάσει δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αφορούν σε οφειλές προς τον δημόσιο τομέα.

2. Αρμόδια για την παραγωγή και τη χορήγηση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που συνιστάται με το άρθρο 66.

3. Για την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας οργανώνεται ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από τα αρχεία των φορέων του δημόσιου τομέα.

4. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση παράγεται και χορηγείται προς χρήση από το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Άρθρο 52
Παροχή δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στην Αρχή

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στην Αρχή με ακρίβεια, σε ηλεκτρονική μορφή, και επικαιροποιούν ανά μήνα, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους, για το χρονικό διάστημα των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στην Αρχή τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που απαιτούνται, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 48, είναι αναγκαία και σε αναλογία με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ορίζονται στο άρθρο 53 και συμπληρώνονται ή τροποποιούνται σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65.

2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν, μετά από αίτημα της Αρχής, σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων, υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, πρόσθετα δεδομένα, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών.

3. Η Αρχή ενημερώνει τα υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για τους φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν συνδεθεί με αυτή κατά την υποβολή αίτησης στο Σύστημα σύμφωνα με τα άρθρα 57 και 58. Η ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 14 του Κανονισμoύ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (L 119) (εφεξής «Γ.Κ.Π.Δ.»).

Άρθρο 53
Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς
Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από το Σύστημα περιλαμβάνονται:

α) οι πληροφορίες ταυτοποίησης του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, οι οποίες συνίστανται:

αα) για τα φυσικά πρόσωπα: στο όνομα και το επώνυμό τους, το όνομα και το επώνυμο του πατέρα τους, τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τους,

αβ) για τα νομικά πρόσωπα: στην επωνυμία τους, τη νομική τους μορφή, τον αριθμό καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τον Α.Φ.Μ.,

β) γενικές πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται:

βα) για τα φυσικά πρόσωπα: η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

ββ) για τα νομικά πρόσωπα: οι πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους,

γ) πληροφορίες σχετικά με την οφειλή, στις οποίες περιλαμβάνονται:

γα) στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο αριθμός σύμβασης,

γβ) η φύση της οφειλής, γγ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι μεταβολές τους,

γδ) οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους,

γε) οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,

γστ) ρυθμίσεις της οφειλής, γζ) μεταβολές στο πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής, γη) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και για την πορεία της δικαστικής προσβολής τους, την άσκηση ποινικής δίωξης ή την ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής της οφειλής, αν η μη καταβολή της συνιστά αξιόποινη πράξη,

δ) πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές των φορέων του δημόσιου τομέα προς το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στις οποίες περιλαμβάνονται το είδος της οφειλής, το ποσό της οφειλής και ο οφειλέτης φορέας του δημόσιου τομέα,

ε) πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων, την κήρυξή του ως συγγνωστού και την απαλλαγή του,

στ) πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του υποκειμένου των δεδομένων, όπως:

στα) η ιδιότητά του ως ανέργου, στβ) φορολογικά δεδομένα και, συγκεκριμένα, στοιχεία εισοδήματος και περιουσιακής κατάστασης.

Άρθρο 54
Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς

1. Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο:

α) το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

β) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους απονομής της δικαιοσύνης και ιδίως πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

γ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137) σχετικά με τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Η πρόσβαση φορέων του ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα απαγορεύεται.

3. Η πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο παρέχεται ατελώς.

4. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς μπορεί να ζητήσει από την Αρχή τη διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που το αφορούν και είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα, με αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε αυτό και συνοδεύεται από την απαραίτητη κατά περίπτωση τεκμηρίωση.

Άρθρο 55
Διατήρηση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

1. Η Αρχή διατηρεί τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για δέκα (10) έτη από τον χρόνο κατά τον οποίο κάθε δεδομένο αντλήθηκε από τα συστήματα του αντίστοιχου πιστωτή και καταχωρίσθηκε στο Σύστημα, προς τον σκοπό εξαγωγής ασφαλούς πληροφόρησης σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

2. Μετά από την πάροδο του χρονικού διαστήματος της παρ. 1, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών κατά το άρθρο 61.

Άρθρο 56
Παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης από το Σύστημα

1. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από το Σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα κατά το άρθρο 53, με τη χρήση αλγορίθμων.

2. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση γίνεται με αριθμητική κλίμακα και αφορά στην τήρηση και την αθέτηση υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

3. H πιστοληπτική βαθμολόγηση παράγεται μετά από την υποβολή αίτησης κατά τα άρθρα 57 και 58. Στον αιτούντα χορηγείται ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης, η οποία απεικονίζει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς βάσει των δεδομένων που υφίστανται κατά την ημερομηνία παραγωγής της πιστοληπτικής βαθμολόγησης.

4. Οι μέθοδοι και ο τρόπος επεξεργασίας και υπολογισμού της βαθμολόγησης επαναξιολογούνται τακτικά και οι αλγόριθμοί τους επικαιροποιούνται, ώστε να προσαρμόζονται στις οικονομικές συνθήκες και στις διαμορφούμενες συναλλακτικές πρακτικές και να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των εκτιμήσεων.

Άρθρο 57
Χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

1. Η Αρχή παράγει και χορηγεί ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ύστερα από αίτησή του που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα.

2. Η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται ατελώς.

Άρθρο 58
Χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα

1. Η Αρχή παράγει και χορηγεί ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε φορέα του ιδιωτικού τομέα που έχει συνάψει σύμβαση με την Αρχή, μετά από αίτηση του φορέα, με την προϋπόθεση ρητής, ειδικής και διακριτής από άλλους όρους συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, την άρση του φορολογικού απορρήτου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 62 και τη χορήγηση και διαβίβαση της ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης στον αιτούντα φορέα του ιδιωτικού τομέα, η οποία παρέχεται μέσω του Συστήματος. Η ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης διαβιβάζεται στον φορέα του ιδιωτικού τομέα ηλεκτρονικά.

2. Στην αίτηση του φορέα του ιδιωτικού τομέα αναφέρεται ο σκοπός, για τον οποίο ζητείται η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να ζητείται για τους εξής σκοπούς:

α) την επαλήθευση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, σχετικά με αίτησή του για χορήγηση πίστωσης από τον φορέα του ιδιωτικού τομέα,

β) την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από τη χορήγηση πίστωσης από φορέα του ιδιωτικού τομέα προς το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ή από την αποδοχή από φορέα του ιδιωτικού τομέα της παροχής εγγύησης για μια πιστωτική σύμβαση από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

γ) την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από χορηγηθείσα πίστωση, ή τη μετατροπή της φύσης ή της διάρκειας μιας πιστωτικής σύμβασης ή εγγύησης που έχει χορηγηθεί για μια πιστωτική σύμβαση από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

δ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της μη τήρησης οποιουδήποτε όρου πιστωτικής σύμβασης που χορηγήθηκε από φορέα του ιδιωτικού τομέα στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή εγγύησης που παρασχέθηκε από αυτό,

ε) την αξιολόγηση αίτησης υπαγωγής του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε διακανονισμό οφειλών προς φορέα του ιδιωτικού τομέα, και

στ) την ανάλυση των χαρτοφυλακίων πιστωτικών συμβάσεων που τηρούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

3. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Σύστημα. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς δύναται να χορηγεί τη συγκατάθεση της παρ. 1 και ενημερώνεται μέσω του Συστήματος για τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 18 και 20 έως 22 του Γ.Κ.Π.Δ. Αν το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς δεν χορηγήσει τη συγκατάθεσή του, δεν συλλέγονται από το Σύστημα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς.

4. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Γ.Κ.Π.Δ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν από την παροχή της συγκατάθεσης σύμφωνα με την παρ. 1, το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ενημερώνεται για το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς γίνεται μέσω του Συστήματος ατελώς.

5. Η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται με χρέωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65.

Άρθρο 59
Δικαίωμα αντίρρησης ως προς την ορθότητα της πιστοληπτικής βαθμολόγησης
Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει την ορθότητα της πιστοληπτικής βαθμολόγησης κατόπιν επίκλησης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που υφίστανται κατά την έκδοση της ενημέρωσης της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 54 του παρόντος και το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), με την άσκηση προσφυγής στο κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο.

Άρθρο 60
Ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών βαθμολογήσεων Ενοποιημένη βαθμολόγηση

1. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή πιστοληπτικών βαθμολογήσεων υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό την προϋπόθεση της σχετικής ρητής, ειδικής και διακριτής από άλλους όρους συγκατάθεσης του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και ενημέρωσής του ως προς τα δικαιώματά του κατά τον Γ.Κ.Π.Δ., η οποία παρέχεται μέσω του Συστήματος και της μεθοδολογίας του.

2. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι παράγουν πιστοληπτική βαθμολόγηση με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα των περ. α΄, γ΄ και ε΄ του άρθρου 53, βάσει της οποίας δύναται να παραχθεί ενοποιημένη βαθμολόγηση.

3. Η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται με χρέωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65.

Άρθρο 61
Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών
Το Σύστημα διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφορίες που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή φορέων του ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιου ή άλλου φορέα ή με υπηρεσίες από το οποίο ή τις οποίες απαιτείται η παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων ή στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα που τηρεί.

Άρθρο 62
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Δεδομένα νομικών προσώπων Άρση φορολογικού απορρήτου

1. Ο Γ.Κ.Π.Δ. και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) εφαρμόζονται, για τις ανάγκες του παρόντος Κεφαλαίου, και για τα δεδομένα νομικών προσώπων που αποτελούν υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, τα οποία επεξεργάζεται η Αρχή.

2. Η Αρχή ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019.

3. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης του άρθρου 57 του παρόντος και η συγκατάθεση της παρ. 1 του άρθρου 58 του παρόντος συνεπάγονται την άρση του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170) για τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, η επεξεργασία των οποίων είναι αναγκαία για την παραγωγή της βαθμολόγησης.

Άρθρο 63
Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας του Συστήματος

1. Η επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και των πιστοληπτικών βαθμολογήσεων είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά από την Αρχή.

2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Αρχή επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας, για την τήρηση του απορρήτου.

3. Η Αρχή οφείλει να έχει διαρκώς σε λειτουργία σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο ακολουθεί διεθνή πρότυπα και έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) που προβλέπεται στον ν. 4468/2017 (Α΄ 61). Το ανωτέρω σύστημα περιλαμβάνει τουλάχιστον μελέτη επικινδυνότητας, πολιτική ασφάλειας και ειδικά, τεχνικά και οργανωτικά, μέτρα ασφαλείας σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και τη διαχείριση των αγαθών, το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό, το φυσικό περιβάλλον λειτουργίας, τον κύκλο ζωής των δεδομένων, τον έλεγχο πρόσβασης, τη διαχείριση συνέχισης λειτουργίας και τη διαχείριση περιστατικών ασφαλείας.

4. Η Αρχή οφείλει να εφαρμόζει, για την αποφυγή, ανίχνευση και διερεύνηση περιστατικών παραβίασης των δεδομένων της, μέτρα για: α) την καταγραφή ενεργειών πρόσβασης στα δεδομένα για χρόνο ίσο με τους χρόνους τήρησης των δεδομένων στο Σύστημα, από τα οποία να προκύπτουν κατ’ ελάχιστο η ταυτότητα αυτού που απέκτησε πρόσβαση, η έκταση, ο χρόνος και η ακριβής αιτία πρόσβασης στα δεδομένα και β) την ασφάλεια των αρχείων.

5. Η αποτελεσματική λειτουργία των καθορισμένων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων των παρ. 3 και 4 ελέγχεται περιοδικά και η περιοδικότητα του ελέγχου καθορίζεται σύμφωνα με την περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 65.

Άρθρο 64
Απαγόρευση διάδοσης πληροφοριών

1. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Διοικητής και το προσωπικό της Αρχής που υπηρετεί σε αυτή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απαγορεύεται να διαδίδουν εμπιστευτικές πληροφορίες που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μετά από τη λήξη των καθηκόντων τους.

2. Η παραβίαση της παρ. 1 συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

Άρθρο 65
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά τη διενέργεια (α) εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 35 του Γ.Κ.Π.Δ. και το άρθρο 65 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και (β) αλγοριθμικής εκτίμησης αντικτύπου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4961/2022 (A΄ 146), καθορίζονται:

α) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που συνδέονται με το Σύστημα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 52,

β) ο χρόνος της περιοδικής πρόσβασης της Αρχής στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στους πιστωτές ή της άντλησης των δεδομένων αυτών από αυτούς,

γ) οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές του Συστήματος, καθώς και η περιοδικότητα του ελέγχου της λειτουργίας των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων,

δ) το περιεχόμενο των αιτήσεων χορήγησης πιστοληπτικής βαθμολόγησης και οι διαδικασίες υποβολής τους στο Σύστημα, χορήγησης της συγκατάθεσης της παρ. 1 του άρθρου 58 και άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

ε) η διαδικασία πιστοληπτικής βαθμολόγησης, όπως η μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τα κριτήρια, η αριθμητική κλίμακα υπολογισμού της βαθμολόγησης και ο τύπος της ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης,

στ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η συχνότητα υποβολής αίτησης χορήγησης πιστοληπτικής βαθμολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 57.

Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά τη διενέργεια των εκθέσεων εκτίμησης αντικτύπου και αλγοριθμικής εκτίμησης αντικτύπου του πρώτου εδαφίου της παρούσας, συμπληρώνονται ή τροποποιούνται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από το Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 53.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Αρχής, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων στην παρ. 1 εκθέσεων εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και αλγοριθμικής εκτίμησης αντικτύπου, καθορίζονται ο τρόπος και η μεθοδολογία παραγωγής της ενοποιημένης βαθμολόγησης και της διασύνδεσης του Συστήματος της Αρχής με τα συστήματα φορέων πιστοληπτικής βαθμολόγησης.

3. Με απόφαση της Αρχής καθορίζεται το ύψος της χρέωσης για τη χορήγηση αντιγράφου της ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 58 και στην παρ. 3 του άρθρου 60. Τα παραπάνω ποσά αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δύναται να προστίθενται νέοι και να τροποποιούνται οι υφιστάμενοι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, χορήγησης και διαβίβασης ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 58. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξειδικεύονται οι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, χορήγησης και διαβίβασης ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 58.

5. Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων εξειδικεύονται το ελάχιστο περιεχόμενο και οι υποχρεωτικοί κανόνες που διέπουν τη σύμβαση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 58 μεταξύ της Αρχής και των φορέων του ιδιωτικού τομέα και τη σύμβαση του άρθρου 60 μεταξύ της Αρχής και των φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης.

6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, εντός δώδεκα (12) μηνών από πρόσκληση του Διοικητή της Αρχής, την οποία απευθύνει μετά από την έκδοση της απόφασης της περ. α΄ της παρ. 1, συνδέονται ηλεκτρονικά με το Σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση της Αρχής στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στα αρχεία τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 66
Σύσταση, αποστολή και έδρα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» (εφεξής η «Αρχή»).

2. Αποστολή της Αρχής είναι η παραγωγή πιστοληπτικών βαθμολογήσεων μέσω του Συστήματος, η τήρηση σχετικής βάσης δεδομένων και η ανταλλαγή πιστοληπτικών βαθμολογήσεων και πληροφοριών με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, προς τον σκοπό μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους φορείς και ιδιώτες πιστωτές, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών.

3. Η έδρα της Αρχής βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής.

Άρθρο 67
Λειτουργική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια
Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.

Άρθρο 68
Αρμοδιότητες της Αρχής
1. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) την ολοκληρωμένη διαχείριση του Συστήματος και την τήρηση της σχετικής βάσης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

β) τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που προέρχονται από φορείς του δημόσιου τομέα,

γ) την εξαγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

δ) την ανταλλαγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης κατά την παρ. 2 του άρθρου 60, ή την παροχή πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το άρθρο 58,

ε) την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από την Αρχή,

στ) τη στατιστική επεξεργασία ιστορικών δεδομένων με στόχο την ακριβέστερη δυνατή πρόβλεψη της πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων του κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, τόσο προς το Δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης όσο και προς ιδιώτες πιστωτές,

ζ) τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη συνεργασία σε διμερές επίπεδο με αντίστοιχους φορείς άλλων κρατών για την ανταλλαγή δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, την εκπόνηση, ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για θέματα που άπτονται της αποστολής της Αρχής,

η) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για θέματα που άπτονται της αποστολής της Αρχής.

Άρθρο 69
Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητή
Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Διοικητής της Αρχής απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό.

Άρθρο 70
Κοινοβουλευτικός έλεγχος

1. Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής, που ρυθμίζουν την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των Ανεξάρτητων Αρχών. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και ο Διοικητής της Αρχής, μετά από κλήση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καταθέτουν ενώπιον αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 138Α σε συνδυασμό με το άρθρο 41Α του Κανονισμού αυτής, σχετικά με θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της Αρχής.

2. Ο Διοικητής της Αρχής συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της για το επόμενο έτος και ετήσια έκθεση απολογισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας. Στην έκθεση προγραμματισμού περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός της μακροπρόθεσμης στρατηγικής κατεύθυνσής της και το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της. Στην έκθεση απολογισμού παρουσιάζονται το έργο που επιτελέστηκε κατά το προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματα στους κρίσιμους τομείς δράσης της. Η έκθεση απολογισμού υποβάλλεται μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, από τον Διοικητή της Αρχής, στον Πρόεδρο της Βουλής και συζητείται στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 138Α του Κανονισμού της Βουλής. Η έκθεση απολογισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αρχής και δημοσιεύεται σε σχετική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

3. Εφόσον της ζητηθεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η Αρχή υποχρεούται να υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής, ειδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 138Α του Κανονισμού της Βουλής.

Άρθρο 71
Οργανισμός και Εσωτερικοί Κανονισμοί της Αρχής.

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, εκδίδεται ο Οργανισμός, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, η συγχώνευση και κατάργηση οργανικών μονάδων, η κατάργηση ή αλλαγή έδρας περιφερειακών υπηρεσιών και η οργανωτική διάρθρωση αυτών, η μετατροπή και κατάργηση των οργανικών θέσεων, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων και του προσωπικού, ο προσδιορισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών και συστημάτων διακυβέρνησης και διοίκησης, τα ειδικότερα προσόντα διορισμού ανά κλάδο και ειδικότητα, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτής, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού της Αρχής ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών, εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής, με τον οποίο καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και κάθε άλλο σχετικό αναγκαίο θέμα. Επίσης, με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 79 περί σύγκρουσης συμφερόντων του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

3. Με απόφαση του Διοικητή, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης,εκδίδονται επιμέρους κανονισμοί με τους οποίους καθορίζονται, ιδίως, ειδικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες και τα καθήκοντα του προσωπικού των υπηρεσιών της.

Άρθρο 72
Όργανα διοίκησης της Αρχής
Τα όργανα διοίκησης της Αρχής είναι το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής.

Άρθρο 73
Σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης
Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει ο Διοικητής της Αρχής, ως εκ της ιδιότητάς του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 74
Προσόντα διορισμού Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής και του Συμβουλίου Διοίκησης.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

α) πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Συνεκτιμώμενα προσόντα κατά την επιλογή είναι τα εξής:

αα) η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),

αβ) οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής, που αποδεικνύουν την επιστημονική εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης,

β) επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης, δέκα (10) τουλάχιστον ετών,

γ) άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και ιδίως της αγγλικής. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

Άρθρο 75
Διαδικασία επιλογής, διορισμός και θητεία του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης διεξάγεται ανοικτός διαγωνισμός.

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων προς διορισμό γίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, η οποία απαρτίζεται από:

α) τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο, ως Πρόεδρο,

β) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,

γ) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ο οποίος υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.,

δ) τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και

ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλη.

3. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων, ο οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των σχετικών θέσεων, ήτοι δέκα (10), και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών. Αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τον διπλάσιο αριθμό των θέσεων, περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο.

4. Ο Υπουργός Οικονομικών επιλέγει από τον κατάλογο της παρ. 3 ισάριθμους με τις προς πλήρωση θέσεις επικρατέστερους υποψηφίους και υποβάλλει για τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά, κατά την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό της Βουλής διαδικασία. Αν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν παράσχει τη σύμφωνη γνώμη της για έναν ή περισσότερους από τους προταθέντες υποψηφίους, ο Υπουργός Οικονομικών προτείνει νέους υποψηφίους από τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων της παρ. 3.

5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με πενταετή θητεία, με την επιφύλαξη της παρ. 6, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) φορά.

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δύο (2) μέλη κληρώνονται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης αμέσως μετά από τη λήψη της απόφασης επιλογής τους και διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, και τα άλλα δύο (2) για θητεία πέντε (5) ετών. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, που διορίζεται για θητεία πέντε (5) ετών. Αν ανανεωθεί η θητεία μέλους που διορίσθηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών.

7. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων. Ο χρόνος παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση τους έξι (6) μήνες.

8. Το Συμβούλιο Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας.

Άρθρο 76
Αναπλήρωση Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης
Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει ένα (1) από τα υπόλοιπα μέλη, που έχει ορισθεί προς τούτο με απόφαση του Προέδρου, που λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από τον διορισμό του Συμβουλίου Διοίκησης.

Άρθρο 77
Κωλύματα διορισμού Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης πρόσωπο που έχει τα κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), είτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, είτε κατά τον χρόνο του διορισμού και επιπλέον όποιος:

α) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή άλλου νομικού προσώπου του Δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του,

β) έχει αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος, ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης προϊσταμένου ή στελέχους οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,

γ) συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με την Αρχή,

δ) είναι εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός, είναι ή έχει διατελέσει μέλος της Βουλής των Ελλήνων ή μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ή υπήρξε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ή μέλος των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες ως άνω περιόδους.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης δεν μπορούν να είναι σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, έως και δευτέρου βαθμού με τον Διοικητή ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου.

3. Ως προς τα κωλύματα διορισμού, για τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης εφαρμόζεται αναλόγως και το άρθρο 67 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) περί κωλυμάτων διορισμού των μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και εν γένει των οργάνων διοίκησης του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 78
Ασυμβίβαστα Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου είναι μερικής απασχόλησης και δεν αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα ή τα καθήκοντα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης. Ιδίως, δεν παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία ή επιχείρηση, εκ της οποίας μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων και έχουν υποχρέωση γνωστοποίησης όλων των καταστάσεων που μπορεί να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων. Δεν συνιστά για αυτούς ασυμβίβαστο η άσκηση καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 79
Υποχρεώσεις Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της ακεραιότητας, να υπηρετούν με συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται σύμφωνα με τo άρθρο 86 με γνώμονα την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.

2. Ως προς τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης εφαρμόζονται τα άρθρα 71 έως 74 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τον ν. 3213/2003 (Α΄ 309) κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης υπογράφουν δήλωση για τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Όταν οποιοδήποτε θέμα που άπτεται των συμφερόντων του Προέδρου ή άλλου μέλους τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης, το μέλος αυτό υποχρεούται να προβεί σε δήλωση κατά την έναρξη της συζήτησης σχετικά με τον λόγο που επιβάλλει την αποχή του από την συζήτηση και τη λήψη απόφασης και δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της απαρτίας. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής περισσότερων του ενός μελών, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, το Συμβούλιο Διοίκησης βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα, με τα λοιπά, μη κωλυόμενα μέλη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 80
Δήλωση εμπιστευτικότητας
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας, με την οποία αναλαμβάνουν την υποχρέωση εμπιστευτικότητας, καθώς και την υποχρέωση να μην αποκαλύπτουν, αναπαράγουν ή χρησιμοποιούν προς ίδιο όφελος ή προς όφελος τρίτου εμπιστευτικές πληροφορίες στις οποίες αποκτούν πρόσβαση εξαιτίας της θέσης που κατέχουν.

Άρθρο 81
Κυρώσεις
Η παράβαση των υποχρεώσεων των άρθρων 79 και 80, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 82
Παύση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης παύονται από το αξίωμά τους με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τους εξής λόγους:

α) Για αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων τους λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, που διαρκεί για περισσότερους από τρεις (3) συνεχόμενους μήνες ή αν δεν έχουν εκπληρώσει τα καθήκοντά τους για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες για οποιονδήποτε άλλον λόγο, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου Διοίκησης,

β) για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σπουδαίο λόγο συνιστά, ιδίως, η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η κατάχρηση της θέσης τους για ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος,

γ) αν παραπεμφθούν αμετάκλητα στο ακροατήριο για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26),

δ) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης τους σε αυτοδίκαιη αργία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 3528/2007,

ε) αν δεν προβούν στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 77,

στ) αν έχουν αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος, ή τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους οποιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,

ζ) αν εκλεγούν σε θέση μέλους της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκτελεστικών οργάνων διοίκησης πολιτικού κόμματος, ή αν ανακηρυχθούν υποψήφιοι βουλευτές, η αν διορισθούν σε θέση μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού,

θ) αν είναι σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ’ ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου έως και δεύτερου βαθμού με τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης.

2. Ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης που έχει παυθεί από το αξίωμά του δύναται να προσβάλει με προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσης του. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την προσβαλλόμενη απόφαση.

Άρθρο 83
Παραίτηση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, που προτίθενται να παραιτηθούν, ενημερώνουν τον Υπουργό Οικονομικών και το Συμβούλιο Διοίκησης τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την παραίτησή τους. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 84
Κένωση θέσης Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης
Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή μέλος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 75, εντός δύο (2) μηνών από την κένωση της θέσης για πλήρη θητεία. Μέχρι τον διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους, η λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης δεν διακόπτεται. Για το διάστημα μέχρι τον διορισμό νέου Προέδρου τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο αναπληρωτής του ή, εάν δεν υπάρχει αναπληρωτής, ένα από τα υπολειπόμενα μέλη με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.

Άρθρο 85
Λήξη θητείας Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Η διαδικασία για τον διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης ξεκινάει τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την εκπνοή της θητείας τους, σύμφωνα με το άρθρο 75. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τον διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους κατά τα ανωτέρω, η θητεία του απερχόμενου Προέδρου ή μέλους παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων και πάντως για διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Άρθρο 86
Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης
1. Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) εγκρίνει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Αρχής, το σχέδιο προϋπολογισμού της Αρχής, πριν από την υποβολή του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, και την ετήσια έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων της Αρχής,

β) κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Διοικητή και υποβάλλει σχετική πρόταση στον Υπουργό Οικονομικών,

γ) ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα δαπανών, για έργα παροχής υπηρεσιών ή για προμήθειες ειδών καθαρής αξίας άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ,

δ) κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών προτάσεις νομοθετικών διατάξεων και κανονιστικών πράξεων για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής,

ε) παρέχει τη γνώμη του για:

εα) τον σχεδιασμό της πολιτικής προσωπικού της Αρχής και παρακολουθεί την εφαρμογή αυτής,

εβ) την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών και ειδικότερων συστημάτων ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης, προαγωγών, βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού της Αρχής,

εγ) την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών,

εδ) τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης δράσεων της Αρχής από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Υπηρεσία Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), και οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού,

εε) την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς,

στ) παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για: στα) την κατάρτιση του Οργανισμού της Αρχής, καθώς και για την τροποποίησή του, στβ) τον Κανονισμό Λειτουργίας και τους επιμέρους Κανονισμούς της Αρχής. 2. Όταν ζητείται η γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης,τεκμαίρεται ότι αυτή είναι θετική μετά από την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος προς αυτό.

Άρθρο 87
Διοικητής της Αρχής
Στην Αρχή συνιστάται θέση Διοικητή, ο οποίος τελεί σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και είναι ο επικεφαλής της Αρχής. Ο Διοικητής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με πενταετή θητεία. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά.

Άρθρο 88
Προσόντα διορισμού Διοικητή

1. Ο Διοικητής είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής, ιδίως στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και της πρόληψης της αφερεγγυότητας νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος Α.Ε.Ι.πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών σχολών της αλλοδαπής,

β) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, που αποδεικνύει την επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής γνωστικά αντικείμενα,

γ) σημαντική διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, συντονισμό ομάδων, διαδικασίες στοχοθεσίας και παρακολούθησης επίτευξης στόχων,

δ) άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ιδίως, της αγγλικής. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν, και

ε) αποδεδειγμένη εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών σε πολιτικές, έργα και δράσεις σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής αντικείμενα, όπως προστασίας προσωπικών δεδομένων, ανάπτυξης και ενίσχυσης μηχανισμών πρόληψης αφερεγγυότητας, ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, οργανωτικών μεταρρυθμίσεων και διαχείρισης αλλαγών. Η εμπειρία από ανάλογα έργα σε διεθνείς οργανισμούς και χώρες του εξωτερικού αξιολογείται ως επιπρόσθετο προσόν.

3. Η κατοχή επαγγελματικών πιστοποιήσεων από αναγνωρισμένους φορείς επαγγελματικής πιστοποίησης, σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της Αρχής αξιολογείται ως επιπρόσθετο προσόν.

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

Άρθρο 89
Διαδικασία πλήρωσης της θέσης Διοικητή

1. Για την επιλογή του Διοικητή διεξάγεται ανοικτός διαγωνισμός.

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων προς διορισμό γίνεται από την ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 76. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των τεσσάρων (4) επικρατέστερων υποψηφίων, με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια, ο οποίος υποβάλλεται στο Συμβούλιο Διοίκησης. Αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο.

3. Το Συμβούλιο Διοίκησης κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφίους με σειρά προτεραιότητας και υποβάλλει πρόταση στον Υπουργό Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει τον υποψήφιο που προτείνει για τη θέση του Διοικητή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, για τη σύμφωνη γνώμη της, κατά την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό της Βουλής διαδικασία. Αν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν παράσχει τη σύμφωνη γνώμη της για τον προταθέντα υποψήφιο, η διαδικασία του δεύτερου εδαφίου επαναλαμβάνεται για τον έτερο των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

Άρθρο 90
Κωλύματα

1. Δεν μπορεί να διορισθεί Διοικητής της Αρχής πρόσωπο που έχει τα κωλύματα του άρθρου 69 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και των άρθρων 5 και 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26) κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού και επιπλέον όποιος:

α) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του Δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του,

β) έχει αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος, ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους οποιασδήποτε Δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,

γ) είναι σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ή κατιών σε ευθεία γραμμή του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης,

δ) είναι ή έχει διατελέσει μέλος της Βουλής των Ελλήνων ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ή μέλος των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες ως άνω περιόδους.

2. Αν ο Διοικητής είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός φορέων του Δημοσίου, με τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που κατείχε πριν από τον διορισμό του. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος της θητείας του λογίζεται, για κάθε βαθμολογική και μισθολογική έννομη συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης.

Άρθρο 91
Ασυμβίβαστα

1. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητή αναστέλλεται η άσκηση έμμισθου ή άμισθου δημόσιου λειτουργήματος, η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Ο Διοικητής, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, παύει οποιαδήποτε έννομη σχέση με επιχείρηση, εταιρεία, και νομική οντότητα, από την οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων.

2. Ως προς τα ασυμβίβαστα του Διοικητή εφαρμόζονται και τα άρθρα 70 έως 74 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Άρθρο 92
Υποχρεώσεις Διοικητή

1. Ο Διοικητής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει υποχρέωση να τηρεί τις αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της ακεραιότητας, να υπηρετεί με συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκεί τις αρμοδιότητές του με γνώμονα την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.

2. Ο Διοικητής υποχρεούται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής του κατάστασης, σύμφωνα με τον ν. 3213/2003 (Α΄ 309) κατά τη διάρκεια της θητείας του.

3. Ως προς τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για τον Διοικητή εφαρμόζονται τα άρθρα 71 έως 74 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Άρθρο 93
Κυρώσεις Η παράβαση των υποχρεώσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 94
Παύση Διοικητή

1. Ο Διοικητής παύεται πρόωρα για τους εξής λόγους: α) Για αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, που διαρκεί για περισσότερους από τρεις (3) συνεχόμενους μήνες, ή αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες για οποιονδήποτε άλλον λόγο, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου Διοίκησης,

β) για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ιδίως, η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του και η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή οικονομικό όφελος,

γ) αν παραπεμφθεί αμετάκλητα στο ακροατήριο για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 149 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.(ν. 3528/2007, Α΄ 26),

δ) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε αυτοδίκαιη αργία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του ν. 3528/2007,

ε) αν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος, ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους οποιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,

στ) αν εκλεγεί μέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκτελεστικών οργάνων διοίκησης πολιτικού κόμματος ή αν ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής,

ζ) αν διορισθεί μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, η) αν είναι σύζυγος ή μέρος συμφώνου συμβίωσης κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ή κατιών σε ευθεία γραμμή με τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης.

2. Όταν συντρέχουν αναμφισβήτητα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν λόγο παύσης του Διοικητή πριν από τη λήξη της θητείας του, ο Διοικητής παύεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του. Η απόφαση περί παύσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει τη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης, ως προς το εάν συντρέχουν πραγματικά περιστατικά που συνιστούν λόγο πρόωρης παύσης του Διοικητή.

4. Ο Διοικητής, που έχει παυθεί από το αξίωμά του, δύναται να προσβάλει με προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσης του. Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Άρθρο 95
Παραίτηση Διοικητή
Ο Διοικητής, όταν προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωμά του, ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομικών και το Συμβούλιο Διοίκησης, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την παραίτησή του. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 96
Κένωση της θέσης του Διοικητή λόγω θανάτου, παύσης ή παραίτησης
Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διοικητή λόγω θανάτου, παύσης ή παραίτησης, διορίζεται νέος Διοικητής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 89, εντός δύο (2) μηνών από την κένωση της θέσης. Για το διάστημα μέχρι τον διορισμό νέου Διοικητή, τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής, ή, εάν δεν υπάρχει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, καθήκοντα Διοικητή ασκεί ένας εκ των Διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας, που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.

Άρθρο 97
Λήξη της θητείας

1. Η διαδικασία για τον διορισμό νέου Διοικητή ξεκινάει τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της θητείας του.

2. Σε περίπτωση επιλογής του Διοικητή μετά από τη λήξη της θητείας του, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής ως αναπληρωτής για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του μέχρι τον διορισμό του διαδόχου του. Αν ο ορισθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει να εκτελεί αυτά, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται ως αναπληρωτής ένας εκ των Διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας μέχρι τον διορισμό του νέου Διοικητή της Αρχής ή την ανάληψη των καθηκόντων του υφισταμένου. Το ενδιάμεσο αυτό διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Άρθρο 98
Αρμοδιότητες Διοικητή

1. Οι αρμοδιότητες της Αρχής που προβλέπονται στο άρθρο 68, ασκούνται από τον Διοικητή της, πλην αυτών που κατά το άρθρο 86 ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Ο Διοικητής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του,

β) διαμορφώνει και επικαιροποιεί τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της Αρχής. Επίσης καταρτίζει και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής και καθορίζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών μονάδων αυτής, των Προϊσταμένων αυτών και του προσωπικού τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,

γ) εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής,

δ) υποβάλλει απαντήσεις της Αρχής, για ερωτήσεις, επερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβοήθηση της άσκησης των κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων,

ε) λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις υπηρεσίες της Αρχής,

στ) λαμβάνει μέτρα για την κίνηση της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης ενώπιον των αρμόδιων πειθαρχικών συμβουλίων,

ζ) αποφασίζει για τη συμμετοχή της Αρχής σε ομάδες εργασίας ή επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών με αντικείμενο που άπτεται των αρμοδιοτήτων της,

η) εκπροσωπεί την Αρχή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για κάθε ζήτημα που αφορά στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της Αρχής,

θ) προΐσταται του συνόλου του προσωπικού, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής,

ι) επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου της Αρχής, και αποφασίζει για την πρόωρη λήξη της θητείας τους και την απαλλαγή ή τη μετακίνησή τους,

ια) συγκροτεί τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια της Αρχής, καθώς και ομάδες εργασίας ή έργου, συμβούλια και ειδικές επιτροπές αξιολόγησης,

ιβ) ορίζει τον Πρόεδρο, τα μέλη, τον εισηγητή και τον γραμματέα όλων των διαρκών και μη συλλογικών οργάνων της Αρχής,

ιγ) οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις οργανικές μονάδες της Αρχής,

ιδ) υποδεικνύει εκπροσώπους της Αρχής σε συλλογικά όργανα άλλων υπουργείων και φορέων,

ιε) συγκροτεί ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και ανεξάρτητων αρχών, προς τον σκοπό συνδρομής στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου της Αρχής σε θέματα για τα οποία απαιτούνται ειδική επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία.

ιστ) αποφασίζει για τα ειδικότερα προσόντα και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού στην Αρχή, σύμφωνα με

το άρθρο 107, και για την υποβολή στους αρμόδιους φορείς και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού των αντίστοιχων αιτημάτων για τις σχετικές προκηρύξεις,

ιζ) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του συνόλου του προσωπικού της Αρχής, και δύναται να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίμου έως τις αποδοχές ενός (1) μηνός.

2. Ο Διοικητής της Αρχής δύναται, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αρχής, αρμοδιότητες ή να εξουσιοδοτεί αυτούς να υπογράφουν «Με εντολή Διοικητή» αποφάσεις, πράξεις ή άλλα έγγραφα. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τα όργανα στα οποία μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες ή τα οποία εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν από τον Διοικητή της Αρχής, σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτών, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου. Αν η ως άνω περαιτέρω εξουσιοδότηση παρέχεται από όργανο στο οποίο:

α) Είχε μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα, το εξουσιοδοτούμενο όργανο υπογράφει με εντολή του οργάνου που του παρείχε την εξουσιοδότηση ή

β) είχε παρασχεθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής, το εξουσιοδοτούμενο όργανο υπογράφει «Με εντολή Διοικητή».

Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα δύνανται να τροποποιούνται εν όλω ή εν μέρει από το ίδιο όργανο, ανεξαρτήτως αλλαγής του προσώπου που τις εξέδωσε.

Άρθρο 99
Αναπλήρωση Διοικητή
Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του Διοικητή να εκτελέσει τα καθήκοντά του, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής ως αναπληρωτής για όσο διάστημα ο Διοικητής τελεί σε προσωρινή αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του. Αν ο ορισθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει να εκτελεί αυτά, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται ως αναπληρωτής ένας εκ των Διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του υφιστάμενου Διοικητή. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Άρθρο 100
Προϋπολογισμός και οικονομική διαχείριση

1. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών της Αρχής και των σχετικών προβλέψεων στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), καθώς και τα θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης και δημόσιου λογιστικού εφαρμόζεται ο ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

2. Η Αρχή, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών της, υποβάλλει απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το σχέδιο προϋπολογισμού της μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 4270/2014.

3. Οι δαπάνες λειτουργίας της Αρχής βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται κάθε έτος σε χωριστό ειδικό φορέα στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Ο Διοικητής της Αρχής είναι διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού δαπανών της, σύμφωνα με τον ν. 4270/2014.

5. Η Αρχή δύναται να πραγματοποιεί δαπάνες που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το Υποκεφάλαιο 3 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ του ν. 4270/2014. Επίσης, δύναται να συμμετέχει σε συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

6. Ακίνητα του Δημοσίου μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση στην Αρχή από την Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου ή άλλους φορείς του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών της. Ο Διοικητής παρέχει σχετικές εγκρίσεις, σύμφωνα με τον ν. 3130/2003 (Α΄ 76), περί στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, για θέματα στέγασης και μεταστέγασης των υπηρεσιών της Αρχής. Για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων προς στέγαση των Υπηρεσιών της Αρχής, το ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Αρχής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί στέγασης δημόσιων υπηρεσιών.

Άρθρο 101
Προσωπικό

1. Οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην Αρχή, καθώς και των συνεργατών που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 107 καθορίζονται σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Στους ανωτέρω εξακολουθούν να καταβάλλονται: α) η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, στο ύψος που αυτή έχει προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην Αρχή, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με τον καταβαλλόμενο βασικό μισθό και β) η οικογενειακή παροχή του άρθρου 15 του ν. 4354/2015.

2. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπον αποχώρηση του ως άνω προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση στην Αρχή, αυτό επανέρχεται αυτοδίκαια σε κενή θέση ή, εάν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη με την πράξη επαναφοράς προσωποπαγή θέση, της υπηρεσίας προέλευσής του. Στην περίπτωση αυτή, το προσωπικό αυτό με την επαναφορά του εξελίσσεται κανονικά στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας του, συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί στην Αρχή.

Άρθρο 102
Πειθαρχική ευθύνη

1. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, που παραβαίνουν εκ δόλου ή από βαριά αμέλεια τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 77 έως 82, 86 και 90 έως 94, καθώς και στις πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύνη. Οι παραβάσεις του πρώτου εδαφίου συνιστούν ειδικό λόγο πειθαρχικής ευθύνης για τα ενεχόμενα πρόσωπα.

2. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή εφαρμόζονται τα άρθρα 103 έως 151 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

3. Για τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Διοικητής της Αρχής.

4. Για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και τον Διοικητή, την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Υπουργός Οικονομικών.

Άρθρο 103
Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Στην Αρχή συνιστάται Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από: α) έναν (1) Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, β) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης και γ) έναν (1) ακόμη Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου των περ. α) και γ) υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, και ο γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, με διετή θητεία.

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αρχής έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας στους υπαλλήλους της Αρχής, εκτός του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Πιστοληπτικής Αξιολόγησης για τον οποίο το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26). Για την αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αρχής εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 120 του ν. 3528/2007.

3. Αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για να κρίνει σε δεύτερο βαθμό το προσωπικό της Αρχής που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτής, είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007. Όταν κρίνονται υπάλληλοι της Αρχής, στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συμμετέχει, αντί του μέλους που προβλέπεται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ο οποίος ορίζεται, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, πριν από την έναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου.

Άρθρο 104
Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. Στην Αρχή συνιστάται Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στον Πρόεδρο και στα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και στον Διοικητή αυτής.

2. Το Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

3. Το Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από έναν (1) Σύμβουλο Επικρατείας, έναν (1) Αρεοπαγίτη και έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται με απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., αντίστοιχα. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Άρθρο 105
Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Συνιστάται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με διετή θητεία για το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή, το οποίο αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, με τον αναπληρωτή του,

γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τον Διοικητή και

δ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους του πάσης φύσεως προσωπικού της Αρχής με τους αναπληρωτές τους, κατά τη σειρά εκλογής τους.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και ο γραμματέας ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής. Μέχρι τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά τρία (3) τακτικά μέλη. Κατά τα λοιπά τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

Άρθρο 106
Οργανωτική διάρθρωση της Αρχής

1. Η Αρχή συγκροτείται από το Γραφείο του Διοικητή και την Κεντρική Υπηρεσία.

2. Το Γραφείο Διοικητή επικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή συνιστάται τριμελής Γραμματεία, η οποία στελεχώνεται από προσωπικό εκ του οριζόμενου στην παρ. 1 του άρθρου 107, για την υπηρεσιακή κατάσταση του οποίου εφαρμόζονται οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 107.

3. Συνιστώνται δύο (2) αυτοτελείς οργανικές μονάδες σε επίπεδο τμήματος υπαγόμενες στον Διοικητή, ήτοι: α) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών Υποθέσεων και β) Τμήμα Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Επίσης, συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών και έχει ως προϊστάμενο τον εκάστοτε προϊστάμενο του ως άνω Γραφείου Νομικού Συμβουλίου. Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων έχει ως αρμοδιότητα τη νομική υποστήριξη των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων της Αρχής, που του ανατίθενται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία συνιστάται Γενική Διεύθυνση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, υπό την οποία συνιστώνται: α) Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης.

Άρθρο 107
Προσωπικό της Αρχής

1. Στην Αρχή συνιστώνται σαράντα πέντε (45) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) είκοσι (20) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),

β) δώδεκα (12) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο (2) θέσεις είναι του κλάδου ΕΕΠ Νομικών,

γ) τέσσερις (4) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),

δ) έξι (6) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),

ε) μία (1) θέση εκπαιδευτικής κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), και

στ) δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής για τις ανάγκες λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 106. Η πρόσληψη των εμμίσθων Δικηγόρων γίνεται κατ` εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).

2. Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι όσα ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) και στο άρθρο 52 του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), εκτός αν άλλως ορίζεται στον Οργανισμό της Αρχής. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς η Αρχή επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας, για την τήρηση του απορρήτου.

3. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Αρχής συνιστώνται δύο (2) θέσεις συνεργατών, δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που καλύπτονται μέσω απόσπασης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Στο Γραφείο του Διοικητή της Αρχής συνιστάται θέση Διευθυντή, η οποία καλύπτεται από έναν εκ των συνεργατών του πρώτου εδαφίου.

4. Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), καθώς και του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση είκοσι (20) εκ των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄220) και του ν. 4765/2021 (A΄ 6) για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Η κάλυψη των λοιπών είκοσι πέντε (25) κενών οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με την ίδια σχέση εργασίας.

5. Για την κάλυψη προσωρινών αναγκών προσωπικού της Αρχής με απόσπαση ή με μετάταξη υπαλλήλων μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφαρμόζεται το άρθρο 31 του ν. 4873/2021 (Α΄ 248), περί κινητικότητας υπαλλήλων σε νεοσύστατες υπηρεσίες.

Άρθρο 108
Δικαστική εκπροσώπηση και νομική υποστήριξη της Αρχής

1. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Διοικητή της και παρίσταται αυτοτελώς, εκπροσωπώντας το Δημόσιο, σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή τις έννομες σχέσεις που την αφορούν. Οι επιδόσεις των δικογράφων στις δίκες αυτές γίνονται προς τον Διοικητή της Αρχής.

2. Η εν γένει νομική υποστήριξη των υποθέσεων της Αρχής διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) σύμφωνα με τον ν. 4831/2021 (Α΄ 170) δια του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Οικονομικών. Η υποβολή νομικών ερωτημάτων της Αρχής, η αποδοχή ή μη των γνωμοδοτήσεων που εκδίδονται επ’ αυτών και η έγκριση ή μη των πρακτικών του Ν.Σ.Κ. επί των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων γίνονται από τον Διοικητή της Αρχής.

Άρθρο 109
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής πριν από την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Επεξεργασίας Δεδομένων, ο οποίος και αναρτάται στην ιστοσελίδα της.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύνανται να μεταβιβάζονται ή να ανατίθενται στην Αρχή περαιτέρω αρμοδιότητες σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στην αποστολή της.

3. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής δύναται να ανατίθενται αρμοδιότητες, δικές του ή της Αρχής, σε επιμέρους οργανικές μονάδες ή σε όργανα αυτής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 75 για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης και ο τρόπος βαθμολόγησης αυτών, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 75, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 75.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 89 για την επιλογή του Διοικητή της Αρχής, η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 89, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 89.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Διοίκησης, καθορίζονται οι κάθε είδους αποδοχές του Διοικητή της Αρχής για όλο το διάστημα της θητείας του.

8. Με απόφαση του Διοικητή: α) Καθορίζεται ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής,

β) καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής,

γ) συνιστώνται ή συγχωνεύονται Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στην Αρχή, καθώς και ομάδες εργασίας ή έργου, συμβούλια και ειδικές επιτροπές αξιολόγησης,

δ) καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας των διαρκών και μη συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45),

ε) συνιστώνται ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και ανεξάρτητων αρχών, προς τον σκοπό συνδρομής στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου της Αρχής σε θέματα για τα οποία απαιτούνται ειδική επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Αρχής καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 104.

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 104, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

11. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής δύναται να ανακατανέμονται οι θέσεις του προσωπικού ανά εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Αρχής.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά τη διενέργεια (α) εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 35 του Γ.Κ.Π.Δ. και το άρθρο 65 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και (β) αλγοριθμικής εκτίμησης αντικτύπου σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4961/2022 (A΄ 146), και ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας της Αρχής.

Άρθρο 110
Μεταβατική διάταξη

1. Μέχρι τον διορισμό του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Οργανισμός, ο Κανονισμός Λειτουργίας και οι επιμέρους κανονισμοί της Αρχής καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή.

2. Έως την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 12 του άρθρου 109, η λειτουργία της Αρχής υποβοηθείται από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 111
Ίδρυση Σκοπός
Ιδρύεται Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων («το Μητρώο»), με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοδότησης από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα της πραγματικής οικονομίας και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πληροφόρησης, της ορθολογικότερης αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών και της εν γένει συνδρομής στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων χρηματοδότησης. Η λειτουργία του Μητρώου συμβάλλει παράλληλα στην προώθηση των σκοπών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, καθώς και στην αποτελεσματικότερη άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος (η «Τράπεζα») και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (η «ΕΚΤ»).

Άρθρο 112
Αντικείμενο

1. Το Μητρώο συνιστά εθνικό σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια της περ. 6 του άρθρου 4 του Κανονισμoύ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (L 119) (εφεξής «Γ.Κ.Π.Δ.»). Το Μητρώο είναι πληροφοριακό σύστημα που ανήκει και τηρείται στην Τράπεζα και καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

2. Βάσει των πληροφοριών της παρ. 1, που τηρούνται στο Μητρώο, καταρτίζεται επίσης πιστωτική έκθεση για όλα τα πιστοδοτούμενα πρόσωπα (η «Πιστωτική Έκθεση»). Το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης καθορίζεται με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 122 και διαφοροποιείται ανάλογα με τον αποδέκτη της, σε κάθε όμως περίπτωση δεν περιέχει αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη.

3. Το Μητρώο είναι συμπληρωματικό και σε πλήρη εναρμόνιση και σχέση διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης του Β΄ Μέρους και το υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Για τις ανάγκες διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας των πληροφοριών ταυτοποίησης και των γενικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στις περ. ο΄ και π΄ του άρθρου 113, το Μητρώο μπορεί να προσφεύγει στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, καθώς και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

4. Το Μητρώο επίσης ευρίσκεται σε σχέση διαλειτουργικότητας με τη βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων GR-AnaCredit που τηρείται στην Τράπεζα, το πλαίσιο λειτουργίας της οποίας καθορίζεται από τον Κανονισμό 2016/867 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη συλλογή αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου (EKT/2016/13) και την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2677/19.5.2017 (Β΄ 2124), η οποία συλλέγει πληροφορίες για πιστώσεις που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα προς νομικά πρόσωπα.

5. Προς τον σκοπό επίτευξης των σκοπών του, το Μητρώο μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες με αντίστοιχα Κεντρικά Μητρώα Πιστώσεων της αλλοδαπής.

Άρθρο 113
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους οι χρησιμοποιούμενοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) Ως «Τράπεζα» νοείται η Τράπεζα της Ελλάδος. β) Ως «δημόσιος τομέας» νοείται το σύνολο των φορέων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και οι επιχειρήσεις των τελευταίων. Για τους σκοπούς του παρόντος, στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, το ελληνικό δημόσιο.

γ) Ως «πρόσωπο» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε είδους νομική οντότητα.

δ) Ως «νομικά πρόσωπα» νοούνται τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου κατά την έννοια των περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170). Στα νομικά πρόσωπα περιλαμβάνονται και οντότητες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ως τμήματα αλλοδαπού νομικού προσώπου, δηλαδή ως υποκαταστήματα.

ε) Ως «οφειλέτης» νοείται το νομικό και το φυσικό πρόσωπο, που έχει χρηματικές οφειλές έναντι των πιστωτών,σύμφωνα με την περ. ζ΄, και αφορά τόσο στον άμεσα αντισυμβαλλόμενο ως πρωτοφειλέτη, όσο και στους ενεχόμενους εις ολόκληρον ως συνοφειλέτες, ή εγγυητές.

στ) Ως «οφειλή» ή «οφειλές» νοούνται η πάσης φύσεως οφειλή ή οι πάσης φύσεως οφειλές του οφειλέτη προς τους πιστωτές της περ. ζ΄.

ζ) Ως «πιστωτές» νοούνται νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην έννοια του δημόσιου τομέα, προς τα οποία υφίσταται οφειλή υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από οποιαδήποτε αιτία, η οποία οφειλή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, βάσει των πιστωτικών ορίων που καθορίζονται με την Πράξη του Διοικητή της παρ. 1 του άρθρου 122.

Ενδεικτικά, στην έννοια του «πιστωτή» εμπίπτουν: ζα) πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, με έδρα στην Ελλάδα,

ζβ) υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην αλλοδαπή,

ζγ) πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4261/2014,

ζδ) εταιρείες παροχής πιστώσεων, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 153 του ν. 4261/2014,

ζε) εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1905/ 1990 (Α΄ 147),

ζστ) εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1665/1986 (Α΄ 194),

ζζ) υποκαταστήματα στην Ελλάδα χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια της περ. 22 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με έδρα στην αλλοδαπή,

ζη) εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, κατά την έννοια της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και υποκαταστήματα της υποπερ. ββ) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015,

ζθ) πιστωτικοί φορείς, κατά την έννοια της περ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220),

ζι) ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, κατά την έννοια της περ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4701/2020 (Α΄ 128),

ζια) ιδρύματα πληρωμών, κατά την έννοια της περ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), εφόσον παρέχουν πίστη,

ζιβ) ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), εφόσον παρέχουν πίστη,

ζιγ) εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, και ζιδ) λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της περ. 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.

η) Ως «πίστωση» νοείται το δάνειο και κάθε εν γένει οφειλή που απορρέει από οικονομική διευκόλυνση οποιασδήποτε μορφής από πιστωτή. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως πίστωση νοείται αυτή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, βάσει των πιστωτικών ορίων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και εξειδικεύονται στην Πράξη του Διοικητή της παρ. 1 του άρθρου 122.

θ) Ως «σύμβαση πίστωσης» νοείται η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και του πιστωτή για την παροχή πίστωσης στο πρώτο.

ι) Ως «αίτηση πίστωσης» νοείται η αίτηση για παροχή πίστωσης που υποβάλλεται σε πιστωτή.

κ) Ως «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς» νοούνται πληροφορίες για τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη ληξιπρόθεσμες, καθώς και οι εξοφλημένες οφειλές. Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς περιλαμβάνονται ιδίως:

κα) στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός της σύμβασης,

κβ) η φύση της οφειλής, κγ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και

το τρέχον ύψος της, κατά κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι τυχόν μεταβολές τους,

κδ) οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής,

κε) οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,

κστ) ρυθμίσεις της οφειλής, κζ) μεταβολές των προσώπων της οφειλής λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής, κη) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους, η άσκηση ποινικής δίωξης ή η ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής των οφειλών, αν η μη καταβολή τους συνιστά αξιόποινη πράξη.

Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συμπεριλαμβάνονται επίσης η ιδιότητα του υποκειμένου των δεδομένων ως ανέργου, η πτώχευσή του, η κήρυξή του ως συγγνωστού και η απαλλαγή του.

λ) Ως «υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγει και επεξεργάζεται η Τράπεζα στο Μητρώο και το οποίο:

λα) έχει υποβάλει αίτηση πίστωσης,

λβ) έχει συνάψει σύμβαση πίστωσης για την παροχή πίστωσης στο πρόσωπό του, ή λγ) είναι εγγυητής.

μ) Ως «πιστωτικός κίνδυνος» νοείται ο κίνδυνος μη διενέργειας από τον οφειλέτη πληρωμών για τις οποίες υπέχει συμβατική υποχρέωση.

ν) Ως «Kεντρικό Μητρώο Πιστώσεων» (Μητρώο) νοείται το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται η Τράπεζα και το οποίο λαμβάνει δεδομένα που προέρχονται από τους πιστωτές, παρέχοντάς τους υποστήριξη, πιστωτικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο.

ξ) Ως «Πιστωτική Έκθεση» νοείται η έκθεση που εκδίδει το Μητρώο βάσει των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται σε αυτό, χωρίς αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

ο) Ως «πληροφορίες ταυτοποίησης» των οφειλετών νοούνται:

οα) για τα φυσικά πρόσωπα: το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και το επώνυμο του πατέρα, ο αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο,

οβ) για τα νομικά πρόσωπα: η επωνυμία, η νομική τους μορφή, ο αριθμός καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο.

π) Ως «γενικές πληροφορίες» για τους οφειλέτες νοούνται:

πα) για τα φυσικά πρόσωπα: η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση της κύριας κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

πβ) για τα νομικά πρόσωπα: οι πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.

Άρθρο 114
Εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως ο Γ.Κ.Π.Δ. και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) εφαρμόζονται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων φυσικού προσώπου, ιδίως δε δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, είτε η επεξεργασία πραγματοποιείται από την Τράπεζα, είτε από τρίτους, στους οποίους τυχόν διαβιβάζεται η Πιστωτική Έκθεση.

2. Η νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζεται αναλόγως και για τα δεδομένα νομικών προσώπων που αποτελούν υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, κατά την έννοια του παρόντος.

3. Η Τράπεζα ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019. Η Τράπεζα εγκαθιδρύει, διατηρεί και λειτουργεί το Μητρώο που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 111 του παρόντος. Η Τράπεζα αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση του συστήματος αρχειοθέτησης του Μητρώου, τη συλλογή και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λοιπών δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρησή τους υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο συναφές θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία του Μητρώου, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές που θέτει για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5 του Γ.Κ.Π.Δ. Για τον σκοπό αυτόν, η Τράπεζα διενεργε: (α) εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 35 του Γ.Κ.Π.Δ. και το άρθρο 65 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) και (β) αλγοριθμική εκτίμηση αντικτύπου. Η εκτίμηση αντικτύπου και η αλγοριθμική εκτίμηση αντικτύπου διενεργούνται σε κάθε περίπτωση πριν από τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου.

4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να διατηρεί στο Μητρώο: α) προσωπικά στοιχεία σε σχέση με το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ήτοι τις πληροφορίες ταυτοποίησης και τις γενικές πληροφορίες,

β) δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με οποιαδήποτε αίτηση πίστωσης ή σύμβαση πίστωσης στην οποία συμβάλλεται το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε σύμβαση πίστωσης σε σχέση με την οποία το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς είναι εγγυητής,

γ) στοιχεία που συνδέουν οποιοδήποτε υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχει ήδη συνάψει σύμβαση πίστωσης με οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχει παράσχει εγγύηση σε σχέση με την ίδια σύμβαση πίστωσης ή υπέχει επίσης υποχρεώσεις βάσει της ίδιας σύμβασης πίστωσης, και

δ) τυχόν πιστωτικές παρατηρήσεις και άλλες αναλύσεις που παράγονται από την Τράπεζα σε σχέση με ένα υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

5. Οι πιστωτικές πληροφορίες που μπορεί η Τράπεζα να διατηρεί στο Μητρώο, περιλαμβάνουν γενικές αναφορές, αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία που παράγονται από την Τράπεζα και διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς κατά το άρθρο 121.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Άρθρο 115
Παροχή δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων

1. Η παροχή δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στο Μητρώο πραγματοποιείται από τους πιστωτές, εφόσον η οφειλή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, βάσει των πιστωτικών ορίων που καθορίζονται με την Πράξη του Διοικητή της παρ. 1 του άρθρου 122.

2. Οι πιστωτές υποχρεούνται να διασφαλίζουν την πρόσβαση, να διαβιβάζουν προς καταχώριση στο Μητρώο έγκαιρα και με ακρίβεια, σε ηλεκτρονική μορφή, και να επικαιροποιούν ανά μήνα, κατά τα αναφερόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 122, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, περιλαμβανομένων των πληροφοριών ταυτοποίησης και των γενικών πληροφοριών, που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών τουλάχιστον. Η παροχή των δεδομένων, όπως και η επικαιροποίηση των ήδη τηρουμένων δεδομένων λαμβάνουν χώρα σε μηνιαία βάση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην Πράξη του Διοικητή της παρ. 1 του άρθρου 122.

3. Οι πιστωτές υποχρεούνται, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 122, να συνδεθούν ηλεκτρονικά με το Μητρώο, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από την Τράπεζα στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούν στα αρχεία τους. Μετά από αίτημα της Τράπεζας υποχρεούνται επίσης να παρέχουν πρόσθετα δεδομένα, σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών.

4. Η διαβίβαση των δεδομένων της παρ. 2 και η ηλεκτρονική σύνδεση με το Μητρώο της παρ. 3 πραγματοποιούνται υπό τους όρους και τις εγγυήσεις εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία της επεξεργασίας, καθώς και το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας σε σχέση με τους κινδύνους που παρουσιάζει η επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

5. Κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης στο Μητρώο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 117 και 118, και πριν από την ικανοποίηση των αιτημάτων πρόσβασης στα δεδομένα και χορήγησης Πιστωτικής Έκθεσης, η Τράπεζα υποχρεούται να ενημερώνει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τα υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ν. 4624/2019.

Άρθρο 116
Διάρκεια τήρησης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

1. Η Τράπεζα διατηρεί τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, από τον χρόνο άντλησης κάθε δεδομένου από τα συστήματα του αντίστοιχου πιστωτή για τις ανάγκες καταχώρισής του στο Μητρώο, προς τον σκοπό εξαγωγής ασφαλούς πληροφόρησης σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς.

2. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της παρ. 1, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς διατηρούνται σε ανωνυμοποιημένη μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων και μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών σύμφωνα με το άρθρο 121.

Άρθρο 117
Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς

1. Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο:

α) η Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στο μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους, ιδίως αναφορικά με την εποπτεία, την άσκηση νομισματικής πολιτικής και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων,

β) το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, αποκλειστικά για τα δεδομένα που αφορούν στο ίδιο,

γ) οποιοσδήποτε πιστωτής έναντι του οποίου το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει οφειλή, ενήμερη ή σε καθυστέρηση, και ο οποίος έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 115, προκειμένου να παρέχει, καθώς και να αντλεί δεδομένα για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία συναλλάσσεται με πίστωση και αναλαμβάνει συνακόλουθα πιστωτικό κίνδυνο,

δ) οποιοσδήποτε πιστωτής έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 115, στον οποίο το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει υποβάλει αίτηση για πίστωση,

ε) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο άσκησης ελέγχου για την τήρηση της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τον Γ.Κ.Π.Δ.,

στ) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους, στο πλαίσιο απονομής της δικαιοσύνης και ιδίως της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

2. Η πρόσβαση στα δεδομένα από τα πρόσωπα των περ. β) έως στ) της παρ. 1, καθώς και η χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης του άρθρου 118 γίνεται μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Μητρώο, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, και στην οποία προσδιορίζεται ο σκοπός της επεξεργασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 118 του παρόντος. Ειδικώς στις περιπτώσεις των περ. γ) και δ) της παρ. 1, η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή που έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 115.

Άρθρο 118
Χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης

1. Η Τράπεζα χορηγεί στον αιτούντα την Πιστωτική Έκθεση του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, βάσει των δεδομένων που διαθέτει, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Μητρώο από τα πρόσωπα των περ. β) έως στ) της παρ. 1 του άρθρου 117. Σε κάθε περίπτωση, η Πιστωτική Έκθεση χορηγείται υπό τις ειδικότερες διακρίσεις της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 122. Η αίτηση στο Μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων του κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η Τράπεζα, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 114, υποχρεούται να ενημερώνει το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για την αίτηση, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα.

2. Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή, που έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 115, εξειδικεύεται σε αυτή ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, καθώς και της χορήγησης και διαβίβασης της Πιστωτικής Έκθεσης, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α) για την επαλήθευση πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σχετικά με αίτησή του προς πιστωτή για χορήγηση πίστωσης,

β) για την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από τη χορήγηση πίστωσης από τον πιστωτή προς το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή από την αποδοχή από τον πιστωτή της παροχής εγγύησης για πιστωτική σύμβαση από το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

γ) για την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από χορηγηθείσα πίστωση σε υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή τη μετατροπή της φύσης ή της διάρκειας της οικείας πιστωτικής σύμβασης ή εγγύησης,

δ) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της μη τήρησης οποιουδήποτε όρου πιστωτικής σύμβασης σε σχέση με πίστωση που χορηγήθηκε από τον πιστωτή σε υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή εγγύησης που παρασχέθηκε από αυτό,

ε) για την αξιολόγηση αίτησης υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς προς πιστωτή για υπαγωγή του σε διακανονισμό οφειλών,

στ) για την ανάλυση των χαρτοφυλακίων πιστωτικών συμβάσεων που τηρούν τα χρηματοδοτικά ιδρύματα.

3. Κατά την εφαρμογή των περ. γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 117, η πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς και η χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης γίνονται με χρέωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 122.

Άρθρο 119
Λειτουργία του Μητρώου

1. Το Μητρώο επιτρέπει την αυτοματοποιημένη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από τους επιμέρους πιστωτές και την εξαγωγή της Πιστωτικής Έκθεσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Λειτουργεί ως βάση δεδομένων των πιστωτικών και εν γένει χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και ως κόμβος για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

2. Το Μητρώο υποστηρίζει:

α. Τη συλλογή και άντληση θετικών ή αρνητικών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων από τους πιστωτές που τηρούν και διαχειρίζονται αντίστοιχα δεδομένα,

β. την παραγωγή και χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης για τα υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,

γ. την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών,

δ. την παροχή ενιαίου σημείου επαφής, οι λεπτομέρειες του οποίου καθορίζονται με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 122, προκειμένου υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς να λαμβάνουν την Πιστωτική Έκθεση,

ε. την παροχή ενιαίου σημείου επαφής, οι λεπτομέρειες του οποίου καθορίζονται με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 122, προκειμένου υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς να μπορούν να υποβάλουν αίτηση επικαιροποίησης ή διόρθωσης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχουν συλλεγεί από τρίτους φορείς ή για την άσκηση των δικαιωμάτων τους κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

3. Η επικοινωνία του Μητρώου με τους πιστωτές που παρέχουν τα δεδομένα διασφαλίζει τόσο την παροχή των αναλυτικών δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς εκ μέρους των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 115, όσο και τη δική τους πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στο Μητρώο. Τα δεδομένα που παρέχονται στην Τράπεζα από τους πιστωτές τεκμαίρονται ακριβή και ελέγχονται μόνο εφόσον προκύψει εύλογη αμφιβολία ή αμφισβήτηση της ακρίβειάς τους. Τα δεδομένα τροποποιούνται αποκλειστικά στην πηγή από τους πιστωτές και παρόχους των δεδομένων και στη συνέχεια επικαιροποιούνται από τους τελευταίους στη βάση δεδομένων του Μητρώου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 115.

4. Με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 3, το Μητρώο συνδυάζει τις πληροφορίες ταυτοποίησης, τις γενικές πληροφορίες και τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς και παράγει με αυτοματοποιημένο τρόπο την Πιστωτική Έκθεση για κάθε πιστοδοτούμενο κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική ενημέρωση. Το ειδικότερο περιεχόμενο της πιστωτικής έκθεσης καθορίζεται με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 122 και διαφοροποιείται ανάλογα με τον αποδέκτη της.

5. Οι πιστωτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, στα οποία παρέχεται πρόσβαση από το Μητρώο, αποκλειστικά για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τη βελτίωση της ποιότητας των πιστωτικών πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους για τα υποκείμενα των δεδομένων.

Άρθρο 120
Δικαιώματα του υποκειμένου

1. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προβλέπουν ο Γ.Κ.Π.Δ. και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137), εφόσον έχει την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, ο δε τρόπος άσκησής τους προσδιορίζεται στη σχετική ενημέρωση του υποκειμένου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 115. Ανάλογα δικαιώματα αναγνωρίζονται και στα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 114.

2. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς δύναται να αμφισβητήσει τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους πιστωτές στο Μητρώο, καθώς και την Πιστωτική Έκθεση που εκδίδεται βάσει αυτών. Δύναται επίσης να απαιτήσει από την Τράπεζα την άμεση διόρθωση ανακριβών δεδομένων που το αφορούν, προσάγοντας τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν το αίτημά του αυτό. Η αίτηση εκ μέρους του υποκειμένου για διόρθωση των δεδομένων του που τηρούνται στο Μητρώο μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Η Τράπεζα οφείλει να απαντά εγγράφως στο αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη του και, εφόσον δεν προτίθεται να συμμορφωθεί, οφείλει να αιτιολογεί στην απάντηση την απόφασή της αυτή. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται περαιτέρω να αξιώσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

Άρθρο 121
Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών
Το Μητρώο διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφορίες, που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή φορέων του ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιου ή άλλου φορέα ή με αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων ή στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα που τηρεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 122
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται:

α. Οι πιστωτές που εκάστοτε συνδέονται με το Μητρώο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 115.

β. Τα πιστωτικά όρια, βάσει των οποίων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος η πίστωση και η οφειλή του υποκειμένου των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

γ. Ο χρόνος και η συχνότητα της περιοδικής πρόσβασης του Μητρώου στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τους πιστωτές και της άντλησης των δεδομένων τους.

δ. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι λειτουργικές προδιαγραφές του Μητρώου, ο τρόπος διαβίβασης των προς καταχώριση δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή της παρ.2 του άρθρου 115, ο τρόπος διασύνδεσής του με τους φορείς των παρ. 3 και 4 του άρθρου 112, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 115, συγκεκριμένοι ρόλοι χρηστών εξουσιοδοτημένων με τα κατάλληλα δικαιώματα, καθώς και ασφαλές κανάλι επικοινωνίας. Επίσης, καθορίζεται εάν όλοι οι υπάλληλοι του πιστωτή έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Μητρώο ή υπάρχει σχετικός περιορισμός, καθώς και αν παρέχονται ατομικοί ή ομαδικοί λογαριασμοί πρόσβασης και αν γίνεται καταγραφή προσωποποιημένης πρόσβασης.

ε. Το περιεχόμενο των αιτήσεων χορήγησης πιστωτικών εκθέσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής τους στο Μητρώο και ο τρόπος άσκησης από τα υποκείμενα των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς των δικαιωμάτων τους.

στ. Η μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων από το Μητρώο.

ζ. Το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης ανάλογα με τον αποδέκτη της.

η. Οι χρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 118.

θ. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση μη εκπλήρωσης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των πιστωτών.

ι. Κάθε άλλη πρόσφορη και αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Μητρώου.

2. Για τις περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 1, ζητείται η προηγούμενη γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

3. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας του Μητρώου, στον οποίο εξειδικεύονται η διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας των πιστωτών και του υποκειμένου των δεδομένων με το Μητρώο, ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών και στοιχείων που επιτρέπει την προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους, οι μορφότυποι παροχής των πληροφοριών και στοιχείων και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη διαχείριση της λειτουργίας του Μητρώου.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Άρθρο 123
Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022

1. Οι πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου Οικονομικών του ειδικού φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», αυξάνονται κατά δύο δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια (2.500.000.000) ευρώ. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.

2. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ειδικού φορέα 1035501-0000000 «Λοιπές μονάδες/αυτοτελείς μονάδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες υπάγονται στον Υπουργό/Αναπληρωτές Υπουργούς/ Υφυπουργούς/Υπηρεσιακό Γραμματέα, ή λειτουργούν στο Υπουργείο», αυξάνονται κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) ευρώ στο εθνικό σκέλος. Οι εν λόγω πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601001 «Πιστώσεις για δαπάνες εφαρμογής δράσεων προγραμμάτων» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Άρθρο 124
Δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου αστικού πρασίνου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 92 του ν. 4864/2021
Στο άρθρο 92 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Το Υπουργείο Οικονομικών ορίζεται ως αναθέτουσα αρχή, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), και κύριος του έργου της δημιουργίας χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου αστικού πρασίνου με την ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης», στον χώρο του πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ του Δήμου Δάφνης Υμηττού. Αρμόδια υπηρεσία για το έργο είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, η οποία συνεπικουρείται από τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.»

Άρθρο 125
Παραχώρηση τμημάτων δημοσίου ακινήτου για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου Τροποποίηση χρήσεων γης και καθορισμός όρων δόμησης για την ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1. Για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Βόλου παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων η κυριότητα δύο τμημάτων του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 628 (παλαιός αιγιαλός), εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων έξι κόμμα ενενήντα τρία (4.406,93) τ.μ. και οκτακοσίων τριάντα εννέα κόμμα ενενήντα έξι (839,96) τ.μ., κειμένων εντός των Ο.Τ. 1274β και 1274γ αντίστοιχα, εντός των εγκεκριμένων ορίων του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 1274 της συνοικίας Νεάπολης του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Βόλου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως εμφαίνονται στο διάγραμμα του Παραρτήματος Ι.

2. Για την παραχώρηση της κυριότητας των τμημάτων του ακινήτου της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία προσδιορίζεται ο ακριβής σκοπός της παραχώρησης και περιγράφονται τα υπό παραχώρηση τμήματα του ακινήτου. Η απόφαση της παραχώρησης των τμημάτων του ακινήτου αποτελεί τον τίτλο για τη μεταγραφή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα. Η παραχώρηση της κυριότητας των τμημάτων του ακινήτου ανακαλείται ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία μεταγράφεται.

3. Για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τροποποιείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης:

α) η χρήση γης του τμήματος Α΄ με στοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α1, έκτασης είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων τριών κόμμα δέκα τριών (23.703,13) τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.), όπως εμφαίνεται στο διάγραμμα του Παραρτήματος ΙI, από «Διοίκηση» σε «Χώρο Πρασίνου», και

β) η χρήση γης του τμήματος Β με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Α, Ω, 1 έκτασης έντεκα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε κόμμα ενενήντα έξι (11.175,96) τ.μ., καθώς και της ζώνης πενήντα (50) μέτρων με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, Ζ, Ε, Δ, Γ, 6, 7, 8, 1, έκτασης δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά κόμμα δέκα επτά (12.527,17) τ.μ., όπως εμφαίνονται στο ίδιο Παράρτημα, από «Χώρος Πρασίνου» σε «Διοίκηση».

4. Στο γήπεδο Ε2 με στοιχεία Α, Β, Ψ, Ω, Α, έκτασης δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) τ.μ., στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και στο γήπεδο Ε1 με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Α, έκτασης δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα κόμμα εξήντα (13.880,60) τ.μ., στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Διοικητήριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως εμφαίνονται στο ως άνω Παράρτημα, ισχύουν οι κάτωθι όροι δόμησης:

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφάνειας.

β. Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,8.

γ. Συντελεστής όγκου: 4,40.

δ. Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου: 7,50 μέτρα.

ε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 17,50 μέτρα μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

ζ. Ορίζεται πρασιά: 7,50 μ.

Άρθρο 126
Ειδικές ρυθμίσεις για ακίνητα νησίδων των Δωδεκανήσων Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 17 του ν. 2443/1996
Στο άρθρο 17 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Σε ακίνητα που βρίσκονται στις νησίδες της παρ. 1, επί των οποίων το Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα διά της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, ο νομέας τους θεωρείται κύριος έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον αποδεδειγμένα: α) είναι μόνιμος κάτοικος αυτών, β) έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), γ) δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή τους δικαιοπαρόχους του Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης για τα ακίνητα αυτά, δ) δεν προβάλλονται δικαιώματα του Δημοσίου επί του ακινήτου εξ άλλης αιτίας και ε) δεν εμπίπτει στους περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101). Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α΄ και ε΄ αποδεικνύεται με βεβαίωση του κατά τόπον αρμόδιου δήμου. Για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. β΄, γ΄ και δ΄ αρμόδια είναι η οικεία Κτηματική Υπηρεσία, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων των περ. α΄ έως ε΄ και τα διαβιβάζει στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Εκκρεμείς δίκες μεταξύ των νομέων και του Ελληνικού Δημοσίου καταργούνται.»

Άρθρο 127
Παραχώρηση χρήσης ακινήτων στον Δήμο Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την υλοποίηση των δράσεων που έχει αναλάβει η Ελευσίνα, ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, για το έτος 2023, παραχωρείται για δέκα (10) έτη, άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Ελευσίνας η χρήση δύο (2) ακινήτων που βρίσκονται εντός της αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 52738/7.5.2021 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Δ΄ 237/2021) και είχαν παραχωρηθεί στον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) με την από 20.5.2003 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) ως εξής:

α) η χρήση του διώροφου κτιρίου που αναφέρεται στην από 20.5.2003 σύμβαση με αριθμό πενήντα πέντε (55), επιφάνειας σαράντα ενός (41) τ.μ., το ισόγειο του οποίου χρησιμοποιείται ως αναψυκτήριο και ο πρώτος (1ος) όροφος, ως χώρος της μηχανής για την προβολή του θερινού κινηματογράφου, και

β) η χρήση του κτιρίου που αναφέρεται στην από 20.5.2003 σύμβαση με αριθμό πενήντα έξι (56), επιφάνειας διακοσίων πέντε κόμμα εξήντα (205,60) τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως δημοτικό αναψυκτήριο, συμπεριλαμβανομένου και του προαύλιου χώρου αυτού.

2. Για την παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων της παρ. 1 εκδίδεται απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, στην οποία προσδιορίζεται ο ακριβής σκοπός της παραχώρησης και περιγράφονται αναλυτικά, τα υπό παραχώρηση ακίνητα, συνοδευόμενα από τοπογραφικά διαγράμματα.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του ίδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, ανακαλείται η παραχώρηση χρήσης των ακινήτων της παρ. 1, ιδίως για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης, καθώς και για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 128
Παραχώρηση σε όμορους δήμους κοινωφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά (Μ.Π.Ε Α.Κ.) Αντικατάσταση άρθρου 61 ν. 4876/2021
Το άρθρο 61 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 61 Παραχώρηση κοινωφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά (Μ.Π.Ε-Α.Κ.) σε όμορους δήμους

1. Κοινωφελείς χώροι και χώροι κοινωνικής ανταποδοτικότητας, χαρακτηρισμένοι από την πολεοδομική νομοθεσία, εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, οι οποίοι περιήλθαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μετά την κύρωση της διανομής της ως άνω έκτασης με το άρθρο πρώτο του ν. 4787/2021 (Α΄ 44), μπορούν να παραχωρηθούν κατά κυριότητα, χωρίς αντάλλαγμα, στους Δήμους Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου, με σκοπό την ανέγερση επ’ αυτών κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα ή κοινωνικής ανταποδοτικότητας, ο οποίος προσδιορίζεται στην απόφαση παραχώρησης.

Η παραχώρηση της κυριότητας γίνεται επί συγκεκριμένων εδαφικών χώρων, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος του ενδιαφερόμενου δήμου, με το οποίο προσδιορίζεται ο αιτούμενος προς παραχώρηση εδαφικός χώρος με βάση τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) που αντιστοιχεί σε κάθε έναν εδαφικό χώρο, καθώς και η προοριζόμενη χρήση του.

2.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προσδιορίζονται οι εδαφικοί χώροι, οι οποίοι μπορούν να παραχωρηθούν σε κάθε δήμο που υπέβαλε σχετικό αίτημα. Για τον προσδιορισμό, με την ανωτέρω απόφαση, των υπό παραχώρηση εδαφικών χώρων, συνεκτιμώνται τα αιτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων δήμων. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β. Η παραχώρηση πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από εξέταση του αιτήματος κάθε περίπτωσης, καθώς και των στοιχείων που συνοδεύουν το αίτημα αυτό. Η ικανοποίηση του αιτήματος παραχώρησης κάθε δήμου γίνεται από τους αντίστοιχους εδαφικούς χώρους που έχουν προσδιοριστεί με την ως άνω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

γ. Με την απόφαση παραχώρησης της περ. β΄ μπορεί να τίθενται όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την παραχώρηση, όπως ιδίως εύλογη προθεσμία χρησιμοποίησης του εδαφικού χώρου για τον σκοπό που παραχωρήθηκε ή ανάκληση της παραχώρησης για συγκεκριμένους λόγους.

δ. Απαιτούμενη αλλαγή χρήσης του εδαφικού χώρου που παραχωρείται, σύμφωνα με την παρούσα, πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και ευθύνη του δήμου, προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση. Με την ολοκλήρωση της αλλαγής χρήσης, θεωρείται ότι τροποποιείται σύμφωνα με αυτήν ο σκοπός της παραχώρησης που ορίζεται στην οικεία απόφαση παραχώρησης, διατηρουμένου σε κάθε περίπτωση του κοινωφελούς χαρακτήρα του χώρου.

ε. Η απόφαση παραχώρησης της παρ. 2 υπόκειται σε μεταγραφή και καταχώριση στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα.

3. Η παραχώρηση της παρ. 2 δεν επηρεάζει τα δικαιώματα της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» επί των παραχωρούμενων χώρων, τα οποία προβλέπονται στην περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).».

Άρθρο 129
Τέλη υπέρ δήμων επί των ακαθαρίστων εσόδων των Επιχειρήσεων Καζίνο Ερμηνευτική διάταξη επί της παρ. 3 άρθρου 372 ν. 4512/2018
Κατά την αληθή έννοια της παρ. 3 του άρθρου 372 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), ως δικαιούχοι δήμοι, υπέρ των οποίων επιβάλλονται τα αναφερόμενα σε αυτή τέλη σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων των Επιχειρήσεων Καζίνο (Ε.Κ.Α.Ζ.) και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός αυτών, θεωρούνται εκείνοι που συμμετέχουν με τμήμα γης, που εμπίπτει στα υφιστάμενα διοικητικά τους όρια, επί της συνολικής εδαφικής έκτασης που λήφθηκε υπόψη για την αδειοδότηση της Ε.Κ.Α.Ζ. Σε περίπτωση συμμετοχής, κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, περισσοτέρων του ενός δήμων, το ως άνω ποσοστό επιβαλλομένων τελών κατανέμεται υπέρ των δήμων που συμμετέχουν, ανάλογα με το εμβαδό της συμμετοχής τους σε γη στη συνολική έκταση, βάσει της οποίας αδειοδοτήθηκε η οικεία Ε.Κ.Α.Ζ. Τα κριτήρια του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου ισχύουν και για τους φόρους, τέλη, βάρη και λοιπές προσόδους υπέρ δήμων και σε βάρος των πάσης φύσεως επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός της Ζώνης Εκμετάλλευσης Α-Α1.2, η οποία εμπίπτει εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, όπως αυτή καθορίζεται στην υπό στοιχεία 93620 ΕΞ 2009-28/8/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 3347). Κείμενη νομοθεσία που ορίζει αντίθετα προς το τρίτο εδάφιο δεν θίγεται.

Άρθρο 130
Εξουσιοδότηση περί υπαγωγής σε καθεστώς ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 71 ν. 4887/2022
Η υποπερ. ββ΄ της περ. β΄ και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16) συμπληρώνονται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύνανται να υπάγονται σε καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τομείς:

αα. Της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 1379/2013, με την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ. και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1388/2014,

ββ. της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, σύμφωνα με το στοιχείο 9 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ. και το στοιχείο 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, τα ποσοστά των ενισχύσεων με βάση τα ανώτατα όρια των κανονιστικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς των υποπερ. αα και ββ, οι πρόσθετοι όροι, η νομική μορφή των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, οι επιλέξιμες δαπάνες, οι περιορισμοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια των τομέων αυτών.».

Άρθρο 131
Ρυθμίσεις για την υλοποίηση υποδομών και την προσαρμογή των θεσμοθετημένων θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν

1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ορίζεται αναθέτουσα αρχή και κύριος του έργου κατά το άρθρο 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων του έργου «Υλοποίηση υποδομών για την προσαρμογή των θεσμοθετημένων θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν (Κανονισμός ΕΕ 2016/399)», που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του ν. 4799/2021 (Α΄ 78). Αποφαινόμενο όργανο για την ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων του έργου ορίζεται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αρμόδια υπηρεσία η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Για τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων που εντάσσονται στο έργο της παρ. 1 και διενεργούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. στο όνομα, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφαρμόζεται το άρθρο 130 του ν. 4799/2021 και το άρθρο 5Β του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).

3. Πριν από τις διαδικασίες ανάθεσης της παρ. 2, καθορίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) και κατόπιν γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του άρθρου 14 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), οι χώροι για την υλοποίηση του έργου της παρ. 1, οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν για τα θαλάσσια συνοριακά σημεία διέλευσης, στις οποίες οι υποδομές της παρ. 1 αποδίδονται προς χρήση κατόπιν της οριστικής παραλαβής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Οι φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένος φέρουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των υποδομών που εγκαθίστανται εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Τα τακτικά λειτουργικά έξοδα αναλαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές της παρ. 3.

Άρθρο 132
Ρύθμιση θεμάτων Εκκλησίας της Ελλάδος Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 51 ν. 4301/2014
Στην παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 του άρθρου 51 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Τα εκδοθέντα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4684/1930 (Α΄ 150), όπως κωδικοποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα της 14/22.4.1931 (Α΄ 328), διαχωριστικά διατάγματα και οι Πίνακες Α-Ε της Σύμβασης της 18.9.1952 (βασιλικό διάταγμα της 26.9.1952, Α΄ 289), όπως τροποποιήθηκε με την από 27.12.1968 Σύμβαση (Α΄ 161) συνιστούν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας και αποτελούν πλήρη απόδειξη των εμπραγμάτων δικαιωμάτων των Ιερών Μονών και του Δημοσίου έναντι παντός τρίτου, χωρίς να απαιτείται μεταγραφή τους στα οικεία βιβλία μεταγραφών ή καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία. Το δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης της Εκκλησίας της Ελλάδος που ασκείται δια της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 324/2020 (Α΄ 249) απόφασης της Εκκλησίας της Ελλάδος επί της μοναστηριακής περιουσίας κυριότητας των Ιερών Μονών, που δύναται να ρευστοποιηθεί (εκποιητέα) σύμφωνα με τα διατάγματα του πρώτου εδαφίου, είναι εγγραπτέο με βάση το άρθρο 12 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) στα κτηματολογικά φύλλα των οικείων ακινήτων που τηρούν τα κατά τόπους αρμόδια Κτηματολογικά Γραφεία, όπου αναγράφεται ως δικαιούχος κυριότητας η Ιερά Μονή και δεκτικό υποβολής δήλωσης κατά το άρθρο 2 του ν. 2308/1995 (A΄ 114), όταν πρόκειται για ακίνητο κυριότητας της Μονής σε περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες κτηματογράφησης.»

Άρθρο 133
Προσδιορισμός επιχειρήσεων ως δικαιούχων κρατικής αρωγής Τροποποίηση περ. β΄ άρθρου 3 ν. 4797/2021

1. Στην περ. β΄ του άρθρου 3 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66), τροποποιείται η υποπερ. βα΄ α) με την προσθήκη, στο πρώτο εδάφιο, των λέξεων «και των κοινωνιών αστικού και κληρονομικού δικαίου» μετά τις λέξεις «των ελευθέρων επαγγελματιών», β) με την προσθήκη, στο τρίτο εδάφιο, της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη, όταν οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν σε φυσικό πρόσωπο και η περ. β΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«β) «Δικαιούχοι κρατικής αρωγής»: βα) «Επιχειρήσεις»: βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των κοινωνιών αστικού και κληρονομικού δικαίου, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, τις οποίες κατέχουν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες αγρότες ή νομικά πρόσωπα.

ββ) «Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς»: τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.»

2. Η παρούσα ισχύει από την 23η.4.2021.

Άρθρο 134
Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 7 ν. 4797/2021
Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) τροποποιείται, στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, με τη συμπλήρωση του αντικειμένου της εξουσιοδότησης και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, το ανώτατο ύψος επιχορήγησης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο ή ανά κατηγορία δικαιούχων ή ζημιάς, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την κάλυψη της ζημιάς, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή της επιχορήγησης σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης δικαιούχου φυσικού προσώπου, καθώς και στις περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού της δικαιούχου επιχείρησης, όπως συγχώνευσης επιχειρήσεων, διάσπασης ή μετατροπής της επιχείρησης σε άλλη μορφή, για τις θεομηνίες από την 1η Ιουνίου 2020 και εφεξής.»

Άρθρο 135
Επιχορήγηση μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4797/2021

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12 Επιχορήγηση αγροτών

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 4 και 7.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις καλλιέργειες ή αμπέλια, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 12 του άρθρου 12Β, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών των άρθρων 4 και 12Β. Για τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου δύναται να παρέχεται προκαταβολή έναντι του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, τηρουμένων των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών των άρθρου 4 και των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 12Β.

3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010.»

2. Η παρούσα ισχύει από την 1η.5.2021.

Άρθρο 136
Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 12Β ν. 4797/2021

1. Η παρ. 2 του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) τροποποιείται ως προς τον ορισμό των δικαιούχων και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Δικαιούχοι είναι είτε φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες είτε νομικά πρόσωπα που κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εφόσον έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.».

2. Η παρούσα ισχύει από την 1η.5.2021.

Άρθρο 137
Ρύθμιση θεμάτων επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 4797/2021 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4797/2021 (Α΄ 66) τροποποιείται με τη συμπλήρωση του αντικειμένου της εξουσιοδότησης στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των επιχειρήσεων και των φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της παρ. 3 του άρθρου 7, το ανώτατο ύψος επιχορήγησης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο ή ανά κατηγορία δικαιούχων ή ζημιάς, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την κάλυψη της ζημιάς, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 7. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία της επιχορήγησης και να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή της επιχορήγησης σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης δικαιούχου φυσικού προσώπου, καθώς και στις περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού της δικαιούχου επιχείρησης, όπως συγχώνευσης επιχειρήσεων, διάσπασης ή μετατροπής της επιχείρησης σε άλλη μορφή, για τις θεομηνίες από την 1η.6.2020 και εφεξής.»

Άρθρο 138
Ενισχύσεις στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 68 του ν. 4887/2022
Στο άρθρο 68 του ν. 4887/2022 (Α΄ 16), περί είδους, έντασης και ποσών ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Κατ’ εξαίρεση για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στους τομείς της γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, δεν εφαρμόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 και τα ανώτατα ποσοστά ενισχύσεων καθορίζονται με βάση το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως δε τους Κανονισμούς (ΕΕ) 702/2014, 1388/2014, 1379/2013, υπό την επιφύλαξη του Γ.Α.Κ. 651/2014.»

Άρθρο 139
Ρυθμίσεις για την ασφαλιστική εκκαθάριση Προσθήκη παρ. 5β στο άρθρο 2 και παρ. 6 στο άρθρο 10 του ν. 3867/2010

1. Στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128), προστίθεται παρ. 5β ως εξής:

«5.β. Η προκαταβολή της παρ. 5α αφορά τις μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας βεβαιωμένες απαιτήσεις της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων ή επιλύθηκαν με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, για τον λόγο δε αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ. Η εκ μέρους του ασφαλιστικού εκκαθαριστή κατανομή ενεργείται με βάση το άθροισμα των κατά την παρούσα και την προηγούμενη παράγραφο καθοριζόμενων προκαταβολών, σε σχέση με το σύνολο των αναγνωρισμένων μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας αξιώσεων με συμψηφισμό του ποσού, το οποίο έχει προκαταβληθεί νομίμως σε κάθε δικαιούχο, αφού τηρηθούν οι προϋποθέσεις και οι εν γένει όροι της παρ. 5α. Ποσά που έχουν καταβληθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και παραμένουν αδιάθετα επί τρία (3) έτη μετά τη μεταφορά στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 5α, επιστρέφονται εντόκως στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή.

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3867/2010, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μέχρι την 31η.12.2025.».

Άρθρο 140
Αντικειμενική απαλλαγή από επιβαρύνσεις, μορφών χρηματοδότησης με συμβαλλόμενη την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 2682/1999
Το άρθρο 23 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) τροποποιείται: α) στις παρ. 1 και 2 με τη συμπλήρωση και επικαιροποίηση του πεδίου εφαρμογής, β) με την προσθήκη παρ. 3 και 4 και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 23 Αντικειμενική απαλλαγή από ορισμένες επιβαρύνσεις, μορφών χρηματοδοτήσεως στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

1. Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτήσεως, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφαλείας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της Τράπεζας αυτής σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων ή μεταγραφή αυτών σε δημόσια βιβλία ή αρχεία, καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων, απαλλάσσονται αντικειμενικώς των τελών χαρτοσήμου, του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών, της εισφοράς της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α΄ 178), όπως εκάστοτε ισχύει, παντός φόρου, φόρου εισοδήματος και της παρακρατήσεως αυτού ή εισφοράς ή προμήθειας ή τέλους εγγραφής, καθώς και άλλων παντός είδους ή φύσεως επιβαρύνσεων υπέρ του ελληνικού δημοσίου ή τρίτου δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των υποθηκοφυλάκων ή ενεχυροφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων ή γενικά υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

2. Οι αυτές ως ανωτέρω πράξεις, διενεργούμενες από ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα προς χρηματοδότηση: α) αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ή δημόσιων έργων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2052/1992 (Α΄ 94) και της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125) ή δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) ή συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), όπως οι ανωτέρω νόμοι ισχύον σήμερα ή αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν ή συμπληρωθούν στο μέλλον, β) παραχωρήσεων έργων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του ελληνικού δημοσίου και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και εν γένει συναλλαγών σχετικών με την αξιοποίηση και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο ή παραχωρούνται από αυτό και γ) συμπράξεων εν γένει του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α΄ 232) περί των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, και υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των εκάστοτε υπό α΄ ή β΄ ή γ΄ συμβάσεων χρηματοδότησης και συνεπώς τα έργα αυτά έτυχαν χρηματοδότησης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπάγονται, με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος, στο αυτό φορολογικό καθεστώς και καθεστώς απαλλαγών που απολαύει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με την παρ. 1.

3. Το ν.δ. 4001/1959 (Α΄ 233) και το ν.δ. της 17 Ιουλ./13 Αυγ. 1923 (A΄ 224) εφαρμόζονται σε εμπράγματες ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς εξασφάλιση απαιτήσεων εκ συμβάσεων δανείων και πιστώσεων ή συμβάσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2.

4. Σε περίπτωση κοινοπρακτικών ή συγχρηματοδοτούμενων δανείων, όπου μετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι εμπράγματες ασφάλειες δύναται να λαμβάνονται στο όνομα του εκπρόσωπου εξασφαλίσεων για λογαριασμό των δανειστών που μετέχουν στο κοινοπρακτικό ή συγχρηματοδοτούμενο δάνειο, καθώς και άλλων πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων συνδέονται με το κοινοπρακτικό ή συγχρηματοδοτούμενο δάνειο. Ως εκπρόσωπος εξασφαλίσεων μπορεί να ορίζεται οποιοσδήποτε εκ των προσώπων του άρθρου 64 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Ο εκπρόσωπος εξασφαλίσεων διορίζεται από τα μέρη της σύμβασης χρηματοδότησης δυνάμει ειδικής έγγραφης συμφωνίας περί διορισμού αυτού και έχει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 65 του ν. 4548/2018, εκτός αν άλλως ορίζεται στη σύμβαση διορισμού του. Το άρθρο 73 του ν. 4548/2018 εφαρμόζονται αναλογικά επί κοινοπρακτικών ή συγχρηματοδοτούμενων δανείων, στα οποία μετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.»

Άρθρο 141
Ορισμοί Κυρίου και Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων Αντικατάσταση περ. 25 και 31 παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4370/2016
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Ο ορισμός της περ. 25 αντικαθίσταται ως εξής: «25) «Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΚΚΚΚ)»:

ομάδα περιουσίας που αποτελεί ενεργητικό του ΤΕΚΕ και περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του ΣΚΚ,»

2. Ο ορισμός της περ. 31 αντικαθίσταται ως εξής: «31) «Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ)»:

Το πρόσθετο κεφάλαιο κάλυψης καταθέσεων, το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 11 έως 15 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009 (Α΄ 27) και προέκυψε από τις εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3714/2008 (Α΄ 231), αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των πιστωτικών ιδρυμάτων και πλέον ρυθμίζεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 25α του παρόντος,».

Άρθρο 142
Παύση συμμετοχής πιστωτικού ιδρύματος στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Αντικατάσταση παρ. 2 και περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4370/2016
Στο άρθρο 6 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Αν πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ παύσει, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, να συμμετέχει σε αυτό, και δεν προσχωρήσει σε άλλο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, το ΔΣ του ΤΕΚΕ καθορίζει, με απόφασή του, οποιεσδήποτε απαιτήσεις έχει το ΤΕΚΕ κατά του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων οφειλομένων εισφορών του αποχωρούντος προς το ΣΚΚ, το ΣΚΕ, το ΣΕ, του τέλους συμμετοχής ή άλλων χρηματικών ποσών που έχει καθορίσει το ΔΣ του ΤΕΚΕ και είναι πληρωτέα από το πιστωτικό ίδρυμα έως την ημερομηνία αποχώρησής του. Πιστωτικό ίδρυμα που αποχωρεί δεν έχει αξίωση στο προϊόν της εκκαθάρισης που εισπράττεται μετά την ημερομηνία αποχώρησης»

2. Η περ. β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: «β) Κατά τα λοιπά ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στην παρ. 2.»

Άρθρο 143
Διαθέσιμα και επίπεδο Στόχος Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 7 και κατάργηση παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13 άρθρου 25 ν. 4370/2016
Στο άρθρο 25 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37), α) τροποποιούνται αα) η παρ. 2 στο δεύτερο εδάφιο με την αφαίρεση του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) από τα διαθέσιμα του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ), αβ) η παρ. 4 με τη διαγραφή του δεύτερου εδαφίου, αγ) η παρ. 7, με την αφαίρεση του Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) από τα διαθέσιμα του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ), β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) καταργούνται οι παρ. 8, 9, 10, 11, 12 και 13 και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 25 Διαθέσιμα και επίπεδο στόχος ΣΚΚ

1. Το ενεργητικό του ΣΚΚ αποτελείται από τα διαθέσιμά του και τυχόν απαιτήσεις του από οποιαδήποτε αιτία.

2. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ σχηματίζονται από τακτικές, έκτακτες και αρχικές εισφορές τις οποίες καταβάλλουν υποχρεωτικά τα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ πιστωτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 5 του παρόντος. Στα διαθέσιμα του ΣΚΚ περιλαμβάνεται το ιδρυτικό του κεφάλαιο και προστίθενται τα έσοδά του από άλλες πηγές, όπως από τη διαχείριση των διαθεσίμων του, από την είσπραξη ή και ρευστοποίηση απαιτήσεών του, από τυχόν δωρεές και πάσης άλλης φύσεως έσοδα τα οποία προκύπτουν κατά την επίτευξη του σκοπού του.

Τα εκ των ανωτέρω χρηματικά διαθέσιμα τηρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα της Ελλάδος και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 39.

Έσοδα από την ρευστοποίηση απαιτήσεων του ΣΚΚ διατίθενται αρχικά για την αποπληρωμή των δανείων του και εν συνεχεία κατατίθενται στους ως άνω λογαριασμούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα της Ελλάδος.

3. Κάθε ζήτημα που αφορά προσδιορισμό, υπολογισμό και την καταβολή εισφορών αποφασίζεται με ειδική πλειοψηφία του ΔΣ του ΤΕΚΕ, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 27.

4. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε ποσοστό μηδέν, οκτώ τοις εκατό (0,8%) επί του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων των μελών του ΣΚΚ έως τις 3 Ιουλίου 2024, το οποίο αποτελεί επίπεδο στόχο. Αν το ΤΕΚΕ καταβάλει συνολικές αποζημιώσεις οι οποίες υπερβαίνουν το μηδέν κόμμα οκτώ τοις εκατό (0,8%) των εγγυημένων καταθέσεων, η αρχική χρονική περίοδος για την επίτευξη του επιπέδου στόχου δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έως τέσσερα (4) έτη.

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως και κατόπιν έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύναται να οριστεί ελάχιστο επίπεδο-στόχος χαμηλότερο από αυτό που ορίζεται στην παρ. 4, με την προϋπόθεση να πληρούνται οι εξής όροι:

α) η μείωση βασίζεται στην παραδοχή ότι ένα σημαντικό μέρος των διαθέσιμων του ΣΚΚ δεν είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί για μέτρα προστασίας των καλυπτόμενων καταθετών, εκτός από αυτά που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 40 και

β) ο τραπεζικός τομέας εντός του οποίου δραστηριοποιούνται τα πιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται με το ΤΕΚΕ παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση με μεγάλη αξία στοιχείων του ενεργητικού να κατέχονται από μικρό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων ή τραπεζικών ομίλων, που υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, τα οποία, λόγω του μεγέθους τους, σε περίπτωση αδυναμίας, είναι πιθανό να υποβληθούν σε διαδικασίες εξυγίανσης.

Το εν λόγω μειωμένο επίπεδο στόχος δεν δύναται να είναι χαμηλότερο από μηδέν κόμμα πεντε τοις εκατό (0,5%) των εγγυημένων καταθέσεων.

6. Η επίτευξη του επιπέδου στόχου δεν αποκλείει τη δυνατότητα του ΤΕΚΕ να επιβάλει περαιτέρω εισφορές προς εύλογη επαύξηση των διαθεσίμων του.

7. Η συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο και τα πάσης φύσεως διαθέσιμα του ΣΚΚ δεν επιστρέφονται στα πιστωτικά ιδρύματα για οποιονδήποτε λόγο.

8. [Καταργείται]. 9. [Καταργείται]. 10. [Καταργείται]. 11. [Καταργείται]. 12. [Καταργείται]. 13. [Καταργείται].»

Άρθρο 144
Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων
Προϋποθέσεις απόδοσης Προσθήκη του άρθρου 25α στον ν. 4370/2016 Στον ν. 4370/2016 (Α΄37), προστίθεται άρθρο 25Α ως εξής:

«Άρθρο 25α Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων

1. Το ΠΚΚΚ αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τον λόγο συμμετοχής τους σε αυτό.

2. Με τη διαδικασία σταδιακής απόδοσης που ορίζει η παρ. 7, το ενεργητικό του ΠΚΚΚ περιέρχεται κατά πλήρη εξουσία διαθέσεως στα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΠΚΚΚ έχει μία ατομική μερίδα σε αυτό, που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του στο ΠΚΚΚ. Οι ατομικές μερίδες των πιστωτικών ιδρυμάτων που απαρτίζουν το ΠΚΚΚ είναι ακατάσχετες έναντι του ΤΕΚΕ και αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Κατάσχεση επιτρέπεται μόνον εις βάρος της επιστρεφόμενης, στο πιστωτικό ίδρυμα, ατομικής του μερίδας και μέχρι της αξίας αυτής, σε περίπτωση αποχώρησης αυτού από το ΣΚΚ.

4. Αν πιστωτικό ίδρυμα περιέλθει σε αδυναμία και ενεργοποιηθεί το ΤΕΚΕ για την εκπλήρωση των σκοπών του χρησιμοποιείται, μέχρι την εξάντλησή της, η υφιστάμενη ατομική μερίδα στο ΠΚΚΚ του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο περιήλθε σε αδυναμία, εφόσον και κατά το μέρος που, κατά τον χρόνο περιέλευσής του σε αδυναμία, δεν έχει ήδη αποδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 7.

5. Αν, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 7, πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ παύσει, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, να συμμετέχει σε αυτό, και δεν προσχωρήσει σε άλλο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, καταβάλλεται σε αυτό η αξία της ατομικής του μερίδας στο ΠΚΚΚ, εφόσον διαθέτει τέτοια και κατά το μέρος που, κατά τον χρόνο αποχώρησής του, δεν έχει ήδη αποδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 7, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τον χρόνο της αποχώρησής του, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ. Ο υπολογισμός της αξίας της μερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος, η παρακράτηση από αυτή ποσών απαιτήσεων καταθετών που πιθανολογούνται από το ΤΕΚΕ ως βάσιμες και η καταβολή του υπολοίπου αυτής έχουν ως εξής:

α) Υπολογισμός αξίας μερίδας αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος:

αα) Για τον υπολογισμό της αξίας της μερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος προαπαιτείται ο υπολογισμός του ενεργητικού του ΠΚΚΚ.

αβ) Η αξία της μερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος υπολογίζεται με βάση τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3.

αγ) Έναντι της απαίτησης του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος προς καταβολή της επιστρεπτέας αξίας της μερίδας του συμψηφίζονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις έχει το ΤΕΚΕ κατά του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων οφειλόμενων εισφορών του αποχωρούντος προς το ΣΚΚ, το ΣΚΕ, το ΣΕ, του

τέλους συμμετοχής ή άλλων χρηματικών ποσών που έχει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ και είναι πληρωτέα από το πιστωτικό ίδρυμα έως και την ημερομηνία αποχώρησής του.

Ο συμψηφισμός αυτός πραγματοποιείται βάσει των προαναφερθέντων κονδυλίων.

Πιστωτικό ίδρυμα που αποχωρεί δεν έχει αξίωση στο προϊόν εκκαθάρισης που εισπράττεται μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

β) Παρακράτηση ποσών απαιτήσεων καταθετών που πιθανολογούνται από το ΤΕΚΕ ως βάσιμες:

βα) Το ΤΕΚΕ παρακρατεί από την επιστρεφόμενη αξία της ατομικής μερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος τα ποσά που αντιστοιχούν στο ύψος απαιτήσεων καταθετών κατά του ΣΚΚ που πιθανολογούνται από το ΤΕΚΕ ως βάσιμες και αφορούν σε επιλέξιμες καταθέσεις του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος.

ββ) Τα παρακρατούμενα κατά την υποπερ. βα΄ ποσά δεν αποδίδονται στο αποχωρούν πιστωτικό ίδρυμα μέχρις ότου κριθεί αμετακλήτως η υπόθεση και, ανάλογα με την έκβαση, το ΤΕΚΕ τα αποδίδει είτε στους καταθέτες είτε στο αποχωρήσαν πιστωτικό ίδρυμα.

βγ) Τα παρακρατούμενα ποσά θεωρείται ότι συμψηφίζονται με την απαίτηση του αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος προς απόδοση της αξίας της ατομικής του μερίδας, υπό τη διαλυτική αίρεση της έκδοσης αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει ότι δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση του αποχωρήσαντος έναντι των καταθετών.

γ) Καταβολή αξίας μερίδας: Η καταβολή της αξίας της μερίδας του αποχωρούντος,όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις περ. α΄ και β΄ ανωτέρω, γίνεται άτοκα έως τον πρώτο ημερολογιακό μήνα μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την αποχώρησή του από το ΣΚΚ.

6. Αν, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ. 7, πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ παύσει, για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο εκτός της περιπτώσεως του αποκλεισμού του, να συμμετέχει σε αυτό, και προσχωρήσει σε άλλο σύστημα εγγύησης καταθέσεων, καταβάλλεται στο αποχωρούν πιστωτικό ίδρυμα η αξία της ατομικής του μερίδας στο ΠΚΚΚ, κατά το μέρος που, κατά τον χρόνο αποχώρησής του, δεν έχει ήδη αποδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 7, προσδιοριζόμενη, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5. Κατά τα λοιπά, ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στις περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 5.».

7. H διαδικασία απόδοσης στα πιστωτικά ιδρύματα της μερίδας τους στο ΠΚΚΚ διαμορφώνεται ως εξής:

Η απόδοση γίνεται τμηματικά, σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, με την επιφύλαξη της τελικής εκκαθάρισης, με βάση τα υφιστάμενα κατά τον χρόνο της απόδοσης οικονομικά στοιχεία. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η δεύτερη μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την καταβολή της πρώτης και η τρίτη (εκκαθαριστική) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την καταβολή της δεύτερης. Με απόφαση του ΔΣ του ΤΕΚΕ προσδιορίζεται η αξία του ενεργητικού του ΠΚΚΚ και η αξία της μερίδας εκάστου πιστωτικού ιδρύματος και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα αναφορικά με την ως άνω απόδοση. Ο προσδιορισμός αυτός διενεργείται βάσει αρχικής αποτίμησης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος για τον σκοπό της καταβολής της πρώτης δόσης και, εν συνεχεία, βάσει επόμενων αποτιμήσεων για τον σκοπό της καταβολής των επόμενων δόσεων.

Η αποδιδόμενη στα πιστωτικά ιδρύματα μερίδα τους στο ΠΚΚΚ απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους ή εισφοράς.».

Άρθρο 145
Τακτικές εισφορές Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 4370/2016
Το άρθρο 27 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) τροποποιείται: α) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 με την αντικατάσταση της φράσης «Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου του προηγούμενου έτους» από τη φράση «συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου του προηγούμενου έτους», β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6, με την αντικατάσταση της φράσης «Έως την 1η Ιουλίου» από τη φράση «Έως την 30ή Σεπτεμβρίου» και τη διαγραφή της φράσης «αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2016», γ) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8, με την αντικατάσταση της φράσης «μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου» από τη φράση «μέχρι τη 15η Νοεμβρίου κάθε έτους» και δ) στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, με την αντικατάσταση της φράσης «την 1η Νοεμβρίου» από τη φράση «τη 15η Δεκεμβρίου», και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27 Τακτικές εισφορές ΣΚΚ

1. Οι τακτικές εισφορές καταβάλλονται ετησίως.

2. Αν τα διαθέσιμα του ΣΚΚ υπολείπονται του επιπέδου στόχου, καταβάλλονται ετήσιες εισφορές μέχρι να επιτευχθεί τουλάχιστον το επίπεδο στόχος.

3. Αν, αφού έχει επιτευχθεί για πρώτη φορά το επίπεδο στόχος, τα διαθέσιμα του ΣΚΚ μειωθούν σε λιγότερο από τα δύο τρίτα του επιπέδου στόχου, το ΔΣ καθορίζει τις ετήσιες τακτικές εισφορές σε επίπεδο που επιτρέπει να επιτευχθεί το επίπεδο στόχος το αργότερο μέσα σε έξι (6) έτη από το χρόνο μειώσεως.

4. Οι βασικοί παράγοντες για τον υπολογισμό των ετησίων τακτικών εισφορών είναι το ύψος των εγγυημένων καταθέσεων και ο βαθμός του κινδύνου που αναλαμβάνει κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη η εκάστοτε φάση του οικονομικού κύκλου και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει η προκυκλικότητα των εισφορών. Το ΔΣ του ΤΕΚΕ εισηγείται στο Υπουργείο Οικονομικών, με κοινοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος, τη μεθοδολογία υπολογισμού των ετήσιων τακτικών εισφορών λαμβάνοντας υπόψη τον αναλαμβανόμενο από τα πιστωτικά ιδρύματα κίνδυνο και τον τρόπο που θα λαμβάνονται υπόψη η φάση του οικονομικού κύκλου και η προκυκλικότητα των εισφορών. Η μεθοδολογία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ως άνω μεθοδολογία πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ, στην οποία και κοινοποιείται από το ΤΕΚΕ.

5. Για τον υπολογισμό του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων για τους σκοπούς του υπολογισμού της ετησίας τακτικής εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εγγυημένων καταθέσεων του προηγούμενου έτους, εξαγόμενος από το μέσο όρο των εγγυημένων καταθέσεων της τελευταίας ημέρας των ημερολογιακών τριμήνων του έτους αυτού. Για την εξεύρεση της μέσης τιμής των εγγυημένων καταθέσεων σε συνάλλαγμα, το ύψος των εγγυημένων καταθέσεων θα μετατρέπεται σε ευρώ με την αντίστοιχη μέση τιμή της συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα, της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου του προηγούμενου έτους.

6. Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την αρχή κάθε έτους, κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ αποστέλλει στο ΤΕΚΕ ετήσια κατάσταση, με το ύψος των εγγυημένων καταθέσεων της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου του προηγούμενου έτους, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον προς τον σκοπό αυτόν ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα από το πιστωτικό ίδρυμα και τον ορκωτό λογιστή του πιστωτικού ιδρύματος. Έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο ΣΚΚ αποστέλλει στο ΤΕΚΕ τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας του προηγούμενου έτους, που ορίζει το ΤΕΚΕ για τον προσδιορισμό του βαθμού κινδύνου που αναλαμβάνει. Τα εν λόγω στοιχεία υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του πιστωτικού ιδρύματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων για τον υπολογισμό της βάσης εισφορών είτε αυτοβούλως στα πλαίσια της εποπτικής της αρμοδιότητας είτε κατόπιν αιτήματος του ΤΕΚΕ.

7. Αρχής γενομένης από 1.1.2017 οι καταθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 10 θεωρούνται κατά τεκμήριο εγγυημένες στο σύνολό τους, για σκοπούς υπολογισμού των εισφορών και αξιολόγησης του ύψους των εγγυημένων καταθέσεων, επιτρεπόμενης ανταποδείξεως.

8. Το ΔΣ καθορίζει και γνωστοποιεί τις εισφορές το αργότερο μέχρι τη 15η Νοεμβρίου κάθε έτους. Τα πιστωτικά ιδρύματα καταβάλλουν τις ετήσιες τακτικές εισφορές σε μία δόση τη 15η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους που αφορούν με πίστωση του ειδικού λογαριασμού του ΣΚΚ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

9. Με απόφαση του ΔΣ, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να καλύπτουν ποσοστό έως το τριάντα τοις εκατό (30%) της ετήσιας τακτικής εισφοράς τους με δεσμεύσεις προς πληρωμή προς το ΤΕΚΕ, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση 4 της παρ. 1 του άρθρου 3. Το ΔΣ καθορίζει τυχόν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τις δεσμεύσεις προς πληρωμή, συμμορφούμενο με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει η ΕΑΤ.

10. Πιστωτικό ίδρυμα το οποίο εντάσσεται στο ΣΚΚ κατά τη διάρκεια του έτους, οφείλει ετήσια τακτική εισφορά για το ημερολογιακό έτος ένταξης κατ’ αναλογία του χρόνου συμμετοχής του σε αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, ως ύψος των εγγυημένων καταθέσεων θεωρείται το ύψος των εγγυημένων καταθέσεών του βάσει των στοιχείων της τελευταίας ημέρας των τριμήνων του έτους κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετείχε στο ΣΚΚ.

11. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση οφείλει τακτική εισφορά για το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του κατ’ αναλογία του χρόνου που λειτούργησε μέσα σε αυτό. Οι περιπτώσεις πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών δεν θεωρούνται διακοπή λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί καθολικής ή ειδικής διαδοχής του εταιρικού δικαίου.

12. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση πριν τον καθορισμό των εισφορών οποιασδήποτε φύσεως καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές του αμέσως μετά τον καθορισμό τους από το ΤΕΚΕ σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση μετά τον καθορισμό των εισφορών οποιασδήποτε φύσεως από το ΤΕΚΕ σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28, καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές την ημέρα διακοπής της λειτουργίας του.»

Άρθρο 146
Τοποθέτηση διαθεσίμων ΤΕΚΕ Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 39 ν. 4370/2016
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) τροποποιείται με την αντικατάσταση της καταληκτικής ημερομηνίας «31η.12.2030» σε «31η.12.2024» και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως έξης:

«6. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΣΚΚ που τηρούνται σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν σχηματισθεί από καταβληθείσες κάθε είδους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της περιουσίας του, μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση του ΔΣ του ΤΕΚΕ, λαμβανόμενης υπόψη της κατάστασης του ελληνικού τραπεζικού τομέα και, ιδίως, θεμάτων συστημικής ευστάθειας, στους ειδικούς λογαριασμούς που τηρεί το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και επενδύονται κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παρ. 2, 3, 4 και 5. Η εν λόγω μεταφορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 31η.12.2024. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

Άρθρο 147
Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές Προσθήκη του άρθρου 84Α στον ν. 4099/2012 (Ενσωμάτωση Οδηγίας ΕΕ/2021/2261)
Στον ν. 4099/2012 (Α΄ 250) προστίθεται άρθρο 84Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 84Α Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές

1. Όταν μία ΑΕΕΜΚ ή μία ΑΕΔΑΚ, για οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, συντάσσει, παρέχει, αναθεωρεί και μεταφράζει έγγραφο βασικών πληροφοριών, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) (L 352), το εν λόγω έγγραφο θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν όσον αφορά στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές που ορίζονται στα άρθρα 80 έως 84, στις παρ. 5 έως 7 του άρθρου 89 και στα άρθρα 90 και 91.

2. Η ΑΕΕΜΚ ή η ΑΕΔΑΚ, για οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται δεν απαιτείται να καταρτίζει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, σύμφωνα με τα άρθρα 80 έως 84, τις παρ. 5 έως 7 του άρθρου 89 και τα άρθρα 90 και 91 του παρόντος, όταν καταρτίζει, παρέχει, αναθεωρεί και μεταφράζει έγγραφο βασικών πληροφοριών το οποίο πληροί τις απαιτήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014.

3. Όταν μια εταιρεία επενδύσεων ή μια εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους μέλους που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα, για οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, συντάσσει, παρέχει, αναθεωρεί και μεταφράζει έγγραφο βασικών πληροφοριών το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014, το εν λόγω έγγραφο θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν όσον αφορά στις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές που ορίζονται στα άρθρα 78 έως 82 της Οδηγίας 2009/65, στις παρ. 5 έως 7 του άρθρου 89 και στο άρθρο 90 του παρόντος.

4. Εταιρεία επενδύσεων ή εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους μέλους που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα, για οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται, δεν απαιτείται να καταρτίζει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 82 της Οδηγίας 2009/65, τις παρ. 5 έως 7 του άρθρου 89 και το άρθρο 90 του παρόντος, όταν καταρτίζει, παρέχει, αναθεωρεί και μεταφράζει έγγραφο βασικών πληροφοριών, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 1286/2014.»

5. Το παρόν εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.»

Άρθρο 148
Ορισμός ευάλωτου οφειλέτη Τροποποίηση περ. α΄ άρθρου 217 ν. 4738/2020
Στην περ. α΄ του άρθρου 217 του ν. 4738/2020 (Α΄ 217) διαγράφονται οι λέξεις «λοιπά κριτήρια» και η περ. α΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Ως «ευάλωτος οφειλέτης» νοείται ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).».

Άρθρο 149
Διακοπή καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 4916/2022
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4916/2022 (Α΄ 65) διαγράφεται η αναφορά στο άρθρο 23 σχετικά με την έκπτωση από τη συνεισφορά του Δημοσίου, καθώς και την αναζήτηση των καταβληθέντων ποσών από τον οφειλέτη και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εάν ο ευάλωτος οφειλέτης δεν υποβάλλει το σχετικό αίτημα προς τον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δευτέρου του Τρίτου Βιβλίου του ν. 4738/2020, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 219 του ανωτέρω νόμου, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας αυτού, για οποιονδήποτε λόγο, παύει η αναστολή της παρ. 2 του άρθρου 18, οπότε και η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή. Επίσης, χάνει για το μέλλον το δικαίωμα μεταβίβασης της κύριας κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4738/2020.».

Άρθρο 150
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4916/2022
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4916/2022 (Α΄ 65) διαγράφεται η αναφορά στην παρ. 2 του άρθρου 22 και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη από τη συνεισφορά του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21, τα καταβληθέντα ποσά συνεισφοράς αναζητούνται από αυτόν, του καταλογίζονται και επιστρέφονται εντόκως με επιτόκιο δύο τοις εκατό (2%). Για την ανάκτηση των ποσών αυτών εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30). Σε περίπτωση μη οικειοθελούς επιστροφής τους, τα ποσά αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).».

Άρθρο 151
Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η διαχείριση λογιστικού συστήματος και η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την Κεντρική Διοίκηση.

(β) H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και ο καθορισμός ενιαίων λογιστικών πολιτικών για τη Γενική Κυβέρνηση.

(γ) Η κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ).

2. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση και τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:

(Α) Τμήματα υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης:

(α) Τμήμα Α΄ Απολογισμού Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης.

(β) Τμήμα Β΄ Υπολόγου Συμψηφισμών.

(Β) Υποδιεύθυνση: (α) Τμήμα Γ΄ Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ). (β) Τμήμα Δ΄ Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:

(α) Τμήμα Α΄ Απολογισμού Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης

(αα) Η μέριμνα για την εφαρμογή των οδηγιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης.

(αβ) Η επίβλεψη, σε συνεργασία με το Τμήμα Β΄ Υπολόγου Συμψηφισμών, όλων των λογιστικών εργασιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και η μέριμνα για τη διευθέτηση λογιστικών ζητημάτων που ανακύπτουν.

(αγ) Ο έλεγχος και η λογιστική συμφωνία, σε μηνιαία και ετήσια βάση, όλων των εισαγομένων στο πληροφοριακό σύστημα στοιχείων προϋπολογισμού (έσοδα έξοδα) και στοιχείων λογιστικής των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων.

(αδ) Η συμφωνία σε μηνιαία βάση των τραπεζικών υπολογαριασμών των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της λογιστικής.

(αε) Ο έλεγχος και η λογιστική παρακολούθηση, σε μηνιαία και ετήσια βάση, του συνολικού ισοζυγίου.

(αστ) Η κατάρτιση και η δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του απολογισμού των εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης.

(αζ) Η αποστολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και του απολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για έλεγχο και κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση.

(αη) Η εκκαθάριση και η απόδοση σε τρίτους των εσόδων που εισπράττονται υπέρ αυτών μέσω του προϋπολογισμού.

(αθ) Η κατάρτιση αποφάσεων έκδοσης αντιγράφων χρηματικών ενταλμάτων, σε περίπτωση απώλειάς τους.

(αι) Το κλείσιμο των βιβλίων και η κατάρτιση και δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του απολογισμού των ταμειακών εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης.

(β) Τμήμα Β΄ Υπολόγου Συμψηφισμών

(βα) Ο έλεγχος και η συμφωνία όλων των λογιστικών εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης, σε μηνιαία και ετήσια βάση, εκτός των λογιστικών εγγραφών των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων.

(ββ) Η συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης, εκτός των υπολογαριασμών των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων, με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της λογιστικής.

(βγ) Η καταχώριση λογιστικών εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης, εκτός αυτών που εμφανίζονται από άλλες Υπηρεσίες, καθώς και η καταχώριση διορθωτικών λογιστικών εγγραφών.

(βδ) Η συγκέντρωση και συσχέτιση των εντολών των αρμοδίων Υπηρεσιών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος με τα αντίστοιχα αντίγραφα της κίνησης των λογαριασμών του Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και η συγκέντρωση όλων των Συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων.

(βε) Η τήρηση αρχείου δικαιολογητικών όλων των λογιστικών εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης.

(βστ) Η υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(βζ) Η ενημέρωση των εισπράξεων και πληρωμών σε μηνιαία βάση, που εμφανίζονται στη δημόσια ληψοδοσία εκτός των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) και των Στρατιωτικών Ταμείων, όπου απαιτείται.

(γ) Τμήμα Γ΄ Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ).

(γα) Η διαμόρφωση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου και χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης.

(γβ) Η παροχή οδηγιών σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου.

(γγ) Η προώθηση αλλαγών του πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του προσαρμοσμένου λογιστικού σχεδίου και της εύλογης και αληθούς λογιστικής αποτύπωσης.

(γδ) Η διασύνδεση του λογιστικού συστήματος με το σύστημα ταξινόμησης του προϋπολογισμού και η παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο συστημάτων.

(γε) Η παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με την τροποποίηση των Αναλυτικών Λογαριασμών Εσόδων και Εξόδων (ΑΛΕ) της Οικονομικής Ταξινόμησης.

(γστ) Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και η εναρμόνιση του Λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Πολιτικές του Δημοσίου Τομέα.

(γζ) Η υποστήριξη και διαχείριση σε όλη τη διαδικασία της αναβάθμισης του τρέχοντος Πληροφοριακού Συστήματος της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με το Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης.

(γη) Η υποστήριξη λογιστικών έργων και δράσεων και της παροχής σύμφωνης γνώμης σε ό,τι αφορά την εύλογη και αληθή απεικόνιση των λογιστικών γεγονότων και μεγεθών σύμφωνα με το ΛΠΓΚ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης.

(δ) Τμήμα Δ΄ Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

(δα) Η συμφωνία των συναλλαγών μεταξύ των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

(δβ) Η διενέργεια απαλοιφών των συναλλαγών μεταξύ των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

(δγ) Η κατάρτιση και δημοσίευση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΛΠΓΚ.

(δδ) Ο έλεγχος και η διασφάλιση συμφωνίας (συμφιλίωση/reconciliation), καθώς και ο προσδιορισμός της διαδικασίας μετάβασης, ανάμεσα στις αναφορές των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της δημοσιονομικής αναφοράς και την κατάσταση προϋπολογισμού/ απολογισμού.

(δε) Η παροχή οδηγιών σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για θέματα σχετικά με την κατάρτιση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(δστ) Η προώθηση αλλαγών του πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη λειτουργιών που σχετίζονται με εργασίες κατάρτισης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

4. Το άρθρο 47 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) καταργείται.

Άρθρο 152
Εκπαίδευση προσωπικού των Γ.Δ.Δ.Ε. και Γ.Δ.Ε.Σ.Π. στην ελεγκτική λογιστική Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4935/2022
Στο άρθρο 21 του ν. 4935/2022 (A΄ 103), αντικαθίσταται ο τίτλος και τροποποιούνται α) η παρ. 1 με την προσθήκη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (Δ.Λ.Γ.Κ.) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, β) η παρ. 4 με την προσθήκη του αρκτικόλεξου Δ.Λ.Γ.Κ. και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 21 Εκπαίδευση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) και της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (Δ.Λ.Γ.Κ.) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων

1. Οι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση και υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) ή στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.), οι οποίες υπάγονται στην Ειδική Γραμματεία Δημοσιονομικών Ελέγχων, καθώς και στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης (Δ.Λ.Γ.Κ.) της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, δύνανται να εκπαιδεύονται στο αντικείμενο είτε της εφαρμοσμένης ελεγκτικής λογιστικής είτε της δημόσιας ελεγκτικής λογιστικής, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις εκπαιδευτικής επάρκειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του δημοσιονομικού ελεγκτή και να διδάσκονται την ύλη αντίστοιχων διεθνών επαγγελματικών πιστοποιήσεων με στόχο την απόκτησή τους.

2. Η ανωτέρω εκπαίδευση παρέχεται από ακαδημαϊκά ιδρύματα ή από φορείς επαγγελματικής πιστοποίησης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτονται από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας της παρ. 1 υποχρεούνται να παρέχουν πραγματική υπηρεσία στη Γ.Δ.Ε.Ε., στη Γ.Δ.Ε.Σ.Π. και στη Δ.Λ.Γ.Κ. για πέντε (5) έτη μετά την απόκτηση της σχετικής πιστοποίησης. Εάν η ανωτέρω υποχρέωση δεν τηρηθεί, το κόστος της παρασχεθείσας επιμόρφωσης καταλογίζεται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, στον υπάλληλο και αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

5. Ο αριθμός των υπαλλήλων που δύνανται κάθε χρόνο να λάβουν την παραπάνω εκπαίδευση, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

Άρθρο 153
Πολυετείς υποχρεώσεις Αναπροσαρμογή ορίων Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 67 ν. 4270/2014
Το άρθρο 67 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) τροποποιείται: α) στην παρ. 1 αα) με την αντικατάσταση στο πρώτο εδάφιο των λέξεων «σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε.» από τις λέξεις «σωρευτικά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (Α.Λ.Ε.)», αβ) με την αντικατάσταση στο δεύτερο εδάφιο των λέξεων «ανά Κ.Α.Ε.» από τις λέξεις «ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.)», β) στις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 5, με την προσθήκη διαζευκτικά του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδου (Α.Λ.Ε.) και οι παρ. 1 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων και των Α.Δ.Α. που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς του τακτικού Προϋπολογισμού, που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ σωρευτικά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (Α.Λ.Ε.) κάθε ειδικού φορέα του τακτικού Προϋπολογισμού, απαιτείται προηγούμενη απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών.

Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται απόφαση έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού, εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή σωρευτικά ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής προκειμένου περί Ν.Π.Ι.Δ.».

«5. Στην απόφαση έγκρισης της παραγράφου 1 αναφέρονται τα εξής:

α. Το συνολικό ποσό της πολυετούς υποχρέωσης. β. Το ποσό κατ’ έτος. γ. Ο Α.Λ.Ε. ή ο Κ.Α.Ε. ή ο αναλυτικός λογαριασμός Γενικής Λογιστικής. δ. Το τυχόν προηγούμενο ύψος υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον ίδιο Α.Λ.Ε. ή Κ.Α.Ε. ή στον ίδιο αναλυτικό λογαριασμό Γενικής Λογιστικής.».

Άρθρο 154
Ανακατανομή πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014
Στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου διατάκτη και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα του, δύναται να γίνονται μεταφορές μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών εντός του προϋπολογισμού του φορέα της κεντρικής διοίκησης.

Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για αιτήματα μεταφοράς πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών, εντός του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», τα οποία δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Ειδικότερα για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων είναι δυνατή η μεταφορά πιστώσεων μεταξύ μειζόνων κατηγοριών δαπανών ενός φορέα της κεντρικής διοίκησης, εντός του ορίου πιστώσεων του φορέα για κάθε σκέλος (εθνικό συγχρηματοδοτούμενο) χωριστά, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα του.

Oι πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δύνανται να ανακατανέμονται κατά το δεύτερο εδάφιο, μόνο εντός του ορίου πιστώσεων εκάστου φορέα της κεντρικής διοίκησης για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.».

Άρθρο 155
Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4270/2014
Το άρθρο 72 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) τροποποιείται: α) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της λέξης «Κρατικού» πριν τη λέξη «Προϋπολογισμού» και την αντικατάσταση των λέξεων «διάθεση ορισμένων από αυτές» από τις λέξεις «διάθεσή τους», β) στο δεύτερο εδάφιο, με την προσθήκη της λέξης «ανώτατα» πριν τη λέξη «όρια» και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 72 Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων ανώτατα όρια πληρωμών

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται κάθε φορά και για ορισμένη χρονική περίοδο το ποσοστό των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού που επιτρέπεται να διατεθούν από τους διατάκτες, κατά μείζονα κατηγορία ή ομάδες αναλυτικών λογαριασμών εξόδων ή κατά αναλυτικό λογαριασμό εξόδου, χωρίς να αποκλείεται και η εξ ολοκλήρου διάθεσή τους.

Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να ορίζονται ανώτατα όρια πληρωμών, εφόσον το επιβάλλουν οι δημοσιονομικές συνθήκες ή λόγοι σχετικοί με την οικονομική πολιτική.».

Άρθρο 156
Διάθεση ορισμένου μέρους των πιστώσεων Κατάργηση άρθρου 73 ν. 4270/2014
Το άρθρο 73 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), περί διάθεσης ορισμένου μέρους των πιστώσεων, καταργείται.

Άρθρο 157
Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 74 ν. 4270/2014
Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) τροποποιείται: α) με την αντικατάσταση στο εισαγωγικό χωρίο των λέξεων «Υπουργείων και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» από τις λέξεις «φορέων της Κεντρικής Διοίκησης», β) με την προσθήκη περ. στ΄ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά παρέκκλιση του κανόνα του μη ειδικού προορισμού των εσόδων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 51, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, με αποφάσεις του, να επιτρέπει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού φορέων της Κεντρικής Διοίκησης κατά ποσά ίσα με έσοδα του προϋπολογισμού που δεν είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν από:

α. είσπραξη ποσών από την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε ανεξάρτητες δημόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν δικό τους προϋπολογισμό, νομικά ή φυσικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

β. είσπραξη ποσών που είχαν καταβληθεί αχρεώστητα, γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται βάσει ρητής διάταξης νόμου για την αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης,

δ. είσπραξη ποσών από συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων και επιτοκίων, καθώς και στο πλαίσιο διαχείρισης του δημοσίου χρέους,

ε. είσπραξη ποσών που αφορούν την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων ειδικού σκοπού χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς,

στ. είσπραξη ποσών που προέρχονται από δωρεές σε χρήμα φυσικών ή νομικών προσώπων και προορίζονται, με βάση τη δήλωση βούλησης του δωρητή, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, για την αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και για την κάλυψη ορισμένης δαπάνης που προβλέπεται από διάταξη νόμου.».

Άρθρο 158
Πεδίο εφαρμογής ηλεκτρονικού τιμολογίου Τροποποίηση παρ. 1 και παρ. 2 άρθρου 148 ν. 4601/2019 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)
Στο άρθρο 148 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) τροποποιούνται, α) η παρ. 1, με τη διαγραφή των λέξεων «στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων», β) η παρ. 2 βα) με την προσθήκη της λέξης «δημοσίων» πριν από τη λέξη «συμβάσεων» και με την προσθήκη της φράσης «ανεξαρτήτως αξίας αυτών», ββ) με τη διαγραφή στις περ. α΄, β΄ και γ΄ της αναφοράς στην εκτιμώμενη συμβατική αξία και τα όρια αυτής, βγ) με την προσθήκη στο αντικείμενο της ρύθμισης τη θέσπιση κανόνων για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων για κάθε δαπάνη, κατά το άρθρο 149 και το άρθρο 148 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 148 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) Αντικείμενο πεδίο εφαρμογής εξαιρέσεις

1. Σκοπός των άρθρων 148 έως 154 είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

2. Ο παρών θεσπίζει κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, οι οποίες υπάγονται στους νόμους 3978/2011(Α΄ 137), 4412/2016 (Α΄ 147) και 4413/2016 (Α΄ 148) και, ειδικότερα, καταλαμβάνει:

α) συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας,

β) δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, προμηθειών και γενικών υπηρεσιών,

γ) συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, καθώς, επίσης, και κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται για κάθε κατηγορία δαπάνης των αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων φορέων, όπως ορίζονται στο άρθρο 149 του παρόντος.

3. Ο παρών δεν καταλαμβάνει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3978/2011, στις οποίες η σύναψη και η εκτέλεση της σύμβασης έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά μέτρα ασφαλείας κατ’ εφαρμογή των κείμενων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων και με τον όρο ότι τα ουσιώδη εθνικά συμφέροντα δεν μπορούν να προστατευτούν με λιγότερο οχληρά μέτρα.»

Άρθρο 159
Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων Τροποποίηση άρθρου 151 ν. 4601/2019
Το άρθρο 151 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44), τροποποιείται: α) στον τίτλο, με την προσθήκη της λέξης «υποβολή»,

β) με τη θέσπιση υποχρέωσης προς τους οικονομικούς φορείς για την υποβολή των ηλεκτρονικών τιμολογίων και το άρθρο 151 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 151 Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιμολογίων

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περ. 12 του άρθρου 149.»

Άρθρο 160
Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς ζητήματα ηλεκτρονικού τιμολογίου Τροποποίηση άρθρου 154 ν. 4601/2019
Στο άρθρο 154 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο χρόνος έναρξης ισχύος της υποχρέωσης υποβολής του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα και με το άρθρο 151, τα κριτήρια υπαγωγής στην υποχρέωση αυτή, οι εξαιρούμενες κατηγορίες συμβάσεων και δαπανών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 161
Πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων για τις οποίες έχει παρασχεθεί εγγύηση του ελληνικού δημοσίου Ερμηνευτική διάταξη παρ. 13 άρθρου 10 ν. 3156/2003
Κατά την αληθή έννοια της παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 (Α΄ 157), η πώληση και η μεταβίβαση των απαιτήσεων, για τις οποίες έχει παρασχεθεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, δεν συνιστούν τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες παρασχέθηκε η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου κατά τους νόμους 2322/1995 (Α΄ 143) και 4549/2018 (Α΄ 105).

Άρθρο 162
Προσωπικό που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ), στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και σε εργαζόμενους σε προγράμματα με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών Ερμηνευτική διάταξη

1. Η αληθής έννοια: α) της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207), περί των αποδοχών των ιατρών και οδοντιάτρων που απασχολούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και β) της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4574/2018 (Α΄ 191) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), περί των αποδοχών των ιατρών και οδοντιάτρων οι οποίοι εργάζονται σε πρόγραμμα με αντικείμενο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και μεταναστών, είναι ότι καταβάλλεται ένας (1) επιπλέον μηνιαίος μισθός ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, όπως καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 138 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), άπαξ σε δωδεκάμηνη βάση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις σχετικές διατάξεις. Ο εν λόγω επιπλέον μηνιαίος μισθός καταβάλλεται στην αρχή του ανωτέρω δωδεκάμηνου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης απασχολούμενου, το ποσό που αναλογεί στο χρονικό διάστημα που δεν παρείχε υπηρεσία αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

2. Αποδοχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο προσωπικό της παρ. 1 μέχρι και την 31η.8.2022 δεν αναζητούνται.

3. Η αληθής έννοια: α) της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4650/2019, περί των αποδοχών του λοιπού προσωπικού ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου, πλην ιατρών και οδοντιάτρων, που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και β) της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 50 του ν. 4633/2019, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4647/2019, περί των αποδοχών των νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/ υγειονομικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωμάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισμικών μεσολαβητών/διερμηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου, πλην ιατρών, οι οποίοι εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας είναι ότι καταβάλλεται ένας (1) επιπλέον μηνιαίος μισθός εισαγωγικού κλιμακίου της κατηγορίας στην οποία ανήκει το εν λόγω προσωπικό, άπαξ σε δωδεκάμηνη βάση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στις σχετικές διατάξεις. Ο εν λόγω επιπλέον μηνιαίος μισθός καταβάλλεται στην αρχή του ανωτέρω δωδεκάμηνου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης απασχολούμενου, το ποσό που αναλογεί στο χρονικό διάστημα που δεν παρείχε υπηρεσία αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

4. Αποδοχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στο προσωπικό της παρ. 3 μέχρι και την 31η.8.2022 δεν αναζητούνται.

Άρθρο 163
Αξιολόγηση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Εξουσιοδοτική διάταξη Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 47 ν. 4778/2021
Στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4778/2021 (Α΄ 26) συμπληρώνεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διενέργειας ή μη, αξιολόγησης, περιπτώσεις εξαίρεσης για υπαλλήλους οι οποίοι νομίμως απαλλάσσονται από τη συμμετοχή στην αξιολόγηση, η προθεσμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του έτους 2020 και κάθε επόμενου έτους, η προθεσμία συμμετοχής στην αξιολόγηση κάθε έτους, οι έννομες συνέπειες της μη συμμετοχής στην αξιολόγηση του έτους 2020 και ο χρόνος έναρξής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 11 και της παρ. 5 του άρθρου 20.».

Άρθρο 164
Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Αντικατάσταση άρθρου 54 ν. 4955/2022
Το άρθρο 54 του ν. 4955/2022 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 54 Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

Στην υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 35 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), συστήνεται τμήμα με την ονομασία «Τμήμα Ε΄Κωδικοποίηση της νομοθεσίας». Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για την νομοθετική και διοικητική κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, πρωτογενούς και δευτερογενούς, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές, μη θιγομένων πάντως ιδίως των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και με την επιφύλαξη των Κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ του Μέρους Γ΄ του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 66 αυτού περί των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης.».

Άρθρο 165
Θέματα κινητικότητας προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 66 ν. 4714/2020 και παρ. 2 άρθρου 19 ν. 4440/2016

1. Η παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), τροποποιείται ως προς τη διάρκεια εξαίρεσης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και διαμορφώνονται ως εξής:

«6. Το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας έως την 1η.1.2024.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) τροποποιείται στο τρίτο εδάφιο ως προς τον χρόνο διατήρησης σε ισχύ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), και με την προσθήκη νέου πέμπτου εδαφίου και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4314/2014 (Α΄ 65), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), οι διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 6 του π.δ. 351/1991 (Α΄ 121), καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) διατηρούνται σε ισχύ. Διατηρούνται, επίσης, σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47). Διατηρείται σε ισχύ έως την 1η.1.2024 η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), εξαιρουμένων των αποσπάσεων στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, στο Γραφείο του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής και σε Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών της Κυβέρνησης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η μετάταξη στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται κάθε φορά από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικά σε περίπτωση μετάταξης, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού, για την πραγματοποίησή της απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, με αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του Ν.Σ.Κ., σε κενές οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων του μετατασσόμενου. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, καθώς και την τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους. Με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., που τοιχοκολλάται στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθορίζονται ο τρόπος δημοσίευσης, το περιεχόμενο της προκήρυξης, τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Άρθρο 166
Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, το οποίο απασχολείται την 1η.9.2022 για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, που διενεργούνται και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

2. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας οι απασχολούμενοι προσλήφθηκαν στις θέσεις αυτές, απαγορευόμενης κάθε περίπτωσης μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

3. Το διάστημα παράτασης των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α ΄ 134).

Άρθρο 167
Προϊστάμενοι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης:

α) Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης του άρθρου 17Α του π.δ. 97/2017 ορίζονται από το σύνολο του προσωπικού της (μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων υπαλλήλων), μετά από υποβολή σχετικής αίτησης, και τοποθετούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων. Με όμοια απόφαση, παύονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων στις περιπτώσεις της παρ. 10 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

β) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων σε θέσεις προϊσταμένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται και καλύπτει και τον προβλεπόμενο, από τις διατάξεις που διέπουν την υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου που απαιτείται ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόμενο βαθμό ή για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 168
Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών για τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2023 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150). Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται τόσο για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος όσο και για οφειλές που βεβαιώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 31η.5.2023 και η προθεσμία καταβολής τους λήγει έως και την 30ή.5.2023. Η πρώτη δόση της ρύθμισης από τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής, καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης. Η συνολική διάρκεια παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις εκάστης ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31η.5.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης Οφειλών και ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022.».

Άρθρο 169
Εξαίρεση του εξωϊδρυματικού επιδόματος από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις Τροποποίηση παρ. 1 και κατάργηση παρ. 2 άρθρου 14, προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), προστίθεται περ. ιθ΄ ως εξής:

«ιθ) ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί, το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.».

2. Η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 καταργείται από την 1η.1.2022.

3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 83 ως εξής:

«83. Η περ. ιθ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος ισχύει από 1.1.2022 και εφεξής.».

Άρθρο 170
Προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος από ακίνητη περιουσία για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 47 ν. 4172/2013

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), τροποποιείται ως προς την υπαγωγή του Αγίου Όρους και των Ιερών αυτού Μονών στην έκπτωση για κάθε είδους δαπάνη, και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων της περ. γ΄ του άρθρου 45, εκπίπτουν ως δαπάνη οι κάθε είδους δαπάνες που αφορούν στα ακίνητά τους σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος προς το ελληνικό δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι λοιπές δαπάνες του άρθρου 22. Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται και για τα νομικά πρόσωπα της περ. γ΄ του άρθρου 45 που λειτουργούν ως Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. Ειδικά για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό της έκπτωσης για τις κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως αν συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους, ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).».

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 16η.4.2022 και εφεξής.

Άρθρο 171
Ειδική πρόβλεψη σχετικά με τη διόρθωση των φορολογητέων κερδών Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 και παρ. 4 στο άρθρο 19 του ν. 4174/2013

1. Στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Κατ’ εξαίρεση, εάν κατά την παρ. 1, στα κέρδη νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα, περιληφθούν κέρδη τα οποία υπάγονται σε φόρο στην Ελλάδα στο όνομα συνδεδεμένου προσώπου κατά την έννοια του άρθρου 2 και έχουν προκύψει κατόπιν φορολογικού ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, δύναται το δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα να ζητήσει ανάλογη προσαρμογή στα φορολογητέα κέρδη του, κατόπιν υποβολής τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης που συνοδεύεται από γνωστοποίηση της οικείας έκθεσης ελέγχου του πρώτου υπαγόμενου στον φόρο.»

2. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 84 ως εξής:

«84. Η παρ. 1Α του άρθρου 50 εφαρμόζεται για διορθώσεις κερδών που διενεργούνται με πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας και πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εφόσον κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας οι σχετικές υποθέσεις είναι εκκρεμείς. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 50 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Για την εφαρμογή της παρούσας η τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 αρχίζει από την έναρξη ισχύος της παρούσας.»

3. Στο άρθρο 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Για την εφαρμογή της παρ. 1Α του άρθρου 50 του Κ.Φ.Ε. η τροποποιητική φορολογική δήλωση και η συνοδευτική έκθεση ελέγχου υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στον πρώτο υπαγόμενο στον φόρο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 19.

Αν η πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής του σχετικού δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης βάσει του άρθρου 36, η προθεσμία έκδοσης προσδιορισμού φόρου ως προς τον δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο κατόπιν υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης του πρώτου εδαφίου, παρατείνεται έως και έναν (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης και της συνοδευτικής έκθεσης ελέγχου κατά παρέκκλιση του άρθρου 36. Η αξίωση για επιστροφή φόρου, που προκύπτει, προς τον δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο δεν παραγράφεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 42, πριν από την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης της παρούσας. Προϋπόθεση για την επιστροφή ή τον συμψηφισμό φόρου στον δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο είναι η εξόφληση από τον πρώτο υπαγόμενο στον φόρο του φόρου που προέκυψε από τη διόρθωση των κερδών των μεταξύ τους ενδοομιλικών συναλλαγών.

Αν μετά από αμφισβήτηση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού από τον πρώτο υπαγόμενο στον φόρο εκδοθεί απόφαση του άρθρου 63 ή του άρθρου 63Β ή πρακτικό της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 ή δικαστική απόφαση, διενεργείται, με πρωτοβουλία της Φορολογικής Διοίκησης, η ανάλογη κάθε φορά διόρθωση και στα κέρδη του δεύτερου υπαγόμενου στον φόρο συνδεδεμένου προσώπου, η προθεσμία για την έκδοση της σχετικής πράξης προσδιορισμού φόρου παρατείνεται για τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής σύμφωνα με τα παραπάνω απόφασης και για τα δύο υπαγόμενα στον φόρο πρόσωπα και αναζητούνται αμελλητί τυχόν επιστροφές φόρου κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύναται να ορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.»

Άρθρο 172
Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 άρθρου 63 ν. 2859/2000, Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

1. Στo τέλος της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄ 248), μετά τις λέξεις «ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες», το σημείο στίξης κόμμα «,» αντικαθίσταται από τελεία «.», προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφια και η περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 63 διαμορφώνεται ως εξής:

«β) για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και στα παρεπόμενά τους σύμφωνα.

Δε θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα μισθώματα ακινήτων, στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για κάθε είδους ασφαλίσεις και επιστροφής ασφαλίστρων, στις αποδείξεις πληρωμής αποζημίωσης, για ασφαλίσεις κάθε είδους, που δίνονται σε ασφαλιστικές εταιρείες, στα χορηγούμενα από ασφαλιστικές εταιρείες δάνεια επί ασφαλιστηρίων ζωής και στις εξαγορές (RΑCΗΑΤS) ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές εταιρείες.

Ομοίως δεν θίγονται οι διατάξεις για την επιβολή τελών χαρτοσήμου στα έντοκα δάνεια και λοιπές χρηματοδοτήσεις και στους απορρέοντες συμβατικούς τόκους.

Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από άλλες διατάξεις για τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η.1.2021.

3. Για τα συναπτόμενα δάνεια και τις λοιπές χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους απορρέοντες τόκους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται εμπρόθεσμα μέχρι την 31η.12.2022.

Άρθρο 173
Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.). Προσθήκη του άρθρου 54Η στον ν. 4174/2013

1. Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/ 2013, Α΄ 170) προστίθεται άρθρο 54Η ως εξής:

«Άρθρο 54Η Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.)

1. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, κατά το άρθρο 15Α, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους ίσου με το πενήντα τοις εκατό (50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των πεντακοσίων (500) ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και χιλίων (1.000) ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

2. Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου της παρ. 1.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».

2. Το άρθρο 54Η του ν. 4174/2013 ισχύει από την 31η.10.2022 και καταλαμβάνει παραβάσεις που διαπράττονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής.

Άρθρο 174
Υπαγωγή της μη διαβίβασης στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) στις κυρώσεις παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997 Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13Α ν. 2523/1997

1. Η παρ. 1 του άρθρου 13 Α του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) α) τροποποιείται αα) στο πρώτο εδάφιο με την προσθήκη της παράβασης που συνιστά η μη διαβίβαση στοιχείων λιανικής πώλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αβ) στο δεύτερο εδάφιο με την προσθήκη της υποτροπής, β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε (α) η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ είτε (β) η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται σε παραβάσεις που διαπράττονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 54Η του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και εφεξής.

Άρθρο 175
Αποσαφήνιση των τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών ποσών μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών χρηματικών ποσών Προσθήκη παρ. 3 στο πεντηκοστό έκτο άρθρο του ν. 4839/2021

1. Στο τέλος του πεντηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4839/2021 (Α΄ 181), προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Για την εφαρμογή του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 (Α΄ 266), ως μεταφορά χρημάτων ορίζεται η ανάληψη χρηματικού ποσού από ατομικό ή κοινό τραπεζικό λογαριασμό του δωρητή/γονέα και κατάθεση του ίδιου ποσού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε ατομικό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου ή σε κοινό λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου με τον ίδιο δωρητή/γονέα ή τρίτο πρόσωπο.».

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τη δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών, η οποία πραγματοποιείται από την 1η.10.2021 μέχρι και την 9η.9.2022.

Άρθρο 176
Απαλλαγή από ΦΠΑ δωρεών που προορίζονται για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος
Η περ. ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) εφαρμόζεται και σε παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από ημεδαπούς και αλλοδαπούς φορείς ή πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του Κράτους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης», για τον σκοπό της ανέγερσης του Μουσείου Ολοκαυτώματος Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή, η σύμβαση δωρεάς εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 177
Διεύρυνση απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022 και κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα για το φορολογικό έτος 2023 και εφεξής Τροποποίηση παρ. 74 άρθρου 72 ν. 4172/2013
Η παρ. 74 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο ως προς τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των απαλλαγών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2022, β) με την προσθήκη τρίτου εδαφίου για την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και μετά, και η παρ. 74 διαμορφώνεται ως εξής:

«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία στον δημόσιο τομέα και τις συντάξεις. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α καταργείται για όλα τα εισοδήματα του άρθρου αυτού που αποκτώνται από την 1η.1.2023 και εφεξής.».

Άρθρο 178
Επιδότηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης

1. Επιδοτείται το κόστος του πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, που διατίθεται στην εσωτερική αγορά από την 14η.10.2022 έως την 31η.12.2022 από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο, υπολογιζόμενο επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης προ Φ.Π.Α., που εκδίδονται από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, ως δικαιούχους της επιδότησης. Το τελικό συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων προς τα πρατήρια καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και τους βιομηχανικούς πελάτες.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, βάσει των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που διατίθενται στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων ή τους εισαγωγείς καυσίμων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της επιδότησης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος και να αναπροσαρμόζεται το ποσό της επιδότησης.

Άρθρο 179
Επέκταση στο φορολογικό έτος 2022 της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 ν. 3986/2011
Το έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/ 2011 (Α΄ 152) τροποποιείται με την προσθήκη στα φορολογικά έτη και του έτους 2022 και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2.

Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.».

Άρθρο 180
Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011

1. Στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α΄152) προστίθεται παρ. 3α ως εξής:

«3α. Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ίδιου φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται:

α) ο τρόπος υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης,

β) ο τρόπος και η διαδικασία διακρίβωσης και ελέγχου των προϋποθέσεων για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος, και

γ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.».

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 1η.9.2022 και εφαρμόζεται προς τον σκοπό θεμελίωσης εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος φορολογικού έτους 2022 και εφεξής.

Άρθρο 181
Αύξηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος φοιτητών Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3220/2004

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15), περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο το ύψος του χορηγούμενου ετήσιου στεγαστικού επιδόματος αυξάνεται από χίλια (1.000) ευρώ σε χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, β) μετά από το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και γ) στο παλαιό δεύτερο και στο παλαιό τρίτο εδάφιο επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση προς τον σκοπό εναρμόνισης προς τις ανωτέρω τροποποιήσεις, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομα της παρούσας όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα της παρούσας χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).».

2. Η παρ. 1 ισχύει και για τους δικαιούχους του στεγαστικού επιδόματος που υπέβαλαν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Άρθρο 182
Όροι παροχής κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4935/2022
Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 (Α΄103) τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση των λέξεων «τριών (3) ετών» από τις λέξεις «εννέα (9) ετών» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β΄ άρθρου 2, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως εννέα (9) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο του άρθρου 4.».

Άρθρο 183
Αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων για έργα και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

1. α) Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δύναται να αξιοποιούνται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης του άρθρου 17Α του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138), εκτός του Μητρώου Αξιολογητών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης:

αα) το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83),

αβ) το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, και

αγ) το Μητρώο της παρ. 2.

β) Το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους αξιολογητές των υποπερ. αα΄ και αβ΄ της περ. α΄ της παρ. 1, ορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ τον μήνα και το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος.

2. Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μητρώο Αξιολογητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται:

α) το αντικείμενο του Μητρώου,

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του,

γ) τα απαραίτητα προσόντα των αξιολογητών,

δ) το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους αξιολογητές της υποπερ. αγ΄ της περ. α΄ της παρ. 1 και, ε) η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του.

3. Το σύνολο των αποζημιώσεων των αξιολογητών της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (186.000) ευρώ, το οποίο βαρύνει την 2022ΣΑΤΑ0820006, που αντιστοιχεί στο έργο «Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων Economic transformation on the Agricultural Sector 16626» και «Proposals for actions in the Agriculture Sector 16584» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 184
Ρυθμίσεις για την παροχή τυχερών παιγνίων από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

1. Η αληθής έννοια της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) είναι ότι στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που επιτρέπεται προσωρινώς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ελληνική Επικράτεια μέχρι τη χορήγηση οριστικών αδειών, περιλαμβάνεται και η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., στην οποία επιτρέπεται η παροχή των σχετικών υπηρεσιών στοιχήματος μέσω διαδικτύου που της παραχωρήθηκε συμβατικώς από το ελληνικό δημόσιο, υπό την προϋπόθεση καταβολής της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου επί του μικτού κέρδους της από το εν λόγω παίγνιο, καθώς και των αναλογούντων φόρων.

2. Στο άρθρο 26 του ν. 4002/2011 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:

«4. Η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος για τα τυχερά παίγνια του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (A΄ 219), πλην εκείνου του στοιχήματος προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των συγκεκριμένων παιγνίων και μέσω του διαδικτύου.».

3. Η περ. γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219) τροποποιείται με την προσθήκη πρόβλεψης ως προς την περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος και διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Το υπέρ του Ο.Π.Α.Π. δικαίωμα της παραγράφου αυτής θα ισχύει για τα είκοσι (20) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκτός αν η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος της περ. α) της παρ. 2 ανανεωθεί, οπότε το δικαίωμα της παραγράφου αυτής παρατείνεται για όλο το χρονικό διάστημα της ανανέωσης.».

4. α) Η ισχύς της παρ. 2 άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011.

β) Η ισχύς της παρ. 3 άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 2843/2000.

Άρθρο 185
Αδειοδότηση «Eurojackpot»

1. Στην ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται η επίγεια διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο «Eurojackpot».

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., κατόπιν τήρησης της διαδικασίας της περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219), άδεια για τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1. Η ειδική επιτροπή, που προβλέπεται στην περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 είναι τριμελής, συγκροτείται για τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων και τον καθορισμό του ανταλλάγματος για την παραχώρηση άδειας διεξαγωγής του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1 και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων και έναν (1) υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλη. Για τον καθορισμό του ανταλλάγματος, δύναται να ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

3. Η άδεια χορηγείται για περίοδο δέκα (10) ετών και ισχύει από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης κλήρωσης του «Eurojackpot» στην Ελλάδα, μετά την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η άδεια δύναται να ανανεώνεται για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα.

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος επί της διεξαγωγής του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1 στην ελληνική Επικράτεια ασκούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα έσοδα από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot» στην ελληνική Επικράτεια, καθορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του μεικτού κέρδους της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στην περ. ιβ΄ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, και αποδίδεται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 28 και το άρθρο 50 του ν. 4002/2011. Αδιάθετα ποσά κερδών, από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot» στην ελληνική Επικράτεια, αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγωγής του ανωτέρω παιγνίου, κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011.

Άρθρο 186
Διάθεση κινητής περιουσίας δημοσίων φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοινή απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να διατίθεται σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, κινητή περιουσία των ανωτέρω φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα αυτής έχει περιέλθει στο ελληνικό δημόσιο και στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, στην οποία ορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία εκποίησης, μπορεί να πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε με τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού -ηλεκτρονικού ή μηείτε με άλλο τρόπο, που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, η κινητή περιουσία της παρ. 1, όταν αυτή δεν μπορεί να διατεθεί με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 187
Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων
Δαπάνες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων από την 1η.1.2013 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος που αφορούν χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας, μεταφορά μαθητών, προμήθεια υλικών και συντήρησης εγκαταστάσεων, έξοδα κίνησης, φωτισμού και ύδρευσης-άρδευσης, καταβολή μισθοδοσίας, αμοιβών, ασφαλίστρων και φυλάκτρων, εισφορών, τελών και επιδομάτων, λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής. Οι δαπάνες αυτές αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος φορολογικού έτους 2022.

Άρθρο 188
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την μεταφορά των μαθητών

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 391 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), αν, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023:

(α) έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί μεταφοράς μαθητών, οι διαγωνισμοί αυτοί είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν αναδειχτεί οι προσωρινοί ανάδοχοι (μειοδότες),

(β) έχει εκκινήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι ή απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας,

(γ) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς ή να προβούν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, η οικονομική επιτροπή της οικείας περιφέρειας μπορεί, με απόφασή της, να προβεί στις εξής ενέργειες:

i) για τις περ. (α) και (β), να παρατείνει, από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής τους και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2022, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2022 έως ότου αναδειχθούν οι οριστικοί ανάδοχοι των διαδικασιών που έχουν ήδη εκκινήσει, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου αυτό απαιτείται,

ii) για την περ. (γ), να παρατείνει, από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής τους, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2022 έως ότου αναδειχθούν οριστικοί ανάδοχοι και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2022, με ανάλογη προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου αυτό απαιτείται, και υπό την προϋπόθεση ότι εκκινούν άμεσα, και το αργότερο μέχρι τις 30.11.2022, οι διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του ν. 4412/2016.

Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων του πρώτου εδαφίου, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής.

Οι συμβάσεις που παρατείνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας λύονται αζημίως για τις περιφέρειες με την ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και παρατάσεις δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που έλαβαν χώρα πριν τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 189
Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017
Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α΄141) ως προς την πλήρη συμμόρφωση των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών στο περιεχόμενο του π.δ. 99/2017 παρατείνεται έως τις 31.7.2023. Η μη συμμόρφωση των σταθμών με τις διατάξεις αυτού μετά το πέρας της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 190
Εφαρμογή κυρώσεων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999
Στην παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η μη κατοχή εισιτηρίου, β) μετά από το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και γ) στο παλαιό τρίτο εδάφιο προστίθεται ως συμπράττων Υπουργός για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και ο Υπουργός Οικονομικών και διευρύνεται το αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η αστυνομική αρχή δύναται οποτεδήποτε, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου περί εκδόσεως και θέσεως σε κυκλοφορία, καθώς και τη χρήση αποκλειστικά και μόνον ονομαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η μη κατοχή ή η κατοχή μη ονομαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου επί του οποίου το αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο είναι διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του κατόχου του. Τα έσοδα από το πρόστιμο του δεύτερου εδαφίου αποτελούν κατά το ένα τρίτο (1/3) έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, ένα τρίτο (1/3) αποδίδεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ένα τρίτο (1/3) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγγράφονται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό εκάστης Γενικής Γραμματείας και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται το ύψος του προστίμου, ο τρόπος βεβαίωσης της παραβάσεως από τα αρμόδια όργανα της αστυνομικής αρχής, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι λεπτομέρειες του τρόπου κατανομής των εσόδων από την είσπραξη του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα.».

Άρθρο 191
Ειδικές ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 22 η πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διενεργείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 39.

2. Ειδικώς ως προς τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., το άρθρο 23 εφαρμόζεται και ως προς την πλήρωση θέσεων διευθυντών και τις αποδοχές τους.

3. Ειδικώς για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, δύναται να χορηγείται χρηματικό ποσό, ως επιβράβευση παραγωγικότητας. Κριτήριο για τη χορήγηση του ποσού είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου σύμφωνα με μετρήσιμους στόχους που τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας, ορίζονται η μεθοδολογία για τη χορήγηση του ποσού της επιβράβευσης παραγωγικότητας, οι συντελεστές βαρύτητας, το ετήσιο όριο αυτού και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

4. Ειδικώς ως προς τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11, χωρίς να θίγεται η εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του ιδίου άρθρου.

ΜΕΡΟΣ Ζ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 192
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Σημ.: για το παράρτημα ανατρέξτε στο φεκ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ