ΝΟΜΟΣ 4971/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4971 ΦΕΚ Α 178/16.9.2022

Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο πρώτο Κύρωση Πρωτοκόλλου Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού

για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας Άρθρο Ι Πρόσκληση προσχώρησης στη Συνθήκη του

Βορείου Ατλαντικού

Άρθρο ΙΙ Έναρξη ισχύος Πρωτοκόλλου Άρθρο ΙΙΙ Γλώσσα και κατάθεση κειμένου Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Πρωτοκόλλου
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 5 Ιουλίου 2022, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και η μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο φεκ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

Τα Μέρη στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού, η οποία υπεγράφη στην Ουάσινγκτον στις 4 Απριλίου 1949,

Έχοντας τη βεβαιότητα ότι η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας στην εν λόγω Συνθήκη θα ενισχύσει την ασφάλεια στην περιοχή του Βορείου Ατλαντικού,

Συμφωνούν τα ακόλουθα:

Άρθρο Ι

Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου θα αποστείλει, εκ μέρους όλων των Μερών, στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας πρόσκληση προσχώρησης στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού. Σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Συνθήκης, η Δημοκρατία της Φινλανδίας θα καταστεί Μέρος κατά την ημερομηνία κατάθεσης του οργάνου προσχώρησης της στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Άρθρο ΙΙ

Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ μόλις καθένα από τα Μέρη στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού γνωστοποιήσει στην Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ότι το αποδέχεται. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα ενημερώσει όλα τα Μέρη στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την ημερομηνία λήψης καθεμιάς από τις ως άνω γνωστοποιήσεις και για την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Άρθρο ΙΙΙ

Το παρόν Πρωτόκολλο, τα κείμενα του οποίου στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στα Αρχεία της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα αυτού θα διαβιβαστούν από αυτήν την Κυβέρνηση στις Κυβερνήσεις όλων των Μερών στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο.

Υπεγράφη στις Βρυξέλλες, στις πέντε Ιουλίου 2022

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας Υπογραφή Για το Βασίλειο του Βελγίου Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας Υπογραφή Για τον Καναδά Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Κροατίας Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Τσεχίας Υπογραφή Για το Βασίλειο της Δανίας Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Εσθονίας Υπογραφή Για τη Γαλλική Δημοκρατία Υπογραφή Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Υπογραφή Για την Ελληνική Δημοκρατία Υπογραφή Για την Ουγγαρία Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Ισλανδίας Υπογραφή Για την Ιταλική Δημοκρατία Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Λετονίας Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Λιθουανίας Υπογραφή Για το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Υπογραφή Για το Μαυροβούνιο Υπογραφή Για το Βασίλειο των Κάτω Χωρών Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας Υπογραφή Για το Βασίλειο της Νορβηγίας Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Πολωνίας Υπογραφή Για την Πορτογαλική Δημοκρατία Υπογραφή Για τη Ρουμανία Υπογραφή Για τη Σλοβακική Δημοκρατία Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Σλοβενίας Υπογραφή Για το Βασίλειο της Ισπανίας Υπογραφή Για τη Δημοκρατία της Τουρκίας Υπογραφή Για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας Υπογραφή Για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Υπογραφή

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΙΙ αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ